Menu
  English

  Maria Fleischmann

  Onderzoeksassistent

  Maria Fleischmann werkt als onderzoeksassistent bij het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg. Daarnaast studeert ze Verloskunde aan Hogeschool Rotterdam.

  Maria Fleischmann heeft in 2010 de masteropleiding ‘Sociology and Social Research’ aan de Universiteit Utrecht afgerond. Vervolgens is zij bij de afdeling Sociologie en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit gaan promoveren. Zij heeft haar promotieonderzoek naar de werkomgeving en de arbeidsparticipatie van ouderen in december 2014 verdedigd. Na haar promotie heeft Maria op dezelfde afdeling als docent Statistiek en PostDoc-onderzoeker (2014-2016) gewerkt en is daarna naar London verhuisd om bij Social Epidemiology aan de University College London te werken (2016-2019). Tijdens haar PostDoc richtte zich haar onderzoek voornamelijk op verbanden tussen werk(omstandigheden) en gezondheid. Tussen 2019 en 2022 werkte Maria als Universitair Docent bij de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed hier onderzoek naar werk en gezondheid en verzorgde het statistiek- en methodologie-onderwijs van de premasteropleiding Health Sciences.

  Sinds september 2022 studeert Maria Verloskunde aan Hogeschool Rotterdam en werkt daarnaast bij het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg. Zij begeleidt ook masterscripties van de masteropleiding Health Care Management aan de Erasmus School of Health Policy and Mangement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Promotieonderzoek

  Naarmate werknemers ouder worden en de pensioengerechtigde leeftijd naderen kunnen ze hun participatie op de arbeidsmarkt heroverwegen en zich afvragen “zal ik blijven of zal ik gaan?”. Om deze vraag te beantwoorden maken oudere werknemers veel afwegingen die bijvoorbeeld betrekking hebben op hun gezondheid, hun privéleven of pensioensituatie. Bovendien zijn oudere werknemers onderdeel van een organisatie met een specifieke werkomgeving. De wijze waarop de werkomgeving de overwegingen van oudere werknemers beïnvloedt staat in dit proefschrift centraal. Het proefschrift richt zich op het beantwoorden van de volgende twee onderzoeksvragen: (1) Hoe is de werkomgeving gerelateerd aan de arbeidsparticipatie van oudere personen? En (2) hoe valt variatie in investeringen van werkgevers met betrekking tot de werkomgeving te verklaren?

  Deze vragen staan centraal in de vier inhoudelijke hoofdstukken, die elk apart als wetenschappelijk artikel in internationale tijdschriften zijn gepubliceerd. De proefschrift begint met een theoretisch hoofdstuk en eindigt met een conclusie en discussie waarin ook aanbevelingen voor verder onderzoek en beleid worden gedaan.

  Project(en)

  Van Maria Fleischmann