Menu English

Finance & Control voltijd

voorheen Bedrijfseconomie
 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Tijdens de opleiding Finance & Control, ook wel Bedrijfseconomie genoemd, draait het om het optimaliseren van de financiële bedrijfsvoering en versterken van organisaties.

Bij Finance & Control leer je om zakelijke prestaties inzichtelijk te maken voor het management van organisaties. We leren je om de juiste financiële (data) analyses te maken en deze begrijpelijk en overtuigend te presenteren, zodat er gedegen beslissingen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan jaarcijfers, geldstromen, investeringen en het aantrekken van vermogen.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfsvoering leer je ook om bedrijfsprocessen te ontwerpen en te optimaliseren. Daarbij houd je rekening met klanten, collega’s, moderne communicatiemiddelen en informatiesystemen. De situaties waarmee je aan de slag gaat, zijn realistisch. Op die manier kun je ontdekken wie jij bent en waar jouw sterke punten liggen. Ook coachen we je actief op jouw beroepshouding en motivatie.

Let op! Deze opleiding heette voorheen Bedrijfseconomie.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Finance & Control

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 24-08-2022 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddeld deze studie

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

4%

Werkloos

89%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar leer je de basisprincipes en-vaardigheden van Finance & Control door met situaties en vraagstukken uit de praktijk aan de slag te gaan. Je wordt actief gecoacht op de ontwikkeling van jouw beroepshouding en studievaardigheden en werkt aan tien bouwstenen:

 • Zeven inhoudelijke bouwstenen: strategisch management, planning & control, financiële besluitvorming, risicobeheersing, financiering, operations en financiële verslaggeving.
 • En drie algemene bouwstenen die nodig zijn om effectief te functioneren: professioneel vakmanschap, onderzoekend vermogen en verantwoord handelen. 

Na het eerste jaar

In de hoofdfase werk je verder aan de tien bouwstenen. Daarnaast heb je flink wat ruimte om jouw programma zelf in te vullen met je persoonlijke voorkeuren en specialisaties.

In het tweede jaar bereid je je inhoudelijk voor op de stage. Bij een echte organisatie kun je ervaren hoe het is om daadwerkelijk op de werkvloer te staan. Je krijgt een aantal duidelijke opdrachten mee om in de praktijk uit te voeren.

In het derde jaar begin je al direct met je afstudeerprogramma. Op basis van projecten werk je aan praktijkgerichte vraagstukken.

Je vierde studiejaar is bedoeld om je te specialiseren. Je kunt een minor ter verdieping of verbreding van je opleiding volgen, maar ook een semester in het buitenland studeren of een multidisciplinair project doen. In je laatste semester werk je twee vraagstukken uit bij een echte organisatie.

We coachen je daarbij ‘on the job’, zodat je weet waar je voor staat en weet waar je voor gaat!

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het derde jaar loop je 20 weken (vier dagen per week) praktijkstage bij een bedrijf dat je zelf uit mag kiezen. Tijdens je stage kom je op vrijdag terug naar school om colleges te volgen.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Jeffrey Schenk zijn derdejaars stage bij Canon Business Center Rotterdam ervaart.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Deze Engelstalige minor bereidt je voor op een carrière waarbij je internationaal inzetbaar bent, onder andere door je de mogelijkheid te bieden een half jaar bij een partnerinstelling in het buitenland te studeren. Hierbij bestudeer je onder andere de onderwerpen international market opportunity analysis, marketing planning and control, project management en art and philosophy.

Risicomanagement is momenteel een 'hot topic'. De huidige financiële crisis noodzaakt organisaties om hun risico's onder de loep te nemen en deze te managen. Gedreven door hebzucht hebben bedrijven en particulieren teveel risico genomen. Dit alles roept veel vragen op. Kun je de crisis overleven als je je risico's goed managet? Is de toekomst voor een deel te voorspellen? Wat speelt zich af in de hoofden van mensen waardoor dit alles wordt veroorzaakt? In de minor risicomanagement ga je op zoek naar een antwoord op deze vragen en worden de nieuwste inzichten in dit vakgebied op een actieve en leerzame wijze met je gedeeld.

Wil jij later in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) werken? Of wil jij je ontwikkelen tot MKB-consultant en op basis van diverse praktijkopdrachten je adviesvaardigheden gestalte geven? Dan is de minor Business & Innovation zeker iets voor jou! Met medestudenten werk je samen als kleine adviesteam aan praktijkopdrachten van echte uitvinders en mkb-bedrijven. Je leert hoe je een ondernemer professioneel kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld het maken van strategische keuzes, het onderbouwen van investeringen, het kiezen van een ondernemingsvorm en het verwoorden van dergelijke zaken in een adviesproduct of ondernemingsplan.

Het vakgebied controlling gaat over grip krijgen op, en transparantie in de resultaten van ondernemingen. Een juiste invulling van het vakgebied controlling helpt het management om grip te houden / te krijgen op hun onderneming. Studeer jij Finance & Control en wil jij de noodzakelijke kennis en vaardigheden opdoen om in deze situaties de juiste adviezen en beslisinformatie te leveren? En spreken vakken als strategisch management, business IT, procesmanagement, financiële analyse en management control systems jou aan? Dan is de minor Controlling zeker iets voor jou!

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Aan het eind van het vierde jaar laat je zien het beroep (op startersniveau) te beheersen. Je toont dit aan door zelfstandig en met onderbouwing van onderzoek een relatief complex praktijkvraagstuk aan te pakken. Je laat hierbij vooral zien dat je altijd kritisch kijkt of wat je doet effectief is en past bij de doelstelling van je onderzoek.

Internationale mogelijkheden

De Nederlandse economie is een open economie en is sterk afhankelijk van internationale activiteiten. Bedrijven zoeken daarom financiële studenten die internationaal georiënteerd zijn. De opleiding Finance & Control geeft je verschillende mogelijkheden om je hierop voor te bereiden en om internationale ervaring op te doen. Zo worden er International Business Weeks georganiseerd; je werkt dan in Rotterdam of in het buitenland samen met studenten van verschillende nationaliteiten aan een praktijkopdracht. Je kunt ook een internationale minor of een minor in het buitenland volgen. Er zijn partnerscholen in Spanje, Duitsland, Turkije, China, Amerika en nog vele andere landen. Natuurlijk kun je ook wereldwijd stage lopen en/of afstuderen. Kortom: er zijn vele, unieke mogelijkheden! Een internationale ervaring is leuk en leerzaam en zal je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Studenten die hun talenten verder willen ontplooien, hebben de kans om toegelaten te worden tot het Honoursprogramma. Het biedt je de gelegenheid om vaardigheden die van groot belang zijn in de dagelijkse praktijk van jouw vakgebied verder te ontwikkelen.

Zo zijn er trainingen in debatteren, excellent presenteren en innovatief handelen. Daarnaast werk je samen met andere excellente studenten, docenten, lectoren en mensen uit de praktijk aan opdrachten die een nuttige en innovatieve bijdrage leveren aan vraagstukken uit de regio Rotterdam. Een succesvolle afronding wordt beloond met een zogenaamde 'honours degree'. Deze aantekening zal een sterke pre zijn bij jouw start op de arbeidsmarkt.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Finance & Control is een brede basisopleiding waar je veel kanten mee op kunt. Je doorloopt in je carrière vaak één of meerdere van de volgende rollen: controller, risk manager, financieel analist, business analist, administrateur, operational auditor of kwaliteitsmanager. Je komt financials overal tegen: in het midden- en kleinbedrijf tot multinationals, inondernemingen en publieke organisaties.

Doorstuderen

Onder voorbehoud is er in het vierde leerjaar voor studenten die na deze opleiding nog een masteropleiding willen volgen een uitdagend programma: het WO-doorstroomprogramma. Na het afronden van dit WO-doorstroomprogramma heb je rechtstreeks toegang tot een aantal masteropleidingen op de EUR. De inhoud van het WO-programma is vergelijkbaar met het schakeljaar dat normaal op de EUR gevolgd moet worden na het behalen van het hbo-diploma.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2021 (publicatie april 2022)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen