Ergotherapie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Als ergotherapeut behandel je mensen met gezondheids- en welzijnsproblemen. Je bevordert de wijze waarop iemand zo goed mogelijk kan participeren in de samenleving, bijvoorbeeld op het werk of thuis.

Stel, iemand krijgt een ongeluk en belandt in een rolstoel. Wat kan deze persoon op dit moment nog en wat wil hij weer leren? Welke activiteiten vindt hij belangrijk? En hoe kan hij deze weer zo goed mogelijk uitvoeren? Allemaal vragen waar je als ergotherapeut mee te maken krijgt. Dit vraagt om een praktische aanpak. Ergotherapie wordt ingezet wanneer dagelijkse handelingen niet meer (volledig) lukken of pijn veroorzaken, zoals aankleden, eten, boodschappen doen, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Je werkt met mensen die psychische, lichamelijke en/of welzijnsproblemen hebben. De doelgroep kan uiteenlopen van jonge kinderen tot ouderen.

Als ergotherapeut ben je ondernemend en beschik je over een goed analytisch vermogen om het centrale probleem van de cliënt in kaart te brengen. Je bent creatief en kunt je goed inleven in een ander; iedere cliënt vraagt immers om een andere aanpak. Daarnaast ben je communicatief vaardig en ben je in staat de cliënt gedurende de gehele behandeling te begeleiden en te motiveren.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Ergotherapie voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  1%

  Werkloos

  87%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het eerste kwartaal is een inleiding op het beroep en het studeren op Hogeschool Rotterdam. Dan vindt ook de beroepsoriënterende stage plaats, waarin je een aantal dagen meeloopt in de praktijk. In de volgende kwartalen werk je aan de ’cliëntgerichte competenties’: inventariseren en analyseren, behandelen en begeleiden en adviseren aan derden. In elk kwartaal staan casussen centraal waar je in alle cursussen aan werkt.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar vindt thematische verdieping en uitbreiding plaats van de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Zo worden onder andere verschillende ergotherapeutische behandelmethoden bestudeerd voor de verschillende doelgroepen, zoals volwassenen met chronische aandoendingen, ouderen en kind en jeugd. Ook toets je de toepassing van deze kennis in de praktijk. In het derde jaar loop je in de eerste twee kwartalen stage, in het derde en vierde kwartaal volg je onderwijs op de hogeschool. In het eerste halfjaar van het vierde leerjaar volg je een minor. In het laatste halfjaar loop je een tweede stage waarin je een afstudeerproject uitvoert.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het begin van het eerste jaar loop je een snuffelstage, waarin je het beroep ‘ergotherapeut’ leert kennen. Het derde jaar start met een stage van achttien weken in de periode van september tot januari. In het vierde jaar vindt de afstudeerstage plaats, van februari tot en met juni. Tijdens je stage ontwikkel je, onder begeleiding van een ervaren ergotherapeut, de beroepscompetenties in de praktijk.

  Leerlijn Sport en Bewegen

  Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord) en wil je dit in je toekomstige vakgebied meenemen? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de Leerlijn Sport en Bewegen.

  De leerlijn is een ideale aanvulling voor studenten die sport professioneel willen inzetten als middel in de sociale- en gezondheidszorg. Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen en bevorderen dus de geestelijke en sociale gesteldheid. Om deze reden worden steeds meer sportprogramma's ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van sportprogramma's om jongeren beter te leren omgaan met elkaar of meer zelfvertrouwen te geven of om bij (oudere) mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard de zelfredzaamheid te vergroten.

  Omvang

  De Leerlijn Sport en Bewegen duurt vier jaar en is vooral ingebed in de vrije ruimte van jouw opleiding, te weten; keuzevakken, stages, multidisciplinaire projecten, een speciale minor en je afstudeeronderzoek.

  Certificaat

  Bij het afronden van de leerlijn ontvang je bij je bachelor diploma een certificaat ‘sport en bewegen’.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. 

  De jeugd is de gezondste leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Maar tegelijkertijd is de jeugd ook kwetsbaar. De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op ziekte en gezondheid verschuiven naar gedrag en gezondheid. Dit vraagt nogal wat van kinderen en jongeren met een beperking. En van de zorgprofessionals die met deze kinderen en jongeren werken. In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk, op het terrein van de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. De onderwerpen zijn ziekte-overstijgend en gaan over thema’s waar je als hulpverlener kennis van moet hebben om zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften.

  Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

  Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

  Een meerderheid van de artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg krijgt regelmatig te maken met geweld. Het geweld leidt tot een verminderde kwaliteit van de gezondheidszorg en stress voor de werknemers. In Nederland krijgt ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg te maken met fysiek, verbaal of psychisch geweld. In deze minor verdiep je je in de achtergronden van geweld tegen hulpverleners en leer je deze ontwikkelingen in internationaal perspectief te plaatsen.

  In deze minor verdiep je je in de normale ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar. Er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen en er wordt aangestipt wat er ‘verkeerd’ kan gaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de ontwikkeling. Tevens komt aan bod hoe een ‘afwijkende’ ontwikkeling onderzocht kan worden en welke onderzoek handelingen en meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De afstudeeropdracht is een individueel project dat plaatsvindt in de beroepspraktijk gedurende de tweede stageperiode (onderwijsperiode 3 en 4 van het vierde studiejaar).

  Internationale mogelijkheden

  Vanaf het eerste jaar maak je kennis met de internationale context van de ergotherapie via buitenlandse theorieën en Engelstalige literatuur en bronnen.

  Tijdens het tweede jaar kun je deelnemen aan de netwerkbijeenkomst die jaarlijks, ergens in Europa, wordt georganiseerd door het European Network of Ocupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). Het presenteren van de ervaringen van een uitgevoerd project op de ENOTHE kan ook leiden tot een internationale uitwisseling.

  Je kunt jaarlijks deelnemen aan een lezing van buitenlandse gastdocenten. In het tweede jaar kies je zelf een internationaal onderwerp in het kader van de cursus Studieloopbaancoaching. In het vierde jaar heb je de mogelijkheid je afstudeerstage in het buitenland te doen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je het Honoursprogramma volgen.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je de opleiding na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als ergotherapeut werk je met mensen die door lichamelijke of geestelijke beperkingen de voor hun betekenisvolle handelingen niet meer uit kunnen voeren. Hierbij kun je denken aan dagelijkse activiteiten zoals aankleden en koken, maar ook aan het realiseren van een vakantieplan. De opleiding Ergotherapie van Hogeschool Rotterdam bereidt je voor op het beroep ergotherapeut.

  De doelgroep waarmee je werkt kan uiteenlopen van jonge kinderen tot ouderen. Je inventariseert, analyseert, behandelt en adviseert. Je kijkt samen met de cliënt naar zijn of haar mogelijkheden, bijvoorbeeld op school, in huis of op het werk. Je besteedt ook aandacht aan de mensen om de cliënt heen.

  Eén van de richtingen die je als ergotherapeut kunt kiezen is de eerstelijnszorg. Dit houdt in dat je behandelingen uitvoert bij mensen thuis, op het werk of op school. Geen saaie kantoorbaan dus, maar een functie waarbij je veel onderweg bent om cliënten te helpen. Mieke van Eenbergen werkt als ergotherapeut bij Movaris in Capelle aan de IJssel. In de beroepsbeeldfilm hieronder laat zij zien hoe haar dag eruit kan zien.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.