Menu Zoeken English

Collegegeld en betalen

Studeren kost geld

Als je studeert aan een hogeschool of universiteit dan betaal je per studiejaar je collegegeld.

Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er is een onderscheid in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijke collegegeld zoals beschreven in de WHW-wetgeving. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld conform art. 7.46 WHW.

Niet iedereen komt in aanmerking voor het wettelijke collegegeld, hieraan zijn voorwaarden verbonden. Indien je aan alle onderstaande eisen voldoet, dan kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief. Het is mogelijk dat je gedurende je studie niet meer voldoet aan de voorwaarden om het wettelijk collegegeld te mogen betalen. Je bent dan per het eerstvolgende studiejaar het instellingstarief verschuldigd.

Voorwaarden wettelijk collegegeldtarief

 1. Je voldoet aan de nationaliteitsvereiste
  Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), of van Suriname of Zwitserland. 
 2. Je hebt niet eerder een graad behaald
  Dit houdt in dat je aan het begin van het studiejaar van je associate degree opleiding nog geen associate degree-, bachelor- of masterdiploma hebt behaald, aan het begin van het studiejaar van je bacheloropleiding nog geen bachelordiploma hebt behaald of aan het begin van het studiejaar van je masteropleiding nog geen masterdiploma hebt behaald.

Uitzonderingen

Naast de bovengenoemde voorwaarden geldt het wettelijke collegegeld ook in de volgende gevallen:

 • Je schrijft je in voor een associate degree opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen associate degree, bachelor- of master opleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
 • Je schrijft je in voor een bacheloropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen bacheloropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
 • Je schrijft je in voor een masteropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs en je hebt nog geen masteropleiding binnen de gezondheidszorg/onderwijs behaald.
 • Na het behalen van je eerste diploma mag je een tweede studie, die je parallel aan je eerste studie begonnen bent, afronden tegen het wettelijk collegegeld.
 • Je hebt de UAF-status.

Voldoe je niet aan de bovengenoemde voorwaarden dan is het instellingscollegegeldtarief op jouw inschrijving van toepassing. Wil je weten wat de hoogte is van de verschillende tarieven? Raadpleeg dan het overzicht collegegeldtarieven.

Collegegeldwijzer

Collegegeldwijzer 2020 - 2021

Met de Collegegeldwijzer kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Let op: aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Collegegeldtarieven 2020-2021

Wettelijk collegegeld

 (euro)

Voltijd/duaal

 

Associate degrees, Bachelor- en Masteropleidingen

2.143,-*

Deeltijd

 

Associate Degree/Bachelor/Master opleidingen (m.u.v. de onderstaande opleiding)

1.770,-**
Master IGO (instituut voor de Gebouwde Omgeving) 2.143,-

 

Instellingscollegegeld

(euro)

Voltijd / Duaal / Deeltijd

 

Associate Degree/Bachelor/Master opleidingen
(m.u.v. de onderstaande opleidingen)

8.495,-***
Associate degrees
Engineering
Maintenance & Mechanics
3.795,- 
Bachelor RBS (Rotterdam Business School) 9.620,-
Master RBS International Supply Chain Management voltijd 11.750,-
Master RBS International Supply Chain Management deeltijd 9.705,-
Master WdKA (Willem de Kooning Academie) 10.740,-
Master IvG (Instituut voor Gezondheidszorg) 8.150,-

 

* Halvering collegegeld voor studenten die zich voor het eerst aanmelden voor een associate degree of bachelor opleiding in het hogere onderwijs startdatum studiejaar 2020-2021 € 1.071,-
* Halvering collegegeld tweede jaar voor studenten die per 1 september 2020 een inschrijving hebben voor een lerarenopleiding cohort 2019-2020 € 1.071,-

** Halvering collegegeld voor studenten die zich voor het eerst aanmelden voor een associate degree of bachelor opleiding in het hoger onderwijs startdatum studiejaar 2020-2021 € 885,-
** Halvering collegegeld tweede jaar voor studenten die per 1 september 2020 een inschrijving hebben voor een lerarenopleiding cohort 2019-2020 € 885,-

*** Overgangsregeling werktuigbouwkunde cohort 2016-2017 met einddatum 31-8-2021 € 3.795,-
*** Overgangsregeling gezondheidszorg/onderwijs cohort 2016-2017 met einddatum 31-8-2021 € 2.143,-

Overige tarieven

 

Extraneus

Examengeld


1.675,-

Toehoorders

Starttarief
Volgtarief


145,-
90,-

Starttarief per cursus waaraan 1 studiepunt is verbonden en volgtarief voor elk studiepunt meer. Vooraf te betalen; d.w.z. het gaat niet om behaalde studiepunten. Let op! Extraneus en toehoorders hebben geen recht op studiefinanciering. 

Met de collegegeldwijzer 2020-2021 kun je bepalen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is. Let op! Voorbehouden wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de informatie en tarieven in de collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Halvering wettelijk collegegeld 2020-2021

Halvering collegegeld
Als je je als student voor het eerst start met een opleiding in het hoger onderwijs, dan betaal je de helft van het collegegeld. Studenten van de lerarenopleidingen krijgen zelfs een extra jaar korting en betalen ook voor het tweede jaar van de opleiding de helft van het collegegeld.

Je komt als student in aanmerking voor de halvering van het collegegeld voor het studiejaar 2020-2021 als je; 

 • voor het eerst start met een associate degree- of bacheloropleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit.
 • het wettelijke collegegeld gaat betalen.

Als je in het studiejaar 2019-2020 in aanmerking kwam voor de halvering van het collegegeld en je per 1 september 2020 een inschrijving hebt voor een lerarenopleiding, dan betaal je ook voor het studiejaar 2020-2021 de helft van het collegegeld. 

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle actuele informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld.

Tweede studie

Je kunt tijdens je studie een tweede opleiding volgen. Als je het wettelijk collegegeld betaalt, dan hoef je alleen voor je eerste opleiding het collegegeld te betalen. Als je bij dezelfde onderwijsinstelling je tweede opleiding volgt, dan wordt dit automatisch geregeld. Als je bij een andere onderwijsinstelling je tweede opleiding volgt, dan kun je vrijstelling van betaling aanvragen voor je tweede opleiding.

Na het behalen van een graad voor je eerste opleiding, mag je het wettelijk collegegeld blijven betalen voor je tweede opleiding. Je moet je tweede opleiding dan wel gestart zijn tijdens je eerste opleiding en je moet deze ononderbroken hebben gevolgd. Voldoe je niet aan deze twee eisen, dan ben je het instellingstarief verschuldigd.

Als je het instellingstarief betaalt, dan betaal je per studie het instellingstarief. Als je bijvoorbeeld twee studies volgt, dan betaal je in dat geval twee keer het instellingstarief.

Toelichting bij instellingstarief tweede bachelor- of masteropleiding

Voor een tweedeassociate degree, bachelor- of masteropleiding geldt dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

In de overheidsbekostiging voor eerste studies wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen: alfa/gamma-opleidingen worden lager bekostigd dan bèta- en gezondheidszorgopleidingen. Er bestaan ook
verschillen tussen de bekostiging van bachelor en master. Deze verschillen in bekostiging komen over het algemeen terug in de hoogte van de instellingscollegegelden voor tweede studies.

Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellingscollegegeld:

 • Interne factoren als kosten en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van meer studenten tweede studie, doorberekenen van kosten voor bepaalde faciliteiten die samenhangen met de betreffende opleiding, het hanteren van één tarief, aparte tarieven voor studenten van binnen en buiten de EU of voor studenten die op de eigen instelling al een eerste studie hebben gevolgd, jaarlijkse indexering, de hoogte van het wettelijk collegegeld en de berekeningswijze van de overheidsbekostiging;
 • Externe factoren. Bijvoorbeeld een oriëntatie op de instellingscollegegelden in Europa, of inzicht in het keuzegedrag van de studenten die in de te bereiken doelgroep vallen.

Bronnen

De hoogte en motivering van het collegegeld en het instellingscollegegeld zijn op de website te vinden op deze pagina onder de kopjes 'Voorwaarden' en 'Collegegeldtarieven'.

Advies van de medezeggenschapsraad

Bij aanpassing van het instellingscollegegeld vraagt het College van Bestuur advies van de medezeggenschapsraad voorafgaande aan vaststelling voor het nieuwe studiejaar.

Collegegeld betalen

Je moet uiterlijk 31 augustus aan de betalingsverplichting van het collegegeld voldoen. Wanneer je de betaling niet op tijd regelt, kan je definitieve inschrijving in gevaar komen.

De betaling van het collegegeld kun je alleen via Studielink regelen. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Als je ouders of een derde het collegegeld voor je gaan / gaat betalen, dan hebben zij ook een DigiD nodig. Indien je nog geen DigiD hebt, vraag deze dan zo snel mogelijk aan via DigiD.nl. Houd er rekening mee dat DigiD vijf werkdagen hanteert voor het opsturen van de activeringscode.

Nadat jij je in Studielink hebt aangemeld en het door jou verschuldigde collegegeldbedrag is vastgesteld* kun je de betaling van het collegegeld regelen door je betaalgegevens in te voeren en de digitale machtiging te bevestigen via Studielink. Hier kun je aangeven wie het collegegeld gaat betalen en of je in één keer of in termijnen wilt betalen. Let op! Je hebt pas aan de betalingsverplichting van het collegegeld voldaan wanneer de digitale machtiging is bevestigd.

*De hoogte van het collegegeld wordt vanaf eind mei, begin juni vastgesteld. Hierna ontvang je een e-mail om de betaling van het collegegeld te regelen via Studielink.

Bekijk voor meer informatie over de betaalopties in Studielink het Stappenplan betalen per digitale machtiging.

Phishing berichten m.b.t. betaling
Het komt steeds vaker voor dat er valse berichtgeving wordt verspreid, zogenaamde phishing berichten. Deze berichten worden per e-mail, SMS en WhatsApp door internetcriminelen verstuurd met als doel jou geld afhandig te maken en zijn (bijna) niet van echt te onderscheiden.

Heb je een phishing bericht ontvangen, ga er dan nooit op in en blokkeer de afzender direct. Twijfel je of het een daadwerkelijk phishing bericht is of gewoon een (herinnerings)bericht van Hogeschool Rotterdam omtrent de betaling van je collegegeld? Neem dan contact op met de Frontoffice van het Studenten Service Center.

Berichtgeving incassobureau GGN
De Hogeschool Rotterdam werkt samen met het incassobureau GGN. Indien je een schuld hebt bij Hogeschool Rotterdam dan verloopt de communicatie hierover via GGN. Twijfel je of een bericht van GGN echt is? Op deze pagina vertelt GGN je hoe je hun berichtgeving kunt herkennen en wat je ermee moet doen. 

Mogelijkheden collegegeld betalen

Machtiging (eenmalig of doorlopend)

Via Studielink geef je een digitale machtiging* af. Bij een eenmalige machtiging schrijven we het totale collegegeldbedrag rond 25 september van je rekening af en betaal je geen administratiekosten. Bij een doorlopende machtiging schrijven we het collegegeld in vijf termijnen af; rond de 25e van de maanden september, november, januari, maart en mei. Je betaalt dan eenmalig € 24,00 administratiekosten. Bekijk voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

* Iemand anders kan in jouw plaats volgens dezelfde voorwaarden Hogeschool Rotterdam machtigen om het collegegeld van zijn of haar rekening af te schrijven.

Wijzigen digitale machtiging

Wanneer de digitale machtiging nog niet is bevestigd, kun je de betaalgegevens nog wijzigen in Studielink. Ga naar de vraagbaak in Studielink om te zien hoe je dit kunt doen. Als je de digitale machtiging hebt afgegeven kun je de betaalgegevens niet meer wijzigen.

Let op: zorg ervoor dat je bij het invullen van de betaalgegevens de juiste gegevens invult. Bij vragen over de digitale machtiging kun je contact opnemen via het contactformulier.

Je werkgever of een instelling betaalt

Als je werkgever of een instantie het collegegeld gaat betalen, dan regel je de betaling via het formulier 'Betalingsregeling werkgever/instelling'. Dit formulier wordt vanaf eind mei, begin juni beschikbaar gesteld op het intranet van Hogeschool Rotterdam (HINT).

Door dit formulier in te vullen, verklaart de werkgever/instantie garant te staan voor de betaling van het collegegeld. Dit formulier moet uiterlijk op 31 juli ontvangen zijn door het Studenten Service Center. Na ontvangst van het volledig ingevulde en (door beide partijen) ondertekende formulier, ontvangt de werkgever/ instantie een factuur welke vóór 1 september betaald moet worden.

Formulieren die ná 31 juli zijn ontvangen worden niet meer in behandeling genomen. De betaling van het collegegeld kun je alsnog regelen door gebruik te maken van de digitale machtiging in Studielink. Vul de betaalgegevens in en bevestig de digitale machtiging vóór 1 september.

Bewijs Betaald Collegegeld van een andere onderwijsinstelling

Studeer je aan een andere onderwijsinstelling en betaal je daar het wettelijke collegegeld, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van betaling van het verschuldigde collegegeld aan Hogeschool Rotterdam. Dit regel je via een Bewijs Betaald Collegegeld.

Vraag tijdig een Bewijs Betaald Collegegeld bij de andere onderwijsinstelling aan zodat zij ervoor kunnen zorgen dat wij dit vóór 1 september van hen ontvangen. Na ontvangst wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling.

Raadpleeg de folder 'Hoe het collegegeld te betalen via Studielink' voor meer informatie over deze betalingswijze.

Information in English

Read all the information you need to know about payment:

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen