Menu Zoeken English

Prijspeil 2019

  • Jaar 1 : € 9.925, - (excl. studiemateriaal ca. € 500,-)
  • Jaar 2 plus afstudeerfase: € 15.885,- (excl. studiemateriaal ca. € 750,-)

Totaal: € 25.810,-

Korting bij betaling gehele masteropleiding in 1 keer
Masterstudenten (of werkgevers) die de kosten voor de gehele masteropleiding (2,5 jaar) bij de start van de opleiding in 1 factuur voldoen, ontvangen € 200,- korting op de totale opleidingsprijs (€ 25.610,- in plaats van € 25.810,-)

Meer informatie

Gespreid betalen van het opleidingsgeld is mogelijk. Zie “Formulier Betalingsregeling cursusgeld”. Kosten voor hertentamen, extra begeleiding en extern verblijf zijn voor eigen rekening. Koffie, thee en een broodmaaltijd zijn inbegrepen

Kosten voor hertentamen, extra begeleiding en extern verblijf zijn voor eigen rekening. Koffie, thee en een broodmaaltijd zijn inbegrepen.

Belastingaftrek

Met het oog op belastingaftrek voor particulieren kan het aantrekkelijk zijn om in één keer te betalen als u zelf de opleiding financiert vanwege de jaarlijkse drempel. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. 

Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Als je jonger bent dan 30 jaar, dan kom je alleen voor het krediet in aanmerking:

  • als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en je gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming met lerarenbeurs

Deelnemers uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een lerarenbeurs aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. Ook leraren zonder vast contract kunnen in aanmerking komen voor een lerarenbeurs.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.