Human Resource Management voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Werk is voor velen één van de belangrijkste dingen in het leven. Als HRM-business partner verbind je daarom het menselijke met het zakelijke.

Je domein is de arbeidsmarkt; als HRM’er help je organisaties door jouw kennis en kunde in te zetten voor het beter presteren van een organisatie.

Je werkzaamheden variëren van het strategisch werven en aannemen van personeel, organiseren van scholing, adviseren van het management, tot onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Je leert communiceren, efficiënt handelen, samenwerken, problemen analyseren en creatieve oplossingen vinden.

Onze opleiding heeft aandacht voor het gebruik van informatietechnologie in het beroep en heeft - anders dan andere HRM-opleidingen - een bedrijfskundig profiel. We richten ons op het zo goed mogelijk inzetten van menselijke kapitaal binnen een organisatie. Je wordt opgeleid tot een business partner die met de juiste inzet van personeel, opleidingen en arbeidsvoorwaarden bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelen. Wij leiden je op tot een professionele consultant die breed inzetbaar is voor zowel multinationals als kleine organisaties, profit of non-profit. Je beschikt over de kennis en de kunde om op managementniveau te adviseren op het gebied van personeelszaken en gaat probleemoplossend te werk. Bij de opleiding wordt veel tijd ingeruimd voor praktijkoefeningen en -situaties. Als student werk je vanaf het begin aan echte praktijkproblemen. Zo leer je effectief en resultaatgericht vraagstukken in de beroepspraktijk op te lossen.

Deze opleiding is onderdeel van Hogeschool Rotterdam Business School.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Human Resource Management voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  3%

  Werkloos

  88%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het onderwijs in het eerste jaar is oriënterend en sterk geïntegreerd in de praktijk. Je krijgt een stevige basiskennis. Je leert het HRM-beroep als business partner kennen, maakt kennis met de werksituatie en oefent diverse basisvaardigheden. Daarnaast werk je individueel en met andere studenten aan opdrachten waarin je onderzoek doet naar de praktijk. In de geïntegreerde opdrachten komt de stof terug die je tijdens kennis- en vaardigheidsvakken hebt verkregen. We werken via vijf leerlijnen: HRM, business, juridisch, onderzoek & praktijk en gedragskundig. Binnen deze leerlijnen krijg je vakken als sociaal recht, onderzoek, metrics (werken met grote hoeveelheden gegevens- en Excel-sets) en gedragskunde.

  Na het eerste jaar

  Na de propedeuse volgt de hoofdfase die een verdieping van de leerlijnen biedt. Belangrijke aandachtsgebieden in deze fase zijn: informatievoorziening richting management, advisering, organisatieontwerp & verandering en onderzoeksvaardigheden.

  Tijdens het tweede en derde jaar loop je een half jaar stage en maak je gedurende een lange periode kennis met de beroepspraktijk. Daarnaast werk je vanaf het tweede jaar aan consultancy-projecten met echte opdrachtgevers, veelal uit het midden- en kleinbedrijf. De schaal van deze bedrijven zorgt er automatisch voor dat je alle facetten van het HR-management leert kennen. De opdrachtgever schetst het probleem en laat je in zijn organisatie naar oplossingen zoeken die je aan het einde van het project in een adviesrapport presenteert en verdedigt. In het vierde jaar volg je een minor en studeer je af.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Tijdens het tweede en derde jaar loop je een half jaar stage en maak je gedurende een lange periode kennis met de beroepspraktijk.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Angenietje Temme haar derdejaars stage bij  Havenbedrijf Rotterdam ervaart. Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Strategisch HRM (Human Resource Management) beoogt de persoonlijke belangen van de medewerkers in lijn te brengen met de organisatiedoelstellingen. Deze complexe taak brengt je op diverse domeinen zoals motivatiepsychologie, HR-planning, leiderschap, de ontwikkeling van talent, innovatief strategiedenken, kennismanagement en organisatorisch leren. Als HR- strateeg stimuleer je een organisatiecultuur waarbij de medewerkers bewust zijn van hun toegevoegde waarde en deze willen inzetten voor de organisatie.  Tijdens deze minor bieden we aandacht aan de functie en rol van HRM. Hoe maak je een goede organisatieanalyse, hoe verhoudt zich de relatie tussen de HR-functie en de rest van de organisatie, waar sta je ten aanzien van ethische kwesties, hoe kun je het menselijk potentieel optimaal benutten en hoe krijg je gedaan dat je adviezen geaccepteerd worden?  Gedurende het programma word je geconfronteerd met concrete HR-adviessituaties, werk je binnen een projectteam aan oplossingen voor de beroepspraktijk (adviesrapport) en onderzoek je je eigen aannames en overtuigingen ten aanzien van de mens en de rol die arbeid speelt in het leven van de mens.

  In elke sector en organisatie wordt van professionals verwacht competent te kunnen deelnemen aan beleidsprojecten en -trajecten binnen en tussen organisaties. Er wordt van jou als professional verwacht dat je een bijdrage kunt leveren aan dit soort beleidsprojecten, maar ook zelf in staat bent initiatief te nemen voor nieuw en noodzakelijk beleid.  Deze minor sluit aan op de beleidsvragen in de werkvelden van elke hbo-professional. Studenten vanuit veel opleidingen hebben de afgelopen jaren deze minor gevolgd en daarmee hun studie verbreed en verrijkt.

  Human Talent Development richt zich op het werkveld van Loopbaanbegeleiding (Career Development), Training en Ontwikkeling. Deze minor is aantrekkelijk voor jou als je meer wilt leren over de manier waarop je de professionele ontwikkeling van zowel individuen als organisaties kunt ondersteunen. Om succes te hebben op de arbeidsmarkt zijn flexibiliteit en employability tegenwoordig even belangrijk als know-how en vaardigheden. Juist die flexibiliteit en employability vragen van mensen inzicht in hun eigen talenten, ambities en ontwikkelmogelijkheden. Human Talent Development speelt in op de behoefte die er bestaat om medewerkers in organisaties 'in beweging te houden'. In de minor Human Talent Development leer je hoe je mensen in die ontwikkeling kunt begeleiden. Vanzelfsprekend doorloop je tijdens deze minor zelf een traject waarin je helderheid krijgt over je eigen talenten en loopbaanmogelijkheden.

   

  Student van een andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De kennis en vaardigheden die je tijdens je minor hebt opgedaan, kun je in de laatste helft van het vierde jaar inzetten in de praktijk.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Binnen de opleiding zijn er ruime mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. Zo kun je een deel van je studie, stage, minor of afstuderen in het buitenland volgen bij een van onze internationale partnerhogescholen. Ook organiseert de opleiding studiereizen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Human Resource Management een honoursprogramma voor je aan.

  Vanaf het tweede studiejaar start een intensief en aantrekkelijk programma. Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  De belangrijkste rollen van waaruit de HR-professional werkt zijn die van adviseur, coach, regisseur, ontwerper, uitvoerder, innovator en netwerker. Mogelijke beroepen na het behalen van je bachelordiploma:

  • HR-adviseur/consultant
  • HR-business partner
  • HR-manager
  • HRD-manager/adviseur leren en ontwikkelen
  • personeels- en organisatieadviseur
  • recruiter
  • loopbaanadviseur
  • trainer/coach
  • re-integratie consulent
  • adviseur arbeidsvoorwaarden
  • teamleider

  Beroepen

  Hieronder vind je de uitleg van een aantal beroepen:

  Je kunt bij een HR-afdeling werken als specialist op het gebied van werving en selectie, loopbaanbegeleiding of re-integratie. Je adviseert afdelingen, bedrijfsonderdelen of bedrijven over personeelsaangelegenheden. Je voert personeelsregelingen uit en informeert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: informeren personeelsleden over arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld vakantiedagen en pensioen), werven en selecteren nieuwe medewerkers, onderhouden contacten met uitzendbureaus, houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken, regelen ontslagen, bemiddelen bij arbeidsconflicten, bewaken van het ziekteverzuim en adviseren van medewerkers over loopbaan en opleiding.

  Begeleidt mensen bij het ontwikkelen van hun loopbaan en traint hen om hiermee actief bezig te zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: laat de cliënt door bepaalde (gespreks)methodieken een beter beeld van zichzelf krijgen, inventariseert de wensen en mogelijkheden voor beroepen en opleidingen van de cliënt (eventueel met behulp van tests), adviseert over loopbaanmogelijkheden en houdt dossiers bij.

  Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur.

  Adviseert en begeleidt werkzoekenden en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Zoekt en analyseert functies voor werkzoekenden en werft en selecteert uitzendkrachten voor bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: controleert de opkomst van de uitzendkracht bij het bedrijf, controleert functioneren van de uitzendkracht, onderhoudt contacten met werkzoekenden en werkgevers, schrijft werkzoekenden in door hun gegevens te registreren, behandelt aanvragen voor uitzendkrachten, bezoekt bedrijven om uitzendkrachten aan te bieden en overlegt met collega's.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.