Studievisum

Heb je een studievisum nodig?

Als je een studievisum nodig hebt, zal jij je eerst via Studielink moeten aanmelden voor de studie van jouw keuze alvorens je een verzoek kunt indienen voor een studievisum. De aanvraag van je studievisum is afhankelijk of je een Nederlandstalige of een Engelstalige opleiding gaat volgen.

Als je een studievisum nodig hebt, is het niet meer mogelijk om in het studiejaar 2018-2019 te beginnen met de door jou gekozen studie. Voor het indienen van visumaanvragen heeft Hogeschool Rotterdam een deadline van 1 april 2018 vastgesteld. Hierdoor kan Hogeschool Rotterdam geen verblijfsvergunning meer voor jou aanvragen.

Meld jij je aan voor een Engelstalige opleiding?

De aanvraag voor een studievisum voor onze Engelstalige opleidingen verloopt anders. Raadpleeg de Engelstalige website voor meer informatie hierover.

Studievoortgangmonitoring

Wanneer je met een studievisum studeert is de studievoortgangmonitoring van toepassing. Dit is ongeacht of je een Nederlandstalige of een Engelstalige opleiding volgt.

Om je verblijfsvergunning voor studie te behouden, moet je studievoortgang voldoende zijn. Als student moet je minimaal 50% van het aantal studiepunten van een studiejaar behalen.
Hogeschool Rotterdam controleert dit aan het eind van elk studiejaar. Is je studievoortgang onvoldoende? Dan dient Hogeschool Rotterdam dit te melden bij de IND en kan de IND je verblijfsvergunning intrekken.

In geval van bepaalde persoonlijke omstandigheden is het mogelijk om toch je verblijfsvergunning te behouden. Je dient dan een bezwaarschrift in te dienen. De school bepaalt vervolgens of het bezwaar gegrond is.

Het Studenten Service Center co├Ârdineert de studievoortgangmonitoring en voert deze uit in samenwerking met de diverse instituten van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.