Menu
  English

  Human Resource Management voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Wat is een organisatie zonder goed functionerend personeel? Tijdens de opleiding HRM leer jij het menselijke met het zakelijke te verbinden om zo een perfecte werkomgeving te creëren.

  Wil jij anderen helpen alles uit hun werk te halen? Fascineert de zakelijke wereld je? Ben je sociaal en kan je goed luisteren, waardoor je vrienden je snel opzoeken als ze ergens mee zitten? Jij zorgt als HR-professional voor een goede werkomgeving waarin werknemers gezond en met plezier kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie. 

  Als je kiest voor hbo Human Resource Management (HRM) in Rotterdam word je opgeleid tot een integere en daadkrachtige HR-professional die zorgvuldig beslissingen neemt. Jij wordt de verbinder tussen mens en bedrijfsleven en creëert een perfecte werkomgeving. 

  Beroepstaken staan centraal tijdens de opleiding. Tijdens een beroepstaak duik je in een echte situatie uit de praktijk. Jij gaat individueel of in groepen aan de slag met een probleem. Tegelijkertijd leer je alles wat je nodig hebt om de kwestie op te lossen. Denk aan arbeidsrecht, psychologie, organisatiekunde, HR-analytics, ethiek en gesprekstechnieken. Je volgt expertcolleges voor nog meer kennis. Na het uitvoeren van meerdere beroepstaken laat je middels een portfolio zien dat je het probleem zelfstandig kunt tackelen. 

  Bijzonder is de aandacht voor de rol van HR-businesspartner. Na je HRM-studie kun jij je adviezen ook cijfermatig en juridisch goed onderbouwen. De opleiding zit gestructureerd in elkaar, maar je krijgt ook veel eigen verantwoordelijkheid. Je coach helpt je doelen helder te krijgen. 

  Na deze hbo-bachelor kun je aan de slag als HR-businesspartner of HR-adviseur in de sector die jou trekt: profit, non-profit, mkb of groot bedrijf.

   is onderdeel van Rotterdam Business School.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  De opleiding HRM heeft haar onderwijsmissie als volgt geformuleerd: De wereld van werken van waarde laten zijn voor iedereen. Dat betekent dat: werkgevers, werknemers, werkzoekenden, alle bemiddelende instanties en organisatieadviseurs het georganiseerde werk waar men bij betrokken is als waardevol ervaren. Waardevol in de klassieke zin van financiële opbrengst en waardevol als zingevend en betekenisvol. De opleiding Human Resource Management is hierbij ideologisch geladen: wij willen impact maken en waarde toevoegen, zowel voor bedrijven als voor werknemers. Deze ideologie is inclusief. Kansengelijkheid voor iedereen op de arbeidsmarkt en binnen organisaties is een speerpunt bij ons.

  Bij de opleiding HRM wordt je opgeleid tot een integere HR-professional die zorgvuldige besluiten neemt en stuurkracht toont.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar maak je kennis met het HRM beroep. Tijdens de vakken en de praktijkopdrachten krijg je een goed beeld van de verschillende facetten van HRM. In dit jaar ontwikkel je een stevige basiskennis en ga je praktisch aan de slag met basisvaardigheden. Vanaf de start van je opleiding werk je zowel individueel als met andere studenten aan concrete opdrachten. Op deze manier leer je effectief en resultaatgericht vraagstukken uit de beroepspraktijk op te lossen.

  Na het eerste jaar

  Vanaf het tweede jaar wordt er meer van je verwacht. De vraagstukken worden complexer, je denkt zelfstandig na over de gewenste aanpak bij een probleemsituatie en maakt duidelijk hoe je tot keuzes bent gekomen. 

  In het tweede studiejaar ga je onder meer aan de slag met het Business Project waarbinnen je een probleem bij een opdrachtgever, veelal uit een midden- en kleinbedrijf, dient te tackelen en op te lossen. De oplossingen presenteer en verdedig je in de vorm van een adviesrapport. 

  In zowel het tweede als het derde jaar loop je gedurende een periode van zes maanden stage om kennis te maken met de beroepspraktijk. In het vierde jaar volg je een minor en studeer je af op een HR-geralateerd praktijkprobleem. Voor je stage in het derde leerjaar en/of je minor heb je de keuze om internationale ervanring(en) op te doen. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je studievaardigheden, mindset en motivatie. Soms blijkt dat je ergens moeite mee hebt. Je hebt de ruimte om je daarin verder te ontwikkelen. Ook kun je gebruik maken van (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Je kunt vanaf jaar twee zelf je stageplekken uitzoeken. In jaar drie krijg je de mogelijkheid om een complex maatschappelijk vraagstuk te onderzoeken op een RBS-thema naar keuze. Tijdens de minor- en afstudeerfase kun je jezelf nog meer onderscheiden door de keuzes die jij maakt. 

  Begeleiding

  In het eerste jaar wordt regelmatig stilgestaan bij je studievoortgang en hoe dit in relatie staat met jouw leerresultaten. Dit gebeurt door je WSS-docent (docent welzijn & studentsucces) die jou en je klas coacht. Dit doet de WSS-docent door met je in gesprek te gaan over je studievoortgang, je motivatie en je mindset. De begeleiding is in het eerste jaar wekelijks en behoorlijk intensief. Dit neemt na verloop van de studie af, maar er is altijd een aanspreekpunt of begeleider die samen met jou je studievoortgang bewaakt. 

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Tijdens het tweede en derde jaar loop je een half jaar stage en maak je gedurende een lange periode kennis met de beroepspraktijk.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Angenietje Temme haar derdejaars stage bij  Havenbedrijf Rotterdam ervaart. Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Veelgemaakte keuzes door onze studenten zijn: de minor Human Talen Development, de minor Happy @Work en de minor Arbeid en Gezondheid. Je kunt ook kiezen voor een internationaal studieprogramma. 

  Human Talent Development richt zich op het werkveld van coachen, training en ontwikkeling. Deze minor is aantrekkelijk voor jou als je meer wilt leren over de manier waarop je de professionele ontwikkeling van zowel individuen als groepen medewerkers in organisaties kunt ondersteunen.
  De minor speelt in op de behoefte die er bestaat om medewerkers in organisaties ‘in beweging te houden’. In de minor Human Talent Development leer je hoe je mensen in die ontwikkeling kunt begeleiden met behulp van de instrumenten coachen en trainen.
  Vanzelfsprekend doorloop je tijdens deze minor zelf een traject waarin je helderheid krijgt over je eigen talenten en mogelijkheden.

  De professional van morgen moet de impact van nieuwe technologieën kunnen begrijpen om zelfstandig nieuwe vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

  In deze minor ga je samen met bedrijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarbij leer je te werken in een design lab.

  Technische innovaties zorgen niet alleen voor ander werk, maar ook voor andere werkprocessen. Multidisciplinair werken door met andere vakgebieden oplossingen te bedenken en te ontwerpen wordt daarmee steeds belangrijker. 

  De minor ‘Next Professional Design’ laat je kennismaken met de belangrijkste technologieën en leert je de impact van deze technologieën beter te plaatsen in je toekomstige carrière. Omdat voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen veel gewerkt wordt met design thinking, staat dit centraal in de minor.

  Design thinking behelst vaak een omkering van gedachten, een andere benadering dan de gebruikelijke en helpt bij het oplossen van complexe problemen.

   

  Student van een andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De kennis en vaardigheden die je eerder tijdens je studie hebt opgedaan, kun je in de laatste helft van het vierde jaar inzetten en uitbreiden in de praktijk. Met behulp van praktijkgericht onderzoek ontwerp en implementeer je een HR-interventie. Je toont aan een integere HR-professional te zijn die beschikt over stuurkracht en zorgvuldige besluitvorming. 

  Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om met studenten van andere opleidingen op een multidisciplinair probleem af te studeren. Je levert aan deze samenwerking een eigen individuele bijdrage. 

  Internationale mogelijkheden

  Binnen de opleiding zijn er ruime mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. Zo kun je een deel van je studie, stage, minor of afstuderen in het buitenland volgen bij een van onze internationale partnerhogescholen. Ook organiseert de opleiding studiereizen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Human Resource Management een honoursprogramma voor je aan.

  Binnen de Rotterdam Business School (RBS) is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij het Honoursprogramma. Dit is een opleidings overstijgend programma dat start in het tweede jaar. Studenten die een extra uitdaging zoeken kunnen met het Honoursprogramma werken aan praktische vraagstukken samen met lectoren van het kenniscentrum, bedrijfsleven en studenten van diverse opleidingen. Na het succesvol doorlopen van het Honoursprogramma vind er aan het einde een assesment plaats en wordt een honours degree bij je diploma uitgereikt. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Maak kennis met enkele docenten

  Lees meer over het lesgeven

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  De belangrijkste rollen van waaruit de HR-professional werkt zijn die van adviseur, coach, regisseur, ontwerper, uitvoerder, innovator en netwerker. Mogelijke beroepen na het behalen van je bachelordiploma:

  • HR-adviseur/consultant
  • HR-business partner
  • HR-manager
  • HRD-manager/adviseur leren en ontwikkelen
  • Personeels- en organisatieadviseur
  • Recruiter
  • Loopbaanadviseur
  • Trainer/coach
  • Adviseur arbeidsvoorwaarden
  • Teamleider

  Beroepen

  Hieronder vind je de uitleg van een aantal beroepen:

  Je kunt bij een HR-afdeling werken als specialist op het gebied van werving en selectie, loopbaanbegeleiding of re-integratie. Je adviseert afdelingen, bedrijfsonderdelen of bedrijven over personeelsaangelegenheden. Je voert personeelsregelingen uit en informeert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: informeren personeelsleden over arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld vakantiedagen en pensioen), werven en selecteren nieuwe medewerkers, onderhouden contacten met uitzendbureaus, houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken, regelen ontslagen, bemiddelen bij arbeidsconflicten, bewaken van het ziekteverzuim en adviseren van medewerkers over loopbaan en opleiding.

  Begeleidt mensen bij het ontwikkelen van hun loopbaan en traint hen om hiermee actief bezig te zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: laat de cliënt door bepaalde (gespreks)methodieken een beter beeld van zichzelf krijgen, inventariseert de wensen en mogelijkheden voor beroepen en opleidingen van de cliënt (eventueel met behulp van tests), adviseert over loopbaanmogelijkheden en houdt dossiers bij.

  Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur.

  Adviseert en begeleidt werkzoekenden en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Zoekt en analyseert functies voor werkzoekenden en werft en selecteert uitzendkrachten voor bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: controleert de opkomst van de uitzendkracht bij het bedrijf, controleert functioneren van de uitzendkracht, onderhoudt contacten met werkzoekenden en werkgevers, schrijft werkzoekenden in door hun gegevens te registreren, behandelt aanvragen voor uitzendkrachten, bezoekt bedrijven om uitzendkrachten aan te bieden en overlegt met collega's.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties