Menu Zoeken English

Ergotherapie voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Word jij blij als je mensen (weer) hun dagelijkse handelingen kunt laten verrichten? Wil je mensen stimuleren zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij? Volg dan de opleiding Ergotherapie.

Stel, iemand krijgt een ongeluk en belandt in een rolstoel. Wat kan deze persoon dan nog en wat wil hij (weer) leren? Welke activiteiten vindt hij belangrijk? En hoe kan hij deze weer zo goed mogelijk uitvoeren? Vragen waarmee je als ergotherapeut te maken krijgt en die je praktisch moet aanpakken.

Ergotherapie wordt ingezet wanneer dagelijkse handelingen niet meer (volledig) lukken of pijn veroorzaken. Denk aan aan- en uitkleden, eten, boodschappen doen, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Je werkt met mensen die psychische, lichamelijke en/of welzijnsproblemen hebben. De doelgroep kan uiteenlopen van jonge kinderen tot ouderen.

Wil je ergotherapeut worden, dan ben je ondernemend. Daarnaast heb je een goed analytisch vermogen zodat je het centrale probleem van de cliënt in kaart kunt brengen. Ook ben je creatief en kun je je goed inleven in een ander. Iedere cliënt is immers uniek en vraagt om een andere aanpak. Daarnaast ben je communicatief vaardig. Ten slotte weet je de cliënt gedurende de gehele behandeling te begeleiden en motiveren.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Ergotherapie voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste studiejaar staat elke dag een van de drie perspectieven van de ergotherapeut centraal. Te weten; therapeut (twee dagen), kritisch professional en professioneel partner. Daarnaast ben je gedurende één dag actief in de zorg en welzijn, zodat je meteen praktijkervaring opdoet. Dit is een leer-werkplek buiten school.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar breid je je kennis uit en verdiep je je verder in de verschillende doelgroepen. Denk aan volwassenen met chronische aandoeningen, ouderen en kind en jeugd. Ook toets je je kennis in de praktijk. In het derde jaar loop je stage en volg je daarnaast onderwijs op de hogeschool. In het eerste halfjaar van het vierde leerjaar volg je een minor. Hiermee krijg je de kans je extra te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt. In het laatste halfjaar loop je een tweede stage waarin je je afstudeerproject uitvoert.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het eerste en tweede jaar ben je één dag in de week actief in de zorg en welzijn. Dit is een leer-/werkplek buiten school. In het eerste blok van het betreffende studiejaar ga je hier samen met de opleiding naar op zoek.

  In het derde jaar loop je twee stages waarbij je tussentijds ook onderwijs volgt op de hogeschool. In het vierde jaar vindt de afstudeerstage plaats, van februari tot en met juni. Tijdens je stage ontwikkel je, onder begeleiding van een ervaren ergotherapeut en stagedocent, de beroepscompetenties in de praktijk.

  Vanuit de opleiding zijn er stageplaatsen beschikbaar waarop je kunt solliciteren. Het is ook mogelijk om zelf een stageplaats aan te dragen bij de opleiding.

  Leerlijn Sport en Bewegen

  Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord) en wil je dit in je toekomstige vakgebied meenemen? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de Leerlijn Sport en Bewegen.

  De leerlijn is een ideale aanvulling voor studenten die sport professioneel willen inzetten als middel in de sociale- en gezondheidszorg. Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen en bevorderen dus de geestelijke en sociale gesteldheid. Om deze reden worden steeds meer sportprogramma's ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van sportprogramma's om jongeren beter te leren omgaan met elkaar of meer zelfvertrouwen te geven of om bij (oudere) mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard de zelfredzaamheid te vergroten.

  Omvang

  De Leerlijn Sport en Bewegen duurt vier jaar en is vooral ingebed in de vrije ruimte van jouw opleiding, te weten; keuzevakken, stages, multidisciplinaire projecten, een speciale minor en je afstudeeronderzoek.

  Certificaat

  Bij het afronden van de leerlijn ontvang je bij je bachelor diploma een certificaat ‘sport en bewegen’.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Onderstaande minors geven een beeld van het type minors dat je kunt verwachten.

  In de minor Zorgtechnologie werk je met studenten van andere opleidingen uit de zorg, techniek en ICT samen om producten voor de zorg te ontwerpen en te maken. Je leert innoveren en interprofessioneel samenwerken in de zorgsetting.

  Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

  Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

  In deze minor staan leven en participatie van mensen met een beperking centraal. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het maatschappelijk belang van en de voorwaarden voor participatie. Je leert hoe je cliënten kansen kunt bieden en kunt ondersteunen om deel uit te maken van de samenleving.

  In deze minor verdiep je je in de normale ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar. Er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen en er wordt aangestipt wat er ‘verkeerd’ kan gaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de ontwikkeling. Tevens komt aan bod hoe een ‘afwijkende’ ontwikkeling onderzocht kan worden en welke onderzoek handelingen en meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De afstudeeropdracht is een individueel project dat plaatsvindt in de beroepspraktijk gedurende de tweede stageperiode (onderwijsperiode 3 en 4 van het vierde studiejaar).

  Internationale mogelijkheden

  Vanaf het eerste jaar maak je kennis met de internationale context van de ergotherapie via buitenlandse theorieën en Engelstalige literatuur en bronnen.

  Tijdens het tweede jaar kun je deelnemen aan de netwerkbijeenkomst die jaarlijks, ergens in Europa, wordt georganiseerd door het European Network of Ocupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). Het presenteren van de ervaringen van een uitgevoerd project op de ENOTHE kan ook leiden tot een internationale uitwisseling.

  Je kunt jaarlijks deelnemen aan een lezing van buitenlandse gastdocenten. In het tweede jaar kies je zelf een internationaal onderwerp in het kader van de cursus Studieloopbaancoaching. In het vierde jaar heb je de mogelijkheid je afstudeerstage in het buitenland te doen.

  Onderwijsprogramma

  Een indicatie van het onderwijsprogramma dat je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je het Honoursprogramma volgen.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je de opleiding na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als ergotherapeut ga je met mensen na hoe zij (opnieuw) hun dagelijkse handelingen kunnen uitvoeren als dat door lichamelijke of psychische problemen niet meer lukt. Simpele handelingen als eten en aankleden, maar ook complexere die bijvoorbeeld te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Jouw werkterrein is groot en divers. Een ergotherapeut richt zich op alle dagelijkse handelingen met betrekking tot wonen/zorg, werken/ leren, vrije tijd/spel.

  Behalve in een behandelruimte, werk je ook op plekken waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school. Zo kun je te maken krijgen met kinderen met een probleem in de oog-handcoördinatie. Ze hebben dan moeite met schrijven en kunnen hierdoor moeilijk leren of meekomen op school. Als ergotherapeut kun je ook mensen met beginnende dementie trainen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast werken met individuele cliënten en hun omgeving, werk je ook met organisaties of populaties.

  Doorstuderen

  Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je jezelf gaan specialiseren tot kinderergotherapeut, ouderenergotherapeut of handtherapeut. Ook zijn er verschillende masters – zowel op hbo- als wo niveau – die je kunt volgen na je opleiding tot ergotherapeut.

  Hogeschool Rotterdam biedt de volgende masters aan die aansluiten:

  Daarnaast moet je voor het kwaliteitsregister paramedici, waar je als ergotherapeut bij staat ingeschreven, elke vijf jaar punten halen. Dit doe je door het volgen van cursussen en opleidingen waarmee je je kennis verbreedt en/of verdiept.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2019

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen