Menu
  English

  Verbinding met onderwijs

  van lectoraat Begeleidingskunde

  Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verdere professionalisering van het (beroeps)onderwijs en de maatschappelijke zorg en de transities die daar plaatsvinden. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs binnen de Master Begeleidingskunde neemt een belangrijke plek in. Het onderzoek sluit verder aan bij diverse andere projecten van Kenniscentrum Talentontwikkeling en draagt bij aan de vernieuwing van de opleidingen van het Instituut voor Sociale Opleidingen.

  Betrokken opleidingen

  van Hogeschool Rotterdam