Menu
  English

  Finance & Control voltijd

  voorheen Bedrijfseconomie

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Je houdt van cijfers, bent rationeel en planmatig. Je kunt samenwerken en daadkrachtig adviseren. Je zoekt een brede opleiding en vindt carrière belangrijk. Je wilt echt iets bereiken.

  Finance & Control kun je zien als ‘bedrijfskunde van de financiële sector’. Je helpt organisaties sterker te staan door hun financiële bedrijfsvoering te optimaliseren. Je ontwikkelt je tot een professional die bedrijven adviseert bij grote financiële vraagstukken, zoals investeringen, procesverbeteringen en risico-inventarisaties. Ook controleer je de boekhouding en stel je jaarrekeningen op.

  In korte onderwijsblokken krijgt steeds de theorie én praktijk van één onderwerp alle aandacht. Elk blok sluit je af met een praktijkgerichte toets. Naast de zeven inhoudelijke bouwstenen (strategisch management, planning en budgettering, financiële analyse en besluitvorming, risicobeheersing, processen en data, financiering en externe verslaggeving), werk je intensief aan je persoonlijke ontwikkeling (professioneel vakmanschap, onderzoekend vermogen, verantwoord handelen). Zo word je een empathische en effectieve ‘financial’ die in de businesswereld helemaal thuis is.

  Van een klein mkb bedrijf tot een grote overheidsinstelling, elk bedrijf heeft een financiële afdeling. Na je bachelor Finance & Control is er voor jou altijd werk, bijvoorbeeld als auditor, riskmanager of controller.

  Let op! Deze opleiding heette voorheen Bedrijfseconomie.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Propedeuse

  In het eerste jaar leer je de basisprincipes en vaardigheden van Finance & Control door met situaties en vraagstukken uit de praktijk aan de slag te gaan. Je werkt aan zeven belangrijke bouwstenen, namelijk strategisch management, planning en budgettering, financiele analyse en besluitvorming, risicobeheersing, processen en data, financiering en externe verslaggeving. Per bouwsteen ga je de theorie direct toepassen in een praktijksituatie. Je wordt actief gecoacht op de ontwikkeling van jouw beroepshouding en studievaardigheden.

  Na het eerste jaar

  Hoofdfase

  In de hoofdfase werk je verder aan de bouwstenen uit het eerste jaar. Daarnaast heb je alle ruimte om jouw programma zelf in te vullen met jouw persoonlijke voorkeuren en specialisaties.

  Het tweede jaar staat in het teken van zelfstandigheid en meer connectie met de wereld buiten de Hogeschool. Aan het eind van het schooljaar pas je de opgedane kennis en vaardigheden in een praktijkopdracht toe.
  Ook plan je samen met je mentor hoe je jouw 3e en 4e jaar van werken in de praktijk vorm wilt geven.

  In het derde en vierde jaar werk je in eigen tempo en zelf gekozen volgorde, aan het afstudeerprogramma. Dit doe je vooral in de praktijk en soms op school. Je werkt aan zelf verworven opdrachten.

  In de hoofdfase zijn er volop mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. We coachen je daarbij ‘on the job’, zodat je weet waar je voor staat en weet waar je voor gaat!

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Deze Engelstalige minor bereidt je voor op een carrière waarbij je internationaal inzetbaar bent, onder andere door je de mogelijkheid te bieden een half jaar bij een partnerinstelling in het buitenland te studeren. Hierbij bestudeer je onder andere de onderwerpen international market opportunity analysis, marketing planning and control, project management en art and philosophy.

  Risicomanagement is momenteel een 'hot topic'. De huidige financiële crisis noodzaakt organisaties om hun risico's onder de loep te nemen en deze te managen. Gedreven door hebzucht hebben bedrijven en particulieren teveel risico genomen. Dit alles roept veel vragen op. Kun je de crisis overleven als je je risico's goed managet? Is de toekomst voor een deel te voorspellen? Wat speelt zich af in de hoofden van mensen waardoor dit alles wordt veroorzaakt? In de minor risicomanagement ga je op zoek naar een antwoord op deze vragen en worden de nieuwste inzichten in dit vakgebied op een actieve en leerzame wijze met je gedeeld.

  Wil jij later in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) werken? Of wil jij je ontwikkelen tot MKB-consultant en op basis van diverse praktijkopdrachten je adviesvaardigheden gestalte geven? Dan is de minor Business & Innovation zeker iets voor jou! Met medestudenten werk je samen als kleine adviesteam aan praktijkopdrachten van echte uitvinders en mkb-bedrijven. Je leert hoe je een ondernemer professioneel kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld het maken van strategische keuzes, het onderbouwen van investeringen, het kiezen van een ondernemingsvorm en het verwoorden van dergelijke zaken in een adviesproduct of ondernemingsplan.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstudeerprogramma

  In het derde en vierde jaar werk je, door middel van porfolio opbouw, in eigen tempo en in een zelf gekozen volgorde, aan het afstudeerprogramma. Dit doe je vooral in de praktijk en soms op school. Je werkt aan zelf in de praktijk verworven opdrachten.

  Je werkt daarbij aan de volgende leeruitkomsten*:

  • Strategic management
  • Planning en budgettering
  • Analyse en besluitvorming
  • Finance
  • Processen en data
  • Reporting
  • Governance, Risk & Compliance
  • Professioneel vakmanschap
  • Onderzoekend vermogen
  • Verantwoord handelen

  Aan het eind van de opleiding moet je hebben aangetoond bekwaam te zijn op deze 10 leeruitkomsten (zeven vakspecifieke leeruitkomsten en drie beroepsvormende aspecten). Dit kun je aantonen door aan de leeruitkomsten te werken buiten de eigen opleiding, bijvoorbeeld bij een externe organisatie of door deel te nemen aan een multidisciplinair programma binnen de Rotterdam Business School. Daarnaast is voor enkele leeruitkomsten een programma ontwikkeld binnen de opleiding.

  *Toelichting leeruitkomsten

  Strategic Management

  Faciliteren van inzicht in de externe omgeving van een organisatie en het geven van advies aan het (lijn)management met als doel het nemen van de juiste beslissingen voor een organisatie.

  Planning en budgettering

  Leveren van een bijdrage aan het ontwerpen van het management control systeem gericht op sturing, beheersing en monitoring van een organisatie, zodanig dat de (strategische) doelen bereikt worden.

  Analyse en besluitvorming

  Selecteren en toepassen van geschikte analysemethodes gericht op het nemen van de juiste beslissingen door een organisatie.

  Finance

  Adviseren over financiële vraagstukken, rekening houdend met fiscale aspecten en financiële risico’s.

  Processen en data

  Adviseren over de optimale inrichting van informatievoorziening en bedrijfsprocessen, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie.

  Reporting

  Opstellen en analyseren van externe verantwoordingsoverzichten, rekening houdend met richtlijnen en wet- en regelgeving.

  Governance, Risk & Compliance

  Adviseren over de inrichting van de informatievoorziening en bedrijfsprocessen gericht op het managen van risico’s in een organisatie.

  Professioneel vakmanschap

  Adviesvaardig, communicatief en sensitief vermogen, initiatief nemen en resultaatgericht, samenwerken en sociaal vaardig, wendbaar en weerbaar, intercultureel vaardig, werkhouding en structuur, reflecterend vermogen.

  Onderzoekend vermogen

  Kritisch en analytisch vermogen, methodische grondigheid.

  Verantwoord handelen

  Ethisch besef, empathie en zorgvuldigheid, omgevingsbewustzijn, informatiekracht.

  Internationale mogelijkheden

  De Nederlandse economie is een open economie en is sterk afhankelijk van internationale activiteiten. Bedrijven zoeken daarom financiële studenten die internationaal georiënteerd zijn. De opleiding Finance & Control geeft je verschillende mogelijkheden om je hierop voor te bereiden en om internationale ervaring op te doen. Zo worden er International Business Weeks georganiseerd; je werkt dan in Rotterdam of in het buitenland samen met studenten van verschillende nationaliteiten aan een praktijkopdracht. Je kunt ook een internationale minor of een minor in het buitenland volgen. Er zijn partnerscholen in Spanje, Duitsland, Turkije, China, Amerika en nog vele andere landen. Natuurlijk kun je ook wereldwijd stage lopen en/of afstuderen. Kortom: er zijn vele, unieke mogelijkheden! Een internationale ervaring is leuk en leerzaam en zal je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Studenten die hun talenten verder willen ontplooien, hebben de kans om toegelaten te worden tot het Honoursprogramma. Het biedt je de gelegenheid om vaardigheden die van groot belang zijn in de dagelijkse praktijk van jouw vakgebied verder te ontwikkelen.

  Zo zijn er trainingen in debatteren, excellent presenteren en innovatief handelen. Daarnaast werk je samen met andere excellente studenten, docenten, lectoren en mensen uit de praktijk aan opdrachten die een nuttige en innovatieve bijdrage leveren aan vraagstukken uit de regio Rotterdam. Een succesvolle afronding wordt beloond met een zogenaamde 'honours degree'. Deze aantekening zal een sterke pre zijn bij jouw start op de arbeidsmarkt.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Finance & Control is een brede basisopleiding waar je veel kanten mee op kunt. Je doorloopt in je carrière vaak één of meerdere van de volgende rollen: controller, risk manager, financieel analist, business analist, administrateur, operational auditor of kwaliteitsmanager. Je komt financials overal tegen: in het midden- en kleinbedrijf tot multinationals, inondernemingen en publieke organisaties.

  Doorstuderen

  Na je bachelor kun je doorstromen naar verschillende (pre)masters aan verschillende universiteiten. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties