Menu English

Sociaal Financiële Dienstverlening deeltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

Wil jij jezelf ontwikkelen tot sociaal financieel dienstverlener? Dan is deze studie perfect voor jou!

Als sociaal financieel dienstverlener adviseer of begeleid je mensen individueel of in groepen bij financiële problemen. Je betrekt hierbij sociale, maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden, hebt daarbij oog voor diversiteit en je zorgt voor aansluiting op de leefwereld van de cliënt. Daarnaast is je aanpak gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Ook heeft een sociaal financieel dienstverlener een coördinerende functie binnen de organisatie en werkt hij/zij samen met partners in de wijk.

Met betrekking tot verdieping en verbreding ten opzichte van de mbo-opleidingen wordt er in de opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening extra aandacht besteed aan:

 • het sociale aspect van het beroep
 • communicatieve vaardigheden
 • het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt
 • de onderzoekende rol
 • de actieve uitvoeringsrol
 • de verbindende rol (samenwerking met partners)

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Sociaal Financiële Dienstverlening

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

De opleiding duurt twee jaar waarin  je werkt aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van:

 • werken met de cliënt
 • werken in een organisatie
 • professionaliseren

De opleiding is praktijkgericht: je doet deze studie naast je werk. Dat betekent dat je dingen die je leert direct toepast op je werk, en andersom. Vanuit de opleiding is er contact met je begeleider van het werk, waarbij ook de begeleider wordt gevraagd om feedback te geven op je functioneren op de praktijkplek. De feedback vindt plaats op basis van de leerdoelen van de opleiding.

Het tweede jaar

In jaar één wordt de basis gelegd voor je opleiding. In jaar twee werk je toe naar het afstuderen. Je gaat uiteindelijk afstuderen op een, in overleg met de praktijkplek, gekozen onderwerp. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de leefwereld van de cliënt en wordt uitgebreid ingegaan op stress-sensitief werken. 

Kennis en vaardigheden

Je doet kennis en vaardigheden op die je tijdens de lessen kunt oefenen om vervolgens in de praktijk toe te passen, op het gebied van:

 • Methodisch handelen
 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Lerend vermogen

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens de opleiding kun je keuzevakken volgen die hogeschoolbreed worden aangeboden. Dit is echter niet verplicht.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een docentcoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
1 dag les per week
12 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

De opleiding leidt op tot functies binnen de sociaal financiële dienstverlening. Na afronding van de Ad heb je voldoende bagage om verschillende functies binnen de financiële dienstverlening op Ad-niveau te vervullen.  Hierbij kun  je zowel de belangen van de cliënt als van organisaties op sociaal, juridisch en financieel gebied behartigen. Van belang is dat je de cliënt handvatten aanreikt voor zijn gedrag met betrekking tot de financiële vragen en leert hoe hij de situatie welbewust en duurzaam kan aanpassen. 

Voorbeelden van functies die een SFD’ er kan uitvoeren:

Als bemiddelaar ben je er om mensen te helpen bij de afbetaling van hun schulden en samen te bekijken wat iemand nodig heeft om te kunnen blijven voorzien in zijn/haar noodzakelijke uitgaven.

Als budgetconsulent help je mensen bij hun financiële huishouden en hun contact met (maatschappelijke) instellingen en instanties.

Als financieel-juridisch medewerker ben je op de hoogte van rechten en plichten, huidige wet- en regelgeving en (juridische) procedures. Hierbij ondersteun je mensen bij (financieel) juridische vraagstukken, geef je juridisch advies of verwijs je mensen door naar financiële of rechterlijke instanties.

Als expert werk je bij reguliere hulpverleningsinstanties zoals jeugdzorg, verslavingszorg, psychiatrie en ouderenzorg. Je richt je op de financiële situatie van de cliënt.

Samen bekijken jullie wat het probleem precies is en welke oplossingen er zijn. Als wijkteammedewerker bekijk je opnieuw wat de cliënt zelf kan doen en of er iemand in de omgeving is die kan helpen. Als de hulpvraag te ingewikkeld is, dan biedt het wijkteam zelf hulp of schakelt specialistische hulp of langdurige ondersteuning in.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen