Menu
  English

  Wietske Willemse

  Projectleider

  Wietske Willemse is werkzaam als programmaleider van Nieuw in 010. Zij is werkzaam bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam en werkt voor het programma Nieuw in 010 nauw samen met Lector Hanneke Torij van Kenniscentrum Zorginnovatie.

  Wietske Willemse verbindt binnen het programma alle partijen aan elkaar en onderhoudt actief contact met het netwerk. Het betreft hier zowel de externe partijen, zoals verloskundigen, maatschappelijk instanties, gemeente Rotterdam als de studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam. Verder zorgt zij voor kennisdeling door het geven van presentaties op congressen, andere hogescholen waaronder die in België en andere bijeenkomsten.
  Tot slot begeleidt zij studenten in afstudeerprojecten en bij minors.

  Project(en)

  Van Wietske Willemse