Menu English

Verrijking Pedagogische Professionaliteit

Een leergang om pedagogisch bewust zijn, pedagogisch legitimeren en pedagogisch handelen van leraren in opleiding te verrijken.

Het leraarschap vraagt, naast het ‘technisch’ goed kunnen verzorgen van onderwijs, van onze studenten dat ze in het belang van hun leerlingen leren denken, spreken en handelen. Dit vraagt van onze studenten dat ze beschikken over pedagogische denkkaders en taal zodat ze in dialoog met medestudenten en collega’s hun leraar-leerling interacties vanuit een pedagogisch perspectief kritisch leren beschouwen en hun handelen daarmee in lijn brengen.

Het doel van dit project is om middels een concentrisch, praktijknabij en activerend curriculum de pedagogische bekwaamheid van leraren in opleiding te verrijken, hierbij gebruikmakend van inzichten uit de bumpy-moments-methodiek. Deze methodiek richt zich op versterken van het vermogen van studenten om (1) leerlingen vanuit verschillende perspectieven te zien, (2) het belang van en voor de leerlingen te ver(ant)woorden, en (3) pedagogische intenties en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen.

Over het project

Projectbeschrijving

Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag ‘hoe’ er meer aandacht kan gegeven kan worden aan de ‘belangenkant’ van dagelijkse leraar-leerling interacties in het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen.

Bij leraar-leerling interacties staat er vanuit een pedagogische perspectief altijd een inhoud, relatie en doeloriëntatie op het spel. Welke onderwijsinhouden dienen het belang van mijn leerlingen en waarom deze inhouden en niet andere? Hoe verhoud ik mij tot mijn leerlingen en waarom op deze manier en hoe dient dat hun belang? Welk onderwijsdoelen dienen het belang van mijn leerlingen en hoe verhouden die zich tot formele doelen vanuit school en overheid?

Om deze vraag te beantwoorden te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat onze studenten zich bewust zijn van het feit (1) dat de onderwijspraktijk gekenmerkt wordt door verschillende contrasterende pedagogische belangen (zoals uitdaging of veiligheid), (2) vanuit welke pedagogische waarden en idealen ze invulling geven aan hun leraarschap, en (3) hoe ze hun concrete handelen kunnen afstemmen op het belang van de leerling(en).  

Vernieuwend is dat we in de lerarenopleiding de aandacht voor ‘de persoon’ van de leraar nog meer centraal zetten (persoonsvorming). Het leerarrangement laat studenten indringend ervaren dat een leraar niet alleen kundig moet zijn, maar zich ook moet kunnen bedienen van praktische wijsheid. Daartoe wordt het handelingsrepertoire van onze studenten vergroot en krijgen zij concrete handvatten aangereikt voor het begeleiden van een diverse leerlingenpopulatie. Zij ontwikkelen gaandeweg een betrouwbaar kompas dat hen loodst door de dagelijkse onderwijspraktijk, met een zeer diverse leerlingenpopulatie.

 

Samenwerkingen

Het projectteam bestaat uit leden met verschillende achtergronden, vaardigheden en expertises om de innovatieve opbrengsten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijspraktijk en de belevingswereld van de studenten. Binnen het project is er aandacht voor studentenparticipatie en werkveldparticipatie. Zowel de studenten als het werkveld zijn betrokken bij de voorbereidingsfase en de ontwikkeling van het leerarrangement. Zij evalueren het leerarrangement en adviseren indien nodig over eventuele bijstellingen.  

In de media

Beoogde resultaten

Dit project wordt binnen Cluster Talen uitgevoerd. Dit cluster verzorgt het onderwijs van de lerarenopleidingen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het concentrisch, praktijknabij en activerend leerarrangement zal uit drie curussen bestaan met lesinhouden die een toenemende diepgang en complexiteit hebben, namelijk: oriëntatie, verdieping en visie. Studenten krijgen op deze manier tijd om te groeien in deze drie componenten van pedagogische bekwaamheid.
Het project heeft de volgende innovatieve opbrengsten:

  1. Concentrisch leerarrangement gericht op het versterken van pedagogisch bewust zijn, pedagogisch legitimeren en pedagogisch handelen van studenten;
  2. Praktijknabij en activerend leerarrangement waarin studenten Pedagogische begrippen in verband brengen met leraar-leerling interacties uit hun eigen onderwijspraktijk; 
  3. Leerarrangement waarbij studenten denkkaders en een taal ontwikkelen om uiting te geven aan hun pedagogische waarden op individueel- en teamniveau; 
  4. Praktische handreiking voor actoren in lerarenopleidingen en werkveld om het leerarrangement uit te voeren en evalueren.


 

ProjectfeitenLooptijd

mei 2022 - oktober 2024


Financiering

Comenius Senior Fellow 2022


Lectoraat

Pedagogische professionaliteit van leraren


Onderzoekslijn

Optimalisering leerprocessen

“So when you ponder the question: What is the world asking of me? or What is this particular moment asking of me?... then YOU come into play there. And that’s very different from saying, What would I like to do here? or What do I desire or what do I want?”

Prof. Gert Biesta

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen