Menu English

Prijspeil september 2024

  • 1e jaar € 10.600,- (excl. studiemateriaal ca. € 900,-)
  • 2e jaar plus afstudeerfase: € 17.400,- (excl. studiemateriaal ca. € 550,-)

Het is ook mogelijk op de masteropleiding in 1 keer te betalen. Het volledige mastertraject (2,5 jaar) bedraagt dan € 28.000,- (excl. studiemateriaal ca. € 1450,-).

Meer informatie

Prijsbeleid MBK opleidingsjaar 2024-2025

Gespreid betalen van het opleidingsgeld is mogelijk. De opleidingstarieven zijn incl. het lidmaatschap van de beroepsvereniging LVSC en koffie en thee tijdens de bijeenkomsten.

Kosten voor extra toetsing en extra begeleiding zijn voor eigen rekening.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit 'levenlanglerenkrediet' is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering.

Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Als je jonger bent dan 30 jaar, dan kom je alleen voor het krediet in aanmerking:

  • als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en je gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming met lerarenbeurs

Deelnemers uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een lerarenbeurs aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. Ook leraren zonder vast contract kunnen in aanmerking komen voor een lerarenbeurs. Let op: vraag deze lerarenbeurs zo snel mogelijk aan (het aantal beurzen is beperkt), zoek naar Hogeschool Rotterdam en klik op ‘post-initiële master’.

Schoolleidersbeurs

Ben je schoolleider (van teamleider tot rector) in het voortgezet onderwijs en wil je een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen? Dan kun je de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen. Je krijgt een tegemoetkoming voor de opleidings-, vervangings- en overige kosten voor maximaal 2 studiejaren met een maximaal bedrag van in totaal € 45.000. De tegemoetkoming bedraagt per 12 maanden maximaal € 22.500 en kan ten hoogste tweemaal worden toegekend. Met de Schoolleidersbeurs-VO kunnen schoolleiders zich verder ontwikkelen en investeren in hun professionele groei.

Meer informatie over de schoolleidersbeurs