Ga direct naar de content

Human Resource Management deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Ben je nu al belast met taken op het gebied van HRM? Wil je doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid? Dan is het volgen van de deeltijdopleiding HRM een interessante optie.

Als HRM'er werk je graag met mensen, ben je communicatief en analytisch. Je hebt belangstelling voor organisaties en medewerkers. Je bent een vakvolwassen gesprekspartner op alle niveaus binnen een organisatie en als intern adviseur het aanspreekpunt voor alle human resource aspecten.

Bij de opleiding HRM aan de hogeschool ligt het accent op personeelsadvisering. Vraagstukken rondom arbeid staan centraal. De HRM-adviseur komt in beeld bij onder andere: verandertrajecten, het formuleren van beleid, het inrichten van organisatie, personeelsbeleid, werving, talentmanagement, opleiding en scholing, organisatieverandering en cultuur, arbeidsverhoudingen, gezondheidsmanagement en arbeidsrecht.

HRM'ers werken vanuit het besef dat de menselijke factor van doorslaggevende betekenis is voor het succes van een onderneming. Hoe kan een organisatie zorgen voor de mensen die er werken, en hoe kunnen de mensen optimaal bijdragen aan het functioneren van een organisatie?

Deze opleiding is onderdeel van de Rotterdam Business School.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. In het begin ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

De deeltijdopleiding HRM is een integrale deeltijdopleiding samen met de deeltijdvarianten van de opleidingen Bedrijfskunde MER, Technische Bedrijfskunde, Logistiek en Economie en Business IT & Management. Bij deze deeltijdopleiding vormen beroepsspecifieke opdrachten de kern van het onderwijs. Er zijn vier leerlijnen: projectonderwijs, cursussen/trainingen, bedrijfsopdrachten en loopbaanontwikkeling.

Na het eerste jaar

De problematiek in de multidisciplinaire en opleidingsspecifieke projecten wordt complexer. Je gaat zelfstandiger werken en krijgt minder begeleiding. De trainingslijn in het tweede en derde leerjaar bestaat uit keuzevakken, zodat je je kunt specialiseren. Het vierde jaar bestaat in de eerst helft uit het volgen van een minor en het maken van een bedrijfsopdracht. Het tweede gedeelte bestaat uit het afstuderen en een bedrijfsopdracht. Er zijn in het vierde jaar wekelijkse contactmomenten.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. 

Bekijk de minors

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
1 dag school per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Business Administration (BBA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepsbeeld

Twee van de beroepen die je als HRM'er kunt uitoefenen zijn die van HR-adviseur en Coördinator Werving & Selectie. Zeker geen saaie kantoorbanen, maar functies waarbij je je mannetje moet kunnen staan in contact met collega's, medewerkers en managers. In deze functies leg je contact met mensen die werken op diverse niveau's en je selecteert en begeleidt nieuwe medewerkers tijdens hun carrière binnen het bedrijf. Je bespreekt de organisatieontwikkelingen met de leidinggevenden en adviseert hen bij de uitvoering van het operationele werk.

Robin van Veldhoven en Michael Letsch zijn na hun opleiding HRM gaan werken op een Human Resources afdeling binnen een internationaal overslagbedrijf in Rotterdam en bij een distributiecentrum van een supermarktketen in Breda.

In de beroepsbeeldfilm hieronder laten ze zien hoe een dag op hun werk eruit kan zien.

Beroepen

HR-adviseur

Je kunt bij een HR-afdeling werken als specialist op het gebied van werving en selectie, loopbaanbegeleiding of re-integratie. Je adviseert afdelingen, bedrijfsonderdelen of bedrijven over personeelsaangelegenheden. Je voert personeelsregelingen uit en informeert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: informeren personeelsleden over arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld vakantiedagen en pensioen), werven en selecteren nieuwe medewerkers, onderhouden contacten met uitzendbureaus, houden van  beoordelings- en functioneringsgesprekken, regelen ontslagen, bemiddelen bij arbeidsconflicten, bewaken van het  ziekteverzuim en adviseren van medewerkers over loopbaan en opleiding.

Loopbaanadviseur

Begeleidt mensen bij het ontwikkelen van hun loopbaan en traint hen om hiermee actief bezig te zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: laat de cliënt door bepaalde (gespreks)methodieken een beter beeld van zichzelf krijgen, inventariseert de wensen en mogelijkheden voor beroepen en opleidingen van de cliënt (eventueel met behulp van tests), adviseert over loopbaanmogelijkheden en houdt dossiers bij.

Organisatieadviseur

Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur.

Recruiter

Adviseert en begeleidt werkzoekenden en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Zoekt en analyseert functies voor werkzoekenden en werft en selecteert uitzendkrachten voor bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: controleert de opkomst van de uitzendkracht bij het bedrijf, controleert functioneren van de uitzendkracht, onderhoudt contacten met werkzoekenden en werkgevers, schrijft werkzoekenden in door hun gegevens te registreren, behandelt aanvragen voor uitzendkrachten, bezoekt bedrijven om uitzendkrachten aan te bieden en overlegt met collega's.

Locatie

Waar ga je studeren?
 • Kralingse Zoom

 • Studeren in Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
 • Business IT & Management deeltijd

  Houd je er van om oplossingen te bedenken voor ICT-problemen? Dan is de opleiding Business IT & Management van Hogeschool Rotterdam iets voor jou.

 • Bedrijfskunde MER deeltijd

  Ben jij een multitalent dat zowel in het bedrijfsleven als bij de (semi)overheid aan de slag wil kunnen, dan is de opleiding Bedrijfskunde MER iets voor jou.

 • Social Work deeltijd

  Blijf je je verwonderen over mensen en hun gedrag? Ben je nieuwsgierig en wil je iets voor hen betekenen? Volg dan de opleiding Social Work.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.