Menu English

Human Resource Management voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Wat is een organisatie zonder goed functionerend personeel? Tijdens de opleiding HRM leer jij het menselijke met het zakelijke te verbinden om zo een perfecte werkomgeving te creëren.

Als HR-professional ga jij organisaties helpen hun prestaties te verbeteren met jouw kennis en kunde op het gebied van human resource management. Je werkzaamheden variëren van het strategisch werven en aannemen van personeel, organiseren van scholing, adviseren van het management, tot onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

In de opleiding Human Resource Management (HRM) leer je communiceren, efficiënt handelen, samenwerken, problemen analyseren en creatieve oplossingen vinden. Onze opleiding heeft aandacht voor het gebruik van informatietechnologie en heeft - anders dan andere HRM-opleidingen - een bedrijfskundig profiel.

Wij leiden je op tot een professionele HR-medewerker die breed inzetbaar is voor zowel multinationals als kleine organisaties, profit of non-profit. Je beschikt over de kennis en de kunde om op managementniveau te adviseren op het gebied van personeelszaken en gaat probleemoplossend te werk. Bij de opleiding wordt veel tijd ingeruimd voor praktijkoefeningen en -situaties. Als student werk je vanaf het begin aan echte praktijkproblemen. Zo leer je effectief en resultaatgericht vraagstukken in de beroepspraktijk op te lossen. 

Deze opleiding is onderdeel van Hogeschool Rotterdam Business School.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar leer je het HRM beroep kennen. Je krijgt een beeld van de verschillende facetten van HRM door de vakken die je volgt en door de praktijkopdrachten die je uitvoert. In dit jaar krijg je een stevige basiskennis, oefen je diverse basisvaardigheden en maak je kennis met het werkveld. Je werkt individueel en met andere studenten aan opdrachten waarin je onderzoek doet in en naar de praktijk. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van HRM, recht, onderzoek, gedrag en accounting. 

Na het eerste jaar

Vanaf het tweede jaar ga je meer de diepte in. Je houdt je onder andere bezig met: informatievoorziening richting management, advisering, organisatieontwerp & verandering en onderzoeksvaardigheden.

Tijdens het tweede en derde jaar loop je een half jaar stage en maak je gedurende een lange periode kennis met de beroepspraktijk. Ook werk je aan consultancyprojecten met echte opdrachtgevers, veelal uit het midden- en kleinbedrijf. De schaal van deze bedrijven zorgt er automatisch voor dat je alle facetten van het HR-management leert kennen. De opdrachtgever schetst een probleem en laat je in zijn organisatie naar oplossingen zoeken die je aan het einde van het project in een adviesrapport presenteert en verdedigt. In het vierde jaar volg je een minor en studeer je af. 

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Tijdens het tweede en derde jaar loop je een half jaar stage en maak je gedurende een lange periode kennis met de beroepspraktijk.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Angenietje Temme haar derdejaars stage bij  Havenbedrijf Rotterdam ervaart. Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Human Talent Development richt zich op het werkveld van coachen, training en ontwikkeling. Deze minor is aantrekkelijk voor jou als je meer wilt leren over de manier waarop je de professionele ontwikkeling van zowel individuen als groepen medewerkers in organisaties kunt ondersteunen.
De minor speelt in op de behoefte die er bestaat om medewerkers in organisaties ‘in beweging te houden’. In de minor Human Talent Development leer je hoe je mensen in die ontwikkeling kunt begeleiden met behulp van de instrumenten coachen en trainen.
Vanzelfsprekend doorloop je tijdens deze minor zelf een traject waarin je helderheid krijgt over je eigen talenten en mogelijkheden.

De professional van morgen moet de impact van nieuwe technologieën kunnen begrijpen om zelfstandig nieuwe vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

In deze minor ga je samen met bedrijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarbij leer je te werken in een design lab.

Technische innovaties zorgen niet alleen voor ander werk, maar ook voor andere werkprocessen. Multidisciplinair werken door met andere vakgebieden oplossingen te bedenken en te ontwerpen wordt daarmee steeds belangrijker. 

De minor ‘Next Professional Design’ laat je kennismaken met de belangrijkste technologieën en leert je de impact van deze technologieën beter te plaatsen in je toekomstige carrière. Omdat voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen veel gewerkt wordt met design thinking, staat dit centraal in de minor.

Design thinking behelst vaak een omkering van gedachten, een andere benadering dan de gebruikelijke en helpt bij het oplossen van complexe problemen.

 

Student van een andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

De kennis en vaardigheden die je eerder tijdens je studie hebt opgedaan, kun je in de laatste helft van het vierde jaar inzetten en uitbreiden in de praktijk.

Internationale mogelijkheden

Binnen de opleiding zijn er ruime mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. Zo kun je een deel van je studie, stage, minor of afstuderen in het buitenland volgen bij een van onze internationale partnerhogescholen. Ook organiseert de opleiding studiereizen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Human Resource Management een honoursprogramma voor je aan.

Vanaf het tweede studiejaar start een intensief en aantrekkelijk programma. Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Maak kennis met enkele docenten

Lees meer over het lesgeven

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepsbeeld

De belangrijkste rollen van waaruit de HR-professional werkt zijn die van adviseur, coach, regisseur, ontwerper, uitvoerder, innovator en netwerker. Mogelijke beroepen na het behalen van je bachelordiploma:

 • HR-adviseur/consultant
 • HR-business partner
 • HR-manager
 • HRD-manager/adviseur leren en ontwikkelen
 • Personeels- en organisatieadviseur
 • Recruiter
 • Loopbaanadviseur
 • Trainer/coach
 • Adviseur arbeidsvoorwaarden
 • Teamleider

Beroepen

Hieronder vind je de uitleg van een aantal beroepen:

Je kunt bij een HR-afdeling werken als specialist op het gebied van werving en selectie, loopbaanbegeleiding of re-integratie. Je adviseert afdelingen, bedrijfsonderdelen of bedrijven over personeelsaangelegenheden. Je voert personeelsregelingen uit en informeert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: informeren personeelsleden over arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld vakantiedagen en pensioen), werven en selecteren nieuwe medewerkers, onderhouden contacten met uitzendbureaus, houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken, regelen ontslagen, bemiddelen bij arbeidsconflicten, bewaken van het ziekteverzuim en adviseren van medewerkers over loopbaan en opleiding.

Begeleidt mensen bij het ontwikkelen van hun loopbaan en traint hen om hiermee actief bezig te zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: laat de cliënt door bepaalde (gespreks)methodieken een beter beeld van zichzelf krijgen, inventariseert de wensen en mogelijkheden voor beroepen en opleidingen van de cliënt (eventueel met behulp van tests), adviseert over loopbaanmogelijkheden en houdt dossiers bij.

Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur.

Adviseert en begeleidt werkzoekenden en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Zoekt en analyseert functies voor werkzoekenden en werft en selecteert uitzendkrachten voor bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: controleert de opkomst van de uitzendkracht bij het bedrijf, controleert functioneren van de uitzendkracht, onderhoudt contacten met werkzoekenden en werkgevers, schrijft werkzoekenden in door hun gegevens te registreren, behandelt aanvragen voor uitzendkrachten, bezoekt bedrijven om uitzendkrachten aan te bieden en overlegt met collega's.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen