Ga direct naar de content

Fysiotherapie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Als fysiotherapeut onderzoek, behandel en begeleid je mensen met gezondheidsproblemen op het gebied van het bewegend functioneren.

Gezondheidsproblemen kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen, maar ook sociale en psychologische factoren kunnen een rol spelen. In dit verband is vaak sprake van stressgerelateerde klachten. Als fysiotherapeut houd je rekening met deze factoren en besluit je, samen met de cliënt, hoe het gezondheidsprobleem wordt aangepakt. Je moet voor deze studie dan ook niet alleen geïnteresseed zijn in het lichaam, maar ook in de mensen zelf.

Tijdens je opleiding tot fysiotherapeut leer je menselijk bewegen vanuit verschillende standpunten te bekijken. Naast de flinke dosis theorie en praktische vaardigheden wordt sterk de nadruk gelegd op het verkrijgen van een juiste beroepshouding. Het vakgebied is enorm in ontwikkeling; de laatste ontwikkelingen vind je terug in de opleiding. Wat je leert, kun je direct toepassen in de praktijk. In practica of je stages bijvoorbeeld. De termen als 'geboeid door het bewegen van mensen', 'geïnteresseerd in mensen', 'inlevingsvermogen', 'motorische vaardigheid', 'analytisch vermogen', 'zelfstandigheid' en 'teamspirit' passen perfect bij een fysiotherapeut.

Let op! Voor deze opleiding geldt een  selectieprocedure (numerus fixus). Aanmelden is mogelijk van 1 oktober tot uiterlijk 15 januari. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Fysiotherapie voltijd

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.9
  Landelijk gemiddelde 4.1
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 162
  Landelijk gemiddelde 222
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 18-24
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 64%
  Landelijk gemiddelde 70%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 51%
  Landelijk gemiddelde 66%
  doorstuderen
  Deze opleiding 3%
  Landelijk gemiddelde 5%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 85%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het jaar is opgebouwd uit acht blokken van vijf weken waarin een fysiotherapeutisch thema centraal staat. In ieder blok komen kennis en vaardigheden aan bod die gekoppeld zijn aan cliëntprofielen. Hierdoor kom je al direct vanaf de eerste week in aanraking met de praktijk. Ook vorm je een beeld van de praktijk door een groepsopdracht uit te voeren in de wijk. Gedurende de opleiding werk je veel samen met medestudenten om vaardigheden onder de knie te krijgen.

  Na het eerste jaar

  In jaar twee en drie neemt de combinatie van theorie en praktijk een grote plaats in. Aan de hand van nieuwe cliëntprofielen neemt de complexiteit van de vaardigheden en het proces van ‘methodisch handelen’ toe. In het projectonderwijs voer je samen met studenten uit andere opleidingen gedurende een half jaar een groot multidisciplinair praktijkproject uit, dat gericht is op grootstedelijke vraagstukken. In je derde jaar begin je aan je stage en in het vierde jaar volg je een minor. Het laatste half jaar staat in het teken van het afstuderen; de afstudeerstage en de afstudeeropdracht.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Topsport en studie

  Een topsporter weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om te blijven presteren in je sport en in je studie. Hogeschool Rotterdam spant zich in om topsporters zo goed mogelijk te faciliteren. Zodat je het maximale uit je sport en je studie kunt halen.

  Kun je wel voldoende tijd vrij maken voor studeren? Wat doe je als je een tentamen mist door een trainingskamp of kampioenschap? Hoe ga je om met groepsopdrachten als je er niet altijd bij kunt zijn? Sporten en studeren kan een lastige combinatie zijn.

  Bekijk hoe Hogeschool Rotterdam je kan ondersteunen met voorzieningen voor topsporters.

  Stage lopen

  Je loopt tijdens de studie twee stages. In het derde studiejaar loop je in het eerste half jaar een stage van 20 weken (32 uur per week). Je afstudeerstage is in het laatste half jaar van je vierde studiejaar en duurt 18 weken (24 uur per week).

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Je afstuderen bestaat uit je afstudeerstage, een afstudeeropdracht en een afstudeergesprek. Het afstuderen vindt plaats in kwartaal 3 en 4 van het vierde studiejaar.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Leerlijn Sport en Bewegen

  Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord)? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de leerlijn Sport en Bewegen.

  Meer informatie

  Internationale mogelijkheden

  Internationalisering binnen ons onderwijs is een belangrijk thema. Hier kom je op verschillende manieren mee in aanraking. Zo maak je tijdens de studie gebruik van Engelstalige bronnen en kun je deelnemen aan lezingen van buitenlandse gastdocenten.

  Jaar 2

  In jaar twee kom je via een skypeproject in contact met studenten van andere fysiotherapeutische opleidingen binnen Europa. Daarnaast vindt in dit jaar een internationale week plaats. Hier werk je samen aan een project met studenten van andere gezondheidszorgopleidingen van de hogeschool en uit het buitenland. Ook heb je dit studiejaar de mogelijkheid om voor een week een project in het buitenland uit te voeren met studenten van andere studies.

  Jaar 3

  In het derde jaar kun je je stageperiode in het buitenland doorbrengen. Voorwaarde is wel dat je de taal van het land spreekt. Hiervoor kun je in leerjaar 1 en 2 als keuzevak de vreemde taal kiezen van het land waar de stage zal plaatsvinden.

  Jaar 4

  In het vierde jaar heb je de mogelijkheid om je minor in het buitenland te volgen

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Fysiotherapeuten zijn werkzaam in zowel de extramurale (eerstelijns) als de intramurale gezondheidszorg. In de extramurale (eerstelijns) zorg werken fysiotherapeuten als solist, in een maatschap of in loondienst. In de intramurale zorg werken fysiotherapeuten voornamelijk in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Ook werken er fysiotherapeuten in het bedrijfsleven, het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de psychiatrie. Van de ruim achttienduizend werkzame fysiotherapeuten in Nederland werken ongeveer dertienduizend extramuraal en vijfduizend intramuraal. Ze werken multiprofessioneel en onderling samen in transmurale ketens en netwerken. (Bron: KNGF, het beroepsprofiel van de fysiotherapeut 2014).

  Beroepsbeeldfilms

  Wat ga je nou echt doen als fysiotherapeut? Hoe ziet je dag eruit en wat voor soort patiënten kun je verwachten? Bekijk onderstaande filmpjes voor een indruk van het beroep als fysiotherapeut.

  Doorstuderen

  Na afronding van deze opleiding kun je bij Hogeschool Rotterdam verschillende paramedische masteropleidingen volgen, zoals de Master Manuele Therapie, Sportfysiotherapie en Kinderfysiotherapie.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.