Ga direct naar de content

Logopedie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Als logopedist krijg je te maken met baby's, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen die een communicatie- en/of slikprobleem hebben.

Communiceren vind je belangrijk. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en bent actief, sociaal en betrokken. Je kunt goed samenwerken, je hebt een onderzoekende houding en je vindt het een uitdaging om kinderen en volwassenen en hun omgeving te begeleiden. Professionaliteit en kwaliteit staan voor jou voorop. Na je afstuderen ben je werkzaam in een logopediepraktijk, een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Of je werkt op een school voor speciaal onderwijs, een medisch kinderdagverblijf of in het bedrijfsleven. Afhankelijk van je werkplek krijg je te maken met één of meerdere vakgebieden: stem, spraak, taal, gehoor, stotteren, slikstoornissen, afasie/dysarthrie. Je weet de hulpvraag van de cliënt helder te krijgen, welk onderzoek er nodig is voor je cliënt en op basis van de uitkomsten van het onderzoek kun je een logopedische diagnose opstellen. Van hieruit stel je een behandelplan op en voer je dit uit. Dit hele proces weet je te verantwoorden vanuit je kennis. Daar waar nodig schakel je andere disciplines in. Je onderhoudt goede contacten met derden zoals bijvoorbeeld huisartsen, orthodontisten, neurologen, kno-artsen en leerkrachten.

Let op! Een stem- en spraakonderzoek is onderdeel van de toelatingsprocedure.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Logopedie voltijd

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 4
  Landelijk gemiddelde 4
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 106
  Landelijk gemiddelde 82
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 18-24
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 68%
  Landelijk gemiddelde 76%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 57%
  Landelijk gemiddelde 67%
  doorstuderen
  Deze opleiding 9%
  Landelijk gemiddelde 9%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 68%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar, de propedeuse, oriënteer je je op de studie en het beroep. Aan de hand van echte problemen uit de praktijk krijg je les in logopedische en ondersteunende vakken. Alle vakgebieden (stem, spraak, taal, gehoor en afasie/dysartrie) komen aan de orde. In het eerste jaar kun je kijken of logopedie echt iets voor je is, maar de opleiding bekijkt ook of jij geschikt bent voor het beroep.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de onderwerpen uit het eerste jaar. In het derde jaar wordt de leerstof gekoppeld aan de verschillende werkvelden. In het derde en vierde jaar loop je gedurende een langere periode stage. In het vierde jaar volg je tevens een minor. Een minor is een programma dat je de mogelijkheid biedt je beroepscompetenties in een bepaalde richting toe te spitsen. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Topsport en studie

  Een topsporter weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om te blijven presteren in je sport en in je studie. Hogeschool Rotterdam spant zich in om topsporters zo goed mogelijk te faciliteren. Zodat je het maximale uit je sport en je studie kunt halen.

  Kun je wel voldoende tijd vrij maken voor studeren? Wat doe je als je een tentamen mist door een trainingskamp of kampioenschap? Hoe ga je om met groepsopdrachten als je er niet altijd bij kunt zijn? Sporten en studeren kan een lastige combinatie zijn.

  Bekijk hoe Hogeschool Rotterdam je kan ondersteunen met voorzieningen voor topsporters.

  Stage lopen

  In het eerste jaar loop je al korte stages. Het gehele tweede jaar loop je één dagdeel per week stage. Je hoofdstages zijn in de tweede helft van het derde én van het vierde jaar.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen Internationale mogelijkheden

  Voor je stages in het derde leerjaar bestaat de mogelijkheid deze in het buitenland te lopen. Tijdens de minorfase bestaat de mogelijkheid in het buitenland projecten uit te voeren.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als logopedist ben je vaak werkzaam in een vrijgevestigde praktijk. Veel logopedisten starten, na ervaring te hebben opgedaan in een vrijgevestigde praktijk, een eigen praktijk. De cliëntengroep binnen een praktijk is vaak heel divers, tenzij de praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van een specifieke doelgroep. Soms werk je bij een zorginstelling, bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of een verpleeghuis.

  Als je graag met kinderen werkt, kun je terecht op scholen, bijvoorbeeld een basisschool of een medisch kinderdagverblijf. Ook ouderen vormen een belangrijke doelgroep. Je werkt dan vooral met mensen met afasie, een taalstoornis die het gevolg is van een beroerte. Een klein deel van de logopedisten is werkzaam bij toneelopleidingen en/of zangafdelingen van conservatoria.

  Tevens beheers je als logopedist verschillende rollen, namelijk die van professional, coach, innovator, ondernemer, samenwerker, gezondheidsbevorderaar en organisator. Tijdens de opleiding word je qua kennis en vaardigheden opgeleid om deze rollen te kunnen uitvoeren.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

  Doorstuderen

  Na je studie zijn er verschillende mogelijkheden om door te studeren of een mastertraject in te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan logopediewetenschappen of spraak- en taalpathologie.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2015

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.