Verpleegkunde deeltijd

Tweeënhalfjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De gezondheidszorg verandert en vraagt om hoger opgeleide professionals. Ben jij mbo-verpleegkundige of inservice opgeleid en wil jij jezelf hierin ontwikkelen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Patiënten zijn vaak goed op de hoogte van hun ziekte en het gevolg daarvan op hun leven. Als hbo-verpleegkundige ben je in staat om samen met de patiënt en diens sociale netwerk te bepalen welke ondersteuning nodig is. Dit vraagt om goede communicatie.

Daarnaast realiseer je goede afstemming met andere disciplines, om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Dat houdt ook in dat je kunt vaststellen (indiceren) welke zorg moet worden verleend. Patiënten met complexe zorgvragen (bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening en ouderen) hebben veel baat bij deze ‘ketens van zorg’, waarin jij als toekomstige hbo-verpleegkundige een belangrijke schakel vormt. De nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals ehealth, ondersteunen je hierbij.

Ook wordt de verantwoording van je eigen handelen steeds belangrijker. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om volgens de principes van Evidenced Based Practice (EBP) te werken. Hierdoor weet je hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt verbinden met de wensen en verwachtingen van patiënten en je eigen expertise. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Verpleegkunde deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Leerlijnen en modules

  De opleiding bestaat uit 9 modules, inclusief het afstuderen. Iedere module heeft een kennisdeel, een praktijkdeel en een vaardighedendeel. In het kennisdeel leer je bijvoorbeeld wie jouw patiënt is (welke problemen heeft de patiënt en welke zorgbehoeften?). In het vaardighedendeel train je specifieke communicatieve vaardigheden. De basis beheers je immers al en op verpleegtechnisch gebied (katheteriseren, injecteren etc.) ben je door je eerdere opleiding ook al voldoende bekwaam.

  In het praktijkdeel werk je aan een beroepsproduct wat de praktijk kan gebruiken om de zorg zo goed mogelijk te verlenen, bijvoorbeeld ter preventie van bepaalde gezondheidsproblemen of om de kwaliteit te verhogen. 

  Het eerste jaar

  Je start dit jaar met twee modules klinisch redeneren en Evidenced Based Practice (EBP). Daarna volg je een module kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Je sluit het jaar af met een module over de oudere patiënt. 

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar zijn er 4 modules:  het ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie bij mensen met een chronische aandoening, preventie van gezondheidsproblemen, de reflectieve casestudy waarin je kritisch je eigen handelen onderzoekt en als laatste ontwikkel je competenties om met diversiteit om te kunnen gaan. Daarna volgt het afstuderen.

  Afstuderen

  Tijdens deze laatste fase van de opleiding moet je laten zien dat je je competenties in de praktijk kunt toepassen op het niveau van de hbo-verpleegkundige. Tegelijkertijd werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktijkgericht onderzoek. 

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Combinatie

  Omdat de opleiding in deeltijd wordt gegeven volg je een intensief programma waarbij je werk en studie combineert. De ontwikkelingen van je competenties toon je in de beroepspraktijk op je eigen afdeling. Daarnaast loop je gedurende de opleiding één kwartaal stage op een andere afdeling. 

  Rollen

  Het opleidingsprofiel bestaat uit zeven rollen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: communicator, gezondheidsbevorderaar, organisator, reflectieve EBP-professional, professional en kwaliteitsbevorderaar, met de rol van zorgverlener als kern van de beroepsuitoefening. In het leerplan voor de deeltijdopleiding volgen we de competenties bij deze rollen.

  Zorgverlener

  Voor de rol van zorgverlener richten we ons op complexe casuïstiek omdat je al een beroepsopleiding tot verpleegkundige hebt gevolgd. Hierdoor kun je je klinische redeneervaardigheden verder ontwikkelen tot het niveau van de hbo-verpleegkundige. Er wordt verwacht dat je besluiten neemt samen met de patiënt. Je beperkt je hierbij niet tot het kijken naar afzonderlijke problemen maar ziet de samenhang tussen de ziekte en het ziek-zijn, kijkt naar de situatie als geheel en maakt flexibel gebruik van wetenschappelijke kennis.

  Alle andere rollen staan in verbinding met de rol van zorgverlener. Deze rollen heb je nodig om kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen, om verantwoordelijkheid te nemen, te participeren in multidisciplinair overleg en om een rolmodel te zijn voor anderen. Kortom, om verpleegkundig leiderschap te laten zien.

  Professionele groei

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren

  Als student krijg je ook een coach (docent) die  je ondersteunt bij je studievoortgang en helpt bij het vinden van oplossingen bij eventuele studieproblemen. Je voert minimaal vier keer per jaar een individueel gesprek met je coach. 

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  1 dag les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je studie

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Een hbo-verpleegkundige is breed inzetbaar. Op dit moment is er werkgelegenheid in onder andere de ouderenzorg en de thuiszorg. Daarnaast zijn afgestudeerden werkzaam in ziekenhuizen of in de psychiatrie, zowel in een klinische als in een poliklinische setting. Andere beroepsmogelijkheden voor een verpleegkundige zijn instellingen voor verstandelijk beperkten, de GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de verslavingszorg.

  Doorstuderen

  Na het behalen van deze opleiding kun je met je Bachelor of Science diploma doorstromen naar de masteropleiding Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

  Je kunt ook kiezen voor de masteropleiding verplegingswetenschap bij de Universiteit Utrecht of voor de masteropleiding van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.