Studiekosten

Aan welke kosten moet je denken?

Collegegeld

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. Hierbij maken we onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

In 2018-2019 bedraagt het wettelijk collegegeld voor een:

  • voltijd- of duale opleiding € 2.060,-*

* Kabinetsplannen halvering wettelijk collegegeld

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt om het wettelijk collegegeld voor het eerste jaar van een Associate degree of bacheloropleiding te halveren (2018-2019: € 1.030,- voor een voltijd- of duale opleiding). Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De korting is bedoeld voor studenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. Op de website van de Rijksoverheid en in de infographic vind je de meest actuele informatie. Lees ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Instellingscollegegeld

Studenten uit niet-EER landen betalen instellingscollegegeld. Ook studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld.

Bekijk de tarieven en uitzonderingen of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Overige studiekosten

Voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen moet je bij deze opleiding rekenen op een gemiddeld bedrag van de € 750,- per jaar.

Kosten levensonderhoud

Naast je studiekosten moet je rekening houden met kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Ga je op kamers, dan is je huur een grote kostenpost. Als je op jezelf woont, kun je ongeveer rekening houden met de volgende maandelijkse kosten in euro’s (bron: Nibud Studentenonderzoek 2017):

  • Huur kamer (gemiddelde prijs in Nederland): € 417,- 
  • Boodschappen: € 181,-
  • Studieboeken en -benodigdheden: € 58,-
  • Vervoer (naast de OV-kaart): € 63,-
  • Ontspanning, uitgaan en sport: € 146,-
  • Kleding en schoenen: € 47,-
  • Zorgverzekering: € 106,-
  • Telefoon: € 26,-

Bovenstaande bedragen zijn gemiddelde uitgaven van studenten in Nederland. 

Wil je meer informatie over de kosten van studeren? Kijk dan op de website van Nibud. Je kunt daar ook meer informatie vinden over de hoogte van je kamerhuur en benodigde (studenten)verzekeringen.

Studiefinanciering

Als je gaat studeren, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op studiefinanciering. Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. De lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering. Voor alle informatie over studiefinanciering kun je terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Alle informatie over studiefinanciering

 

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.