Ga direct naar de content

Management in de Zorg deeltijd

Tweejarige Associate degree in het Nederlands, start in september

Je werkt in de zorg en hebt de ambitie om door te groeien naar een (meer) coördinerende, leidinggevende of aansturende functie? Dan is de Associate degree Management in de Zorg iets voor jou.

De zorg staat de komende jaren voor en aantal uitdagingen. Organisaties worden steeds meer ‘Lean’ georganiseerd, waardoor er resultaatverantwoordelijke teams ontstaan. Zo’n team - met een operationeel leidinggevende en een integrale manager die op afstand leiding geeft - is verantwoordelijk voor het totale zorg- of dienstverleningsproces en voor een herkenbare groep cliënten. Deze ontwikkeling zorgt voor een stijgende behoefte aan mensen die op operationeel niveau leiderschap kunnen laten zien.

Met de Ad MIZ kun je aan de slag met jouw leiderschapskwaliteiten in de gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening. Deze 2-jarige opleiding is gericht op alle aspecten van operationeel leidinggeven zoals het direct aansturen van medewerkers en het coördineren van de werkzaamheden binnen jouw werkeenheid.

De opleiding stelt je in staat vanuit een duidelijke visie leiding te geven aan een groep medewerkers binnen een zorg- of welzijnsinstelling. Het leren op de werkplek is bij deze deeltijdopleiding een belangrijk onderdeel van de studie. Zo kun je het geleerde direct toepassen en vormen vraagstukken uit de praktijk input voor diverse opdrachten.

Je kunt eventueel ook verder studeren aan de bachelor Management in de Zorg om door te kunnen stromen naar een functie als manager.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Management in de Zorg deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Je leert de grondbeginselen van management en ontwikkelt je eigen competenties op managementgebied. Er is aandacht voor alle aspecten van operationeel leidinggeven. Van personeelsbeleid tot verandermanagement, van financieel beheer tot kwaliteitszorg. In het eerste jaar van de opleiding staan de  projecten in het teken van oriëntatie op het werkveld, kwaliteit en medewerkers.

  Het tweede jaar

  Thema's in het tweede jaar zijn: aansturen van het team, Human Resource Management en het leidinggeven aan veranderprocessen. Het laatste blok schrijf je een jaaractiviteitenplan voor je eigen werkeenheid en presenteer je dit.

  Afstuderen

  In het tweede jaar rond je je studie af binnen de context van de praktijk. Je gaat aan de slag met een verandervraagstuk op jouw afdeling. Aan het einde van de afstudeerfase sluit een assessment het werken aan competenties op de werkplek af.

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een studieloopbaancoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  1 dag les per week
  12 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  In de zorg en welzijn is een groeiende behoefte aan mensen met authentiek leiderschap.

  Medewerkers en leidinggevenden in instellingen voor zorg, welzijn en dienstverlening krijgen steeds meer te maken met bedrijfsmatige en beleidsmatige vraagstukken. Door de bezuinigingen en cultuuromslag binnen de zorg- en welzijnssector groeit de vraag naar authentieke persoonlijkheden met een opleiding op hbo-niveau.

  Met de Associate degree Management in de Zorg kun je in je functie doorgroeien en meer leidinggevende of coördinerende taken, of een functie als teamleider, coördinator of eerste verantwoordelijke.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Management in de Zorg van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad Management in de Zorg. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.