Menu English

Verpleegkunde deeltijd

 • Duur en startmoment

  Variabele duur, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

De gezondheidszorg verandert en vraagt om hoger opgeleide professionals. Ben jij mbo-verpleegkundige of inservice opgeleid en wil jij jezelf hierin ontwikkelen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Patiënten zijn vaak goed op de hoogte van hun ziekte en het gevolg daarvan op hun leven. Als hbo-verpleegkundige ben je in staat om samen met de patiënt en diens sociale netwerk te bepalen welke ondersteuning of interventie nodig is. Dit vraagt om goede communicatie.

Daarnaast realiseer je goede afstemming met andere disciplines, om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Dat houdt ook in dat je kunt vaststellen (indiceren) welke zorg moet worden verleend. Patiënten met complexe zorgvragen (bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening en ouderen) hebben veel baat bij deze ‘ketens van zorg’, waarin jij als toekomstige hbo-verpleegkundige een belangrijke schakel vormt. De nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals ehealth, ondersteunen je hierbij.

Klinisch redeneren om alle stappen van het verpleegkundige proces zorgvuldig te doorlopen en  de beste aanpak te kunnen verantwoorden staat centraal in het beroep. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om volgens de principes van Evidenced Based Practice (EBP) te werken. Hierdoor weet je hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt verbinden met de wensen en verwachtingen van patiënten en je eigen expertise. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Verpleegkunde

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Flexibele deeltijd

In deze flexibele deeltijdopleiding staat jouw leervraag centraal en kan je leerweg van je medestudenten verschillen in tempo, plaats, inhoud, vorm en begeleiding. Hiermee sluiten we aan bij wat je wilt, weet en al kan.

Verschillende leerwegen

Er zijn drie leerwegen om je leeruitkomsten te behalen:

 • via zelfstudie en door het maken van opdrachten in een digitale leeromgeving,
 • via het leren op de werkplek of
 • via contactmomenten op school

In overleg met een studiecoach maak je je eigen keuzes over waar je je leeractiviteiten wilt uitvoeren.

Studieduur en studiebelasting

Per student zal de daadwerkelijke studieduur en ook de studielast per week verschillen. Dit hangt af van wat je al weet en kan. Zo kan het per module verschillen welke onderdelen je moet volgen, welke al meteen getoetst kunnen worden en welke je anders kunt aantonen. Dit is een onderdeel van de flexibiliteit. De opleiding verwacht dat de duur van de opleiding gemiddeld 2 tot 3 jaar zal zijn.

Studiebelasting

Per week moet je rekening houden met 12 tot 20 uur studiebelasting, dit is inclusief de studiebijeenkomsten op school. Om de week wordt een dagdeel op de hogeschool gepland met een kleine leergroep en een studiecoach. Deze studiebijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdagen voor de eerstejaars studenten en woensdagen voor de hogerejaars studenten. Daarnaast leer je via een digitale leeromgeving en op de eigen werkplek.

Modules

Tijdens de opleiding werk je aan acht modules, met elk een aantal leeruitkomsten. De eerste module ‘professionele identiteit’ en de laatste module ‘afstuderen’ volgt iedereen. Voor alle andere modules kan het per student verschillen welke onderdelen gevolgd moeten worden, welke onderdelen al meteen getoetst kunnen worden en welke je anders kunt aantonen.

Module professionele identiteit

In deze eerste module oriënteer je je op je eigen kwaliteiten, motieven en oriëntatie op het werk van de hbo-verpleegkundige. Je maakt hiervoor een position paper en een persoonlijk ontwikkelplan.

Module afstuderen

In deze laatste module toon je aan dat je een onderzoekende professional en zorgverlener bent geworden, die in staat is innovatief, reflectief en ondernemend te handelen en die zich bewust is van zijn opdracht een leven lang te blijven leren. Dit wordt met een afstudeeropdracht( onderzoek) en een assessment van het functioneren in de praktijk afgetoetst.

Module profilering

Een van de andere modules is de module profilering. In deze module kun je een minor van de hogeschool naar keuze kiezen of op een andere manier vorm geven aan je eigen profiel. Je kunt hiermee kleur geven aan je eigen professionele identiteit. Zo bieden we onder andere de minors acute zorg, oncologie en wijkverpleegkundige aan.

Overige modules

De thema's van de andere modules zijn: 

 • Klinisch redeneren en Evidence Based Practice (EBP)
 • Kwetsbaarheid
 • Kwaliteit
 • Zelfmanagementondersteuning
 • Preventie van gezondheidsproblemen en profilering

Toetsing en beoordeling

De toetsing in de flexibele deeltijdopleiding vindt leerwegonafhankelijk plaats. Dat betekent dat je op verschillende manieren kunt toewerken naar een toets. Voor de een is dat door middel van zelfstudie en uitproberen in de praktijk, voor de ander door het volgen van lessen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. je toont de leeruitkomsten aan via toetsing of
 2. je toont de leeruitkomsten aan met gevalideerd bewijs (zoals eerder behaalde diploma’s en certificaten, of een product dat gemaakt is voor de instelling).

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Combinatie

Omdat de opleiding in deeltijd wordt gegeven, volg je een intensief programma waarbij je werk en studie combineert. De ontwikkeling van je competenties toon je aan in de beroepspraktijk, in je eigen instelling. Voor de breedte van je competentieontwikkeling is het goed als je tijdens een deel van de opleiding op een andere plek werkt dan je reguliere werkplek. Als je alle leeruitkomsten op je eigen werkplek kunt behalen, is dit echter geen verplichting.

Het werkplekleren krijgt vorm in samenspraak met jou, je docent en opleider in de praktijk.

Rollen

Het opleidingsprofiel is gebaseerd op de Bachelor of Nursing 2020 en bestaat uit zeven rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: communicator, gezondheidsbevorderaar, organisator, reflectieve EBP-professional, professional en kwaliteitsbevorderaar, met de rol van zorgverlener als kern van de beroepsuitoefening. In het leerplan voor de deeltijdopleiding volgen we de competenties bij deze rollen.

Zorgverlener

Voor de rol van zorgverlener richten we ons op complexe casuïstiek omdat je al een beroepsopleiding tot verpleegkundige hebt gevolgd. Hierdoor kun je je klinische redeneervaardigheden verder ontwikkelen tot het niveau van de hbo-verpleegkundige. Er wordt verwacht dat je besluiten neemt samen met de patiënt. Je beperkt je hierbij niet tot het kijken naar afzonderlijke problemen maar ziet de samenhang tussen de ziekte en het ziek-zijn, kijkt naar de situatie als geheel en maakt flexibel gebruik van wetenschappelijke kennis.

Andere rollen

Alle andere rollen staan in verbinding met de rol van zorgverlener. Deze rollen heb je nodig om kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen, om verantwoordelijkheid te nemen, te participeren in multidisciplinair overleg en om een rolmodel te zijn voor anderen. Kortom, om verpleegkundig leiderschap te laten zien.

Professionele groei

Gedurende de opleiding ben je gekoppeld aan een studiecoach. Deze studiecoach begeleidt je tijdens de studie, zowel op school als op de werkplek, bij je ontwikkeling van het zelfstandig handelen. 

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Doorstuderen

Leren houdt niet op bij het behalen van de Bachelor of Science, dus als je de smaak te pakken hebt kun je na het behalen van deze opleiding doorstromen naar de masteropleiding  Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

Je kunt ook kiezen voor de masteropleiding verplegingswetenschap bij de Universiteit Utrecht of voor de masteropleiding van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. 

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen