Ga direct naar de content

Verpleegkunde voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Lijkt het je leuk om in complexe situaties zorg te verlenen? Dan is HBO-V iets voor jou! Je doet meer dan injecties geven en patiënten wassen. Je bent verantwoordelijk voor het gehele zorgproces.

Als verpleegkundige werk je met mensen, zowel ziek als gezond en jong als oud. Ieder met zijn eigen achtergrond en verhaal. Je ondersteunt zorgvragers bij hun ziekte door verpleegtechnische handelingen uit te voeren zoals infusen prikken maar ook door voorlichting te geven over wat hun ziekte inhoudt. Je helpt de zorgvrager en zijn naasten om te leren leven met een ziekte en regie te blijven voeren over het eigen leven.

Om goede zorg te leveren moet je ook multidisciplinair kunnen werken met andere zorgverleners zoals artsen en fysiotherapeuten. Als verpleegkundige draag je bij aan het verlenen en ontwikkelen van kwalitatief goede zorg door gebruik te maken van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Als verpleegkundige ben je flexibel om met wisselende situaties om te kunnen gaan. Ook ben je sociaal en sta je communicatief sterk in je schoenen. Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekende houding om de beste zorg te kiezen.

Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om te werken in verschillende zorgsettings zoals de wijkzorg, psychiatrie, ouderenzorg en het ziekenhuis. Je wordt opgeleid tot professioneel verpleegkundige met oog voor de grote stad-problematiek.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Verpleegkunde voltijd

  Doe de quiz

  Wat weet jij over de opleiding?

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.8
  Landelijk gemiddelde 3.9
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 564
  Landelijk gemiddelde 214
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk gemiddelde 12-18
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 71%
  Landelijk gemiddelde 78%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 47%
  Landelijk gemiddelde 59%
  doorstuderen
  Deze opleiding 1%
  Landelijk gemiddelde 4%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 63%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar van de opleiding Verpleegkunde ga jij je oriënteren op het werk van de verpleegkundige.

  Kennisgestuurde leerlijn

  In de kennisgestuurde leerlijn doe je kennis op over het menselijk lichaam, ziektebeelden en theoretische modellen die binnen het verpleegkundig beroep gebruikt worden. Zo leer je bijvoorbeeld de theoretische achtergrond die nodig is voor het schrijven van een zorgplan. Een zorgplan geeft aan wat er met de zorgvrager aan de hand is en wat er gedaan moet worden. Door opdrachten te maken pas je de kennis uit de kennislijn toe. Je schrijft dan bijvoorbeeld zelf een zorgplan voor een (fictieve) zorgvrager.

  Vaardighedenleerlijn

  In de vaardighedenleerlijn leer je onder andere hoe je op professionele wijze moet communiceren met als doel succesvol gegevens voor het zorgplan te verzamelen. Daarnaast leer je mensen te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden. Verder leer je de basisprincipes van EHBO en reanimeren.

  Werkgroepen en colleges

  Je krijgt in het eerste jaar voornamelijk les in werkgroepen. Met je eigen klas volg je lessen over de verschillende onderwerpen die langs komen. In de werkgroepen ga je zelfstandig of in groepjes aan de slag. Daarnaast zijn er expertcolleges. Deze colleges zijn voor alle eerstejaarsstudenten. Docenten van de opleiding maar ook experts van buiten de hogeschool komen vertellen over een onderwerp zoals zwangerschap, ouderenzorg of psychiatrie.

  Meelopen in een zorginstelling

  In de tweede helft van het jaar ga je een aantal dagen meelopen in een zorginstelling. Hier maak je kennis met de dagelijkse praktijk van het beroep als verpleegkundige. De nadruk in jaar een ligt op gezond zijn, gezond blijven, gezond ouder worden en de adolescent in de psychiatrie.

  Na het eerste jaar

  Tweede jaar

  In het tweede jaar ga je een half jaar stage lopen in een zorginstelling. Je moet vier dagen per week stage lopen en je komt een dag per week naar school. De opleiding plaatst je in een zorginstelling. Dit kan bijvoorbeeld de thuiszorg, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis of het ziekenhuis zijn. Op de terugkomdagen word je door docenten ondersteund in het maken van opdrachten die je tijdens de stage uitvoert. Het andere halfjaar ga je verder met de ontwikkeling van je theoretische kennis en vaardigheden. Zo leer je in jaar twee infusenprikken en maagsondes inbrengen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere leven met een chronische ziekte en/of beperking, en kwetsbare ouderen. 

  Derde jaar

  In het derde jaar ga je drie dagen per week stage lopen en twee dagen per week naar school. Je zal aan meer complexe problemen werken dan in de voorgaande jaren en op je stage zal meer zelfstandigheid van je verwacht worden.

  Vierde jaar

  Jaar vier staat in het teken van de minor, de afstudeeropdracht en de afrondende stage (zie ook afstuderen en minoren). Aan het eind van dit jaar laat je zien dat jij jezelf ontwikkeld hebt binnen de verscheidene rollen en dat je voldoet aan de competenties van het opleidingsprofiel. 

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Topsport en studie

  Een topsporter weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om te blijven presteren in je sport en in je studie. Hogeschool Rotterdam spant zich in om topsporters zo goed mogelijk te faciliteren. Zodat je het maximale uit je sport en je studie kunt halen.

  Kun je wel voldoende tijd vrij maken voor studeren? Wat doe je als je een tentamen mist door een trainingskamp of kampioenschap? Hoe ga je om met groepsopdrachten als je er niet altijd bij kunt zijn? Sporten en studeren kan een lastige combinatie zijn.

  Bekijk hoe Hogeschool Rotterdam je kan ondersteunen met voorzieningen voor topsporters.

  Stage lopen

  In jaar één loop je een snuffelstage (drie dagen). In jaar twee loop je zeventien weken stage (vier dagen per week). Het gehele derde jaar loop je drie dagen per week stage in een sector naar keuze.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Fatima Al-Mansoury haar derdejaars stage bij De Zellingen ervaart.

  Rollen

  De taken van de verpleegkundige zijn vastgelegd in het beroepsprofiel en opleidingsprofiel van de verpleegkundige. Gedurende de opleiding zal jij je gaan ontwikkelen in deze verschillende rollen. 

  Zorgverlener

  In je rol als zorgverlener leer je om vast te stellen wat de zorgvrager nodig heeft aan zorg. Je leert systematisch gegevens te verzamelen over de zorgvrager en deze gegevens te gebruiken om de juiste zorg in te zetten. Deze zorg kan bestaan uit onder andere het geven van informatie en advies, het helpen bij de persoonlijke verzorging en het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden.

  Communicator

  In de rol van communicator leer je persoongerichte informatie te verstrekken en gebruik te maken van ICT zoals E-health applicaties.

  Samenwerkingspartner

  Je leert tijdens de opleiding om samen te werken met verschillende disciplines en te werken in multidisciplinaire teams waarbij je zorg draagt voor de continuïteit van zorg. 

  Reflectieve EBP-professional

  In deze rol wordt er van je verwacht dat je op je eigen handelen reflecteert en je eigen deskundigheid en dat van je collega's op pijl houd door kennis te delen en feedback te geven. Je leert in deze rol hoe je nieuwe wetenschappelijke inzichten kan gebruiken om kwalitatief hoge zorg te verlenen. EBP staat voor Evidence Based Practice. 

  Gezondheidsbevorderaar

  De nadruk van zorg komt steeds meer te liggen op gezond blijven in plaats van ondersteunen bij ziekte. In de rol als gezondheidsbevorderaar leer je ongezond gedrag te herkennen en op systematische wijze gezond gedrag te bevorderen. 

  Organisator

  Zorg moet op elkaar afgestemd worden zodat zorgvragers de juiste zorg krijgen, passend bij hun zorgvraag. Het coördineren en het leiderschap nemen in de afstemming van deze zorg staat centraal in de rol van organisator. 

  Professional en kwaliteitsbevorderaar

  In deze rol houd je de kwaliteit van zorg in de gaten en draag je bij aan het ontwikkelen van protocollen en standaarden om de kwaliteit van zorg hoog te houden.

  Internationale mogelijkheden

  Naast stage of projecten in Nederland biedt Hogeschool Rotterdam ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Misschien wil je later als verpleegkundige in het buitenland gaan werken of ben je vanuit het buitenland in Nederland gekomen om je studie te volgen en wil je graag stage lopen in je thuisland.

  Een stage in het buitenland is uitdagend en leert je te werken in een andere cultuur, je een andere taal eigen te maken en om te gaan met culturele verschillen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals Afrika, Suriname, Denemarken, Zwitserland.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht. Je kan kiezen uit een praktijkgericht onderzoek, een literatuurstudie of een analyse van een complexe zorgsituatie. In alle varianten formuleer je een onderzoeksvraag die je met behulp van verschillende onderzoeksmethode gaat beantwoorden. Uiteindelijk zal jouw antwoord op je onderzoeksvraag verwoord worden in een advies aan de opdrachtgever van het onderzoek. De opdrachtgever kan de hogeschool zelf zijn, maar ook een zorginstelling of een andere partij in de gezondheidszorg.

  Na het afronden van de bachelor verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam ben je in staat om te werken in verschillende zorgsettings zoals de wijkzorg, de psychiatrie, de ouderenzorg en het ziekenhuis. De bachelor Verpleegkunde leidt op tot professionele verpleegkundigen. Onze missie is om Rotterdamse verpleegkundigen op te leiden die cultuursensitief, kritisch en innovatief zijn. Zij zijn inzetbaar binnen zorg, welzijn en wonen en hebben daarbij oog voor de grote stad-problematiek.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als verpleegkundige ben je breed inzetbaar en kan je werken in veel verschillende soorten takken van de zorg. Op dit moment is er veel vraag naar verpleegkundigen die werken in de wijk. Als wijkverpleegkundige kom je bij zorgvragers thuis en verleen je daar zorg.

  Kies je ervoor om in het ziekenhuis te gaan werken, dan heb je verschillende mogelijkheden als het gaat om specialismen. Zo kan je werken op de afdeling neurologie, de afdeling interne geneeskunde of bijvoorbeeld op een chirurgische afdeling. Zorgvragers verblijven enkele dagen op de afdeling en daar draag jij samen met een team zorg voor.

  Werk je liever met ouderen dan kan je bijvoorbeeld gaan werken in een verpleeghuis. Je draagt dan zorg voor dementerende ouderen of somatisch zieken in hun laatste levensfase.

  Maar met je diploma kan je ook aan de slag in de psychiatrie en verslavingszorg, bij de GDD als jeugdverpleegkundige of voor het geven van voorlichting en vaccinaties. Maar je kan er ook voor kiezen om te gaan werken voor non-profit organisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

  Doorstuderen

  Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kan jij jezelf binnen een zorginstelling specialiseren tot bijvoorbeeld oncologieverpleegkundige of kinderverpleegkundige. Daarnaast zijn er verschillende masters die je kan volgen na je opleiding tot verpleegkundige. Zo kan je doorstromen naar de masteropleiding Advanced Nursing Practice of Physician Assistent van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Maar ook universiteiten bieden masters aan die toegankelijk zijn met de bachelor Verpleegkunde zoals verplegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen. 

  BIG-registratie

  Na het behalen van de opleiding mag jij je registreren in het BIG-register. Dit is nodig om aan het werk te kunnen als hbo-verpleegkundige. Niet iedereen mag zich zomaar verpleegkundige noemen. Dit is geregeld in de wet BIG om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van zorgvragers te waarborgen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.