Menu English

Kirsten van den Heuij MA

Hoofddocent Zorg voor Taal

Kirsten van den Heuij is, naast haar werkzaamheden als promovenda aan de VU Amsterdam, verbonden als hoofddocent Zorg voor Taal bij Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding Logopedie.

Kirsten van den Heuij rondde in 2012 de master Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Om ervaring op te doen op het gebied van (taalkundig) onderzoek ging zij werken als junior onderzoeker voor het Meertens Instituut Amsterdam en later voor de Universiteit Maastricht. Sinds 2013 combineert zij haar onderzoekstaken met haar werk als docent bij de opleiding Logopedie van Hogeschool Rotterdam en in 2020 is zij begonnen als hoofddocent Zorg voor Taal.

Promotieonderzoek

In januari 2016 ontving Kirsten van den Heuij een promotievoucher om haar promotieonderzoek naar de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking te kunnen starten. Dit onderzoek is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de afdeling Taalwetenschap van de VU Amsterdam, de Universiteit Gent, het Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam.

Hoofddocent Zorg voor Taal

In februari 2020 startte Kirsten van den Heuij als hoofddocent bij de opleiding Logopedie van het Instituut voor Gezondheidszorg en het Lectoraat Zorg voor Communicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Binnen het thema Zorg voor Taal wordt er op een praktische manier invulling gegeven aan het woord ‘zorg’. Zorg bieden aan studenten die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en zorgen dat de taalvaardigheid van de toekomstige zorgprofessionals op niveau is om het werkveld in te gaan.

Van zorgprofessionals mag worden verwacht dat zij op een juiste en passende manier communiceren met hun cliënten. Taalinhoud, vorm en afstemming tussen zorgprofessional en client zijn belangrijk in de communicatie. Heeft de ander mij begrepen? Is deze manier van communiceren passend? Heb ik mijn boodschap duidelijk en correct overgebracht? Dit zijn vragen die zorgprofessionals zichzelf moeten stellen. In elke interactie, maar in de interactie met communicatief kwetsbare mensen in het bijzonder.

Een goede taalvaardigheid voor de toekomstig zorgprofessional is dus niet alleen van belang voor het eigen studiesucces van de student gedurende de studie, maar ook voor het functioneren in de beroepspraktijk. Dat is de thematiek waar Kirsten zich als hoofddocent Zorg voor Taal op richt.

Minors

Betrokken bij de minors

Opleidingen

betrokken bij de opleidingen

Volg Kirsten van den Heuij

Op social media

Project(en)

Van Kirsten van den Heuij MA

Publicatie(s)

Van Kirsten van den Heuij MA