Menu
  English

  Studievisum

  Heb je een studievisum nodig?

  Studenten die geen EU/EER of Zwitserse nationaliteit hebben en in Nederland komen studeren, hebben een studievisum nodig. Alleen studenten die een voltijdstudie volgen, komen in aanmerking voor een studievisum. Je kunt dit studievisum niet zelf aanvragen, dit doet Hogeschool Rotterdam voor je.

  Als je een studievisum nodig hebt, meld je je eerst aan via Studielink voor jouw opleiding. Als je per 1 september 2024 wilt beginnen met je opleiding, dan moet je je vóór 1 april 2024 aanmelden in Studielink.

  Als je per 1 februari 2025 wilt beginnen met je opleiding, dan moet je je vóór 1 oktober 2024 aanmelden in Studielink. Daarna kun je pas een verzoek indienen voor een studievisum bij Team Student Support van het Centre of International Affairs (CoIA). Stuur een e-mail naar coia-studentsupport@hr.nl en vermeld daarin je volledige naam, studentnummer en de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

  Houd er rekening mee dat je eerst aan alle toelatingsvoorwaarden moet voldoen, voordat het studievisum kan worden aangevraagd. Bekijk de status van je inschrijving op mijn.hr.nl. De toelating en inschrijving voor alle Nederlandstalige opleidingen verloopt via het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam. Tevens gelden voor sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen waar je ook tijdig aan moet voldoen.

  Studievisum en verblijfsvergunning

  Stappen visumprocedure

  In deze video kun je stap voor stap bekijken hoe jouw visumprocedure zal verlopen, van het moment van je aanmelding tot en met je aankomst in Rotterdam.

  Welk type visum heb je nodig?

  Afhankelijk van je nationaliteit, heb je zowel een MVV (inreisvisum) als een VVR (verblijfsvergunning voor studie) of alleen een VVR nodig.

  • MVV: Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Een MVV is een inreisvisum om naar Nederland te reizen. Dit visum is 3 maanden geldig.
  • VVR: Verblijfsvergunning. Een VVR is je verblijfsvergunning voor de volledige duur van je studie. Je ontvangt deze verblijfsvergunning altijd pas na aankomst in Nederland.
  MVV en VVR Alleen VVR (geen MVV nodig)

  Studenten uit landen buiten de EU/EEA en Zwitserland (Europa)

  MVV + VVR-procedure

  Studenten uit Australië, Canada, Japan,
  Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vaticaanstad.

  Studenten met een geldige verblijfsvergunning van een Schengenland.

  VVR-procedure

  De visumaanvraag voor een MVV en/of VVR kost € 228,00. Je betaalt dit bedrag aan de Hogeschool Rotterdam en dit bedrag kan niet worden teruggestort nadat de visumaanvraag is ingediend bij de IND. Studenten met San Marinese en Israëlische nationaliteit hoeven vanwege een internationaal verdrag het legesbedrag van € 228,00 niet te betalen.

   

  Benodigde documenten en betalingen

  Nadat je bent toegelaten tot een opleiding aan Hogeschool Rotterdam, word je door Team Student Support van CoIA geïnformeerd over de studievisumprocedure.

  Team Student Support kan de visumaanvraag pas indienen bij de IND nadat de volgende documenten en betalingen zijn ontvangen:

  • Betaling van het collegegeld en de kosten voor de visumaanvraag
  • Bewijs van voldoende middelen van bestaan
  • Antecedentenverklaring
  • Een gescande kopie van je paspoort (inclusief een gescande kopie van alle gestempelde pagina’s)
  • Intentieverklaring tbc-onderzoek (alleen van toepassing als je nationaliteit niet op deze lijst staat)
  • Nuffic-certificaat (alleen van toepassing op studenten met de Chinese nationaliteit) Chinese studenten kunnen hiervoor online een aanvraag indienen

  Deadlines visumaanvraag

  Starters per september 2024

  Als je een studievisum nodig hebt, stuur dan voor 1 april 2024 een e-mail naar Team Student Support van CoIA. Team Student Support van CoIA informeert alle studenten die zich hebben aangemeld voor een studievisum per e-mail.

  Starters per februari 2025

  Als je een studievisum nodig hebt, stuur dan voor 1 oktober 2024 een e-mail naar Team Student Support van CoIA. Team Student Support van CoIA informeert alle studenten die zich hebben aangemeld voor een studievisum per e-mail.

  Middelen van bestaan

  Als erkend referent bij de IND controleren wij of je voldoet aan de financiële eisen van de IND, oftewel de middelen van bestaan. Alle studenten met een studievisum moeten kunnen aantonen over een bedrag te beschikken dat gelijk is aan het normbedrag per maand voor uitwonende studenten.

  Op dit moment is dat bedrag vastgesteld op € 1218,00 per maand. Bij Hogeschool Rotterdam kun je uit de onderstaande 2 opties kiezen om aan te tonen dat je over voldoende middelen van bestaan beschikt. Van welke optie je gebruik wilt maken, kun je op een later tijdstip op de Checklist aangeven. De Checklist wordt per e-mail naar je gestuurd door Team Student Support.

  Twee opties om aan te geven dat je over voldoende middelen van bestaan beschikt

     1. Geld storten op rekening van de Hogeschool Rotterdam

      Als je deze optie kiest, ontvang je een factuur van de Hogeschool Rotterdam. Door de factuur te betalen, toon je op het moment van de aanvraag aan over minimaal 12x het normbedrag (een borg van € 14.616,00) + de visa fee + het collegegeld te beschikken. We kunnen pas de visumaanvraag indienen nadat de betaling is ontvangen.

      De borg wordt binnen 6 weken na start van het studieprogramma teruggestort. Hiervoor dien jij als student een Nederlandse bankrekening te hebben geopend na aankomst in Nederland. De Nederlandse bankrekening dient op jouw naam te staan. Helaas is het niet mogelijk om deze factuur in termijnen te betalen of om terug te storten naar een familielid.

      Uitzondering: wanneer je al in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning én je beschikt over een Nederlands rekeningnummer én DigiD, kun je het collegegeld in termijnen betalen door een machtiging via Studielink af te geven. Alsnog dien je dan aan te tonen dat je over minimaal 12x het normbedrag beschikt (€ 14.616,00) + het lesgeld. Neem hiervoor contact op met: coia-studentsupport@hr.nl

     2. Je hebt een beurs toegewezen gekregen

  Wanneer je een beurs ontvangt door een organisatie/onderwijsinstelling, dan dien je minimaal € 1218,00 per maand te ontvangen voor een periode van 1 jaar. Wanneer je kiest voor deze optie heb je o.a. een toekenningsbesluit beurs nodig van jouw beursverstrekker met een bewijs dat je dit bedrag maandelijks ontvangt.

  De beursverklaring moet aan de volgende eisen voldoen*
  • de datum
  • wie de beurs geeft
  • uw persoonsgegevens (voorletters, achternaam en geboortedatum)
  • wanneer de beurs begint en stopt (begindatum en einddatum)
  • welk bedrag u ontvangt
  • de naam van het beursprogramma (optioneel)

  Geeft de onderwijsinstelling u een beurs namens een andere instelling? Bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf? Laat dan de overeenkomst tussen uw onderwijsinstelling en deze instelling zien.

  * Een beurs is niet een garantstelling van familieleden of vrienden. Deze optie wordt sinds september 2019 niet meer geaccepteerd.

  Non-EU student reeds woonachtig in Nederland

  Overname referentschap van andere onderwijsinstelling

  Wanneer je overstapt van een andere hogeschool in Nederland naar Hogeschool Rotterdam, kan Hogeschool Rotterdam een verzoek tot overname referentschap indienen bij de IND. Jouw huidige studievisum blijft actief tot en met de vermelde einddatum of totdat je afstudeert. Voor een overstap tussen Nederlandse onderwijsinstellingen hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning worden aangevraagd. Voor het overnemen van het referentschap ben je alsnog verplicht om aan te tonen dat je over voldoende financiële middelen (12x normbedrag + collegegeld) beschikt. Geef tijdens jouw aanmelding in Studielink aan dat je in het bezit bent van een studievisum. Mail een kopie van de voor- en achterkant van je studievisum naar coia-studentsupport@hr.nl

  Procedure overname referentschap

  Wijziging verblijfsdoel

  Indien je al in Nederland woont en beschikt over een ander type verblijfsvergunning, dan kan een verzoek indienen om het verblijfsdoel van je verblijfsvergunning aan te passen naar een studievisum. Hogeschool Rotterdam kan deze aanvraag dan namens jou indienen bij de IND, nadat de benodigde documenten en betalingen zijn ontvangen.

  Voor deze aanvraag zijn de antecedentenverklaring, bewijs van middelen van bestaan, een kopie van je paspoort (inclusief alle gestempelde pagina’s) en een kopie van de voor- en achterkant van je huidige verblijfsvergunning nodig. Je moet ook weer de kosten voor visumaanvraag betalen.
  Voor het wijzigen van het verblijfsdoel van je verblijfsguning ben je alsnog verplicht om aan te tonen dat je over voldoende financiële middelen (12x normbedrag + collegegeld) beschikt.
  Weet je niet zeker of je mag studeren met je huidige verblijfsvergunning? Mail dan eerst een kopie van de voor- en achterkant van je verblijfsvergunning naar coia-studentsupport@hr.nl

  Procedure bij wijziging verblijfsdoel

  Studievoortgangsmonitoring

  Wat is studievoortgangsmonitoring (MoMI)?

  Om het recht op jouw verblijfsvergunning te behouden, dien je minimaal de helft van het aantal studiepunten (ECTS) per studiejaar te behalen. Voor meer informatie kun je de pagina over Studievoortgangmonitoring van de IND raadplegen. Deze voorwaarde geldt niet voor uitwisselingsstudenten en pre-master studenten.

  Let op! Als je in het eerste jaar (propedeutisch jaar) zit, dan moet je tussen de 48 - 60 ECTS behalen om je opleiding voort te zetten. Houd er rekening mee dat het minimaal aantal ECTS voor de BSA-norm per opleiding verschilt. Voor meer informatie over welke BSA-norm per opleiding geldt verwijzen wij je door naar je opleiding.

  Jaarlijkse controle middelen van bestaan

  Wanneer je in Nederland wilt studeren, moet je over voldoende financiële middelen beschikken om in jouw eigen onderhoud te kunnen voorzien. Je hebt de beschikking over een bedrag dat gelijk is aan het normbedrag per maand voor studenten, exclusief collegegeld en leges. Elk jaar wordt er een check gedaan of je nog over voldoende financiële middelen beschikt om in jouw eigen onderhoud kunt voorzien.

  Elk studiejaar (normaal gesproken in november of december) voert Team Student Support van CoIA deze jaarlijkse controle uit bij alle studenten met een geldig studievisum.

  Voor meer informatie kun je de pagina over Inkomenseisen studie van de IND raadplegen.

  Inschrijving bij de gemeente

  Iedereen die langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen is verplicht zich in te schrijven bij de gemeente. Vanuit CoIA wordt in de eerste weken van het studiejaar hulp geboden bij de eerste inschrijving bij de gemeente Rotterdam. Medewerkers van de gemeente Rotterdam komen dan naar Hogeschool Rotterdam om nieuwe buitenlandse studenten in te schrijven.

  Alle nieuwe internationale studenten met een studievisum ontvangen een uitnodiging per e-mail om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Op sommige adressen kun je je alleen inschrijven met een huisvestingsvergunning. Dit kun je helaas niet doen op Hogeschool Rotterdam.
  Als je echter in een andere gemeente gaat wonen, dan moet je jezelf bij die betreffende gemeente inschrijven.

  Nadat je bent ingeschreven bij de gemeente, ontvang je je BSN-nummer. Dit nummer heb je nodig om bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening te openen, te mogen werken in Nederland, een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten en voor andere zaken met Nederlandse overheidsinstellingen.

  Zorgverzekering

  Iedereen die zich vestigt in Nederland is verplicht een zorgverzekering te hebben. We adviseren je daarnaast om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  Zolang je alleen student bent en niet werkt in Nederland, kun je gebruik maken van een speciale studentenverzekering. Deze verzekering kun je afsluiten via CoIA gedurende de visumprocedure.
  Deze verzekering wordt aangeboden door verzekeringsmaatschappij AON. Je kunt meer informatie vinden op de website van AON. Als je voor deze optie kiest, houd er dan rekening mee dat je verzekering pas per 1 februari (als je opleiding in februari begint) of per 1 september (als je opleiding in september begint) ingaat. Indien je gebruik maakt van deze verzekering en zorgkosten moet betalen, kun je hiervoor een claim indienen bij AON.

  Zodra je gaat werken, ben je echter verplicht om een ander type verzekering aan te schaffen, namelijk de basiszorgverzekering. Je kunt basiszorgverzekeringen vergelijken en afsluiten in Google te zoeken op ‘Zorgverzekering vergelijken’. Je hebt dan wellicht ook recht op zorgtoeslag om te helpen deze duurdere zorgverzekering te betalen. Je kunt nagaan of je hiervoor in aanmerking komt op de website van de Belastingdienst

  Een Nederlandse bankrekening openen

  Als je voor langere tijd in Nederland komt studeren, dan raden we je aan om een Nederlandse bankrekening te openen. Op steeds meer plekken kun je niet meer met contant geld betalen en worden ook sommige buitenlandse betaalpassen niet geaccepteerd.

  Een Nederlandse bankpas maakt het een stuk makkelijker om overal in Nederland betalingen te verrichten. Bovendien heb je voor de volgende zaken sowieso een Nederlandse bankrekening nodig:

  • Terugstorting van de middelen van bestaan (alleen van toepassing op studenten die de borg voor het studievisum overmaken naar de rekening van de Hogeschool Rotterdam)
  • Aanschaffen van een persoonlijke OV-chipkaart
  • Afsluiten van een Nederlands telefoonabonnement
  • Ontvangen van salaris indien je gaat werken naast je studie

  De grootste banken van Nederland zijn ING, ABN AMRO en Rabobank. Deze banken bieden de mogelijkheid om een studentenrekening te openen en hebben meerdere vestigingen en pinautomaten in Rotterdam en de rest van Nederland. Het kan echter al snel een paar weken duren om een bankrekening te openen bij een van deze banken. Als je graag zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening wilt openen, dan zijn online banken zoals o.a.  Bunq, Revolut en N26 wellicht ook een goede optie. Houd er rekening mee dat deze bank wel hogere kosten per maand in rekening brengt.

  Werken naast je studie

  Als student met een studievisum mag je werken naast je studie, maar er zijn een aantal regels waar je rekening mee moet houden. Je hebt de optie om 16 uur per week of fulltime in de zomermaanden juni, juli en augustus te werken. Je moet kiezen voor een van deze 2 opties.

  Zodra je een baan hebt gevonden, moet je werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV voor je aanvragen. Je kunt hier meer informatie over vinden op de website www.werk.nl.
  Je bent dan ook verplicht om een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Je kunt hier meer informatie over vinden onder het menu ‘Zorgverzekering’.

  Q&A

  Nee, wij kunnen alleen een studievisumaanvraag indienen voor studenten aan onze hogeschool, niet voor jouw echtgenoot/partner en/of kinderen. Aanvragen voor visa/verblijfsvergunningen voor familieleden moet je zelf indienen bij de IND. Je kunt hier meer informatie over vinden op de website van de IND.

  Nadat we een factuur voor je hebben aangevraagd, verstuurt onze financiële afdeling de factuur en de betaalinstructies naar je per e-mail. Volg deze instructies nauwkeurig op om er zeker van te zijn dat de hogeschool het volledige factuurbedrag ontvangt.

  De juiste SWIFT-code is vermeld in de betaalinstructies die je per e-mail ontvangt van onze financiële afdeling, samen met de factuur. Als je SWIFT-code invoert, dan moet het bijbehorende adres zijn: Coolsingel 119 Rotterdam (zoals vermeld in de betaalinstructies) of Gustav Mahlerlaan 10 Amsterdam, het hoofdkantoor van de bank.

  Nee, sinds 2019 accepteert onze hogeschool geen bankafschriften meer voor de middelen van bestaan, tenzij een student ook een beursverklaring van een andere onderwijsinstelling kan aantonen.

  Ja, dit klopt. De MVV-sticker is slechts 3 maanden geldig zodat je hiermee naar Nederland kunt reizen. Eenmaal aangekomen in Nederland, ontvang je je verblijfsvergunning die wel geldig zal zijn voor je gehele studieperiode.

  Het restitutiebeleid is te vinden op HINT. Indien de IND om een of andere reden besluit je visumaanvraag af te wijzen, dan ontvang je volledige restitutie, behalve de kosten voor de aanvraag van het visum, zolang dit gebeurt voor de start van het studiejaar.