Menu English

Management deeltijd

Associate degree

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Naast je werk jouw managementvaardigheden naar een hoger niveau tillen? Bij de deeltijd opleiding Ad Management werk je aan een brede bedrijfskundige basis, die je in veel functies kunt toepassen.

Wil jij jezelf graag verder ontwikkelen op het gebied van organisatiekunde, procesmanagement en projectmanagement? Wil je meedenken over vernieuwing in jouw organisatie, je persoonlijke leiderschap daarbij inzetten en een actieve bijdrage leveren aan veranderprocessen?

Bij de tweejarige deeltijd opleiding Ad Management pas je de geleerde kennis direct toe op projecten en opdrachten bij jouw eigen werkplek. De ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven en de (semi-)overheid volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Door de crisis en bezuinigingen is de trend 'meer met minder' bij veel bedrijven van toepassing: bezuiniging op personeel, efficiëntere werkprocessen en meer focus op de klant zijn enkele gevolgen. Als bedrijfskundige kom je daardoor ook in een andere rol in je werk. Je wordt zelfstandiger, kunt over meer complexe vragen op je werk een mening vormen en een besluit nemen en zal je steeds vaker zelf projecten en processen leiden.

Bij deze Associate degree-opleiding word je voorbereid om mee te gaan met deze ontwikkelingen en hierop te anticiperen. Centraal staat het ontwikkelen van je eigen leiderschap binnen processen en projecten. Deze tweejarige hbo-opleiding, waar je intensief wordt begeleid door een persoonlijke coach, is gericht op alle aspecten die te maken hebben met jouw werkplek en het verbeteren en vernieuwen van processen in organisaties.

“De sparringpartner en resultaatgerichte verbinder.”

Meeloopdag

Kom bij ons langs

Wil je een keer meelopen bij de Ad Management deeltijd? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar André Staal. Er wordt contact met je opgenomen om een dag en tijdstip in te plannen.

Mail ons

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (8 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Flexibele modules

Deze deeltijdopleiding biedt veel flexibiliteit. Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om semester 2 te volgen bij de deeltijdopleiding Management in de Zorg, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, talenten en ontwikkelingen.

De Ad Management bestaat uit vier verschillende semesters: persoonlijk leiderschap, procesverbetering, projectmanagement en creatief leiderschap. Samen met jouw persoonlijke leercoach ontdek je hoe jij het beste leert en daarmee ook jezelf tot een meer waardevolle werknemer ontwikkelt. Of je nu operationeel medewerker bent binnen de (maatschappelijke/zorg/welzijn) dienstverlening of bij de backoffice van een instelling, hier kun je je ambities waarmaken. Iedereen die beter wil functioneren binnen zijn team en organisatie, zelf projecten wil aanpakken en vernieuwingen wil doorvoeren zal de Ad Management als de perfect passende opleiding ervaren.

Bij de Ad Management pas je de geleerde kennis direct toe op projecten en opdrachten op jouw werkplek. Zo hebben jij én je werkgever er beiden profijt van. Elke module duurt een half jaar en wordt afgesloten met een beroepsproduct en een uitgebreid assessment van je professionele ontwikkeling. Na afronding van je opleiding kun je meer verantwoordelijkheid aan en een stap verder maken in je functie. Nu en in de toekomst.

Het eerste jaar

In het eerste jaar start je de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap. Dit ontwikkel je door binnen de organisatie waar je werkzaam bent te leren kijken naar de inrichting, leefbaarheid en bestaansrecht van de organisatie. En vooral ook naar jouw eigen rol hierin.

In semester 2 kun je kiezen uit Presterende teams of Procesverbetering. Presterende teams gaat over teamleiderschap en hoe je je eigen rol binnen een team kunt versterken en je collega’s kunt helpen om samen beter te functioneren. Procesverbetering gaat over de inrichting van de organisatie en hoe je met slimme verbeteringen de processen efficiënter en effectiever kunt maken.

Het tweede jaar

In het tweede jaar volg je het semester Projectmanagement. Hierin leer je om met een gefundeerde methodologie een project binnen jouw organisatie op te zetten en uit te voeren.

Het semester Creatief leiderschap is het afsluitende semester en hierin ga je als beroepsprofessional bij het implementeren draagvlak ontwikkelen voor innovaties en veranderingen binnen jouw organisatie.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
1 dag les per week
12 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Typen functies

De Ad Management leidt op voor twee typen functies: management-ondersteunende functies en leidinggevende functies.

Management-ondersteunende functies

In deze functies ondersteun je het management op organisatorisch/bestuurlijk, inhoudelijk en administratief vlak. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie, het voorbereiden van beleid, het nemen van initiatieven en de bewaking van een proces of project. Ook werk je samen met mensen met zeer uiteenlopende functies. Kortom, je hebt een breed takenpakket. Je moet dus snel en effectief kunnen handelen.

Leidinggevende functies

In deze functies ben je verantwoordelijk voor een afgebakend gebied of (eigen) afdeling in een organisatie. Ook heb je beslissingsbevoegdheid en geef je mede sturing aan bedrijfsprocessen. Je draagt actief bij aan het optimaal functioneren van het bedrijf. Daarnaast heb je een duidelijke visie, stelt doelen en weet mensen op integere, inspirerende en motiverende wijze aan te sturen. 

Voorbeelden van functies die je na deze opleiding kunt bekleden zijn: teamlead backoffice, bedrijfs-/afdelingsleider, projectleider, customer experience manager, HR-assistent/HR-officer, (assistant) eventmanager, officemanager, projectmanagement ondersteuner (PMO) en kwaliteitsmanager.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Meet the alumni

Interviews met oud-studenten Management

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties