Menu Zoeken English

Verpleegkunde voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

Lijkt het je leuk om in complexe situaties zorg te verlenen? Dan is HBO-V iets voor jou! Je doet meer dan injecties geven en patiënten wassen. Je bent verantwoordelijk voor het gehele zorgproces.

Als verpleegkundige werk je met zieke of gezonde mensen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal, bij gezonde mensen preventie. Als verpleegkundige op hbo-niveau draag je verantwoordelijkheid voor het gehele zorgproces. De stappen in het zorgproces doorloop je op basis van wetenschappelijke onderbouwing. Ook wordt het steeds belangrijker om de zorgvrager intensief te betrekken bij zijn herstel. Om deze studie te gaan doen en daarna als verpleegkundige te gaan werken, moet je daarom communicatief en analytisch zijn ingesteld.

Als student Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam bereid je je voor op de verschillende rollen van een verpleegkundige. Deze rollen staan beschreven in het beroepsprofiel van de verpleegkundige. In de rol van zorgverlener ben je in staat om in complexe situaties zorg te verlenen. Je bent ook een samenwerkingspartner en organisator, die alle zorgactiviteiten door verschillende zorgverleners op elkaar afstemt. In de rol van kwaliteitsbevorderaar ben je als hboverpleegkundige nauw betrokken bij het bedenken van nieuwe manieren van werken en nieuwe zorgactiviteiten.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Verpleegkunde voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 25-08-2021 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  1%

  Werkloos

  62%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar van de opleiding Verpleegkunde oriënteer je je op het werk van de verpleegkundige. Binnen dit werk krijg je te maken met verschillende rollen. Hierin ga jij je gedurende de opleiding in ontwikkelen. 

  Bekijk de rollen als Verpleegkundige

  Werkgroepen en colleges

  In het eerste jaar krijg je voornamelijk les in werkgroepen. Met je eigen klas volg je lessen over de verschillende onderwerpen die langskomen. Je gaat zelfstandig of in groepjes aan de slag. Daarnaast zijn er expertcolleges voor alle eerstejaarsstudenten. Docenten van de opleiding maar ook experts van buiten de hogeschool komen vertellen over een onderwerp zoals jeugdzorg, ouderenzorg of psychiatrie.

  Mits het kan vanwege Corona

  In de tweede helft van het jaar ga je een aantal dagen meelopen in een zorginstelling. Hier maak je kennis met de dagelijkse praktijk van het beroep als verpleegkundige. De nadruk in jaar een ligt op gezond zijn, gezond blijven, gezond ouder worden en de adolescent in de psychiatrie.

  Leerlijnen

  Elke week krijg je les in één van de drie leerlijnen: Kennislijn, Vaardighedenlijn en Verpleegkundigen in Actie (VIA). Doorlopend, naast de andere leerlijnen, loopt de Regielijn. 

  In de kennislijn komt de theorie aan bod. Je doet kennis op over theoretische modellen, het menselijk lichaam en ziektebeelden die binnen het verpleegkundig beroep gebruikt worden. Zo leer je bijvoorbeeld de theoretische achtergrond die nodig is voor het schrijven van een zorgplan. Een zorgplan geeft aan wat er met de zorgvrager aan de hand is en wat er gedaan moet worden. Door opdrachten te maken pas je de kennis uit de kennislijn toe. Je schrijft dan bijvoorbeeld zelf een zorgplan voor een (fictieve) zorgvrager.

  In de vaardighedenlijn leer je onder andere hoe je op professionele wijze moet communiceren met als doel succesvol gegevens voor het zorgplan te verzamelen. Daarnaast leer je mensen te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden.

  In de VIA maak je kennis met projectmatig werken. En oefen je presentatievaardigheden.

  Deze leerlijn ondersteunt je als rode draad door het onderwijs heen bij het reflecteren op je eigen handelen, het inzetten van je kwaliteiten en het aangaan van uitdagingen. Je bent continu zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en voortgang.

   

  Na het eerste jaar

  Tweede jaar

  In het tweede jaar ga je een half jaar stage lopen in een zorginstelling. Je gaat vier dagen per week stage lopen en je komt een dag per week naar school. De opleiding regelt je stageplaats. Dit kan bijvoorbeeld de thuiszorg, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis of het ziekenhuis zijn. Op de terugkomdagen word je door docenten ondersteund in het maken van opdrachten die je tijdens de stage uitvoert. Het andere halfjaar ga je verder met de ontwikkeling van je theoretische kennis en vaardigheden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere leven met een chronische ziekte en/of beperking, en kwetsbare ouderen. 

  Derde jaar

  In het derde jaar ga je drie dagen per week stage lopen en twee dagen per week naar school. Je zal aan meer complexe problemen werken dan in de voorgaande jaren en op je stage zal meer zelfstandigheid van je verwacht worden. 
  Als je vanaf jaar drie de duale variant gaat volgen dan werk je drie dagen in de week bij een zorginstelling en twee dagen krijg je onderwijs. 

  Vierde jaar

  Jaar vier staat in het teken van de minor, de afstudeeropdracht en de afrondende stage (zie ook afstuderen en minoren). Aan het eind van dit jaar laat je zien dat jij jezelf ontwikkeld hebt binnen de verscheidene rollen en dat je voldoet aan de competenties van het opleidingsprofiel. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In jaar één loop je een snuffelstage (vijf dagen). In jaar twee loop je achttien weken stage (vier dagen per week). Het gehele derde jaar loop je drie dagen per week stage.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Fatima Al-Mansoury haar derdejaars stage bij De Zellingen ervaart.

  Leerlijn Sport en Bewegen

  Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord) en wil je dit in je toekomstige vakgebied meenemen? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de Leerlijn Sport en Bewegen.

  De leerlijn is een ideale aanvulling voor studenten die sport professioneel willen inzetten als middel in de sociale- en gezondheidszorg. Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen en bevorderen dus de geestelijke en sociale gesteldheid. Om deze reden worden steeds meer sportprogramma's ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van sportprogramma's om jongeren beter te leren omgaan met elkaar of meer zelfvertrouwen te geven of om bij (oudere) mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard de zelfredzaamheid te vergroten.

  Omvang

  De Leerlijn Sport en Bewegen duurt vier jaar en is vooral ingebed in de vrije ruimte van jouw opleiding, te weten; keuzevakken, stages, multidisciplinaire projecten, een speciale minor en je afstudeeronderzoek.

  Certificaat

  Bij het afronden van de leerlijn ontvang je bij je bachelor diploma een certificaat ‘sport en bewegen’.

  Internationale mogelijkheden

  Naast stage of projecten in Nederland biedt Hogeschool Rotterdam ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Misschien wil je later als verpleegkundige in het buitenland gaan werken of ben je vanuit het buitenland in Nederland gekomen om je studie te volgen en wil je graag stage lopen in je thuisland.

  Een stage in het buitenland is uitdagend en leert je te werken in een andere cultuur, je een andere taal eigen te maken en om te gaan met culturele verschillen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals Afrika, Suriname, Denemarken, Zwitserland.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

  De jeugd is de gezondste leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Maar tegelijkertijd is de jeugd ook kwetsbaar. De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op ziekte en gezondheid verschuiven naar gedrag en gezondheid. Dit vraagt nogal wat van kinderen en jongeren met een beperking. En van de zorgprofessionals die met deze kinderen en jongeren werken. In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk, op het terrein van de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. De onderwerpen zijn ziekte-overstijgend en gaan over thema’s waar je als hulpverlener kennis van moet hebben om zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften.

  Een meerderheid van de artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg krijgt regelmatig te maken met geweld. Het geweld leidt tot een verminderde kwaliteit van de gezondheidszorg en stress voor de werknemers. In Nederland krijgt ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg te maken met fysiek, verbaal of psychisch geweld. In deze minor verdiep je je in de achtergronden van geweld tegen hulpverleners en leer je deze ontwikkelingen in internationaal perspectief te plaatsen.

  Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

  Tijdens deze minor leer je meer over vitale functies en hoe te handelen bij acuut zieke patiënten. Simulatieonderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Naast kennisontwikkeling staat kennismaking centraal met vraagstukken vanuit het acute werkveld zoals de Intensive Care Unit (ICU), Coronary Care Unit (CCU), Spoedeisende Hulp (SEH). Deze vraagstukken richten zich voornamelijk op thema’s van kwaliteit en veiligheid. Je gaat met deze vraagstukken aan de slag om tot een onderbouwd advies richting de praktijk te komen.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht. Je kan kiezen uit een praktijkgericht onderzoek, een literatuurstudie of een analyse van een complexe zorgsituatie. In alle varianten formuleer je een onderzoeksvraag die je met behulp van verschillende onderzoeksmethode gaat beantwoorden. Uiteindelijk zal jouw antwoord op je onderzoeksvraag verwoord worden in een advies aan de opdrachtgever van het onderzoek. De opdrachtgever kan de hogeschool zelf zijn, maar ook een zorginstelling of een andere partij in de gezondheidszorg.

  Na het afronden van de bachelor verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam ben je in staat om te werken in alle zorgsettingen. De bachelor Verpleegkunde leidt op tot professionele verpleegkundigen. Onze missie is om Rotterdamse verpleegkundigen op te leiden die cultuursensitief, kritisch en innovatief zijn. Zij zijn inzetbaar binnen zorg, welzijn en wonen en hebben daarbij oog voor de grote stad-problematiek.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als verpleegkundige ben je breed inzetbaar en kan je werken in veel verschillende soorten takken van de zorg. 

  Werken in de wijk

  Op dit moment is er veel vraag naar verpleegkundigen die werken in de wijk. Als wijkverpleegkundige kom je bij zorgvragers thuis en verleen je daar zorg.

  Werken in het ziekenhuis

  Kies je ervoor om in het ziekenhuis te gaan werken, dan heb je verschillende mogelijkheden als het gaat om specialismen. Zo kan je werken op de afdeling neurologie, de afdeling interne geneeskunde of bijvoorbeeld op een chirurgische afdeling. Zorgvragers verblijven enkele dagen op de afdeling en daar draag jij samen met een team zorg voor.

  Werken in de ouderenzorg

  Werk je liever met ouderen dan kan je bijvoorbeeld gaan werken in een verpleeghuis. Je draagt dan zorg voor dementerende ouderen of somatisch zieken in hun laatste levensfase.

  Overige mogelijkheden

  Met je diploma kan je ook aan de slag in de psychiatrie en verslavingszorg, bij de GDD als jeugdverpleegkundige of voor het geven van voorlichting en vaccinaties. Je kan er ook voor kiezen om te gaan werken voor non-profit organisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

  Doorstuderen

  Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kan jij jezelf binnen een zorginstelling specialiseren tot bijvoorbeeld oncologieverpleegkundige of kinderverpleegkundige. Daarnaast zijn er verschillende masters die je kan volgen na je opleiding tot verpleegkundige. Zo kan je doorstromen naar de masteropleiding Advanced Nursing Practice of Physician Assistent van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Maar ook universiteiten bieden masters aan die toegankelijk zijn met de bachelor Verpleegkunde zoals verplegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen. 

  BIG-registratie

  Na het behalen van de opleiding mag jij je registreren in het BIG-register. Dit is nodig om aan het werk te kunnen als hbo-verpleegkundige. Niet iedereen mag zich zomaar verpleegkundige noemen. Dit is geregeld in de wet BIG om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van zorgvragers te waarborgen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2020 (publicatie april 2021)

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen