Menu English

Management voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Met de tweejarige Ad Management kun je zowel managementondersteunende als leidinggevende functies bekleden, zoals officemanager of projectmanagement officer (PMO).

Als je na je mbo of havo je organisatorische en managementvaardigheden wilt uitbreiden, zit je goed bij de Associate degree Management. Je verdiept en verbreedt de kennis, vaardigheden en competenties die je in een leidinggevende of managementondersteunende functie nodig hebt. De opleiding sluit aan bij de behoeften van het bedrijfsleven. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot. 

Goed organiseren en coördineren, dat zit je in het bloed. Je leert in theorie én praktijk over bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie, wet- en regelgeving en bijvoorbeeld proces- en verandermanagement. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Management

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 24-08-2022 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddeld deze studie

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar werk je aan de thema's Externe & Interne omgeving en Procesanalyse. Deze thema's bestaan uit een praktijkgericht gedeelte, waar je een project of opdracht uitvoert in de praktijk. Je ontwikkelt verder studievaardigheden en beroepsprofessionele vaardigheden en je leert de theorie toe te passen in de praktijk. De nadruk ligt op het maken van een realistische studieplanning, de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor de Ad Management nodig hebt.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar werk je zelfstandiger, ga je intensiever aan de slag met je persoonlijke vaardigheden en studievaardigheden, en ga je zelf invulling geven aan het onderwijs. In het derde semester worden verschillende keuzeprofielen aangeboden waarin je jezelf een semester lang gaat verdiepen in een thema dat relevant is voor de Ad’er Management en dat aansluit bij jouw persoonlijke wensen en behoeftes.

Het laatste semester staat in het teken van verandermanagement. Je gaat zelfstandig aan de slag met het oplossen van een praktijkvraagstuk op een innovatieve manier en optimaliseert daarnaast ook je persoonlijk leiderschap.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Afstuderen

Het afstuderen staat in het teken van het oplossen van een tactisch vraagstuk of probleem binnen een organisatie. Je levert een bijdrage aan het oplossen van dit probleem of vraagstuk door een (of een aantal) innovatieve aanbeveling(en) op tactisch niveau te doen die je vertaalt naar een realistisch implementatieplan.

 

Praktische vragen

De Ad Management is afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De opleiding sluit ook aan op je vooropleiding. We hanteren een leerstijl die bij je past. Met de kennis die je opdoet tijdens hoorcolleges, zelfstudie en trainingen gaan we snel aan de slag.

Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Tijdens projecten, leerwerk casussen en simulaties oefen je de toekomstige, dagelijkse praktijk. Voorbeelden van praktijkopdrachten tijdens deze opleiding:

 • Voor het bedrijf Stichting Jarige Job hebben studenten Management diverse evenementen georganiseerd waarvan de opbrengst naar het goede doel ging. Studenten konden zo leren om evenementen te organiseren, en met de opbrengst van 12.474,11 euro kon de stichting 356 kinderen een mooie verjaardag bezorgen.
 • Voor stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander heeft een groep studenten onderzocht en geadviseerd hoe meer medewerkers gebruik gaan maken van het bedrijfssportabonnement dat wordt aangeboden.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Alumni

De Rotterdam Academy heeft een gezamenlijke alumniverenging voor de opleidingen Ondernemen, Management, Maintenance & Mechanics, Engineering en Pedagogisch Educatief Professional.

'Linked-Out' is een jonge netwerkorganisatie die afgestudeerden, het beroepenveld en huidige studenten bijeen brengt. We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de LinkedIn-groep van alumnivereniging Linked-Out.

Typen functies

De Ad Management leidt op voor twee typen functies: management-ondersteunende functies en leidinggevende functies.

Management-ondersteunende functies

In deze functies ondersteun je het management op organisatorisch/bestuurlijk, inhoudelijk en administratief vlak. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie, het voorbereiden van beleid, het nemen van initiatieven en de bewaking van een proces of project. Ook werk je samen met mensen met zeer uiteenlopende functies. Kortom, je hebt een breed takenpakket. Je moet dus snel en effectief kunnen handelen.

Leidinggevende functies

In deze functies ben je verantwoordelijk voor een afgebakend gebied of (eigen) afdeling in een organisatie. Ook heb je beslissingsbevoegdheid en geef je mede sturing aan bedrijfsprocessen. Je draagt actief bij aan het optimaal functioneren van het bedrijf. Daarnaast heb je een duidelijke visie, stelt doelen en weet mensen op integere, inspirerende en motiverende wijze aan te sturen. 

Bekijk een aantal voorbeelden van functies

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen