Menu Zoeken English

Human Resource Management deeltijd

 • Duur en startmoment

  Variabele duur, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Als HRM’er weet je dat de menselijke factor doorslaggevend is voor het succes van een onderneming.

Hoe kan een organisatie zorgen voor de mensen die er werken, en hoe kunnen de mensen optimaal bijdragen aan het functioneren van een organisatie? Deze vragen zijn cruciaal voor een HRM-professional.

In deze bedrijfskundige opleiding staan vraagstukken rondom arbeid centraal. Als HRM-professional vraag je je altijd af wat dergelijke vraagstukken betekenen vanuit het gezichtspunt van organisaties en mensen, tegen de achtergrond van de maatschappelijke omgeving. Bij HRM ligt die expertise op het gebied van de factor mens. Om succesvol in je werk te zijn beschik je als HRM’er over hard en soft skills. Plannen, beheren en analyseren zijn even belangrijk als sociale en communicatieve vaardigheden. Vanuit dat perspectief gezien is HRM de meest mensgerichte van de zakelijke opleidingen.

Als HRM-adviseur ben je een vakvolwassen gesprekspartner op alle niveaus binnen een organisatie en als intern adviseur het aanspreekpunt voor alle human resource aspecten. Je komt in beeld bij onder andere meer: verandertrajecten, het formuleren van (personeels)beleid, het inrichten van de organisatie, werving, talentmanagement, opleiding en scholing, organisatieverandering en cultuur, arbeidsverhoudingen, gezondheidsmanagement en arbeidsrecht.

Spreekt dit jou aan en ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan? Kom dan studeren bij onze deeltijdopleiding Human Resource Management.

Deze opleiding is onderdeel van de Career Academy van Hogeschool Rotterdam Business School.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Human Resource Management deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Flexibel deeltijdonderwijs

  Ons onderwijs bestaat uit acht afgeronde halfjaarlijkse modules die gebaseerd zijn op thema’s uit de beroepspraktijk. Wat je aan het einde van een module geleerd moet hebben, staat vast (leeruitkomst). Hoe je je opdrachten invult, bepaal je zelf in overleg met je werkgever en docent. Het belangrijkste is dat je praktijkproblemen oplost die voor jou en je werkgever relevant zijn.

  Het programme per opleiding duurt vier jaar, echter kun je hierin zelf versnellen of vertragen. Mocht je je studie bijvoorbeeld na een jaar moeten onderbreken, dan kun je in een later stadium weer verder met het volgen van een business deeltijdopleiding om alsnog je bachelordiploma te halen bij de Career Academy van Hogeschool Rotterdam Business School.

  Binnen ons onderwijs bieden wij een variëteit aan verschillende werkvormen waarmee we je de theoretische basis geven, je vaardigheden trainen en je samen met je medestudenten en werkgever helpen in je leerproces.

  Lerend werken en werkend leren

  Of je nu op school bent of op het werk: je bent continu aan het leren. Wat je leert, pas je direct toe in jouw werkpraktijk. Op basis van vragen die leven binnen je organisatie, los jij relevante praktijkproblemen op en draagt daarmee bij aan de verbetering van de organisatie en jouw positie binnen de organisatie.

  Toetsing

  Aan het eind van een module lever je een portfolio in en doe je een assessment, waarin jij aantoont dat je de leeruitkomst van die module beheerst. Tijdens de module werk je aan jouw portfolio en wordt er door docenten, medestudenten en werkgever feedback gegeven op de manier waarop je je ontwikkelt.

  Modules

  Bij ons volg je in de eerste drie jaar van je opleiding één halfjaarlijkse generieke module met studenten van een andere businessopleiding en één opleidingsspecifieke module. Tijdens de generieke modules leer je niet alleen multidisciplinair te kijken naar de stof, je leert het ook op die manier toe te passen. Ook leer je veel van de feedback die je krijgt van je docent en medestudenten.

  Jaar 1

  Jaar 2

  Jaar 3

  Jaar 4

  • Opleidingsspecifieke module: Implementeren van verandering - Modulehandleiding (PDF)
  • Generieke module: Strategisch Management (voor studenten die doorstromen van een Ad-opleiding) - Modulehandleiding (PDF)
  • Vrije keuze (voor studenten die niet vanuit de Ad doorstromen)

   

  Studieduur en studiebelasting

  Studieduur

  De volledige hbo-deeltijdopleiding Human Resource Management duurt 4 jaar en geeft je recht op een bachelordiploma.

  Studiebelasting

  Onze deeltijdopleidingen zijn zo ingericht dat werken goed te combineren is met studeren. Een deel van de opdrachten kun je tijdens je werk doen. Toch zul je wel extra tijd vrij moeten maken voor zelfstudie. Houd rekening met een totale studiebelasting van gemiddeld 20 uur per week, exclusief de uren die je aan werk besteedt (ca. 8 uur onderwijs en 12 uur zelfstudie).

  Werkplek

  Werkervaring niet verplicht, werkgever wel

  Je hoeft niet persé een aantal jaren werkervaring te hebben om bij ons een deeltijdstudie Human Resource Management te volgen. Wel is het belangrijk dat je een werkgever hebt en dat die je in de gelegenheid stelt om te werken aan de opdrachten voor je opleiding . Verder dient je werkgever bereid te zijn om als opdrachtgever te functioneren voor de beroepsproducten waarmee je het geleerde aantoont en je een relevant resultaat levert aan de organisatie. We leggen samen met jou per module in een onderwijsovereenkomst vast wat je gaat leren en de wijze waarop je daarin ondersteund wordt door ons en jouw werkgever.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student kun je ook gebruik maken van een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Om de opleiding succesvol te kunnen volgen is het van belang dat je een zelfstandige en pro-actieve houding hebt en vanaf dag één actief aan de slag gaat met de stof.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroep

  De HRM’er ondersteunt organisaties in het bereiken van hun doelen door het vervullen van vier rollen:

  1. Strategic partner: het analyseren van de eigen organisatie: de omgeving, korte/lange termijn ontwikkelingen, strategische keuzes die gemaakt worden, de bestaande cultuur e.d.; 
  2. Change agent: vertalen van organisatiebeleid en omgevingsaspecten naar HR-beleid dat bijdraagt aan de realisatie van de strategische keuzes van de organisatie; 
  3. Administrative expert: inrichten van de HR-producten en -diensten en verzorgen van management van de personeelsdata;
  4. Employee champion: zorg voor het personeel door evalueren van de effecten van geleverde HR producten en -diensten op de daadwerkelijke impact in de organisatie.

  Binnen het HRM-werkveld komen we allerlei functies tegen. Deze functies kunnen in een dienstverband worden uitgevoerd, maar ook als zelfstandige professional. Zonder te streven naar volledigheid, zien we de HRM professional terug in verschillende functies zoals:

  • HRM-adviseur
  • Personeelsconsulent
  • Human Resource Manager
  • Personeels- en organisatieadviseur
  • Recruiter
  • Loopbaanadviseur
  • Trajectbegeleider
  • Re-integratieconsulent
  • Adviseur arbeidsvoorwaarden

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze businessopleidingen in deeltijd

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen