Menu English

HR Datalab Healthcare

Het HR Datalab Healthcare is de Data & AI voorziening voor onderwijs en onderzoek in het zorgdomein. Het is gevestigd op locatie Rochussenstraat bij Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg.

Over het datalab

Achtergrond

Digitale transities zijn een speerpunt in de strategische agenda van Hogeschool Rotterdam. Hieruit volgt een duidelijke behoefte aan voorzieningen en expertise op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en datatechnologie. Het HR Datalab Healthcare is een research-datalab binnen Hogeschool Rotterdam specifiek voor het zorgdomein dat in deze behoefte voorziet. Hier werken onderzoekers, docenten, studenten, data scientists en/of projectmedewerkers op een fysieke plek samen aan de digitale transitie in de zorg.

De voorziening is bedoeld voor een groeiende portefeuille aan onderzoeksprojecten waarbij de inzet van datatechnologie en AI gewenst of zelfs noodzakelijk is. Het datalab draagt bij aan de individuele ontwikkeling van docenten, onderzoekers en studenten. Docenten en onderzoekers vertalen kennis en ervaring vervolgens  naar onderwijsinnovaties rondom Data & AI in het zorgdomein.

Het HR Datalab Healthcare is onderdeel een federale structuur van research-datalabs binnen Hogeschool Rotterdam. Deze verbondenheid komt ten goede aan transdisciplinaire samenwerking én verhoogt ook het gezamenlijke computervermogen van de individuele datalabs. Daarnaast maakt de gestandaardiseerde aanpak Hogeschool Rotterdam een geschikte en aantrekkelijke partner in de regio voor samenwerking op het gebied van Data & AI.

Zorgdomein

Een digitale transitie is noodzakelijk om nu en in de toekomst passende en betaalbare zorg te bieden. Ook vanuit de overheid en internationale organisaties wordt digitalisering beschouwd als een van de belangrijkste aanjagers van verandering in de zorg. Door het gebruik van Data & AI zal de gezondheidszorg fundamenteel veranderen.

Zorgprofessionals moeten deze technologieën straks verantwoord, competent en gewetensvol kunnen toepassen. Hiertoe zullen domein-specifieke kennis en vaardigheden ontwikkeld moeten worden voor alle opleidingen binnen het Instituut voor Gezondheidszorg. Dit begint met het opbouwen en documenteren van kennis, vaardigheden en expertise op het gebied van datatechnologie op het thema gezondheid in het HR Datalab Healthcare.  

Resultaten

Kern lectoraten datalab

 

Producten

 • Data Fabric. Cloud omgeving voor data-science in het onderwijs en onderzoek (SURF)
 • Ontwikkeling train de trainer traject voor responsible AI voor zorg opleidingen (NL-AIC)

 

Student engagement

 • 461 studenten (bachelor en master) betrokken bij onderzoeken op het gebied van data-science
 • Onderwijs ontwikkeld voor 4 opleidingen en twee minoren

 

Buitengewone prestaties studenten

 • Master student van het jaar (Mandy van Seventer: RARE Detect)
 • Nominaties Young Medical Delta Talent Award (Semester 6 en DS&AI: ACT4FATIGUE)

Projecten

In 2024 faciliteert het HR Datalab Healthcare het dataonderzoek in de volgende projecten:

Natural Language processing

 • BETERZO (Erasmus MC, Medical Delta)
 • Learning health systems (ErasmusMC, Health Cloud Initiative)
 • Let data do the taking (Erasmus MC)
 • Transities draait door (Erasmus MC, Radboud UMC)
 • QoLEAD flagship project AI & dementie (NWO/JAIN)
 • BI proces mining instellingen voor ouderenzorg (RBS, WiB)

 

Machine learning

 • ACT4FATIGUE (Erasmus MC, Maasstad, Rijndam revalidatie, 1e lijn fysiotherapie netwerk)
 • Kinder IC pasgeborenen (Perined)
 • EDSDETECT (Erasmus MC, Maasstad, UZGent, MQ University, Clinical Genetics Roma)

 

Computervision

 • Automated observation Pediatrics (Zuyd Hogeschool, WKZ, NVFK)

 

Federated Learning

 • Prehab4all (Alle ziekenhuizen Zuid-Holland, Innovation Quarter, Medical Delta)
 • EDConnect (EDS society, UZGent, Erasmus MC, Amsterdam UMC, Paris Decartes, Clinical Genetics Roma)
 • DataFabric (SURF)

 

Remote Sensing

 • ICU Transfer (Biocheck, Erasmus MC, TU delft)
 • PREGNADIGIT (Erasmus MC, UMCU, Bravis, 1e lijn verloskunde, Health-Holland)

Feiten

Looptijd

2024 -lopend

Financiering

Het datalab opereert deels vanuit een vaste financiering door Hogeschool Rotterdam - Kenniscentrum Zorginnovatie (KCZI), Instituut voor Gezondheidszorg (IVG), Programma AI & Ethiek - 
en deels vanuit projectgelden voor het uitgevoerde onderzoek.

Lectoraten

Lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

Lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg
 
 Lectoraat Dementie; neuropsychiatrische symptomen en gedrag

Medewerkers

betrokken bij het HR Datalab Healthcare