Menu
  English

  Verbinding met onderwijs

  van lectoraat Kinderarmoede en lectoraat Samenwerken met ouders

  Lectoraat Samenwerken met ouders

  Boeken, hoofdstukken over samenwerken met ouders en de Gereedschapskist van Mariëtte Lusse worden gebruikt in de curricula van opleidingen op Hogeschool Rotterdam (Pabo, lerarenopleidingen, Social Work, AD- Pedagogisch Educatief Professional, masteropleiding Pedagogiek) en elders in het land. In de onderzoeksgroep Samenwerken met ouders studeren veel studenten af. Zij presenteren hun beroepsproducten op het jaarlijkse afstudeersymposium Ouders in de spotlights. Daarnaast denkt Mariëtte mee over het praktijkgerichter maken van het afstuderen en verzorgt zij regelmatig gastcolleges voor en interviews met studenten. 

  Lectoraat Kinderarmoede

  Mariëtte Lusse heeft (samen met Liesbeth van der Ree (Hogeschool Rotterdam) en met Annelies Kassenberg en Inge Ekenhorst van Hanzehogeschool Groningen) een drieluik aan handreikingen opgeleverd voor beter omgaan met kinderarmoede op scholen, in het sociaal domein en in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. Ook zijn twee boekhoofdstukken gerealiseerd in het lesboek ‘Armoede en bestaansonzekerheid’, waarvan één samen met Leonie le Sage. De handreikingen en hoofdstukken worden gebruikt als lesmateriaal en gevonden door studenten die afstuderen op het thema kinderarmoede. Ook is Mariëtte Lusse als gastdocent aanwezig bij activiteiten in AD, bachelor en masteropleidingen op dit thema. Bij verschillende projecten vanuit het lectoraat studeren studenten af. In oktober 2021 werd, op initiatief van het lectoraat Kinderarmoede en in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland Zuid en Hogeschool InHolland, het studentsymposium ‘Armoede, een complexe puzzel’ georganiseerd.