Menu Zoeken English

Accountancy voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil je een baan in de financiële of fiscale sector? Ben je graag bezig met cijfers, maar vind je het ook leuk om gericht advies te geven? Wil je een overzichtelijke opleiding volgen?

De Associate degree Accountancy stoomt je klaar voor werk in de financiële sector. Na twee jaar kun je professionals ondersteunen op het gebied van de financiële en/of fiscale dienstverlening.

Als assistent-accountant richt je je vooral op de samenstelpraktijk in het midden- en kleinbedrijf. Je hebt een brede adviesfunctie, doet samenstelwerkzaamheden en verzorgt belastingaangiftes. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan de administratieve organisatie. Daarnaast kun je met je Ad-diploma aan het werk bij financiële afdelingen van organisaties als bijvoorbeed assistent-controller.

De tweejarige opleiding Accountancy leidt je op tot Associate degree (Ad). Na de opleiding heb je aantoonbare kennis van financieel-administratieve en fiscale processen. Je leert hoe je jaarrekeningen samenstelt, belastingaangiftes opstelt en hoe je ondernemingen hierover kunt adviseren. Je bent in staat om kansen en knelpunten te herkennen en kunt een oplossingsrichting formuleren en overbrengen. Je ontwikkelt een doortastende, flexibele en kritische houding en bent na twee jaar in staat om je in te leven in de klant en met hen mee te denken op het gebied van financieel-administratieve en fiscale vraagstukken.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Accountancy voltijd

  Voorlichtingsactiviteiten

  Bekijk het aanbod en meld je aan
  Alles over de open dag van Accountancy

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  De opleiding heeft als 2-jarige voltijdopleiding een gemiddelde studiebelasting van 40 uur per week. Gemiddeld vier dagen per week volg je colleges en daarnaast werk je aan projecten en praktijkonderdelen. Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van negen weken. In het eerste jaar volg je vier blokken onderwijs met colleges, workshops, trainingen, projecten, groepsopdrachten en tentamens. Daarnaast richt je je op het aanscherpen van je vaardigheden, zoals op het gebied van communicatie.

  Het tweede jaar

  Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de onderwijseenheden uit het eerste jaar. De laatste twee blokken van het jaar besteed je aan het afstuderen en loop je stage. Deze stage laat je zien hoe het is om als assistent-accountant te werken. Je helpt tijdens je stage bijvoorbeeld bij het samenstellen van de jaarrekening of je wordt ingezet bij het invullen van belastingaangiften.

  Gedurende je studie volg je hoor- en werkcolleges, ga je op excursie en werk je zelfstandig. Je voert, alleen of met je medestudenten, ook praktijkopdrachten uit. Verder maak je je vaardigheden eigen als presenteren en vergaderen.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  De Associate degree is een door werkgevers van het midden- en kleinbedrijf erkend diploma op de arbeidsmarkt. Zowel de vakinhoud als de vaardigheden die je leert binnen de opleiding zijn volledig afgestemd op en met de branche. Het programma speelt hierdoor in op de meest actuele ontwikkelingen van de markt. Dat maakt jou tot een gewilde werknemer. Bekijk een aantal mogelijke beroepen en werkvelden hieronder.

  De bedrijfsadministrateur controleert, bewerkt en muteert financiële gegevens in de boekhouding. Hij genereert periodieke rapportages ten behoeve van de winst- en verliesrekeningen de balans en hij verzorgt de aangifte Omzetbelasting. Daarnaast heeft de bedrijfsadministrateur administratieve taken die niet per se financieel van aard zijn zoals debiteuren- en crediteurenbeheer en projectadministratie.

  Als assistent ben je voornamelijk bezig met het inboeken en samenstellen van de jaarrekening en het voorbereiden van diverse belastingaangiften op accountantskantoren en bij kleinere bedrijven intern.

  ls assistent-controller ben je voor het grootste deel bezig met het inboeken en samenstellen van financiële rapportages bij middel- en grote ondernemingen op de interne financiële administratie.

  Als assistent-fiscaal adviseur ben je met name bezig met het voorbereiden van diverse belastingaangiften en het schrijven van bezwaar en beroepschriften op vooral administratie- en accountantskantoren.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen