Menu English

Gijs Verbeek

Kerndocent

Gijs Verbeek is lid van de kenniskring van het lectoraat Pedagogische Professionaliteit van Leraren van lector Carlos van Kan. Naast algemene ondersteuning van het lectoraat, voert hij momenteel het project en experiment bij WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek 'Pedagogical Change Agents' uit, is hij kritische vriend bij het herontwerp van het pedagogisch curriculum in het kader van een Comeniusproject, onderzoekt en ondersteunt hij de pedagogische professionaliteit van zijn collega lerarenopleiders middels het Pedagogisch Portret en hij neemt deel aan het internationale PEP netwerk.

Gijs is verbonden aan het cluster Talen van het Instituut voor Lerarenopleidingen, hij is naast SLC, begeleider van afstudeeronderzoek, stage en portfolio’s en neemt assessments af. Als hij onderwijs geeft zijn het vakken uit pedagogiek en didactiek. Daarnaast speelt hij een rol in de (pedagogische) professionalisering van zijn collega’s, onder andere middels het Pedagogisch Portret.

Gijs is sinds de oprichting onderdeel van het kernteam van de minor Lesgeven in de Grote Stad. Daarin verzorgt hij een onderdeel over leerlingparticipatie.

Gijs heeft onderwijservaring als tweedegraads biologieleraar in het voortgezet onderwijs, lerarenopleider in het hbo en hij werkte ook bij een huiswerkbegeleidingsinstituut. Zijn opleiding tot leraar biologie rondde hij af aan de Hogeschool Utrecht, zijn (pre)master Onderwijskunde volgde hij bij de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij jarenlang verbonden geweest aan het NIVOZ. Zijn belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinteresse betreft leerlingparticipatie, waarover hij ook publiceerde.

Project(en)

Van Gijs Verbeek