Menu Zoeken English

Finance & Control voltijd

voorheen Bedrijfseconomie
 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Met de opleiding Finance & Control word je opgeleid tot finance professional. In die functie ben je degene binnen een organisatie die het zakelijke succes inzichtelijk maakt en bewaakt.

Als finance professional ben je een belangrijke spil in de organisatie. Je maakt en beoordeelt financiële analyses, zoals begrotingen, resultatenrekeningen, verslagen, jaarstukken en investeringsplannen. Je brengt mensen en middelen bij elkaar en je bewaakt de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en vaak afhankelijk van de grootte van de organisatie en je ervaring. Als finance professional beschik je over grote rekenvaardigheid, kun je informatie juist interpreteren, zie je de hoofdlijnen en kun je heldere conclusies trekken. Ook kun je goed met mensen omgaan, in teamverband werken en leiding geven.

Dankzij kennis op financieel én niet-financieel vlak overzie je als adviseur of lid van het managementteam van een bedrijf snel de mogelijke consequenties van beslissingen. Daarnaast lever je een voorname bijdrage aan een goede administratie en de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Jij bepaalt daarmee in hoge mate het succes van het bedrijf. Kortom, wil je werken als controller, als financieel administrateur, als treasurer, als adviseur of als risk manager, dan kun je met de opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) vele interessante kanten uit. Voorwaarden voor een succesvolle start van je opleiding zijn inzet en motivatie, rekenvaardigheid en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Let op! Deze opleiding heette voorheen Bedrijfseconomie.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Finance & Control voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Jouw eerste jaar wordt een bijzonder jaar. Onder het motto ‘Onderneem je toekomst’ benaderen we je opleiding als een bedrijf. Jouw team - jij, je klasgenoten en je docenten - gaat dat eerste jaar hard aan de slag. Je krijgt les in vakken als Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Bestuurlijke Informatievoorziening. Je leert hoe je gestructureerd moet studeren en wij kijken mee terwijl jij je eerste studiejaar ‘onderneemt’. Als je ervoor zorgt dat je het eerste jaar alles op tijd haalt, dan ben je goed op weg naar je diploma.

  Na het eerste jaar

  De hoofdfase van de opleiding omvat het tweede tot en met het vierde leerjaar. Het tweede jaar staat in het teken van je toekomstige beroep. In het derde jaar loop je 20 weken (twee leskwartalen) stage bij een bedrijf. Tijdens deze stage kom je een dag per week terug naar school. In het vierde jaar volg je een minor in een richting die jouw belangstelling heeft en voer je een afstudeeropdracht uit.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je 20 weken (vier dagen per week) praktijkstage bij een bedrijf dat je zelf uit mag kiezen. Tijdens je stage kom je op vrijdag terug naar school om colleges te volgen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Jeffrey Schenk zijn derdejaars stage bij Canon Business Center Rotterdam ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Deze Engelstalige minor bereidt je voor op een carrière waarbij je internationaal inzetbaar bent, onder andere door je de mogelijkheid te bieden een half jaar bij een partnerinstelling in het buitenland te studeren. Hierbij bestudeer je onder andere de onderwerpen international market opportunity analysis, marketing planning and control, project management en art and philosophy.

  Risicomanagement is momenteel een 'hot topic'. De huidige financiële crisis noodzaakt organisaties om hun risico's onder de loep te nemen en deze te managen. Gedreven door hebzucht hebben bedrijven en particulieren teveel risico genomen. Dit alles roept veel vragen op. Kun je de crisis overleven als je je risico's goed managet? Is de toekomst voor een deel te voorspellen? Wat speelt zich af in de hoofden van mensen waardoor dit alles wordt veroorzaakt? In de minor risicomanagement ga je op zoek naar een antwoord op deze vragen en worden de nieuwste inzichten in dit vakgebied op een actieve en leerzame wijze met je gedeeld.

  Wil jij later in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) werken? Of wil jij je ontwikkelen tot MKB-consultant en op basis van diverse praktijkopdrachten je adviesvaardigheden gestalte geven? Dan is de minor Business & Innovation zeker iets voor jou! Met medestudenten werk je samen als kleine adviesteam aan praktijkopdrachten van echte uitvinders en mkb-bedrijven. Je leert hoe je een ondernemer professioneel kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld het maken van strategische keuzes, het onderbouwen van investeringen, het kiezen van een ondernemingsvorm en het verwoorden van dergelijke zaken in een adviesproduct of ondernemingsplan.

  Het vakgebied controlling gaat over grip krijgen op, en transparantie in de resultaten van ondernemingen. Een juiste invulling van het vakgebied controlling helpt het management om grip te houden / te krijgen op hun onderneming. Studeer jij Finance & Control en wil jij de noodzakelijke kennis en vaardigheden opdoen om in deze situaties de juiste adviezen en beslisinformatie te leveren? En spreken vakken als strategisch management, business IT, procesmanagement, financiële analyse en management control systems jou aan? Dan is de minor Controlling zeker iets voor jou!

  Kom je er tijdens je hbo-opleiding achter dat studeren je wel ligt en zijn je studieresultaten aanleiding om je studiecarrière af te sluiten met een masteropleiding? In samenwerking met de Erasmus Universiteit is er een doorstroomprogramma samengesteld dat zorgt voor een goede aansluiting op enkele universitaire masters. Met de minor word je vrijgesteld van het volgen van een schakelprogramma en stroom je direct in het masterprogramma in. Hierdoor boek je een jaar tijdwinst.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Aan het eind van het vierde jaar laat je zien het beroep (op startersniveau) te beheersen. Je toont dit aan door zelfstandig en met onderbouwing van onderzoek een relatief complex praktijkvraagstuk aan te pakken. Je laat hierbij vooral zien dat je altijd kritisch kijkt of wat je doet effectief is en past bij de doelstelling van je onderzoek.

  Internationale mogelijkheden

  De Nederlandse economie is een open economie en is sterk afhankelijk van internationale activiteiten. Bedrijven zoeken daarom financiële studenten die internationaal georiënteerd zijn. De opleiding Finance & Control geeft je verschillende mogelijkheden om je hierop voor te bereiden en om internationale ervaring op te doen. Zo worden er International Business Weeks georganiseerd; je werkt dan in Rotterdam of in het buitenland samen met studenten van verschillende nationaliteiten aan een praktijkopdracht. Je kunt ook een internationale minor of een minor in het buitenland volgen. Er zijn partnerscholen in Spanje, Duitsland, Turkije, China, Amerika en nog vele andere landen. Natuurlijk kun je ook wereldwijd stage lopen en/of afstuderen. Kortom: er zijn vele, unieke mogelijkheden! Een internationale ervaring is leuk en leerzaam en zal je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Studenten die hun talenten verder willen ontplooien, hebben de kans om toegelaten te worden tot het Honoursprogramma. Het biedt je de gelegenheid om vaardigheden die van groot belang zijn in de dagelijkse praktijk van jouw vakgebied verder te ontwikkelen.

  Zo zijn er trainingen in debatteren, excellent presenteren en innovatief handelen. Daarnaast werk je samen met andere excellente studenten, docenten, lectoren en mensen uit de praktijk aan opdrachten die een nuttige en innovatieve bijdrage leveren aan vraagstukken uit de regio Rotterdam. Een succesvolle afronding wordt beloond met een zogenaamde 'honours degree'. Deze aantekening zal een sterke pre zijn bij jouw start op de arbeidsmarkt.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  De opleiding Finance & Control bereidt je voor op zeer uiteenlopende functies. Je wordt opgeleid tot professional: innovatief, praktisch en resultaatgericht, maatschappelijk betrokken, ondernemend en gericht op samenwerking. Tijdens de opleiding maak je kennis met de volgende functies die je na het behalen van je diploma kunt uitoefenen: financieel administrateur, business controller, treasurer, AO-specialist, risk manager of auditor. Tijdens je opleiding kruip je in de rol van deze functies, leer je het vak, doe je ervaring op en bereid je je voor op een mooie carrière. Na je studie kun je aan de slag bij het Midden- en Kleinbedrijf, maar ook bij de multinationals, in zowel private als publieke sectoren.

  Doorstuderen

  Onder voorbehoud is er in het vierde leerjaar voor studenten die na deze opleiding nog een masteropleiding willen volgen een uitdagend programma: het WO-doorstroomprogramma. Na het afronden van dit WO-doorstroomprogramma heb je rechtstreeks toegang tot een aantal masteropleidingen op de EUR. De inhoud van het WO-programma is vergelijkbaar met het schakeljaar dat normaal op de EUR gevolgd moet worden na het behalen van het hbo-diploma.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2019

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen