Menu English

Bedrijfskunde voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Je wilt begrijpen hoe organisaties werken en je hebt een brede interesse. In een snel veranderende wereld help jij bedrijven te groeien en te veranderen.

Vanaf dag één ga je met echte praktijkuitdagingen aan de slag; je onderzoekt wat er aan de hand is, bedenkt oplossingen en stelt deze voor aan de organisatie. De kennis die je opdoet, pas je meteen toe. De bedrijfskundige van de toekomst helpt bedrijven duurzamer, schoner en slimmer te werken en tegelijk financieel te groeien.

In jaar 1 leer je begrijpen hoe organisaties waarde creëren en wat waarde eigenlijk is. In jaar 2 leer je organisaties veranderen. Je leert bijvoorbeeld hoe je de winst vergroot door afval te circuleren. In je derde jaar loop je stage, komen vakgebieden samen en adviseer je bedrijven als een echte consultant. Je laatste jaar staat in het teken van een (internationale) minor en je afstuderen.

Jij leert in de praktijk, want ons onderwijs is gekoppeld aan het bedrijfsleven. Elk vak start met een praktijksituatie, waarin theorie en vaardigheden zijn samengevoegd. Deskundige docenten begeleiden je naar je ontwikkeling als zelfstandige professional.

Tijdens je studie heb je veel te maken met regionale bedrijven. Na je opleiding kun je in verschillende sectoren terecht: in een beleids-, advies- of consultancyrol in het (internationale) bedrijfsleven, bij startups en bij de overheid.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Indeling van het studiejaar

Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elke week ben je of vier ochtenden of vier middagen op school. Het andere dagdeel maak je je huiswerk. Alle avonden en de vijfde dag heb je geen lessen. Als je dan tijd overhoudt, zou je die bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een bijbaan. Tijdens die tien weken staan er hooguit twee of drie vakken centraal. Je ziet dus ook maar twee of drie docenten. Het voordeel daarvan is dat jij hen en zij jou persoonlijk leren kennen. Aan het eind van elk blok bereid je je intensief voor op het afsluitende toetsmoment. De ene keer is dat een schriftelijke toets, vervolgens een presentatie en soms ook een assessment.

Het eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met veel verschillende vakgebieden. Zo krijg je vakken als organisatiekunde, economie, strategie, procesmanagement en recht. Je wordt breed opgeleid en leert vakgebieden aan elkaar te koppelen. Bij Bedrijfskunde leer je vanaf jaar 1 alles met een helikopterview te bekijken, waarbij je de theorie direct koppelt aan de praktijkprojecten. Zo richt je bijvoorbeeld een fictief bedrijf op, waarbij je adviseert over de kansen die je hebt gezien op basis van jouw macroanalyse. En adviseer je welke juridische ondernemingsvorm het beste past bij de nieuwe organisatie die inspeelt op die kansen in de markt. Zo pas je direct je economische en juridische kennis toe in de praktijk. Samenwerken is belangrijk, omdat je de projecten uitvoert met je team van 3-4 mensen.

De toetsing bij Bedrijfskunde is gevarieerd: soms krijg je schriftelijke toetsen waarbij de kennis centraal staat of maak je een verslag waarin je jouw oplossing presenteert. In sommige gevallen wordt er getoetst met een mondeling assessment, dan ga je jouw plan en ideeën presenteren aan jouw gesprekspartners. Gaandeweg leer je hoe vakgebieden met elkaar in verband staan en ervaar je dat bedrijven veel complexer zijn dan dat ze lijken. Naast de projecten heb je gedurende het hele jaar persoonlijke loopbaanontwikkeling waarbij de reflectie op je professionele en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Gelijk in je eerste jaar doe je een korte stage van zes weken. Zo kun je een kijkje nemen in een bedrijf dat jou interessant lijkt. Tijdens deze stage ga je vooral kijken hoe de theorie er in de praktijk aan toegaat, zodat je alvast wat praktijkervaring op kan doen. Je eerste jaar is erg typerend voor de rest van de opleiding: je leert veel van verschillende vakgebieden, je verwerft de vaardigheden om de verbanden te zien en toe te passen in de praktijk. 

Na het eerste jaar

In je tweede jaar keren alle vakken uit je eerste jaar terug, maar met verdieping en voor echte opdrachtgevers. Als het eerste jaar de start-up van een bedrijf was, dan staan nu de groeifases van een bedrijf centraal. In het derde jaar ga je een half jaar stage lopen, al dan niet in het buitenland. Daarna werk je op school aan interessante keuzemodules over onder andere Big Data, Circulaire Economie of Business Boosters. In je laatste jaar kies je een minor waarmee je jezelf juist specialiseert of in de breedte ontwikkelt in een ander vakgebied. Het laatste halfjaar van de studie ga je zelfstandig onderzoek doen naar een concreet probleem van een organisatie en werk je aan een advies waarmee je het probleem van de organisatie kan oplossen.

Toetsing

Het bijzondere van Bedrijfskunde van Hogeschool Rotterdam Business School is dat we willen dat jij straks ‘werkt’. Dat betekent niet alleen dat jij je studie met succes afrondt en een uitdagende baan vindt, maar ook dat er dan iets gebeurt met jouw ideeën. Want je krijgt na je studie geen baan omdat je multiple-choice vragen kunt beantwoorden of een essay kunt schrijven. Het gaat er om of je je leidinggevende en collega’s mee kunt krijgen bij de uitvoering van jouw goede adviezen. En dat moet je veel en echt oefenen.

Assessments

Bij de opleiding Bedrijfskunde beschouwen we je als aankomende professional in een zakelijke omgeving. Bij de toetsing staat het opleveren van relevante beroepsproducten centraal. Een beroepsproduct kan een rapport of een advies zijn, maar soms toetsen we ook met een ‘assessment’: in een rollenspel of in een reflectie pas je jouw kennis en vaardigheden toe in concrete cases (opdrachten). Ook schriftelijke toetsen staan in het teken van het op te leveren beroepsproduct. Zo leer je in vier jaar overtuigen, incasseren, reageren, aanpassen en improviseren.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken die je voor je eigen ontwikkeling mag volgen. Bij de opleiding Bedrijfskunde zijn deze niet verplicht voor het behalen van je diploma. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. 

Bij de opleiding Bedrijfskunde loop je in elk jaar stage, de stageorganisatie mag je zelf uitzoeken. Natuurlijk werken we voor elk jaar met een aantal criteria waaraan je stageorganisatie moet voldoen.  

In het vierde jaar van de opleiding specialiseer je je verder via een minor, waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij of zij in de studie wil bereiken. Door middel van een persoonlijke coach maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Deze coach begeleidt je en houdt jouw studievoortgang in de gaten. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In de eerste twee jaar van je studie loop je korte stages van zes of acht weken. In het derde jaar loop je een half studiejaar stage. De stage omvat vaak een of meerdere opdrachten die je voor de organisatie uitvoert.

De stage van Edwin

Bedrijfskunde-student Edwin liep in zijn derde jaar stage bij Motion10. Hij deed marktonderzoek naar de IT-branche en onderzoek naar duurzaamheid binnen de organisatie.

Lees het stageavontuur van Edwin

De stage van Jeremy

Bedrijfskunde-student Jeremy vertelt over zijn stage bij het bedrijf Lely in Maassluis. Tijdens zijn stage liep hij mee met het online marketing team.

Lees de stage-ervaring van Jeremy

 

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

We offer you the possibility to complete both your pre-master and HBO-bachelor during your final year, which grants you direct access to a MSc in Business Administration and saves you up to a year. This means you can start any of the Business Administration Masters at Erasmus University (choice of 15 masters) or the University of Amsterdam (choice of 7 masters) in September 2020.

Moreover, you get additional courses at Rotterdam University of Applied Sciences and the support of a coach and a group of motivated students, which offers you the best chance of completing the challenging pre-master programme.

*Schakelminor (Pre-master): If you want to do more research and prepare yourself for studying a master at a university (or at a university of applied sciences).

De laatste tijd zien we steeds meer de tendens dat organisaties geen expertise in loondienst nemen, maar deze kennis via externe bureaus ‘inhuren’. Daardoor wordt de combinatie consultancy & ondernemerschap steeds belangrijker. Bij deze minor gaat speciale aandacht uit naar innovatie, waarvoor ook colleges worden aangeboden. Daarnaast krijg je tijdens deze minor ook trainingen van externe bureaus.

Het leren ondernemen en leren adviseren zijn de twee centrale leerdoelen van de minor consultancy & ondernemerschap. Je start samen met medestudenten een eigen adviesbureau en werkt aan echte (betaalde) opdrachten. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren externe coaches die vaak zelf een eigen adviesbureau hebben.

Do you want to prepare yourself for an international career? Do you want to learn about different cultures and about how to adjust to different cultural settings? Do you want to get to know more about international law and about which rules and regulations apply to you and and your organization or company? Do you want to understand what is written in newspapers or magazines about economic topics? Do you want to put your knowledge into practice during an international project? Then this minor programme is made for you.

The minor programme Working World Wide: The International Competence prepares you for an international career by providing a theoretical background and ways and means of applying this background in day-to-day reality. The theory which is acquired in the first part of the programme, will be put into practice in the second part of the programme: an international project.

International students can carry out their international project in the Netherlands.

 

Student van een andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Aan het eind van je opleiding, in semester 8, ga je afstuderen. Tijdens het afstudeeronderzoek laat je zien dat je in staat bent om zelfstandig en kwalitatief goed praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

Je kan een onderzoeksopdracht zoeken bij een organisatie door zelf een onderwerp naar jouw interesse aan een organisatie voor te leggen en samen verder uit te werken. Of je zoekt een organisatie waarin je geïnteresseerd bent om onderzoek bij te doen. Tijdens het afstuderen werk je aan je competenties om als startende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau aan de slag te kunnen en zelfstandig een onderzoek uit te kunnen voeren voor het oplossen van een praktijkprobleem.

Hoe je je onderzoek precies gaat uitvoeren, baseer je op (wetenschappelijke) literatuur en op de door jou opgedane kennis van bedrijfskundige theorie en modellen. Je levert de uiteindelijke uitkomsten van je onderzoek en de verantwoording van de opzet en uitvoering ervan in ter beoordeling. Maar dit is slechts een deel van het cijfer. Want tijdens het afstudeeronderzoek helpen wij je met het toepassen van je bedrijfskundige kennis in een echte situatie, een echte organisatie. We doen dit in de module ‘organisatiekunde’ die gedurende 1 kwartaal parallel loopt aan het afstuderen. De inzichten die je daarmee opdoet, zullen afgetoetst worden voor in een mondeling assessment aan het einde van je afstudeerperiode. Dit assessment vormt het tweede deel van het cijfer. Als laatste bieden we je de mogelijkheid om je tijdens het afstuderen te verdiepen en te specialiseren in één van transitiethema’s van de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Je mag zelf met je organisatie kiezen welk thema interessant is. Wij faciliteren je vervolgens met kennis, literatuur, case studie en bovenal inspiratie om hierover een leuke en nuttige opdracht uit te voeren voor je afstudeerorganisatie.

Elsa over het afstuderen

Oud-studente Elsa vertelt haar verhaal over haar afstudeerperiode. Ze geeft ook tips die je kunnen helpen om de afstudeerperiode door te komen.

Lees het verhaal van Elsa

 

Internationale mogelijkheden

Praktische wereldervaring is belangrijk bij Bedrijfskunde. Studeren in het multiculturele Rotterdam helpt dan natuurlijk, maar zeker onze internationale stages geven je die kans. Al in de eerste twee jaar van je studie bieden we je stages aan van meerdere weken, waarin je de mogelijkheid hebt om naar het buitenland te gaan. Je kunt in het tweede studiejaar ook deelnemen aan de internationale studiereis. In het derde jaar kun je in het buitenland stage lopen maar ook deelnemen in een van de Erasmus+ uitwisselingsprogramma’s die Bedrijfskunde heeft met scholen en universiteiten in andere landen. Je kunt zelfs afstuderen in het buitenland.

Bekijk de film over de internationale mogelijkheden.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Bedrijfskunde een honoursprogramma voor je aan.

Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

 

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Bedrijfskunde een honoursprogramma voor je aan.

Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

 

4 dagen les per week
25 uren zelfstudie per week
4 dagen les per week
25 uren zelfstudie per week

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Bedrijfskundigen groeien vaak door naar functies als manager, procesveranderaar of consultant. Bijvoorbeeld in het internationale bedrijfsleven of in de zakelijke dienstverlening, maar ook bij de overheid of een maatschappelijke organisatie. Of ze beginnen zelf een start-up. Je solide bedrijfskunde basis kun je gebruiken binnen diverse (dienstverlenende) organisaties:

 • (Internationale) bedrijfsleven;
 • Financiële en juridische zakelijke dienstverlening;
 • Overheid;
 • Maatschappelijke ondernemingen;
 • de nieuwe ondernemingen.

Voorbeelden van functies van afgestudeerden van de opleiding zijn:

 • Accountmanager (bij bank- en verzekeringswezen);
 • Beleidsmedewerker bij overheden;
 • Consultant;
 • Finance manager;
 • Operational manager;
 • Controller;
 • Auditor van processen en kwaliteitssystemen (ISO, INK);
 • Juridisch medewerker;
 • Projectleider;
 • Subsidieadviseur;
 • Ondernemer;
 • Bank- en verzekeringsspecialist.

Kortom, een scala van mogelijkheden waarmee jij het geleerde in de praktijk kan brengen.

Doorstuderen

De opleiding heeft een samenwerkingsverband met de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit). We bieden je de mogelijkheid om in één collegejaar zowel het premaster programma af te ronden als je hbo-bachelor te behalen. Dit betekent dat je daarna gelijk kunt deelnemen aan één van de 12 verschillende bedrijfskundige masters op de RSM; dit levert een volledig collegejaar voordeel op ten opzichte van reguliere HR-studenten.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen