Ga direct naar de content

Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

Tweejarige master in het Nederlands

Als manager, (senior)beleidsmedewerker of projectleider wil je de ontwikkelingen en trends in de maatschappij een stap voor blijven. Deze master leert je mogelijkheden te zien die je eerder niet zag.

We leven in een tijdperk van transitie waar de bestaande paradigma’s ter discussie staan. Van organisaties vraagt dit een omslag in denken en doen. Als verantwoordelijke vraagt dat verdere ontwikkeling van je kennis en vaardigheden op het gebied van innovatie. Van tactisch operationeel handelen naar strategisch kunnen denken.

Met creatieve en vernieuwende oplossingen inspelen op veranderingen in je omgeving. De rol op je nemen van inspirator en gangmaker van innovaties in je organisatie. De kunst verstaan om vernieuwingen door te voeren die ook werkelijk leiden tot een beter maatschappelijk resultaat. Wil jij die verandermanager worden die de strategische koersen zo kan beïnvloeden dat jouw organisatie verder kan?

In de Master Management en Innovatie leer je deze vaardigheden in een continue wisselwerking met je dagelijkse werkomgeving. Zo leer je complexe casussen op te lossen in uw eigen organisatie.

Tijdens deze tweejarige opleiding leer je innovaties door te voeren die aantoonbaar leiden tot een beter resultaat. Je rondt de opleiding af met een meesterproef, een op jouw eigen organisatie toegesneden onderzoek en een beleidsadvies voor een innovatie. De kroon op jouw studie is de erkende graad Master in Management en Innovatie (MMI).

Directe verbinding met beroepspraktijk

De kracht van de opleiding is de verbinding tussen opleiding en praktijk. Er is een nauwe samenhang met de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties, onderwijs en woningcorporaties.

De (gast)docenten zijn zelf werkzaam in de beroepspraktijk. Het opleidingsprogramma anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en biedt actuele inzichten en state-of-the-art kennis. Er wordt een beroep gedaan op je analytisch en oplossend vermogen. Vanuit de praktijk breng je vraagstukken in en kennis uit de opleiding pas je toe in je eigen praktijk. Zo werk je stap voor stap toe naar de afsluitende meesterproef.

Een uitdagende omgeving

Je verdiept je kennis en oefen je vaardigheden via inspirerende werkvormen gebaseerd op Action Learning. Wat je kunt verwachten zijn seminars, simulaties en practica, projecten, studieconferenties, workshops, managementgames, presentaties, intervisiesessies en best practices. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de Master Management en Innovatie. Deze heterogeen samengestelde groep is voor jou dé kans om een netwerk van kwaliteit op te bouwen!

Direct profijt voor jouw werkgever

Je bekwaamt jezelf aan de hand van beroepsopdrachten en lost complexe problemen op uit je dagelijkse praktijk. Jouw werkgever heeft daar direct baat bij! Je werkt bijvoorbeeld aan een (toekomstig) profiel van je organisatie en lost knelpunten op waar men tegenaan loopt. In de meesterproef werk je voor je organisatie een innovatievoorstel uit waarvoor u zelf onderzoek heeft gedaan. De samenwerking tussen opleiding, werkveld en medestudenten draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Betrokkenheid en begeleiding

In de kleinschalige opzet van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Een docent-begeleider volgt nauwgezet de opdrachten die je in de praktijk uitvoert. Samen met medestudenten en jouw begeleider reflecteer je regelmatig op jouw ontwikkeling binnen de master.

Internationale ontwikkelingen

Je leert trends en ontwikkelingen op het terrein van management en innovatie te zien in een internationaal perspectief. In het tweede jaar maak je een meerdaagse buitenlandse studiereis rond een relevant thema waarin het gastland vaak voorloopt op Nederland. We kijken in de keuken van maatschappelijke organisaties waarvan we iets kunnen leren.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Succesvolle integratie tussen zorg en welzijn

  "Als werkgever heb je ook profijt"

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Je verdiept je aan de hand van vijf leerlijnen: Strategisch Ondernemen, Sturen en Inrichten, Veranderingen en Implementeren, Persoonlijk Leiderschap en Onderzoeksmethodologie. Innovatie loopt als ondersteunend programma door de leerlijnen heen.

  Strategisch ondernemen (richten)

  Je maakt kennis met de 'state-of-the-art' van strategieontwikkeling. Welke methoden en technieken zijn van toepassing op strategisch ondernemerschap in maatschappelijke organisaties? Welke factoren dragen bij aan succes en wat is gedoemd tot falen? Hoe vertaal je innovatieve keuzen in de eigen organisatie? Hoe stem je alles vraag- en klantgericht af op maatschappelijke veranderingen? Er is aandacht voor marketing van diensten en relaties, samenwerkingsrelaties tussen organisaties en internationale oriëntatie. Deze en vele andere onderwerpen bereiden je voor op jouw taak als strategisch ondernemer.

  Sturen en inrichten (inrichten)

  Als manager ben je de ontwerper van de moderne arbeidsorganisatie. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van bedrijfsprocessen (procesmanagement, architectuur van organisaties), sturingsmogelijkheden en -instrumenten op kosten en baten, kwaliteit van dienstverlening en human resource- en kennismanagement. Je ontwikkelt alle bedrijfsaspecten in samenhang met elkaar om de organisatiedoelen op een effectieve wijze te realiseren en het innovatie- en leervermogen van de organisatie te vergroten.

  Veranderen en implementeren (verrichten)

  Je leert hoe je systematisch en methodisch veranderingen en vernieuwingen doorvoert. Effectieve communicatie helpt je om de medewerkers daarin mee te krijgen en bij alle betrokken interne en externe partijen gedragsverandering te bewerkstelligen. Tijdens het eerste jaar geef je leiding aan een innovatie in je eigen organisatie, waar je als verandermanager de kunst leert om gedragsverandering in de organisatie geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen. Je rondt de opleiding af met een innovatievoorstel. Hierin werk je een probleem van jouw organisatie uit met als resultaat een op maat toegesneden advies voor innovatie.

  Persoonlijk Leiderschap

  Maatschappelijke organisaties zijn vrijwel altijd complex. Bestuur, management en staf en professionals verhouden zich op verschillende manieren tot elkaar. Het vergt 'persoonlijk leiderschap' om in zo'n omgeving te kunnen werken, in zelfstandigheid te kunnen handelen, het 'netwerkspel' te kunnen spelen en om ook nog daadwerkelijk innovatie te kunnen doorvoeren. je krijgt inzicht in de ontwikkelingsdynamiek, zowel van de samenleving als van individuen en organisaties en je ontwikkelt een eigen leiderschapsstijl.

  Onderzoeksmethodologie

  In het beroepsprofiel van de professional master neemt onderzoek een belangrijke plaats in. Het wordt beschouwd als een ondersteunende competentie. je leert hoe je als professional gebruik kunt maken van onderzoek in de eigen beroepspraktijk. In het tweede jaar voer je zelfstandig een onderzoek uit in uw eigen organisatie.

  Masterprogramma
  Masterprogramma jaar 1 Certificaat
  Masterprogramma jaar 2 Erkend certificaat en erkende graad

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  In de Master Management en Innovatie leer je deze vaardigheden in een continue wisselwerking met je dagelijkse werkomgeving. Zo leer je complexe casussen op te lossen in uw eigen organisatie.

  Tijdens deze tweejarige opleiding leer je innovaties door te voeren die aantoonbaar leiden tot een beter resultaat. Je rondt de opleiding af met een meesterproef, een op jouw eigen organisatie toegesneden onderzoek en een beleidsadvies voor een innovatie. De kroon op jouw studie is de erkende graad Master in Management en Innovatie (MMI).

  Beroepen

  Vanaf de start van de opleiding los je complexe casussen op in je eigen organisatie. Je ontwikkelt je innovatieve vermogens, je leert van de kennis en ervaring van medestudenten en je bouwt netwerken op. Ook maak je kennis met actuele ontwikkelingen en visies die de uiterst deskundige docenten en gerenommeerde gastsprekers presenteren. Hun persoonlijke betrokkenheid is kenmerkend voor deze opleiding. Kortom: een broedplaats voor innovatie en inspiratie! 

  De opleiding is nauw betrokken bij de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt nieuwe inzichten en state of the art kennis. De docenten staan met beide benen in de praktijk, zoals jijzelf ook als deelnemer aan de opleiding.

  Locaties

  Waar ga je studeren?
  • Paviljoen

  • Nijmegen

  • Rotterdam: stad om te studeren en te wonen

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Begeleidingskunde deeltijd

   De Master Begeleidingskunde (Master Human & Organizational Behavior) leidt je op tot professioneel begeleider op alle niveaus. Je balanceert in het spanningsveld van complexe organisatieveranderingen.

  • Pedagogiek deeltijd

   De Master Pedagogiek is bedoeld voor professionals die hun inzicht willen verbreden. Het accent ligt op beleid, maatschappelijke en politieke theorie rond opvoeden en onderzoek doen.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.