Menu
  English

  Accountancy voltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Wil je een baan in de financiële of fiscale sector? Ben je graag bezig met cijfers, maar vind je het ook leuk om gericht advies te geven?

  De tweejarige Associate degree-opleiding Accountancy stoomt je klaar voor werk in de financiële sector. Na twee jaar kun je professionals ondersteunen op het gebied van de financiële en/of fiscale dienstverlening. Na het afronden van deze tweejarige hbo-opleiding heb je aantoonbare kennis van financieel-administratieve, fiscale en bedrijfseconomische processen.

  Je leert hoe je jaarrekeningen samenstelt, belastingaangiftes opstelt en hoe je ondernemingen hierover kunt adviseren. Je bent in staat om kansen en knelpunten te herkennen en kunt een oplossingsrichting formuleren en overbrengen.

  Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als assistent-accountant op de samenstelpraktijk of als assistent-controller binnen een financiële afdeling van een organisatie.

  “Oog voor cijfers én de ondernemer.”

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van negen weken. In het eerste jaar volg je vier blokken onderwijs met projecten, ondersteunende lessen, workshops en tentamens. Daarnaast ontwikkel je relevante vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van rapporteren, gespreksvoering en presenteren.

  Bij de voltijdopleiding volg je gemiddeld vier dagen in de week lessen en moet je rekening houden met een totale studiebelasting van ongeveer 40 uur per week.

  Het tweede jaar

  Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de onderwijseenheden uit het eerste jaar.

  De laatste drie blokken van het jaar loop je drie dagen per week stage. Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om als assistent-accountant bij een administratie- of accountantskantoor te werken. Je helpt tijdens je stage bijvoorbeeld bij het samenstellen van de jaarrekening of je wordt ingezet bij het invullen van belastingaangiften.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  De Associate degree is een erkend diploma op de arbeidsmarkt. Zowel de vakinhoud als de vaardigheden die je tijdens de opleiding opdoet en ontwikkelt zijn volledig afgestemd op en met de branche. Het programma speelt hierdoor in op de meest actuele ontwikkelingen op de markt, wat jou tot een gewilde werknemer maakt. Voorbeelden van functies die je na het afronden van je studie kan gaan doen:

  Als beginnend assistent-accountant ben je voornamelijk bezig met het samenstellen van de jaarrekening en het voorbereiden van diverse belastingaangiften op administratie- of accountantskantoren en bij kleinere bedrijven intern.

  Als assistent-fiscaal adviseur ben je met name bezig met het voorbereiden van diverse belastingaangiften en het schrijven van bezwaar- en beroepschriften op vooral administratie- en accountantskantoren.

  Als assistent-controller ben je voor het grootste deel bezig met het samenstellen en analyseren van financiële rapportages bij middelgrote- en grote ondernemingen.

  Als bedrijfsadministrateur controleer, bewerk en muteer je financiële gegevens in de boekhouding. Je genereert periodieke rapportages met betrekking tot onder andere de winst- en verliesrekening en de balans, en je verzorgt de aangifte omzetbelasting. Daarnaast heeft de bedrijfsadministrateur administratieve taken die niet per se financieel van aard zijn, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer en projectadministratie.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Meet the Alumni

  Interviews met oud-studenten Accountancy

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties