Menu
  English

  Extra informatie

  Dit moet je nog meer weten

  Studiebelasting en registerpunten

  De totale studiebelasting (SBU) bedraagt 66 ECTS (European Credit Transfer System). Gemiddeld besteed je 18 uur per week (inclusief contactonderwijs) aan de opleiding. 

  Aantal deelnemers

  Maximale groepsgrootte 24 deelnemers. Zo nodig worden er meerdere groepen geformeerd.

  Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

  Master Begeleidingskunde is een door de LVSC erkende opleiding en kan men zich registreren als supervisor, als registercoach en als organisatiebegeleider.

  • In jaar 1 haal je bij voldoende resultaat 80% van de LVSC-registratie tot supervisor. Voor de registratie als supervisor volgt men indien men de masteropleiding niet verder vervolgt daarna zelfstandig een tweede leersupervisiereeks.
  • Jaar 2 en de Afstudeerfase neem je als één geheel af. In Jaar 2 wordt via Leersupervisie II als vervolg op jaar 1 bij voldoende resultaat de overige 20% voor de LVSC-registratie tot supervisor behaald. Eveneens in jaar 2 leidt bij voldoende resultaat tot de LVSC-registratie coach. Voorwaarde voor deze registratie is met voldoende resultaat afronding van jaar 1 van Master Begeleidingskunde of een afgeronde LVSC-erkende supervisorenopleiding elders.
  • De Afstudeerfase leidt bij voldoende resultaat tot de LVSC-registratie van organisatiebegeleider. Voorwaarde voor deze registratie is dat de scholing voor de vorige twee registraties met voldoende resultaat is afgerond.

  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering  

  Hogeschool Rotterdam heeft bij Registerplein twee opleidingstrajecten van de masteropleiding laten accrediteren, zodat deelnemers deze in hun portfolio kunnen opnemen als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor hun beroepsregistratie:

  • Master Begeleidingskunde jaar 1 (tevens opleiding tot supervisor): 700 punten
  • Master Begeleidingskunde (2,5 jaar): 1848 punten.

  Deze erkenning geldt voor de volgende beroepsregisters:

  • Cliëntondersteuners
  • Ervaringsdeskundigen
  • GGZ-Agogen
  • GHO
  • Maatschappelijk werk
  • Sociaal Agogen
  • Sociaal Werker

  Registerplein

  Registerplein beheert verschillende beroepsregisters voor diverse beroepsgroepen. Al deze registers zijn in samenwerking met de beroeps- en/of vakvereniging van de beroepsgroep opgezet.

  Beroepsregistratie zorgt voor een belangrijke waarborg van de kwaliteit van het werk van professionals. Het onderstreept de meerwaarde van hun werkzaamheden tegenover cliënten, opdrachtgevers en werkgevers. Het register is een instrument voor professionals om te zorgen, borgen en tonen dat hun vakmanschap op peil is. Geregistreerde professionals bouwen een digitaal portfolio op waarmee zij zowel intern als extern laten zien dat zij werken aan hun eigen beroepsontwikkeling.

  Meer informatie vind je op de website van Registerplein

  Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

  Accreditatie

  De opleiding Master Begeleidingskunde is geaccrediteerd door de NVAO.

  Locatie Nijmegen

  De Master Begeleidingskunde en de verkorte Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam zijn te volgen in Rotterdam en in Nijmegen. Tussen de Hogeschool Rotterdam en HAN Masterprogramma's bestaat een samenwerkingsverband. De inhoud van de opleiding is op beide locaties hetzelfde en de meeste docenten geven op beide locaties les. Op beide locaties staan de studenten ingeschreven als student van Hogeschool Rotterdam.