Menu
  English

  Verpleegkunde voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

  • Taal

   Nederlands

  Lijkt het je leuk om in complexe situaties zorg te verlenen? Dan is hbo-Verpleegkunde iets voor jou! Je doet meer dan injecties geven en patiënten wassen.

  Je bent verantwoordelijk voor het gehele verpleegkundige zorgproces. Als hbo-verpleegkundige werk je met zieke of gezonde mensen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal, bij gezonde mensen preventie. Als hbo-verpleegkundige geef je uitvoering én sturing aan het gehele zorgproces voor de patiënt. De stappen in het zorgproces doorloop je op basis van wetenschappelijke onderbouwing. Ook wordt het steeds belangrijker om de zorgvrager eigen regie te geven bij de zorg. Om deze studie te gaan volgen en daarna als verpleegkundige te gaan werken, moet je communicatief en analytisch zijn ingesteld.  

  Als student Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam bereid je je voor op de verschillende rollen van een verpleegkundige. Deze rollen staan beschreven in het beroepsprofiel van de verpleegkundige BN2020. In de rol van zorgverlener ben je in staat om in complexe situaties zorg te verlenen. Je bent ook een samenwerkingspartner en organisator, die alle zorgactiviteiten door verschillende zorgverleners op elkaar afstemt. In de rol van kwaliteitsbevorderaar ben je als hbo-verpleegkundige nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In je hele studie staan vier kernthema’s centraal: Persoonsgericht zorg verlenen, Kwaliteit van zorg, Organisatie van zorg en Preventie.  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar. 

  Het eerste jaar

  In het eerste leerjaar van de opleiding Verpleegkunde oriënteer je je op het werk van de verpleegkundige. Binnen dit werk krijg je te maken met verschillende rollen. Hierin ga jij je gedurende de opleiding in ontwikkelen. 

  Bekijk de rollen als Verpleegkundige

  Werkgroepen en (e-)colleges

  In het eerste jaar krijg je voornamelijk les in werkgroepen. Met je eigen groep volg je fysiek en online onderwijs over de verschillende onderwerpen die langskomen. Je gaat zelfstandig of in groepjes aan de slag. Daarnaast zijn er expertcolleges voor alle eerstejaarsstudenten. Docenten van de opleiding maar ook experts en ervaringsdeskundigen van buiten de hogeschool komen vertellen over een onderwerp zoals jeugdzorg, ouderenzorg of psychiatrie.

  Als eerstejaars student ga je binnen de bestaande mogelijkheden je beroepsbeeld van de hbo-Verpleegkundige vormen. Hier maak je kennis met de dagelijkse praktijk van het beroep als verpleegkundige. De nadruk in leerjaar 1 een ligt op gezond zijn, gezond blijven, gezond ouder worden en de adolescent in de psychiatrie.

  Leerlijnen

  Elke week krijg je les in één van de drie leerlijnen: Kennislijn, Vaardighedenlijn en Verpleegkundigen n Actie (VIA). Doorlopend, naast de andere leerlijnen, loopt de Regielijn. 

  In de kennislijn komt de theorie aan bod. Je doet kennis op over theoretische modellen, het menselijk lichaam en ziektebeelden die binnen het verpleegkundig beroep gebruikt worden. Zo leer je bijvoorbeeld de theoretische achtergrond die nodig is voor het schrijven van een zorgplan. Een zorgplan geeft aan wat er met de zorgvrager aan de hand is en wat er gedaan moet worden. Door opdrachten te maken pas je de kennis uit de kennislijn toe. Je schrijft dan bijvoorbeeld zelf een zorgplan voor een (fictieve) zorgvrager.

  In de vaardighedenlijn leer je onder andere hoe je op professionele wijze moet communiceren met de zorgvrager. Je leert hoe je patiënten ondersteunt door middel van verpleegtechnische vaardigheden zoals wondverzorging, helpen bij mobiliseren, injecteren en persoonlijke verzorging uitvoeren.

   

  In de VIA maak je kennis met projectmatig werken en ook samenwerking staat in de VIA centraal, omdat de verpleegkundige altijd samenwerkt met verschillende partners in zorg.. Je oefent je presentatievaardigheden en werkt samen met mede studenten aan een opdracht als voorbereiding op het werken in een (multidisciplinair)team binnen de zorg.    

  Deze leerlijn ondersteunt je als rode draad door het onderwijs heen bij het reflecteren op je eigen handelen, het inzetten van je kwaliteiten en het aangaan van uitdagingen. Je bent continu zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en voortgang.

   

  Na het eerste jaar

  Tweede jaar

  In het tweede jaar ga je een half jaar stage lopen in een zorginstelling. Je gaat vier dagen per week stage lopen en komt een dag per week naar school. De opleiding regelt je stageplaats. Dit kan bijvoorbeeld de thuiszorg, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis of het ziekenhuis zijn. Op de terugkomdagen word je door docenten ondersteund in het maken van opdrachten die je tijdens de stage uitvoert. Het andere halfjaar ga je verder met de ontwikkeling van je theoretische kennis en vaardigheden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere leven met een chronische ziekte en/of beperking, en kwetsbare ouderen. 

  Derde jaar

  In het derde jaar ga je drie dagen per week stage lopen en twee dagen per week naar school. Je zal aan meer complexe problemen werken dan in de voorgaande jaren en op je stage zal meer zelfstandigheid van je verwacht worden. 
  Als je vanaf jaar drie de duale variant gaat volgen dan werk je drie dagen in de week bij een zorginstelling en twee dagen krijg je onderwijs. 

  Vierde jaar

  Jaar vier staat in het teken van de minor, de afstudeeropdracht en de afrondende stage (zie ook afstuderen en minoren). Aan het eind van dit jaar laat je zien dat jij jezelf ontwikkeld hebt binnen de verscheidene rollen en dat je voldoet aan de competenties van het opleidingsprofiel. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In jaar twee loop je achttien weken stage (vier dagen per week). Het gehele derde jaar loop je drie dagen per week stage.

  Loop mee met Jesse de Bruin, student Verpleegkunde, tijdens zijn tweedejaarsstage bij de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van het Erasmus MC.”

  Leerlijn Sport en Bewegen

  Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord) en wil je dit in je toekomstige vakgebied meenemen? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de leerlijn Sport en Bewegen.

  De leerlijn is een ideale aanvulling voor studenten die sport professioneel willen inzetten als middel in de sociale- en gezondheidszorg. Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen en bevorderen dus de geestelijke en sociale gesteldheid. Om deze reden worden steeds meer sportprogramma's ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van sportprogramma's om jongeren beter te leren omgaan met elkaar of meer zelfvertrouwen te geven of om bij (oudere) mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard de zelfredzaamheid te vergroten.

  Omvang

  De leerlijn Sport en Bewegen duurt vier jaar en is vooral ingebed in de vrije ruimte van jouw opleiding, te weten; keuzevakken, stages, multidisciplinaire projecten, een speciale minor en je afstudeeronderzoek.

  Certificaat

  Bij het afronden van de leerlijn ontvang je bij je bachelordiploma een certificaat ‘sport en bewegen’.

  Internationale mogelijkheden

  Naast stage of projecten in Nederland biedt Hogeschool Rotterdam ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Misschien wil je later als verpleegkundige in het buitenland gaan werken of ben je vanuit het buitenland in Nederland gekomen om je studie te volgen en wil je graag stage lopen in je thuisland.

  Een stage in het buitenland is uitdagend en leert je te werken in een andere cultuur, je een andere taal eigen te maken en om te gaan met culturele verschillen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals Afrika, Suriname, Denemarken en Zwitserland.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Tijdens deze minor leer je meer over vitale functies en hoe te handelen bij acuut zieke patiënten. Simulatieonderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Naast kennisontwikkeling staat kennismaking centraal met vraagstukken vanuit het acute werkveld zoals de Intensive Care Unit (ICU), Coronary Care Unit (CCU), Spoedeisende Hulp (SEH). Deze vraagstukken richten zich voornamelijk op thema’s van kwaliteit en veiligheid. Je gaat met deze vraagstukken aan de slag om tot een onderbouwd advies richting de praktijk te komen.

  Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

  Steeds meer mensen overleven kanker door verbeterde behandelmethoden. Verpleegkundigen krijgen daardoor vaker te maken met kankerpatiënten in verschillende fasen hun leven en de ziekte. In deze minor maak je kennis met de fundamentele en psychische aspecten van de ziekte.

  Wil je als professional in zorg en welzijn een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn?

  Pijn is vaak de eerste reden waarom mensen in contact komen met zorgverleners. Met je deelname aan de minor Pijn kun je je goed voorbereiden op de beroepspraktijk waarvan pijn bij patiënten een wezenlijk onderdeel is. De International Association for the Study of Pain (IASP) heeft specifieke leerprogramma’s ontwikkeld voor gezondheidszorgprofessionals. Deze minor is een vertaling van deze leerprogramma’s.

  De geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer ambulant. Er verblijven steeds minder mensen met psychiatrische klachten in instellingen. Als zorgprofessional kom je daardoor sneller in aanraking met mensen met psychiatrische problematiek in je beroepspraktijk.

  Wil je nu al een basis leggen voor je afstudeeronderzoek? En wil je weten hoe je de patiëntenzorg in een zorginstelling kunt verbeteren?

  Evidence based practice (EBP) is een belangrijk uitgangspunt in de gezondheidszorg. Het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek creëert steeds meer ‘bewijs’ dat je als beroepsbeoefenaar ondersteunt in je werk. Wil jij je wetenschappelijke competenties verbreden?

  De wijkverpleegkundige is de spil in de eerstelijnszorg. Als zorgprofessional krijg je op die plek met uiteenlopende onderwerpen te maken. Wil jij leren hoe je hierin kunt excelleren?

  We moeten af van de focus op ziekte en gezondheid, zegt de Raad voor de Volksgezondheid. Het gaat om gedrag en gezondheid, zeker voor jongeren. Wil je meer kennis en competenties om die doelgroep een gezonde ontwikkeling te geven?

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar loop je drie dagen stage en werk je aan een afstudeeropdracht. Tijdens de afstudeerstage werk je toe naar het niveau van beginnend hbo verpleegkundige. Hierbij werk je al bijna zelfstandig als verpleegkundige in de zorg en kijk je naar de overstijgende werkzaamheden. Je wordt uitgedaagd om zelfstandig naar steeds complexere zorgsituaties te kijken en mee te denken in welke zorg nodig is.  

  Je kan voor de afstudeeropdracht kiezen uit een praktijkonderzoek of een analyse van een complexe zorgsituatie. In alle varianten formuleer je een onderzoeksvraag die je met behulp van verschillende onderzoeksmethoden gaat beantwoorden. Uiteindelijk zal jouw antwoord op je onderzoeksvraag verwoord worden in een aanbevelingen die bijdragen aan het oplossen van het praktijkprobleem. Met het afstudeeronderzoek werk je samen met verschillende partijen binnen jouw zorginstelling, maar dit kan ook een andere partij in de gezondheidszorg zijn, zoals het kenniscentrum Zorginnovatie. 

  De bachelor Verpleegkunde leidt op tot professionele verpleegkundigen. Na het afronden van de bachelor verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam ben je in staat om te werken in alle zorgsettingen. De bachelor Verpleegkunde leidt op tot professionele verpleegkundigen. Onze missie is om Rotterdamse verpleegkundigen op te leiden die cultuursensitief, kritisch en innovatief zijn. Zij zijn inzetbaar binnen zorg, welzijn en wonen en hebben daarbij oog voor de problematiek van de grote stad. 

  Thema's

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als hbo-verpleegkundige ben je breed inzetbaar en kan je werken in veel verschillende soorten takken van de zorg. 

  Werken in de wijk

  Op dit moment is er veel vraag naar verpleegkundigen die werken in de wijk. Als wijkverpleegkundige kom je bij zorgvragers thuis en verleen je daar zorg.

  Werken in het ziekenhuis

  Kies je ervoor om in het ziekenhuis te gaan werken, dan heb je verschillende mogelijkheden als het gaat om specialismen. Zo kan je werken op de afdeling neurologie, de afdeling interne geneeskunde of bijvoorbeeld op een chirurgische afdeling. 

  Werken in de ouderenzorg

  Werk je liever met ouderen dan kan je bijvoorbeeld gaan werken in een verpleeghuis. Je draagt dan zorg voor mensen met dementie of somatisch zieken in hun laatste levensfase.

  Overige mogelijkheden

  Met je diploma kan je ook aan de slag in de psychiatrie en verslavingszorg, bij de GDD als jeugdverpleegkundige of voor het geven van voorlichting en vaccinaties. Je kan er ook voor kiezen om te gaan werken voor non-profit organisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

  Doorstuderen

  Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kan jij jezelf binnen een zorginstelling specialiseren tot bijvoorbeeld oncologieverpleegkundige of kinderverpleegkundige. Daarnaast zijn er verschillende masters die je kan volgen na je opleiding tot verpleegkundige. Zo kan je doorstromen naar de masteropleiding Advanced Nursing Practice of Physician Assistent van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Maar ook universiteiten bieden masters aan die toegankelijk zijn met de bachelor Verpleegkunde zoals verplegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen. 

  BIG-registratie

  Na het behalen van de opleiding mag jij je registreren in het BIG-register. Dit is nodig om aan het werk te kunnen als hbo-verpleegkundige. Niet iedereen mag zich zomaar verpleegkundige noemen. Dit is geregeld in de wet BIG om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van zorgvragers te waarborgen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties