Menu
  English

  Bedrijfskunde voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Je wilt begrijpen hoe organisaties werken en je hebt een brede interesse. In een snel veranderende wereld help jij bedrijven te groeien en te veranderen.

  Vanaf dag één ga je met echte praktijkuitdagingen aan de slag; je onderzoekt wat er aan de hand is, bedenkt oplossingen en stelt deze voor aan de organisatie. De kennis die je opdoet, pas je meteen toe. De bedrijfskundige van de toekomst helpt bedrijven duurzamer, schoner en slimmer te werken en tegelijk financieel te groeien.

  In jaar 1 leer je begrijpen hoe organisaties waarde creëren en wat waarde eigenlijk is. In jaar 2 leer je organisaties veranderen. Je leert bijvoorbeeld hoe je de winst vergroot door afval te circuleren. In je derde jaar loop je stage, komen vakgebieden samen en adviseer je bedrijven als een echte consultant. Je laatste jaar staat in het teken van een (internationale) minor en je afstuderen.

  Jij leert in de praktijk, want ons onderwijs is gekoppeld aan het bedrijfsleven. Elk vak start met een praktijksituatie, waarin theorie en vaardigheden zijn samengevoegd. Deskundige docenten begeleiden je naar je ontwikkeling als zelfstandige professional.

  Tijdens je studie heb je veel te maken met regionale bedrijven. Na je opleiding kun je in verschillende sectoren terecht: in een beleids-, advies- of consultancyrol in het (internationale) bedrijfsleven, bij startups en bij de overheid.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleiding Bedrijfskunde leer je alle onderdelen van een organisatie kennen. We leiden studenten op voor de Rotterdamse arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor het MKB (midden- en kleinbedrijf). Om bij deze organisatie aan de slag te kunnen als beginnend professional hebben wij tijdens je studie aandacht voor: 

  • De kennisbasis van het beroep
  • Vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn
  • Je eigen professionele ontwikkeling

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar de praktijk komt ook direct aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten en professionals uit de praktijk. We werken elke periode samen met een echt bedrijf uit de omgeving van Rotterdam. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn. 

  Bij de opleidings Bedrijfskunde voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs. 

  Indeling van het studiejaar

  Elk studiejaar bestaat uit vier onderwijsperiodes. Elke week ben je vier dagdelen, verspreid over vier dagen, op school. De andere dagdeel maak je je huiswerk. Alle avonden en de vijfde dag heb je geen lessen. Als je dan tijd overhoudt, zou je die bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een bijbaan.  
    
  Tijdens de onderwijsperiodes staan er twee cursussen centraal. Je volgt lessen met je klas van ongeveer 25 studenten. Je ziet elke onderwijsperiode maar drie docenten. Dat zorgt ervoor dat jij hen en zij jou persoonlijk leren kennen.  
    
  Tijdens de lessen word je voorbereid op de toetsmomenten van je vakken. Dat kunnen kennistoetsen zijn, een adviesrapport, een presentatie of bijvoorbeeld een assessment.  

  Het eerste jaar

  In jaar 1 begin je bij de basis; organisaties begrijpen en het aanleren van professionele vaardigheden. Je volgt in totaal 6 cursussen; 4 inhoudelijke cursussen (van 9 weken) en 2 cursussen professionalisering (van 18 weken). 
    
  Binnen de inhoudelijke cursussen leer je hoe je een organisatie onderzoekt en analyseert aan de hand van het Business Model Canvas. Daarnaast leer je ook praktische vaardigheden zoals het werken met programma's zoals Excel en Engage. Iedere periode ga je aan de slag met een echt probleem van één van de bedrijven waar de opleiding mee samenwerkt. Vanaf de eerste lesweek adviseer je dus al over echte bedrijfskundige problemen.  
  De professionele vaardigheden komen aan bod zodat je ontwikkelt tot een kritische professional. Het gaat er vooral om dat je leert dat de wereld zelden zwart-wit is en vol zit met dilemma’s. We leren je een oordeel te vormen over keuzes van een organisatie in het licht van actuele ontwikkelingen. 

  Versneld driejarig jaar programma

  Heb je een vwo-diploma of heb je een hbo-propedeuse behaald van een andere hbo-opleiding dan Bedrijfskunde? Dan is het mogelijk het versnelde Bedrijfskunde programma te doorlopen.  
    
  In het versnelde programma haal je in drie jaar 180 studiepunten en daarmee je bachelor-diploma Bedrijfskunde. Jouw eerste jaar komt overeen met het tweede jaar van de reguliere route. Daarnaast krijg je het eerste half jaar extra lessen om theorie en vaardigheden van jaar 1 bij te spijkeren. Het eerste half jaar heb je 15 uur les verdeeld over vier dagdelen, het tweede half jaar heb je 12 uur les in drie of vier dagdelen.  
    
  Het tweede studiejaar van de versnelde route komt overeen met het derde studiejaar van de reguliere route, waarin je begint met de stage en daarna een half jaar gaat werken aan een keuzemodule. Jouw derde studiejaar komt overeen met het vierde studiejaar, waarin je een minor kiest en het laatste half jaar gaat afstuderen.  

  Na het eerste jaar

  Waar je in het eerste jaar organisaties leert begrijpen, leer je in het tweede jaar wat er gebeurt als een organisatie moet of wil veranderen. Je brengt advies uit over het digitaliseren en verduurzamen van organisaties en leert hoe je mensen meekrijgt met de veranderingen. Ook leer je kijken naar jezelf als veranderaar.  
    
  In het derde jaar ga je een half jaar stage lopen, al dan niet in het buitenland. Daarna werk je op school aan interessante keuzemodules over bijvoorbeeld Big Data, Circulaire Economie of Business Boosters.  
    
  In je laatste jaar kies je een minor waarmee je jezelf juist specialiseert of in de breedte ontwikkelt in een ander vakgebied. Het laatste halfjaar van de studie ga je zelfstandig onderzoek doen naar een concreet probleem van een organisatie en werk je aan een advies waarmee je het probleem van de organisatie kan oplossen. 

  Toetsing

  Het bijzondere van Bedrijfskunde van Hogeschool Rotterdam Business School is dat we willen dat jij straks ‘werkt’. Dat betekent niet alleen dat jij je studie met succes afrondt en een uitdagende baan vindt, maar ook dat er dan iets gebeurt met jouw ideeën. Want je krijgt na je studie geen baan omdat je vragen van een meerkeuzetoets hebt beantwoord of een essay kunt schrijven. Het gaat er om of je je leidinggevende en collega’s mee kunt krijgen bij de uitvoering van jouw goede adviezen. En dat moet je veel en echt oefenen.

  Bij de opleiding Bedrijfskunde beschouwen we je als aankomende professional in een zakelijke omgeving. Bij de toetsing staat het opleveren van relevante beroepsproducten centraal. Een beroepsproduct kan een adviesrapport of presentatie zijn, maar soms toetsen we ook met een ‘assessment’: in een rollenspel of in een reflectie pas je jouw kennis en vaardigheden toe in concrete cases (opdrachten). Ook schriftelijke toetsen staan in het teken van het op te leveren beroepsproduct. Zo leer je in vier jaar problemen oplossen, adviseren, overtuigen en verbeteren.  

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  In de eerste twee studiejaren zijn de vakken die je volgt door de opleiding vastgesteld. In jaar 3 en 4 zijn er verschillende keuzemogelijkheden. 

  Allereerst bepaal je zelf bij welke organisatie je in de eerste helft van jaar 3 stage loopt (duur: 5 maanden). In de tweede helft van jaar 3 heb je vervolgens keuze uit zo'n 8 verschillende programma's waarin je samen werkt met studenten van andere opleidingen van de Rotterdam Business School, en soms zelfs daarbuiten. 

  Je vierde en laatste studiejaar begint met een minor, waarmee je jezelf verder kunt onderscheiden. Tot slot rond je je studie af met een afstudeeropdracht bij een zelfgekozen organisatie. Daarmee geef je een laatste persoonlijke inkleuring aan je opleiding. 

  In je eerste twee studiejaren is het ook mogelijk om te kiezen uit een groot aantal keuzevakken naast het reguliere programma van Bedrijfskunde. Deze zijn niet verplicht voor het behalen van je diploma. Ze bieden je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om aan de slag te gaan met onderwerpen waarop je je verder wil ontwikkelen. 

  Begeleiding

  In de eerste twee jaren ga je aan de slag met jouw eigen progessioinalisering. Tijdens de vakken professionalisering helpen we je om doelen te stellen, te onderzoeken wat je sterke kanten zijn en waar je nog aan wil werken. Een docent begeleidt je in dit traject en houdt ook jouw studievoortgang in de gaten. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde leerjaar loop je (een half studiejaar) stage. Tijdens deze periode ga je deels meelopen binnen de organisatie en voor het andere deel werk je aan een opdracht voor het stagebedrijf

  De stage van Edwin

  Bedrijfskunde-student Edwin liep in zijn derde jaar stage bij Motion10. Hij deed marktonderzoek naar de IT-branche en onderzoek naar duurzaamheid binnen de organisatie.

  Lees het stageavontuur van Edwin

   

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Er is keuze uit vele (honderden) minoren, zowel binnen Hogeschool Rotterdam als bij andere hogescholen. Eén van de mogelijkheden is om als minor een schakelprogramma te volgen bij een universiteit waarmee wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Hierdoor kun je na het behalen van je bachelor (en dus de premaster) gelijk met je master aan de slag. Aan deze optie zijn wel enkele voorwaarden verbonden (afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke universiteit). 

  Afstuderen

  Aan het eind van je opleiding, in semester 8, ga je afstuderen. Tijdens het afstudeeronderzoek laat je zien dat je in staat bent om zelfstandig en kwalitatief goed praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

  Je kan een onderzoeksopdracht zoeken bij een organisatie door zelf een onderwerp naar jouw interesse aan een organisatie voor te leggen en samen verder uit te werken. Of je zoekt een organisatie waarin je geïnteresseerd bent om onderzoek bij te doen. Tijdens het afstuderen werk je aan je competenties om als startende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau aan de slag te kunnen en zelfstandig een onderzoek uit te kunnen voeren voor het oplossen van een praktijkprobleem. 

  Je rondt je afstuderen af door een verslag van je onderzoek in te leveren en vervolgens hier tijdens een assessment met twee docenten over in gesprek te gaan. In dit gesprek wordt niet alleen het vraagstuk waarvoor je een oplossing hebt bedacht besproken, maar ook welke ontwikkeling jij als hbo-waardige professional je hebt doorgemaakt.  

   

  Internationale mogelijkheden

  Praktische wereldervaring is belangrijk bij Bedrijfskunde. Studeren in het multiculturele Rotterdam helpt dan natuurlijk, maar zeker onze internationale stages geven je die kans. In het derde jaar kun je in het buitenland stage lopen. Daarnaast kan je in jaar 4 je minorperiode gebruiken om een half jaar in het buitenland te studeren. Hierbij neem je deel aan één van de Erasmus+ uitwisselingsprogramma’s die Bedrijfskunde heeft met scholen en universiteiten in andere landen. Je laatste half jaar kun je ook afstuderen bij in het buitenland. 
    

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan kun je deelnemen aan het RBS-brede honoursprogramma.

  Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en een extra vermelding op je getuigenschrift. Daarmee kun je je onderscheiden op de arbeidsmarkt. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan kun je deelnemen aan het RBS-brede honoursprogramma.

  Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en een extra vermelding op je getuigenschrift. Daarmee kun je je onderscheiden op de arbeidsmarkt. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  4 dagen les per week
  25 uren zelfstudie per week
  4 dagen les per week
  25 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Bedrijfskundigen groeien vaak door naar functies als manager, procesveranderaar of consultant. Bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook bij grotere organisaties, multinationals,  de overheid of een maatschappelijke organisatie. Of ze beginnen zelf een onderneming. Je solide bedrijfskunde basis kun je gebruiken binnen diverse (dienstverlenende) organisaties: 

  • Midden- en kleinbedrijf;  
  • Overheid;
  • Maatschappelijke ondernemingen;
  • Grotere organisaties en multinationals; 
  • Eigen onderneming.  

  Voorbeelden van functies van afgestudeerden van de opleiding zijn: 

  • Accountmanager;  
  • Auditor van processen en kwaliteitssystemen (ISO, INK);
  • Beleidsmedewerker bij overheden;
  • Businessanalist;  
  • Consultant;
  • Operational manager;
  • Productmanager;
  • Projectleider;
  • Ondernemer; 

  Kortom, een scala van mogelijkheden waarmee jij het geleerde in de praktijk kan brengen. 
   

  Doorstuderen

  Na het behalen van je bachelor-diploma aan Hogeschool Rotterdam is er de mogelijkheid om door te studeren en een master te behalen. Afhankelijk van de universiteit waar je je master wil behalen, gelden er specifieke voorwaarden zoals het behalen van een premaster. Hiervoor verwijzen we je naar de website van de betreffende universiteit. Zoals ook onder het kopje minor. In samenwerking met een aantal universiteiten we ook de mogelijkheid om dit schakelprogramma te volgen als minor. Afhankelijk van de universiteit zitten ook hier specifieke voorwaarden aan vast. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties