Menu
  English

  Collegegeld en betalen

  Studeren kost geld

  Als je studeert aan een hogeschool of universiteit dan betaal je per studiejaar je collegegeld.

  Go to the English page

  Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

  Er is een onderscheid in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het voltijd wettelijke collegegeld zoals beschreven in de WHW-wetgeving. De hoogte van het instellingscollegegeld en het wettelijke deeltijd collegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld conform art. 7.46 WHW.

  Niet iedereen komt in aanmerking voor het wettelijke collegegeld, hieraan zijn voorwaarden verbonden. Indien je aan alle onderstaande eisen voldoet, dan kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief. Het is mogelijk dat je gedurende je studie niet meer voldoet aan de voorwaarden om het wettelijk collegegeld te mogen betalen. Je bent dan per het eerstvolgende studiejaar het instellingstarief verschuldigd.

  Voorwaarden wettelijk collegegeldtarief

  1. Je voldoet aan de nationaliteitsvereiste
   Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), of van Suriname of Zwitserland. 
  2. Je hebt niet eerder een graad behaald
   Dit houdt in dat je aan het begin van het studiejaar van je associate degree opleiding nog geen associate degree-, bachelor- of masterdiploma hebt behaald, aan het begin van het studiejaar van je bacheloropleiding nog geen bachelordiploma hebt behaald of aan het begin van het studiejaar van je masteropleiding nog geen masterdiploma hebt behaald.

  Uitzonderingen

  Naast de bovengenoemde voorwaarden geldt het wettelijke collegegeld ook in de volgende gevallen:

  • Je schrijft je in voor een associate degree opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen associate degree, bachelor- of master opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
  • Je schrijft je in voor een bacheloropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen bacheloropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
  • Je schrijft je in voor een masteropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen masteropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
  • Na het behalen van je eerste diploma mag je een tweede studie, die je parallel aan je eerste studie begonnen bent, afronden tegen het wettelijk collegegeld.
  • Je hebt de UAF-status.

  Voldoe je niet aan de bovengenoemde voorwaarden dan is het instellingscollegegeldtarief op jouw inschrijving van toepassing. Wil je weten wat de hoogte is van de verschillende tarieven? Raadpleeg dan het overzicht collegegeldtarieven.

  Collegegeldtarieven

  Wettelijk collegegeld

   

  (euro)

  Voltijd/duaal

   

  Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

  2.530,-

  Deeltijd

   

  Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Academie van Bouwkunst)

  2.084,-
  Masteropleiding Academie van Bouwkunst 2.530,-

   

  Instellingscollegegeld

  (euro)

  Voltijd / duaal / deeltijd

   

  Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen
  (m.u.v. de onderstaande opleidingen)

  10.030,-
  Associate degrees
  • Engineering
  • Maintenance & Mechanics
  • ICT Service Management
  • ICT Internet of Things
  • Management in de Zorg
  • Software Development
  • Smart Technology 
  • Data Analytics
  • Information Security
  • Integraal Bouwmanagement

  4.483,- 

  Bachelor RBS (Rotterdam Business School) 11.222,-
  Master RBS: International Supply Chain Management voltijd 13.872-
  Master RBS: International Supply Chain Management deeltijd 11.450,-
  Master RBS: Consultancy and Entrepreneurship voltijd 13.872,-
  Master RBS: Consultancy and Entrepreneurship deeltijd 11.450,-
  Master RMI: Shipping & Transport voltijd 13.872,-
  Master RMI: Shipping & Transport deeltijd 11.450,-
  Master WdKA (Willem de Kooning Academie) 12.676,-
  Master IGO (Instituut voor Gebouwde Omgeving) Joint degree River Delta Development Website Hogeschool Zeeland
  Masters IvG (Instituut voor Gezondheidszorg)  9.621,-

  Master IvG (Instituut voor Gezondheidszorg) Verloskunde

  Website Zuyd Hogeschool

  Instellingstarief gelijk aan wettelijk collegegeld

  • Associate Degree, Bachelor- en Masteropleiding (Voltijd, Duaal en Deeltijd) herinschrijvers met een Oekraïense, Russische dan wel Belarussische nationaliteit die reeds een instellingstarief gelijk aan het wettelijkwettelijk tarief betalen voor de nominale duur van de opleiding + 1 jaar gerekend vanaf de start van de opleiding bij Hogeschool Rotterdam ( € 2.530 in studiejaar 2024-2025).
  • Associate Degree, Bachelor- en Masteropleiding (Voltijd, Duaal en Deeltijd) aanmelders met een Oekraïense nationaliteit voor de nominale duur van de opleiding + 1 jaar gerekend vanaf de start van de opleiding bij Hogeschool Rotterdam ( € 2.530 in studiejaar 2024-2025).
  • Associate Degree en Bacheloropleidingen (Voltijd, Duaal en Deeltijd) ongedocumenteerden van wie door het Studenten Service Center (SSC) bij aanmelding is vastgesteld dat zij tot de doelgroep ongedocumenteerden jongeren behoren die in Nederland een toelating-gevende vooropleiding hebben gevolgd en afgerond en op het moment van aanmelding geen rechtmatig verblijf hebben voor de  nominale duur van de opleiding + 1 jaar gerekend vanaf de start van de opleiding bij Hogeschool Rotterdam ( € 2.530 in studiejaar 2024-2025). 

  Overige tarieven

   (euro)

  Extranei

  Examengeld


  1.976,-

  Toehoorders

  Starttarief
  Volgtarief


  172,-
  106,-

  Administratiekosten

  Administratiekosten gespreide inning collegegeld


  24,-

  Starttarief per cursus waaraan 1 studiepunt is verbonden en volgtarief voor elk studiepunt meer. Vooraf te betalen; d.w.z. het gaat niet om behaalde studiepunten. 

  Let op! Extranei en toehoorders hebben geen recht op studiefinanciering. Met de collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is. 

  Let op! Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

   

  Wettelijk collegegeld

   (euro)

  Voltijd/duaal

   

  Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

  2.314,-

  Halvering associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

  1.157,-*

  Deeltijd

   

  Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Academie van Bouwkunst)

  1.906,-
  Masteropleiding Academie van Bouwkunst 2.314,-
  Halvering associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Academie van Bouwkunst) 953,-


  Halvering collegegeld is alleen van toepassing op de wettelijk vastgestelde doelgroep. Op de website van de Rijksoverheid (Dutch) vind je alle actuele informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld.

  Instellingscollegegeld

  (euro)

  Voltijd / duaal / deeltijd

   

  Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen
  (m.u.v. de onderstaande opleidingen)

  9.174,-
  Associate degrees
  • Engineering
  • Maintenance & Mechanics
  • ICT Service Management
  • ICT Internet of Things
  • Management in de Zorg
  • Software Development
  • Smart Technology
  • Data Analytics
  • Information Security
  • Integraal Bouwmanagement

  4.100,- 

  Bachelor RBS (Rotterdam Business School) 10.264,-
  Master RBS: International Supply Chain Management voltijd 12.688-
  Master RBS: International Supply Chain Management deeltijd 10.473,-
  Master RBS: Consultancy and Entrepreneurship voltijd 12.688,-
  Master RMI: Shipping & Transport voltijd 12.688,-
  Master RMI: Shipping & Transport deeltijd 10.473,-
  Master WdKA (Willem de Kooning Academie) 11.594,-
  Master IGO (Instituut voor Gebouwde Omgeving) Joint degree River Delta Development  8.500,-
  Master IVG: Master Advanced Nursing Practice (Duaal) en Master Physician Assistant (Duaal)  8.800,-

  Lager collegegeldtarief

  (Aankomende) studenten met de Oekraïense nationaliteit

  (Aankomende) studenten met de Oekraïense nationaliteit betalen in studiejaar 2023-2024 een lager collegegeldtarief. Het instellingstarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van

  € 2.314,00

  Zittende studenten met Russische en Belarussische nationaliteit 

  Zittende studenten met de Russische en Belarussische nationaliteit betalen in studiejaar 2023-2024 een lager collegegeldtarief. Het betreft verlenging van het verlaagde instellingstarief in studiejaar 2023-2024 voor de groep Belarussische en Russische studenten die in studiejaar 2022-2023 een herinschrijving hebben gedaan voor de opleiding waarvoor zij in studiejaar 2021-2022 stonden ingeschreven en in dat studiejaar al het aangepast instellingstarief hebben gekregen. 

  Het instellingstarief wordt in dit geval gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van € 2.314,00.

  Let op: Studenten met de Russische en Belarussische nationaliteit welke in studiejaar 2022-2023 zijn gestart aan een nieuwe opleiding bij de Hogeschool Rotterdam en daarvoor hoog instellingstarief betalen vallen niet onder bovengenoemde deze regeling.

  Overige tarieven

   (euro)

  Extranei

  Examengeld


  1.807,-

  Toehoorders

  Starttarief
  Volgtarief


  157,-
  97,-

  Administratiekosten

  Administratiekosten gespreide inning collegegeld


  24,-

  Starttarief per cursus waaraan 1 studiepunt is verbonden en volgtarief voor elk studiepunt meer. Vooraf te betalen; d.w.z. het gaat niet om behaalde studiepunten. 

  Let op! Extranei en toehoorders hebben geen recht op studiefinanciering. Met de collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is. 

  Let op! Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

  Collegegeldwijzer

  Collegegeldwijzer 2024 - 2025

  Met de Collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Let op: aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

  Tweede studie

  Je kunt tijdens je studie een tweede opleiding volgen. Als je het wettelijk collegegeld betaalt, dan hoef je alleen voor je eerste opleiding het collegegeld te betalen. Als je bij dezelfde onderwijsinstelling je tweede opleiding volgt, dan wordt dit automatisch geregeld. Als je bij een andere onderwijsinstelling je tweede opleiding volgt, dan kun je vrijstelling van betaling aanvragen voor je tweede opleiding.

  Na het behalen van een graad voor je eerste opleiding, mag je het wettelijk collegegeld blijven betalen voor je tweede opleiding. Je moet je tweede opleiding dan wel gestart zijn tijdens je eerste opleiding en je moet deze ononderbroken hebben gevolgd. Voldoe je niet aan deze twee eisen, dan ben je het instellingstarief verschuldigd.

  Als je het instellingstarief betaalt, dan betaal je per studie het instellingstarief. Als je bijvoorbeeld twee studies volgt, dan betaal je in dat geval twee keer het instellingstarief.

  Toelichting bij instellingstarief tweede bachelor- of masteropleiding

  Voor een tweede associate degree, bachelor- of masteropleiding geldt dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

  In de overheidsbekostiging voor eerste studies wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen: alfa/gamma-opleidingen worden lager bekostigd dan bèta- en gezondheidszorgopleidingen. Er bestaan ook verschillen tussen de bekostiging van bachelor en master. Deze verschillen in bekostiging komen over het algemeen terug in de hoogte van de instellingscollegegelden voor tweede studies.

  Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellingscollegegeld:

  • Interne factoren als kosten en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van meer studenten tweede studie, doorberekenen van kosten voor bepaalde faciliteiten die samenhangen met de betreffende opleiding, het hanteren van één tarief, aparte tarieven voor studenten van binnen en buiten de EU of voor studenten die op de eigen instelling al een eerste studie hebben gevolgd, jaarlijkse indexering, de hoogte van het wettelijk collegegeld en de berekeningswijze van de overheidsbekostiging;
  • Externe factoren. Bijvoorbeeld een oriëntatie op de instellingscollegegelden in Europa, of inzicht in het keuzegedrag van de studenten die in de te bereiken doelgroep vallen.

  Bronnen

  De hoogte en motivering van het collegegeld en het instellingscollegegeld zijn op de website te vinden op deze pagina onder de kopjes 'Voorwaarden' en 'Collegegeldtarieven'.

  Advies van de medezeggenschapsraad

  Bij aanpassing van het instellingscollegegeld vraagt het College van Bestuur advies van de medezeggenschapsraad voorafgaande aan vaststelling voor het nieuwe studiejaar.

  Collegegeld betalen

  Je moet uiterlijk 31 augustus aan de betalingsverplichting van het collegegeld voldoen. 

  De betaling van het collegegeld regel je via Studielink. 

  Nadat jij je in Studielink hebt aangemeld en het door jou verschuldigde collegegeldbedrag is vastgesteld* regel je de betaling van het collegegeld via Studielink. Je vult je betaalgegevens in, kiest of jij of iemand anders het collegegeld betaalt en je geeft aan of je het collegegeld in één of in 10 termijnen betaalt. Tenslotte bevestig je de digitale machtiging via Studielink. Check het stappenplan van Studielink voor uitgebreide informatie. 

  * Je ontvangt via Studielink informatie over de hoogte van je collegegeld.

  Phishing berichten m.b.t.  betaling
  Het komt helaas steeds vaker voor dat er valse berichtgeving wordt verspreid, zogenaamde phishing berichten. Deze berichten worden per e-mail, SMS en WhatsApp door internetcriminelen verstuurd met als doel jou geld afhandig te maken en zijn (bijna) niet van echt te onderscheiden.

  Heb je een phishing bericht ontvangen, ga er dan nooit op in en blokkeer de afzender direct. Neem bij twijfel altijd contact op met de Frontoffice van het Studenten Service Center.

  Berichtgeving incassobureau GGN
  De Hogeschool Rotterdam werkt samen met het incassobureau GGN. Indien je een schuld hebt bij Hogeschool Rotterdam dan verloopt de communicatie hierover via GGN. Twijfel je of een bericht van GGN echt is? Op deze pagina vertelt GGN je hoe je hun berichtgeving kunt herkennen en wat je ermee moet doen. 

  Debiteurenprotocol
  Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Hogeschool Rotterdam. Bekijk voor meer informatie het debiteurenprotocol.

  Mogelijkheden collegegeld betalen

  Machtiging (eenmalig of doorlopend)

  Via Studielink geef je een digitale machtiging* af. Bij een eenmalige machtiging schrijven we het totale collegegeldbedrag rond 25 september van je rekening af en betaal je geen administratiekosten. Bij een doorlopende machtiging schrijven we het collegegeld af in 10 maandelijkse termijnen, rond de 25e van de maanden september tot en met juni. Je betaalt hiervoor eenmalig € 24,00 administratiekosten. Bekijk voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

  * Iemand anders kan in jouw plaats volgens dezelfde voorwaarden Hogeschool Rotterdam machtigen om het collegegeld van zijn of haar rekening af te schrijven.

  Wijzigen digitale machtiging

  Wanneer de digitale machtiging nog niet is bevestigd, kun je de betaalgegevens nog wijzigen in Studielink. Ga naar de vraagbaak in Studielink om te zien hoe je dit regelt. Als je de digitale machtiging hebt afgegeven kun je de betaalgegevens niet meer wijzigen.

  Heb je vragen over de digitale machtiging, neem dan contact op met de Frontoffice van het Financieel Service Center via het contactformulier.

  Je werkgever of een instelling betaalt

  Als je werkgever of een instantie het collegegeld gaat betalen, dan regel je de betaling via het formulier Betalingsregeling werkgever/instelling.

  Door dit formulier in te vullen, verklaart de werkgever/instantie garant te staan voor de betaling van het collegegeld. Dit formulier moet uiterlijk op 31 juli ontvangen zijn door het Financieel Service Center van de hogeschool. Na ontvangst van het volledig ingevulde en (door beide partijen) ondertekende formulier, ontvangt de werkgever/ instantie een factuur die vóór 1 september betaald moet worden.

  Formulieren die ná 31 juli zijn ontvangen worden niet meer in behandeling genomen. Regel in dat geval de betaling van het collegegeld via de digitale machtiging in Studielink. 

  Bewijs Betaald Collegegeld van een andere onderwijsinstelling

  Studeer je aan een andere onderwijsinstelling en betaal je daar het wettelijke collegegeld, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van betaling van het verschuldigde collegegeld aan Hogeschool Rotterdam. Dit regel je door via Studielink een digitaal Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan te vragen.

  Vraag tijdig een Bewijs Betaald Collegegeld bij de andere onderwijsinstelling aan zodat zij ervoor kunnen zorgen dat wij dit vóór 1 september van hen ontvangen. Na ontvangst wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling. 

  Bekijk hier het Studielink stappenplan om met een BBC te betalen.

  BBC voor het volgen van een minor

  • Heb je een BBC nodig voor het volgen van een minor bij een andere onderwijsinstelling? In dat geval verloopt de BBC-aanvraag niet via Studielink.
   Vraag bij de onderwijsinstelling waar jij wettelijk collegegeld betaalt een BBC aan en zorg ervoor dat de onderwijsinstelling bij wie je een externe minor gaat volgen deze BBC vóór 1 september ontvangt.
  • Betaal je het wettelijk collegegeld bij Hogeschool Rotterdam en heb je een BBC nodig voor het volgen van een minor bij een andere onderwijsinstelling, dan vraag je een BBC aan bij de Frontoffice van het Financieel Service Center. Na controle van je aanvraag regelen we dat de andere onderwijsinstelling het BBC binnen 10 werkdagen ontvangt.

  Information in English

  Read all the information you need to know about payment:

  On this page you will find all the information about payment in English, or check the appendices below