Menu Zoeken English

Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

  • Duur en startmoment

    2 jaar, startmoment afhankelijk van lesplaats

  • Opleidingstype

    Deeltijd Master

  • Taal

    Nederlands

Als Master Management en Innovatie in Maatschappelijke Organisaties ben jij de verandermanager die concrete vernieuwingen doorvoert met een beter maatschappelijk resultaat.

Een manager, (senior)beleidsmedewerker of projectleider wil de ontwikkelingen en trends in de maatschappij een stap voor blijven. Deze master leert je mogelijkheden te zien die je eerder niet zag. 

Juist nu is innovatie van essentieel belang in de maatschappelijke sector. Organisaties staan te springen om iemand die nieuwe wegen zoekt én vindt in het veranderende publieke domein. Wil jij die verandermanager worden die de strategische koersen zo kan beïnvloeden dat jouw organisatie verder kan? Tijdens deze tweejarige Master Management en Innovatie leer je vaardigheden in het creëren van creatieve en vernieuwende oplossingen die aantoonbaar leiden tot een beter resultaat. En dat in een continue wisselwerking met je dagelijkse werkomgeving. Zo leer je complexe casussen op te lossen in je eigen organisatie.

“Je wordt de inspirator en gangmaker van innovaties in je organisatie en verstaat de kunst om vernieuwingen door te voeren die ook werkelijk leiden tot een beter maatschappelijk resultaat.”

Je rondt de opleiding af met een meesterproef, een op jouw eigen organisatie toegesneden onderzoek en een beleidsadvies voor een innovatie. De kroon op jouw studie is de erkende graad Master of Arts (MA). Als Master of Arts kun je een innovatieve strategie uitzetten én deze overtuigend voor de bühne brengen. Je gaat van tactisch naar strategisch en weet mensen mee te krijgen in de veranderingen.

De Master Management & Innovatie is ook te volgen op de locatie van de HAN Nijmegen

Master Management & Innovatie werkt samen met de HAN Nijmegen. Meer informatie over de opleiding, startdatum, lesdagen en lestijden van de Master Management & Innovatie bij de HAN Nijmegen vind je hier.


Master Experience 24 maart 

Tijdens de Master Experience op 24 maart presenteren alle masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam zich. Ook deze master geeft een online presentatie op 24 maart om 19.00 uur. 

Online registreren voor het event.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Werkwijze

De kracht van de opleiding is de verbinding tussen opleiding en de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties, onderwijs en woningcorporaties. Sterker, jouw eigen werk staat centraal! De master levert concrete handvatten voor jouw beroepsuitoefening. Kennis uit de opleiding pas je direct toe op jouw eigen praktijk. Vanuit jouw eigen praktijkervaring breng je weer vraagstukken in om daar met je opgedane kennis meteen mee aan de slag te gaan. 

De (gast)docenten zijn zelf werkzaam in de beroepspraktijk. Het opleidingsprogramma anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en biedt actuele inzichten en state-of-the-art kennis. Er wordt een beroep gedaan op je analytisch en oplossend vermogen. 

Een uitdagende omgeving

Naast het oefenen van je vaardigheden, verdiep je je kennis via inspirerende werkvormen gebaseerd op Action Learning. Wat je kunt verwachten zijn seminars, simulaties en practica, projecten, studieconferenties, workshops, managementgames, presentaties, intervisiesessies en best practices. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de Master Management en Innovatie. Deze heterogeen samengestelde groep is voor jou dé kans om een netwerk van kwaliteit op te bouwen!

De Master Management & Innovatie is ook te volgen op de locatie van de HAN Nijmegen

De Master Management & Innovatie werkt samen met de HAN Nijmegen. Meer informatie over de werkwijze van de Master Management & Innovatie bij de HAN Nijmegen vind je hier.

Modulaire opbouw

Ontwikkel je ‘leadership skills' in het tempo dat bij je past. Dat kan met de 9 modules waaruit de Master Management en Innovatie is opgebouwd. Modules die inhoudelijk met elkaar samenhangen, maar die je in je eigen tempo kan volgen. Een kwestie van stapelen tot aan je mastertitel. Je kunt er ook voor kiezen om na 1 jaar, halverwege je mastertitel, even te stoppen met de opleiding en later verder te gaan met het tweede jaar. 

Betrokkenheid en begeleiding

We houden de omvang van onze groepen beperkt. In die kleinschalige opzet van de master is er op die manier veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Een docent-begeleider volgt nauwgezet de opdrachten die je in de praktijk uitvoert. Samen met medestudenten en jouw begeleider reflecteer je regelmatig op jouw ontwikkeling binnen de master.

Modules

Een indicatie van de modules die je kunt verwachten
1 dag les per week
7 uren zelfstudie per week

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Mastertitel

De kroon op jouw studie is de erkende graad Master of Arts (MA).

De master is geaccrediteerd door de van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie).

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Carrièremogelijkheden

Vanaf de start van de opleiding los je complexe casussen op in je eigen organisatie. Je ontwikkelt je innovatieve vermogens, leert van de kennis en ervaring van medestudenten en bouwt netwerken op. Ook maak je kennis met actuele ontwikkelingen en visies die de uiterst deskundige docenten en gerenommeerde gastsprekers presenteren. Kortom: je maakt deel uit van een broedplaats voor innovatie en inspiratie! 

De opleiding is nauw betrokken bij de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt nieuwe inzichten en state of the art kennis. Je ontwikkelt je tot een volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau.

Voordelen werkgever

Vanzelfsprekend staat je eigen ontwikkeling voorop. Maar met het volgen van de master kun je je werkgever veel extra’s bieden. Dat begint vanaf dag één van je studie. Cases die je op je werk tegenkomt, kun je meenemen in de klas. Samen met je docent en eventueel ook studiegenoten ga je met de case aan de slag.

Je zit in een groep met masterstudenten die afkomstig zijn uit diverse maatschappelijke organisaties zoals de gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, buurtzorg, onderwijs, politie, brandweer maar ook financiële organisaties. Daarmee geef je jouw werkgever ook een blik in een andere keuken.

Als student doe je praktijkonderzoek in je eigen organisatie of in de branche. De werkgever kan hiervoor zelf onderwerpen aandragen en een structurele oplossing vinden voor een complex probleem wat al langer speelt.

Met de professionalisering van jou als medewerker op masterniveau, haalt je werkgever kennis op hoog niveau in huis. Blijvende kennis.  In je studie wordt je immers geëquipeerd om de kennis te delen, zodat vraagstukken door de organisatie zelf kunnen worden onderzocht en opgelost.

Een medewerker met een mastergraad in de organisatie is een professional die in staat is complexe projecten op te pakken. De werkgever kan hierdoor taken met een hoge verantwoordelijkheid delegeren.

Je bouwt tijdens de opleiding een netwerk op van waardevolle contacten. Contacten waarmee je creativiteit en innovatiekracht meegeeft aan de organisatie.

Locaties

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen