Menu English

The HYGEIA Project

Wist jij dat HYGEIA een godin was uit de Griekse mythologie die stond voor gezondheid, schoonheid en genezing? Binnen de trial draait het om gezondheid!

Publicatiedatum: 04 maart 2024

HYGEIA richt zich op de ontwikkeling van een coachingsprogramma voor vrouwen met een kinderwens of vroeg zwangere vrouwen (tot 12 weken zwangerschap) die overgewicht hebben (een BMI hoger dan 30). Binnen de trial wordt een module ontwikkeld gericht op leefstijl, gedrag- en beweegverandering en het aanleren van een gezond eetpatroon (SlimmerZwanger+). De hogeschool is verantwoordelijk voor het onderbouwen en ontwikkelen van een module dat ingepast kan worden in de reeds bestaande app Slimmer Zwanger (https://www.slimmerzwanger.nl/).

Over het project

Projectbeschrijving

SlimmerZwanger+ is een digitaal leefstijlzorgpad voor het ondersteunen van zwangere vrouwen met obesitas bij een gezonde leefstijl, waardoor chronische hartvaat- en stofwisselingsziekten kunnen worden voorkomen. SlimmerZwanger+ richt zich op duurzame gedrags- en gewoonteverandering door gepersonaliseerde leefstijlcoaching op voeding, foliumzuur, roken, alcohol en beweging, waarbij als extra ondersteuning van de vrouw ook de partner kan worden gecoacht.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling periconceptie epidemiologie van het Erasmus MC maar ook met relevante partijen als Peercode (de ontwikkelaar van de SlimmerZwanger app), de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC, de faculteiten Gezondheidsbeleid en management en Gezondheid en Medische Psychologie van de Erasmus Universiteit.

De trial is opgebouwd in een vijftal werkpakketten die complementair aan elkaar zijn. Kenniscentrum Zorginnovatie doet mee aan alle werkpakketten maar heeft een voortrekkersrol in twee van de vijf werkpakketten. In deze twee werkpakketten werken postdoc onderzoekers. Een postdoc onderzoeker werkt aan de medisch inhoudelijke kant van de module. De andere postdoc onderzoeker werkt aan de zorgtechnologische kant van de module.

De module richt zich op het mogelijk voorkomen van hartvaat- en stofwisselingsziekten zoals diabetes. Uit eerder onderzoek is bekend dat als zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap diabetes ontwikkelen, zij binnen 5-10 jaar na afloop van de zwangerschap diabetes type 2 ontwikkeld hebben. Daarom is het belangrijk om (al voor) tijdens een zwangerschap een gezonde leefstijl te hebben waarmee de kans op problematiek op latere leeftijd wordt verkleind.

(Beoogde) resultaten

Het werkpakket 1 levert de volgende drie onderdelen op:

  1. Context mapping en interviews met vrouwen en partners die eerder gecoacht zijn binnen Slimmer Zwanger en voldoen aan de criteria voor Slimmer Zwanger+.
  2. Een concept voorstel voor Slimmer Zwanger + of hoe misschien het bestaande Slimmer Zwanger geoptimaliseerd kan worden voor de doelgroep.
  3. Een geupdate versie van Slimmer Zwanger.

 

Het werkpakket 2 levert de volgende vier onderdelen op:

  1. Een module leefstijl coaching.
  2. Een module met vragenlijsten voor entree (T0)  in de app welke herhaald wordt na 6 maanden (T1) en 12 maanden (T2) in de randomised controlled trial welke onderdeel is van de HYGEIA trial.
  3. Een module voor video bellen en een chatbot voor het stellen van vragen in de app.
  4. Het opstellen van informed consent, digitale randomisatie procedure en een mogelijkheid om data te kunnen delen met de begeleidend zorgverlener.

Verbinding met het onderwijs

De HYGEIA trial biedt voldoende ruimte voor studenten om onderzoek te doen naar leefstijl, gedrag, gezonde voeding en hoe dit te bereiken bij een doelgroep. Studenten van diverse opleiding worden uitgenodigd om contact op te nemen voor afstudeeropdrachten, master onderzoek of mee te werken aan de ontwikkeling van keuzeonderwijs.

Goede coaching heeft te maken met vele aspecten zoals goed kunnen communiceren, goed kunnen aanvoelen van de doelgroep, weten wat er speelt en met welke snaar je de doelgroep raakt, maar ook medisch inhoudelijke kennis is noodzakelijk. Daarmee is de HYGEIA trial aantrekkelijk voor diverse studenten zoals Diëtetiek, Verloskunde, Logopedie. Eigenlijk is HYGEIA aantrekkelijk voor studenten Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Media en ICT en ook voor Technologie opleidingen.

Samenwerkingen

Het HYGEIA consortium is een transdisciplinair publiek-privaat-partnerschap van deskundigen op het gebied van verloskundige zorg, (digitale) leefstijlzorg, kansen ongelijkheid, taal-, gezondheids- en digitale vaardigheden, gedragsverandering, gezondheidseconomie, en bekostiging. Wetenschappers en technologen uit kennisinstellingen en bedrijven werken samen met zorgverleners uit 1e, 2e en 3e lijns verloskundige zorg en een patiëntenvereniging om te borgen dat SlimmerZwanger+ goed aansluit op de wensen en behoeften van toekomstige eindgebruikers. Daarnaast worden actief stakeholders betrokken die belangrijk zijn voor de implementatie van SlimmerZwanger+ door een brede Adviesraad, zoals zorgverzekeraars. Dit zal de toekomstige integratie van dit gepersonaliseerde digitale leefstijlzorgpad in de verloskundige zorg bevorderen.

 

Wilt u meer weten over de HYGEIA trial neemt u dan contact op met 
Dr. Ageeth Rosman, tel 06 432 31 048 of prof. dr. Régine Steegers-Theunissen (email r.steegers@erasmusmc.nl)

ProjectfeitenLooptijd

30 april 2024 - 30 april 2026


Financiering

ZonMw; Grant number 10930012310005  


Lectoraat

Lectoraat Audit en Registratie, in het bijzonder in de perinatale zorg 

Medewerkers betrokken bij dit project