Ga direct naar de content

Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

Tweejarige master in het Nederlands

Als manager, (senior)beleidsmedewerker of projectleider wil je de ontwikkelingen en trends in de maatschappij een stap voor blijven. Deze master leert je mogelijkheden te zien die je eerder niet zag.

We leven in een tijdperk van transitie waar de bestaande paradigma’s ter discussie staan. Van organisaties vraagt dit een omslag in denken en doen. Als verantwoordelijke vraagt dat verdere ontwikkeling van je kennis en vaardigheden op het gebied van innovatie. Van tactisch operationeel handelen naar strategisch kunnen denken.

Met creatieve en vernieuwende oplossingen inspelen op veranderingen in je omgeving. De rol op je nemen van inspirator en gangmaker van innovaties in je organisatie. De kunst verstaan om vernieuwingen door te voeren die ook werkelijk leiden tot een beter maatschappelijk resultaat. Wil jij die verandermanager worden die de strategische koersen zo kan beïnvloeden dat jouw organisatie verder kan?

In de Master Management en Innovatie leer je deze vaardigheden in een continue wisselwerking met je dagelijkse werkomgeving. Zo leer je complexe casussen op te lossen in je eigen organisatie.

Tijdens deze tweejarige opleiding leer je innovaties door te voeren die aantoonbaar leiden tot een beter resultaat. Je rondt de opleiding af met een meesterproef, een op jouw eigen organisatie toegesneden onderzoek en een beleidsadvies voor een innovatie. De kroon op jouw studie is de erkende graad Master in Management en Innovatie (M M&I).

Directe verbinding met beroepspraktijk

De kracht van de opleiding is de verbinding tussen opleiding en praktijk. Er is een nauwe samenhang met de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties, onderwijs en woningcorporaties.

De (gast)docenten zijn zelf werkzaam in de beroepspraktijk. Het opleidingsprogramma anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en biedt actuele inzichten en state-of-the-art kennis. Er wordt een beroep gedaan op je analytisch en oplossend vermogen. Vanuit de praktijk breng je vraagstukken in en de kennis uit de opleiding pas je meteen toe in je eigen praktijk. Zo werk je stap voor stap toe naar de afsluitende meesterproef.

Een uitdagende omgeving

Je verdiept je kennis en oefen je vaardigheden via inspirerende werkvormen gebaseerd op Action Learning. Wat je kunt verwachten zijn seminars, simulaties en practica, projecten, studieconferenties, workshops, managementgames, presentaties, intervisiesessies en best practices. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de Master Management en Innovatie. Deze heterogeen samengestelde groep is voor jou dé kans om een netwerk van kwaliteit op te bouwen!

Betrokkenheid en begeleiding

In de kleinschalige opzet van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Een docent-begeleider volgt nauwgezet de opdrachten die je in de praktijk uitvoert. Samen met medestudenten en jouw begeleider reflecteer je regelmatig op jouw ontwikkeling binnen de master.

Internationale ontwikkelingen

Je leert trends en ontwikkelingen op het terrein van management en innovatie te zien in een internationaal perspectief. In het tweede jaar maak je een meerdaagse buitenlandse studiereis rond een relevant thema waarin het gastland vaak voorloopt op Nederland. We kijken in de keuken van maatschappelijke organisaties waarvan we iets kunnen leren.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

  Succesvolle integratie tussen zorg en welzijn

  "Als werkgever heb je ook profijt"

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Modulaire opbouw

  Het programma van de Master Management en Innovatie is modulair opgebouwd. De modules hebben een inhoudelijke samenhang, maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Het succesvol afronden van alle modules leidt tot het behalen van de mastertitel. 

  Modules

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Mastertitel

  Tijdens deze tweejarige opleiding leer je innovaties door te voeren die aantoonbaar leiden tot een beter resultaat. Je rondt de opleiding af met een meesterproef: een op jouw eigen organisatie toegesneden onderzoek en een beleidsadvies voor een innovatie.
  De kroon op jouw studie is de erkende graad Master in Management en Innovatie (M M&I).

  Eigen carriere

  Vanaf de start van de opleiding los je complexe casussen op in je eigen organisatie. Je ontwikkelt je innovatieve vermogens, je leert van de kennis en ervaring van medestudenten en je bouwt netwerken op. Ook maak je kennis met actuele ontwikkelingen en visies die de uiterst deskundige docenten en gerenommeerde gastsprekers presenteren. Kortom: een broedplaats voor innovatie en inspiratie! 

  De opleiding is nauw betrokken bij de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt nieuwe inzichten en state of the art kennis. Je bent een volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau.

  Voordelen voor je werkgever

  Andere branches

  Je zit in een groep met masterstudenten die afkomstig zijn uit diverse maatschappelijke organisaties zoals de gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, buurtzorg, onderwijs, politie, brandweer maar ook financiële organisaties. Daarmee geef je jouw werkgever ook een blik in een andere keuken.

  Praktijkonderzoek en innovatie

  Als student doe je praktijkonderzoek in je eigen organisatie of in de branche. De werkgever kan hiervoor zelf onderwerpen aandragen en een structurele oplossing vinden voor een complex probleem wat al langer speelt.

  Professionalisering en duurzame kennis  

  Met de professionalisering van jou als medewerker op masterniveau, haalt je werkgever kennis op hoog niveau in huis. Blijvende kennis.  In je studie wordt je immers geëquipeerd om de kennis te delen, zodat vraagstukken door de organisatie zelf kunnen worden onderzocht en opgelost.

  Complexe vraagtukken

  Een medewerker met een mastergraad in de organisatie is een professional die in staat is complexe projecten op te pakken. De werkgever kan hierdoor taken met een hoge verantwoordelijkheid delegeren.

  Waardevol netwerk

  Je bouwt tijdens de opleiding een netwerk op van waardevolle contacten. Contacten waarmee je creativiteit en innovatiekracht meegeeft aan de organisatie.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.