Menu
  English

  De invloed en betrokkenheid van de partner bij de (toekomstige) zwangerschap

  Vragenlijstonderzoek naar ervaringen, kennis, attitude en informatiebehoefte van geboortezorgprofessionals

  De eerste 1000 dagen van het leven (grofweg vanaf de ontwikkeling en rijping van eicellen en spermacellen tot twee-jarige leeftijd) zijn een kritische periode als het gaat om gezondheidsuitkomsten en toekomstige welvaartziektes zoals hart- en vaatziektes en kanker (Jaddoe et al., 2014; Mook-Kanamori et al., 2010; Steegers, 2019). Onderzoek tot nu toe heeft zich vooral op (toekomstige) zwangeren gericht. Uit dierstudies is echter naar voren gekomen dat paternale blootstelling aan bijvoorbeeld roken, alcohol, drugs en ongezonde voeding in de preconceptionele periode ook geassocieerd kan zijn met gezondheidsuitkomsten bij het toekomstige kind. Het ZonMw gesubsidieerde onderzoek ‘Vergeet de Vader Niet!’ gaat onderzoeken welke paternale socio-demografische, leefstijl en gezondheidsfactoren van invloed zijn op geboortecomplicaties en sperma kwaliteit. Daarnaast zullen zij onderzoeken hoe partners betrokken kunnen worden en specifieke adviezen ontwikkelen voor deze doelgroep. Het vragenlijstonderzoek is een deelproject dat zich richt op het in kaart brengen van ervaringen, kennis, attitude en informatiebehoefte van geboortezorgprofessionals over dit onderwerp.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Op dit moment is het niet bekend wat geboortezorgprofessionals al weten over de invloed van de leefstijl en gezondheid van de toekomstige vader (of zaaddonor) op de gezondheid van het toekomstige kind en in welke mate zij de partner betrekken bij preconceptiezorg en de zwangerschap. Ook is niet bekend wat hun attitude is t.o.v. dit onderwerp en welke informatiebehoefte zij hebben. Dit vragenlijstonderzoek heeft als doel om de ervaringen, kennis, attitude en informatiebehoefte in kaart te brengen van geboortezorgprofessionals over de invloed en het betrekken van de partner bij preconceptiezorg en tijdens de zwangerschap. Dit zal onderzocht worden middels een eenmalige digitale vragenlijst onder geboortezorgprofessionals binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. 

  (Beoogde) resultaten

  De resultaten van dit onderzoek zullen besproken worden met de onderzoekers van het onderzoeksproject ‘Vergeet de Vader Niet!’. Zij zullen de resultaten meenemen bij het ontwikkelen van implementatiestrategieën. Daarnaast zal er mogelijk een wetenschappelijk artikel worden geschreven op basis van de resultaten van deze vragenlijst en zullen de resultaten gebruikt worden voor de invulling van een mini-symposium van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. 

  Samenwerking

  Het onderzoek is een samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam.

  Projectfeiten

  Looptijd

  2022 - 2026 

  Financiering

  ZonMw

  Lectoraat

  lectoraat Verloskunde en Geboortezorg

  Medewerkers

  betrokken bij dit project