Menu English

Dr. Matthijs Wieldraaijer

Lerarenopleider

Matthijs Wieldraaijer is als onderzoeker betrokken bij het lectoraat Pedagogische Professionaliteit van Leraren. Op dit moment doet hij onder begeleiding van lector Carlos van Kan onderzoek naar de pedagogische literatuur die gebruikt wordt op de lerarenopleidingen. Centraal daarbij staat de vraag in hoeverre de geesteswetenschappelijke benadering van onderwijs in het algemeen en de pedagogiek in het bijzonder uit het curriculum van lerarenopleidingen is verdwenen.

Na zijn studie geschiedenis was Matthijs in de periode 2008-2011 verbonden als promovendus geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Daarna heeft hij één jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent geschiedenis en de universitaire lerarenopleiding geschiedenis afgerond. Sinds 2012 is hij werkzaam als docent/lerarenopleider geschiedenis bij het Instituut voor Lerarenopleidingen. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift Oranje op de kansel. De beeldvorming van Oranjestadhouders en hun vrouwen in preken, 1584-1795.

Project(en)

Van Dr. Matthijs Wieldraaijer