Menu English

Collegegeld en betalen

Studeren kost geld

Als je studeert aan een hogeschool of universiteit dan betaal je per studiejaar je collegegeld.

Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er is een onderscheid in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijke collegegeld zoals beschreven in de WHW-wetgeving. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld conform art. 7.46 WHW.

Niet iedereen komt in aanmerking voor het wettelijke collegegeld, hieraan zijn voorwaarden verbonden. Indien je aan alle onderstaande eisen voldoet, dan kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief. Het is mogelijk dat je gedurende je studie niet meer voldoet aan de voorwaarden om het wettelijk collegegeld te mogen betalen. Je bent dan per het eerstvolgende studiejaar het instellingstarief verschuldigd.

Voorwaarden wettelijk collegegeldtarief

 1. Je voldoet aan de nationaliteitsvereiste
  Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), of van Suriname of Zwitserland. 
 2. Je hebt niet eerder een graad behaald
  Dit houdt in dat je aan het begin van het studiejaar van je associate degree opleiding nog geen associate degree-, bachelor- of masterdiploma hebt behaald, aan het begin van het studiejaar van je bacheloropleiding nog geen bachelordiploma hebt behaald of aan het begin van het studiejaar van je masteropleiding nog geen masterdiploma hebt behaald.

Uitzonderingen

Naast de bovengenoemde voorwaarden geldt het wettelijke collegegeld ook in de volgende gevallen:

 • Je schrijft je in voor een associate degree opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen associate degree, bachelor- of master opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
 • Je schrijft je in voor een bacheloropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen bacheloropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
 • Je schrijft je in voor een masteropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen masteropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
 • Na het behalen van je eerste diploma mag je een tweede studie, die je parallel aan je eerste studie begonnen bent, afronden tegen het wettelijk collegegeld.
 • Je hebt de UAF-status.

Voldoe je niet aan de bovengenoemde voorwaarden dan is het instellingscollegegeldtarief op jouw inschrijving van toepassing. Wil je weten wat de hoogte is van de verschillende tarieven? Raadpleeg dan het overzicht collegegeldtarieven.

Collegegeldtarieven

 

Wettelijk collegegeld

 (euro)

Voltijd/duaal

 

Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

2.314,-

Halvering associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

1.157,-*

Deeltijd

 

Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Academie van Bouwkunst)

1.906,-
Masteropleiding Academie van Bouwkunst 2.314,-
Halvering associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Academie van Bouwkunst) 953,-


Halvering collegegeld is alleen van toepassing op de wettelijk vastgestelde doelgroep. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle actuele informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld.

Instellingscollegegeld

(euro)

Voltijd / duaal / deeltijd

 

Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen
(m.u.v. de onderstaande opleidingen)

9.174,-
Associate degrees
 • Engineering
 • Maintenance & Mechanics
 • ICT Service Management
 • ICT Internet of Things
 • Managment in de Zorg
 • Software Development
 • Smart Technology
 • Data Analytics
 • Information Security
 • Integraal Bouwmanagement

4.100,- 

Bachelor RBS (Rotterdam Business School) 10.264,-
Master RBS: International Supply Chain Management voltijd 12.688-
Master RBS: International Supply Chain Management deeltijd 10.473,-
Master RBS: Consultancy and Entrepreneurship voltijd 12.688,-
Master RMI: Shipping & Transport voltijd 12.688,-
Master RMI: Shipping & Transport deeltijd 10.473,-
Master WdKA (Willem de Kooning Academie) 11.594,-
Master IGO (Instituut voor Gebouwde Omgeving) Joint degree River Delta Development 11.646,-
Master IVG: Master Advanced Nursing Practice (Duaal) en Master Physician Assistant (Duaal)  8.800,-

Lager collegegeldtarief

(Aankomende) studenten met de Oekraïense nationaliteit

(Aankomende) studenten met de Oekraïense nationaliteit betalen in studiejaar 2023-2024 een lager collegegeldtarief. Het instellingstarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van

€ 2.314,00

Zittende studenten met Russische en Belarussische nationaliteit 

Zittende studenten met de Russische en Belarussische nationaliteit betalen in studiejaar 2023-2024 een lager collegegeldtarief. Het betreft verlenging van het verlaagde instellingstarief in studiejaar 2023-2024 voor de groep Belarussische en Russische studenten die in studiejaar 2022-2023 een herinschrijving hebben gedaan voor de opleiding waarvoor zij in studiejaar 2021-2022 stonden ingeschreven en in dat studiejaar al het aangepast instellingstarief hebben gekregen. 

Het instellingstarief wordt in dit geval gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van € 2.314,00.

Let op: Studenten met de Russische en Belarussische nationaliteit welke in studiejaar 2022-2023 zijn gestart aan een nieuwe opleiding bij de Hogeschool Rotterdam en daarvoor hoog instellingstarief betalen vallen niet onder bovengenoemde deze regeling.

Overige tarieven

 (euro)

Extranei

Examengeld


1.807,-

Toehoorders

Starttarief
Volgtarief


157,-
97,-

Administratiekosten

Administratiekosten gespreide inning collegegeld


24,-

Starttarief per cursus waaraan 1 studiepunt is verbonden en volgtarief voor elk studiepunt meer. Vooraf te betalen; d.w.z. het gaat niet om behaalde studiepunten. 

Let op! Extranei en toehoorders hebben geen recht op studiefinanciering. Met de collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is. 

Let op! Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Wettelijk collegegeld

 (euro)

Voltijd/duaal

 

Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

2.209,-

Halvering associate degrees, bachelor- en masteropleidingen

1.104,-*

Deeltijd

 

Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Architectuur en masteropleiding Stedenbouw)

1.820,-
Masteropleiding Architectuur en masteropleiding Stedenbouw 2.209,-
Halvering associate degrees, bachelor- en masteropleidingen (m.u.v. masteropleiding Architectuur en masteropleiding Stedenbouw) 910,-


Halvering collegegeld is alleen van toepassing op de wettelijk vastgestelde doelgroep. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle actuele informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld.

Instellingscollegegeld

(euro)

Voltijd / duaal / deeltijd

 

Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen
(m.u.v. de onderstaande opleidingen)

8.760,-
Associate degrees
 • Engineering
 • Maintenance & Mechanics
 • ICT Service Management
 • ICT Internet of Things
 • Managment in de Zorg
 • Software Development
 • Smart Technology

3.915,- 

Bachelor RBS (Rotterdam Business School) 9.800,-
Master RBS: Consultancy and Entrepreneurship voltijd 12.115,-
Master RBS: International Supply Chain Management voltijd 12.115,-
Master RBS: International Supply Chain Management deeltijd 10.000,-
Master RMI: Shipping & Transport voltijd 12.115,-
Master RMI: Shipping & Transport deeltijd 10.000,-
Master WdKA (Willem de Kooning Academie) 11.070,-
Master IvG (Instituut voor Gezondheidszorg) 8.400,-
Master IGO (Instituut voor Gebouwde Omgeving) Joint degree River Delta Development 11.120,-


(Aankomende) studenten met de Oekraïense nationaliteit betalen in studiejaar 2022-2023 een lager collegegeldtarief. Het instellingstarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van €2.209,-.

Zittende studenten met de Russische en Belarussische nationaliteit betalen in studiejaar 2022—2023 een lager collegegeldtarief. Het instellingstarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van €2.209,-.

Overige tarieven

 (euro)

Extranei

Examengeld


1.725,-

Toehoorders

Starttarief
Volgtarief


150,-
93,-

Administratiekosten

Administratiekosten gespreide inning collegegeld


24,-

Starttarief per cursus waaraan 1 studiepunt is verbonden en volgtarief voor elk studiepunt meer. Vooraf te betalen; d.w.z. het gaat niet om behaalde studiepunten. 

Let op! Extranei en toehoorders hebben geen recht op studiefinanciering. Met de collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is. 

Let op! Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Collegegeldwijzer

Collegegeldwijzer 2023 - 2024

Met de Collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Let op: aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Halvering wettelijk collegegeld 2023-2024

Halvering collegegeld is alleen van toepassing op de wettelijke vastgestelde doelgroep. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle actuele informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld.

Let op: Het kabinet zet de halvering van het collegegeld vanaf studiejaar 2024-2025 stop. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie.

Tweede studie

Je kunt tijdens je studie een tweede opleiding volgen. Als je het wettelijk collegegeld betaalt, dan hoef je alleen voor je eerste opleiding het collegegeld te betalen. Als je bij dezelfde onderwijsinstelling je tweede opleiding volgt, dan wordt dit automatisch geregeld. Als je bij een andere onderwijsinstelling je tweede opleiding volgt, dan kun je vrijstelling van betaling aanvragen voor je tweede opleiding.

Na het behalen van een graad voor je eerste opleiding, mag je het wettelijk collegegeld blijven betalen voor je tweede opleiding. Je moet je tweede opleiding dan wel gestart zijn tijdens je eerste opleiding en je moet deze ononderbroken hebben gevolgd. Voldoe je niet aan deze twee eisen, dan ben je het instellingstarief verschuldigd.

Als je het instellingstarief betaalt, dan betaal je per studie het instellingstarief. Als je bijvoorbeeld twee studies volgt, dan betaal je in dat geval twee keer het instellingstarief.

Toelichting bij instellingstarief tweede bachelor- of masteropleiding

Voor een tweede associate degree, bachelor- of masteropleiding geldt dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

In de overheidsbekostiging voor eerste studies wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen: alfa/gamma-opleidingen worden lager bekostigd dan bèta- en gezondheidszorgopleidingen. Er bestaan ook verschillen tussen de bekostiging van bachelor en master. Deze verschillen in bekostiging komen over het algemeen terug in de hoogte van de instellingscollegegelden voor tweede studies.

Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellingscollegegeld:

 • Interne factoren als kosten en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van meer studenten tweede studie, doorberekenen van kosten voor bepaalde faciliteiten die samenhangen met de betreffende opleiding, het hanteren van één tarief, aparte tarieven voor studenten van binnen en buiten de EU of voor studenten die op de eigen instelling al een eerste studie hebben gevolgd, jaarlijkse indexering, de hoogte van het wettelijk collegegeld en de berekeningswijze van de overheidsbekostiging;
 • Externe factoren. Bijvoorbeeld een oriëntatie op de instellingscollegegelden in Europa, of inzicht in het keuzegedrag van de studenten die in de te bereiken doelgroep vallen.

Bronnen

De hoogte en motivering van het collegegeld en het instellingscollegegeld zijn op de website te vinden op deze pagina onder de kopjes 'Voorwaarden' en 'Collegegeldtarieven'.

Advies van de medezeggenschapsraad

Bij aanpassing van het instellingscollegegeld vraagt het College van Bestuur advies van de medezeggenschapsraad voorafgaande aan vaststelling voor het nieuwe studiejaar.

Collegegeld betalen

Je moet uiterlijk 31 augustus aan de betalingsverplichting van het collegegeld voldoen. Wanneer je de betaling niet op tijd regelt, kan je definitieve inschrijving in gevaar komen.

De betaling van het collegegeld kun je alleen via Studielink regelen. 

Nadat jij je in Studielink hebt aangemeld en het door jou verschuldigde collegegeldbedrag is vastgesteld* kun je de betaling van het collegegeld regelen door je betaalgegevens in te voeren en de digitale machtiging te bevestigen via Studielink. Hier kun je aangeven wie het collegegeld gaat betalen en of je in één keer of in termijnen wilt betalen. Let op! Je hebt pas aan de betalingsverplichting van het collegegeld voldaan wanneer de digitale machtiging is bevestigd.

*De hoogte van het collegegeld wordt vanaf eind mei, begin juni vastgesteld. Hierna ontvang je een e-mail om de betaling van het collegegeld te regelen via Studielink.

Bekijk voor meer informatie over de betaalopties in Studielink het Stappenplan betalen per digitale machtiging.

Phishing berichten m.b.t. betaling
Het komt steeds vaker voor dat er valse berichtgeving wordt verspreid, zogenaamde phishing berichten. Deze berichten worden per e-mail, SMS en WhatsApp door internetcriminelen verstuurd met als doel jou geld afhandig te maken en zijn (bijna) niet van echt te onderscheiden.

Heb je een phishing bericht ontvangen, ga er dan nooit op in en blokkeer de afzender direct. Twijfel je of het een daadwerkelijk phishing bericht is of gewoon een (herinnerings)bericht van Hogeschool Rotterdam omtrent de betaling van je collegegeld? Neem dan contact op met de Frontoffice van het Studenten Service Center.

Berichtgeving incassobureau GGN
De Hogeschool Rotterdam werkt samen met het incassobureau GGN. Indien je een schuld hebt bij Hogeschool Rotterdam dan verloopt de communicatie hierover via GGN. Twijfel je of een bericht van GGN echt is? Op deze pagina vertelt GGN je hoe je hun berichtgeving kunt herkennen en wat je ermee moet doen. 

Debiteurenprotocol
Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Hogeschool Rotterdam. Bekijk voor meer informatie het debiteurenprotocol.

 

Mogelijkheden collegegeld betalen

Machtiging (eenmalig of doorlopend)

Via Studielink geef je een digitale machtiging* af. Bij een eenmalige machtiging schrijven we het totale collegegeldbedrag rond 25 september van je rekening af en betaal je geen administratiekosten. Bij een doorlopende machtiging schrijven we het collegegeld in vijf termijnen af; rond de 25e van de maanden september, november, januari, maart en mei. Je betaalt dan eenmalig € 24,00 administratiekosten. Bekijk voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

* Iemand anders kan in jouw plaats volgens dezelfde voorwaarden Hogeschool Rotterdam machtigen om het collegegeld van zijn of haar rekening af te schrijven.

Wijzigen digitale machtiging

Wanneer de digitale machtiging nog niet is bevestigd, kun je de betaalgegevens nog wijzigen in Studielink. Ga naar de vraagbaak in Studielink om te zien hoe je dit kunt doen. Als je de digitale machtiging hebt afgegeven kun je de betaalgegevens niet meer wijzigen.

Let op: zorg ervoor dat je bij het invullen van de betaalgegevens de juiste gegevens invult. Bij vragen over de digitale machtiging kun je contact opnemen via het contactformulier.

Je werkgever of een instelling betaalt

Als je werkgever of een instantie het collegegeld gaat betalen, dan regel je de betaling via het formulier Betalingsregeling werkgever/instelling.

Door dit formulier in te vullen, verklaart de werkgever/instantie garant te staan voor de betaling van het collegegeld. Dit formulier moet uiterlijk op 31 juli ontvangen zijn door het Studenten Service Center. Na ontvangst van het volledig ingevulde en (door beide partijen) ondertekende formulier, ontvangt de werkgever/ instantie een factuur welke vóór 1 september betaald moet worden.

Formulieren die ná 31 juli zijn ontvangen worden niet meer in behandeling genomen. De betaling van het collegegeld kun je alsnog regelen door gebruik te maken van de digitale machtiging in Studielink. Vul de betaalgegevens in en bevestig de digitale machtiging vóór 1 september.

Bewijs Betaald Collegegeld van een andere onderwijsinstelling

Studeer je aan een andere onderwijsinstelling en betaal je daar het wettelijke collegegeld, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van betaling van het verschuldigde collegegeld aan Hogeschool Rotterdam. Dit regel je via Studielink door een digitaal Bewijs Betaald Collegegeld aan te vragen.

Vraag tijdig een Bewijs Betaald Collegegeld bij de andere onderwijsinstelling aan zodat zij ervoor kunnen zorgen dat wij dit vóór 1 september van hen ontvangen. Na ontvangst wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling. 

Bekijk hier het stappenplan om met een BBC te betalen.

Raadpleeg de folder 'Hoe het collegegeld te betalen via Studielink' voor meer informatie over deze betalingswijze.

Information in English

Read all the information you need to know about payment:

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen