Menu
  English

  Is de pedagogiek uit de pedagogiek verdwenen?

  Heeft de geesteswetenschappelijke benadering van pedagogiek nog een plek of is deze naar de marges verdwenen?

  Publicatiedatum: 15 februari 2023

  Vaak wordt in pedagogische handboeken aangegeven dat de pedagogiek een meervoudig karakter heeft. Zo worden bijvoorbeeld de empirisch-analytische pedagogiek, de kritische pedagogiek en de geesteswetenschappelijke pedagogiek van elkaar onderscheiden. De laatste decennia wordt er door pedagogen steeds vaker op gewezen dat de geesteswetenschappelijke benadering van de pedagogiek is verdwenen. Er wordt geclaimd dat geesteswetenschappelijke benadering – die tot de jaren zestig van de twintigste eeuw in Nederland dominant was op hogescholen en universiteiten – plaats heeft gemaakt voor de empirisch-analytische pedagogiek en de daarmee vergelijkbare onderwijskundige benaderingen zoals Evidence Based Education. Een onderzoek naar de literatuur die gebruikt wordt bij de pedagogische vakken op de lerarenopleidingen wil deze claim graag empirisch onderzoeken.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Het onderzoek naar pedagogische literatuur op de lerarenopleiding zal vooral een empirisch onderzoek zijn. Welke literatuur wordt er gebruikt? Hoe valt deze literatuur te classificeren? In welke pedagogische traditie kan de literatuur worden geschaard? Eerst zal een literatuurstudie worden uitgevoerd zodat goed in beeld gebracht wordt welke verschillende pedagogische tradities er zijn en hoe deze tradities gedefinieerd kunnen worden. Dat leidt tot een theoretisch kader die als analyse-instrument zal worden gebruikt om de pedagogische literatuur die gebruikt wordt te classificeren. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om te achterhalen of de claim dat ‘de pedagogiek uit de pedagogiek verdwenen’ is klopt.

  Beoogde resultaten

  Het beoogde resultaat is een wetenschappelijk artikel waarin een analyse en classificatie gegeven wordt van de pedagogische literatuur die op de tweedegraads lerarenopleiding gebruikt wordt.

  Projectfeiten  Looptijd

  september 2022 - september 2024


  Financiering

  Instituut voor Lerarenopleidingen


  Lectoraat

  Pedagogische professionaliteit van leraren


  Onderzoekslijn

  Optimalisering leerprocessen

  Medewerkers betrokken bij dit project