Menu English

Fysiotherapie voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Wil jij alles weten over het bewegend functioneren van het menselijk lichaam? Je inzetten om gezondheidsproblemen van mensen aan te pakken? Volg dan onze praktijkgerichte hbo-opleiding Fysiotherapie.

Je leert dat gezondheidsproblemen niet alleen kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen. Ook sociale en psychologische factoren spelen geregeld een rol. Als fysiotherapeut houd je rekening met deze factoren. Samen met de cliënt besluit je hoe je het gezondheidsprobleem aangepakt. Interesse in het lichaam én in mensen is daarom belangrijk voor deze studie.

Naast veel theorie en praktische vaardigheden, ligt tijdens je studie de nadruk op het verkrijgen van een juiste beroepshouding. Het vakgebied is enorm in ontwikkeling; je wordt tijdens de opleiding meegenomen in de meest recente ontwikkelingen. Wat je leert, kun je direct toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens klinische lessen of stages.

Tijdens je opleiding leer je het menselijk bewegen vanuit verschillende standpunten te bekijken. Passen termen als ‘geboeid door het bewegen van mensen’, ‘geïnteresseerd in mensen’, ‘inlevingsvermogen’, ‘motorische vaardigheid’, ‘analytisch vermogen’, ‘zelfstandigheid’ en ‘teamspirit’ bij jou? Dan heb je een prima basis om fysiotherapeut te worden.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure (numerus fixus). Aanmelden is mogelijk van oktober tot uiterlijk 15 januari. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Fysiotherapie

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (11 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

2%

Werkloos

97%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar is opgebouwd uit acht blokken van vijf weken waarin een fysiotherapeutisch thema centraal staat. De thema's van het eerste jaar vind je verderop deze pagina. In ieder blok leer je kennis en vaardigheden die gekoppeld zijn aan kritische beroepssituaties. Zo kom je vanaf de eerste week in aanraking met de praktijk. Om een goed beeld van die praktijk te krijgen, maak je ook een groepsopdracht in de wijk. Tijdens de opleiding werk je veel samen met medestudenten om vaardigheden onder de knie te krijgen.

Na het eerste jaar

In jaar 2 en 3 ligt de nadruk op de combinatie van theorie en praktijk. De thema's die in die jaren aan de orde komen, vind je verderop deze pagina. Nieuwe kritische beroepssituaties laten je de toename van de complexiteit van de vaardigheden en het proces van ‘methodisch handelen’ zien. In het kader van projectonderwijs werk je aan vraagstukken die spelen in de grote stad. Samen met studenten uit andere opleidingen voer je een half jaar lang een groot multidisciplinair praktijkproject uit. In jaar drie begin je aan je stage en in het vierde jaar volg je een minor. Het laatste half jaar staat in het teken van afstuderen: jouw afstudeerstage en afstudeeropdracht.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In jaar 3 start je met een stage van 17 weken, 24 uur per week. Je kunt stage lopen in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum) of in een particuliere praktijk. Ook is er de mogelijkheid om deze stage in het buitenland te lopen.

Na de stage heb je een half jaar onderwijs waar je uit drie thema’s er twee kiest waarmee jij je kennis en vaardigheden in deze onderwerpen verdiept.

Wanneer je de minor hebt afgerond begin je in de tweede helft van jaar 4 met de afstudeerstage. Nu loop je 15 weken stage, ook 24 uur per week en werk je toe naar het niveau van een startbekwaam fysiotherapeut. 

Tevens doe je in de tweede helft van jaar 3 het project ‘Praktijkgericht Onderzoek’ waarbij je met medestudenten onderzoek doet naar thema’s die spelen binnen de gezondheidszorg in de grote stad.

Leerlijn Sport en Bewegen

Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord) en wil je dit in je toekomstige vakgebied meenemen? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de leerlijn Sport en Bewegen.

De leerlijn is een ideale aanvulling voor studenten die sport professioneel willen inzetten als middel in de sociale- en gezondheidszorg. Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen en bevorderen dus de geestelijke en sociale gesteldheid. Om deze reden worden steeds meer sportprogramma's ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van sportprogramma's om jongeren beter te leren omgaan met elkaar of meer zelfvertrouwen te geven of om bij (oudere) mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard de zelfredzaamheid te vergroten.

Omvang

De leerlijn Sport en Bewegen duurt vier jaar en is vooral ingebed in de vrije ruimte van jouw opleiding, te weten; keuzevakken, stages, multidisciplinaire projecten, een speciale minor en je afstudeeronderzoek.

Certificaat

Bij het afronden van de leerlijn ontvang je bij je bachelordiploma een certificaat ‘sport en bewegen’.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

In deze minor vormt ‘Evidence Based Practice’ bij mensen met gezondheidsproblemen waar klachten in de regio van het hoofd, hals- en kaakgebied centraal staan steeds het uitgangspunt. State-of-the-art kennis en (praktische) toepassing over anatomie van het hoofd (inclusief hersenzenuwen), het craniomandibulaire systeem en het evenwichtssysteem komen uitgebreid aan bod.

In deze minor leer je over de normale ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar. Er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen en er wordt aangestipt wat er ‘verkeerd’ kan gaan en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling. Tevens komt aan bod hoe een ‘afwijkende’ ontwikkeling onderzocht kan worden en welke onderzoek handelingen en meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

'Waarom is een krachtige motivatie tot verandering, ondanks de bestaande gezondheidsrisico's, voor velen niet vanzelfsprekend?' Leer hier meer over in de nieuwe minor 'Leefstijl en Gezondheid'. In de minor Leefstijl en Gezondheid staat gedragsverandering centraal. Bewegen, voeding, stress en slaap zijn hier belangrijke onderdelen van. Je maakt een op maat gemaakte leefstijl interventie en begeleidt een échte cliënt in Rotterdam. Met je verworven kwaliteiten sporen wij je ook aan tot ondernemen. In een periode als deze essentieel om je te onderscheiden en gebruik te maken van de nieuwste zorgtechnologie.

Sport als middel in kunnen zetten om cliënten mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken.

In deze minor ontwikkel je onderzoeksvaardigheden, zodat je gemakkelijker door kan stromen naar een masteropleiding. De cursussen en workshops zijn gericht op kennis en vaardigheden op het gebied van methodologie en statistiek, toegepast op de gezondheidszorg. Daarnaast participeer je in de uitvoering van een onderzoeksproject, onder begeleiding van een opdrachtgever uit het werkveld en een docentbegeleider van de Hogeschool. In de minor staan met name de Dublin Descriptoren 'oordeelsvorming' en 'leervaardigheden' centraal.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Het afstuderen bestaat uit de afstudeerstage, het schrijven van een case report en een eindassessment waarin jij aantoont dat je competent bent als beginnend beroepsbeoefenaar. Het afstuderen vindt plaats in kwartaal 3 en 4 van het vierde studiejaar.

Internationale mogelijkheden

Internationalisering binnen ons onderwijs is een belangrijk thema. Hier kom je op verschillende manieren mee in aanraking. Zo maak je tijdens de studie gebruik van Engelstalige bronnen en kun je deelnemen aan lezingen van buitenlandse gastdocenten. Daarnaast biedt de opleiding jou de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland, tijdens je stage of minor.

Jaar 2

In jaar twee kom je via een skypeproject in contact met studenten van andere fysiotherapeutische opleidingen binnen Europa. Ook heb je dit studiejaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een Internationale studieweek in Oostenrijk met meerdere opleidingen Fysiotherapie vanuit Europa.

Jaar 3

In jaar drie wordt jou de mogelijkheid geboden een stage in het buitenland uit te voeren. Een stage in het buitenland is uitdagend. Je leert te werken in een andere cultuur, te communiceren in een taal en ervaart culturele verschillen. Er zijn verschillende mogelijkheden om naar toe te gaan zoals Australië, België, Bonaire, Curaçao, ST. Maarten, Suriname, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken.

Jaar 4

Heb jij geen gebruik gemaakt van een stage in het buitenland maar wil je wel graag een buitenlandse ervaring opdoen tijdens je studie, dan heb je de mogelijkheid om tijdens je minor een studie of project in het buitenland te volgen c.q. uit te voeren. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

 • Australië (Western Sydney University, Australia): je volgt een onderwijsprogramma van de opleiding Fysiotherapie
 • Denemarken (University Absalon, Denmark): programma Innovative Health Solutions (IHS)
 • Minor Beyond Borders van de Hogeschol Rotterdam: in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en Internationale opdrachtgevers word je uitgedaagd een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen in het binnen- en buitenland.

Thema's

Een indicatie van de onderwerpen die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepsbeeld

Als fysiotherapeut werk je zowel in de extramurale (eerstelijns) als de intramurale gezondheidszorg. In de extramurale zorg werk je als solist, in een maatschap of in loondienst. In de intramurale zorg werken fysiotherapeuten voornamelijk in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Ook kun je als fysiotherapeut in het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek of de psychiatrie aan de slag. Van de meer dan twintigduizend actieve fysiotherapeuten in Nederland werken er ongeveer dertienduizend extramuraal en vijfduizend intramuraal. Ze werken interprofessioneel en onderling samen in transmurale ketens en netwerken. (Bron: KNGF, het beroepsprofiel van de fysiotherapeut 2014).

Beroepsbeeldfilms

Wat ga je nou echt doen als fysiotherapeut? Hoe ziet je dag eruit en wat voor soort patiënten kun je verwachten? Bekijk onderstaande filmpjes voor een indruk van het beroep als fysiotherapeut.

Doorstuderen

Na afronding van deze opleiding kun je bij Hogeschool Rotterdam de masteropleiding Fysiotherapie volgen. Hierbij kies je direct bij de start van de opleiding voor een specialisatie: Manuele Therapie, Sportfysiotherapie of Kinderfysiotherapie.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen