Menu Zoeken English

Accountancy voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

De accountant wordt door ondernemers beschouwd als dé raadgever bij belangrijke beslissingen over het bedrijf. Is dit de rol waarin jij jezelf ziet, volg dan de opleiding Accountancy.

Als accountant ben je voor een organisatie hét aanspreekpunt. Je speelt een belangrijke rol in de financiële analyse van een bedrijf, zorgt voor controle op verslaglegging en geeft adviezen aan de directie. Je moet goed zijn met cijfers, kritisch en nieuwsgierig zijn. Tegelijkertijd zijn communicatieve en sociale vaardigheden voor een accountant ook van groot belang. Je hebt immers veel contact met klanten, collega's en andere deskundigen. Met je diploma op zak kun je veel kanten op als het gaat om financieel- of bedrijfseconomische functies, zoals assistent-accountant of controller. Je kunt gaan werken bij een accountantskantoor, een bedrijf of overheidsinstelling.

Als je accountant wilt worden en de bijbehorende titel wilt voeren, moet je na je hbo-opleiding Accountancy nog doorstuderen. Een solide basis heb je dan al met je hbo-diploma op zak. Ga je door voor accountant, dan kun je daarin twee richtingen kiezen: accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA). Als AA werk je vooral voor klanten in het Midden- en Kleinbedrijf. Als RA werk je voor grotere en complexere organisaties.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Accountancy voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar krijg je een goed beeld van het beroep van accountant. In vier grote projecten werk je aan beroepsproducten, zoals een jaarrekening, en verwerf je de basiskennis van de kernvakken van de opleiding: bestuurlijke informatievoorziening/administratieve organisatie, controleleer en externe verslaggeving en van belangrijke ondersteunende vakken als bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en belastingrecht. Communicatieve en sociale vaardigheden worden in het beroep steeds belangrijker. Voor de ontwikkeling daarvan is in het studieprogramma veel aandacht. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels. Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft immers een internationaal karakter.

  Na het eerste jaar

  Jaar twee staat in het teken van je toekomstige beroep. In samenwerking met accountantskantoren en beroepsorganisaties is er een programma opgezet, waarin je de gelegenheid krijgt om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Door diverse kantoren qua omvang en werkzaamheden te bezoeken, krijg je een goed beeld van de arbeidsmarkt en van de verschillen tussen de kantoren. Zo kun je een weloverwogen keuze voor jouw stageplaats maken.

  In elke onderwijsperiode staat een groot project centraal waarin de kennis van de kernvakken wordt verdiept en je met medestudenten een onderzoek opzet en uitvoert. Voor een externe opdrachtgever pak je in een groepje of individueel een probleem aan. Een voorbeeld hiervan is het adviseren van noodlijdende ondernemers bij het leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak. Deze opdrachten bieden je de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de praktijk.

  In jaar drie ga je echt in de accountantspraktijk aan het werk. Je loopt dan een semester stage bij een accountantsorganisatie. Meestal is dat een accountantskantoor, maar het kan ook een interne accountantsdienst van een ministerie zijn.

  In het eerste semester van jaar vier draait het om het landelijke examen - de Overalltoets (OAT). In dit examen worden de drie kernvakken geïntegreerd getoetst. In het tweede semester van jaar vier staat het afstudeeronderzoek centraal.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde studiejaar vindt de praktijkstage plaats. De duur van de stage is twintig weken van vier werkdagen. Bekijk in onderstaand filmpje hoe Ramin Wahidi zijn derdejaars stage bij C. Wang Registeraccountant ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  De minor bestaat uit twee onderdelen: de OAT-theorie en een praktijkonderzoek. In het theoriedeel word je voorbereid op de landelijke toets (OAT), door je te verdiepen in vakken als: Bestuurlijke Informatie Voorziening, Administratieve Organisatie en Externe Verslaggeving. In het praktijkdeel maak je een strategische risicoanalyse van een onderneming in de regio Rotterdam en onderzoek je de risico's en bedreigingen, die de doelstellingen van de onderneming in gevaar brengen.

  Kom je er tijdens je hbo-opleiding achter dat studeren je wel ligt en zijn je studieresultaten aanleiding om je studiecarrière af te sluiten met een masteropleiding? In samenwerking met de Erasmus Universiteit is er een doorstroomprogramma voor de universitaire master Accounting, Auditing and Control samengesteld dat zorgt voor een goede aansluiting op het masterprogramma. Met de minor word je vrijgesteld van het volgen van een schakelprogramma en stroom je direct in het masterprogramma in. Hierdoor boek je een jaar tijdwinst.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar voer je gedurende 14 weken individueel of met een medestudent een afstudeerproject uit. Je bent drie dagen per week (dinsdag, woensdag, donderdag) aanwezig op je afstudeerplek.

  Internationale mogelijkheden

  Het accountantsberoep krijgt een steeds sterker internationaal karakter. Binnen de opleiding bestaan daarom ook mogelijkheden om tijdens de studie al internationale ervaring op te doen. Zo bestaat de mogelijkheid om de eerste helft van het tweede jaar aan een buitenlandse hogeschool te volgen en/of deel te nemen aan zogenaamde business weeks. Een meewerk- en/of afstudeerstage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. In het derde jaar kan een Engelstalig semester worden gekozen (IBEX), waarin je samen met buitenlandse studenten de studie vervolgt. Mogelijkheden genoeg dus om je horizon te verbreden, waarbij je kunt profiteren van een groot netwerk aan internationale contacten over de hele wereld.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Voor de betere, maar vooral, zeer gemotiveerde studenten zijn er uitdagende programma’s waaraan deelgenomen kan worden.

  Het programma van de WO-minor is opgesteld in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Na het volgen en succesvol afronden van deze minor, kun je zonder schakelprogramma rechtstreeks instromen in de masteropleiding Accounting, Auditing and Control. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om de studie te upgraden, zoals met een honours degree.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  De bacheloropleiding Accountancy leidt op voor beroepen binnen de financieel-administratieve dienstverlening. Je kunt als afgestudeerde starten in de functie van assistentaccountant. Dit kan bij een accountantskantoor, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is een interne accountantsdienst van een grote onderneming of van een ministerie. Ook andere functies op financieel gebied, bijvoorbeeld assistent-controller, behoren tot de mogelijkheden.

  Om accountant te worden, moet je doorstuderen. Als accountant houd je je bezig met de financiële administratie. Je controleert jaarrekeningen of stelt deze samen. Maar als accountant ben je ook een adviseur. Je hebt namelijk als geen ander zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt. Je gaat alle cijfers na en analyseert deze. Zo zie je bijvoorbeeld of een medewerker fraudeert of waar nog winst gemaakt kan worden. Zulke inzichten moet je goed kunnen communiceren naar je klanten. Je bent dus vooral ook veel met mensen bezig, en dat maakt het werk erg afwisselend. Omdat jouw adviezen letterlijk geld op kunnen leveren, ben je een heel belangrijke gesprekspartner voor je klanten.

  Doorstuderen

  Nadat je je opleiding hebt afgerond, kun je doorstuderen voor accountant- administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA). Als AA werk je vooral voor klanten in het midden- en kleinbedrijf. Als RA werk je voor grotere en complexere organisaties. Je kunt kiezen uit drie oriëntaties: Assurance, Accountancy-MKB of Accountancy- Finance. Kies je voor de AA-richting, dan doe je dat aan een hogeschool, bijvoorbeeld bij Avans+, waarmee Hogeschool Rotterdam een samenwerking heeft. Kies je voor de RA-richting dan, ga je naar een universiteit, bijvoorbeeld Nyenrode Business University of Erasmus Universiteit. Vaak kun je kiezen uit een voltijd- of deeltijdvariant.

  Voor alle duidelijkheid: de bacheloropleiding Accountancy is een volwaardige eindopleiding waarmee je in het financieeleconomische beroepenveld vele kanten op kunt.

   

   

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2019

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen