Menu English

Uitschrijven

Stoppen met je studie

Als je wilt stoppen met je opleiding moet jij je uitschrijven via Studielink. Je verzoek tot uitschrijving wordt doorgegeven aan Hogeschool Rotterdam, waarna wij je verzoek in behandeling nemen. Ben je afgestudeerd? Dan hoef jij je niet zelf uit te schrijven via Studielink, je uitschrijving wordt in dit geval automatisch geregeld door Hogeschool Rotterdam.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV bij DUO.

De 1 februari regeling is een regeling van DUO en heeft te maken met je studiefinanciering en OV. Deze regeling staat los van je inschrijving bij Hogeschool Rotterdam en de betaling van het collegegeld. 

Teruggave collegegeld

Bij een uitschrijving via Studielink of bij afstuderen in de periode 1 september tot en met 31 mei, kom je in aanmerking voor restitutie van het eventueel teveel betaalde collegegeld. Je bent in dit geval alleen collegegeld verschuldigd over de ingeschreven periode.

Je hebt aanspraak op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het door jou verschuldigde collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van je inschrijving duurt. Dit geldt voor zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld.

Let op: als je een Bewijs Betaald Collegegeld van Hogeschool Rotterdam hebt ontvangen dan kom je niet in aanmerking voor restitutie van het teveel betaalde collegegeld. Als je alsnog in aanmerking wilt komen voor restitutie, dan dien je het originele Bewijs Betaald Collegegeld van Hogeschool Rotterdam in te leveren bij het Studenten Service Center.

Uitschrijven / afmelden voor 1 september

Als je vóór 1 september je inschrijvingsverzoek voor het nieuwe studiejaar via Studielink intrekt of via Studielink aangeeft dat jij je niet wilt herinschrijven, dan ben je geen collegegeld verschuldigd over het nieuwe studiejaar. De machtiging komt te vervallen en het eventueel betaalde collegegeld voor het nieuwe studiejaar wordt automatisch teruggestort.

Uitschrijving ná 1 september

September t/m mei

Als je in de maanden september tot en met mei via Studielink een verzoek tot uitschrijving indient, dan kom je in aanmerking voor restitutie van het eventueel teveel betaalde collegegeld. Je bent in dit geval alleen collegegeld verschuldigd over de ingeschreven periode. Nadat je verzoek tot uitschrijving door het Studenten Service Center is verwerkt, ontvang je hiervan schriftelijk bevestiging. De machtiging wordt stop gezet en je ontvangt restitutie van het eventueel teveel betaalde collegegeld.

Uitschrijfdatum: je wordt uitgeschreven aan het einde van de maand waarin je het verzoek tot uitschrijving via Studielink hebt ingediend.

Voorbeeld

10 mei: Je dient op deze datum het verzoek tot uitschrijving in via Studielink.
31 mei: Je wordt aan het eind van deze maand uitgeschreven, in dit geval 31 mei.
1 juni: Vanaf 1 juni ben je officieel geen student meer.

In dit geval ben je collegegeld verschuldigd over de maanden september tot en met mei. Je komt in aanmerking voor restitutie van het eventueel teveel betaalde collegegeld over de maanden juni, juli en augustus.

Juni t/m augustus

Als je in de maanden juni, juli of augustus een verzoek tot uitschrijving indient, dan heb je géén recht op restitutie. Over de maanden juli en augustus wordt geen restitutie verleend, dit is vastgesteld door het College van Bestuur (CvB-besluit van 6 april 2010).

Nadat je verzoek tot uitschrijving door het Studenten Service Center is verwerkt, ontvang je hiervan schriftelijk bevestiging.

Uitschrijfdatum: Je wordt per het einde van het studiejaar (31 augustus) uitgeschreven.

Uitschrijving na afstuderen

Bij afstuderen hoef jij je niet zelf uit te schrijven via Studielink. Je opleiding stuurt automatisch een kopie van je diploma naar het Studenten Service Center, waarna je wordt uitgeschreven. Nadat het Studenten Service Center jouw uitschrijving heeft verwerkt ontvang je schriftelijk bevestiging van je uitschrijving.

Let op: je moet wel zelf bij DUO je studiefinanciering en OV stopzetten.

September t/m mei

De datum die op jouw diploma staat is leidend voor je uitschrijving. Als er op jouw diploma een datum van de maanden september tot en met mei staat, dan word je aan het einde van de maand (die op je diploma staat) uitgeschreven. Je bent in dit geval alleen collegegeld verschuldigd over de ingeschreven periode. Nadat je uitschrijving door het Studenten Service Center is verwerkt, ontvang je hiervan schriftelijk bevestiging. Daarna wordt de machtiging stop gezet en ontvang je restitutie van het eventueel teveel betaalde collegegeld.

Voorbeeld

10 mei: Dit is de datum die op jouw diploma staat
31 mei: Je wordt aan het eind van deze maand uitgeschreven, in dit geval 31 mei.
1 juni: Vanaf 1 juni ben je officieel geen student meer.

In dit geval ben je collegegeld verschuldigd over de maanden september tot en met mei. Je komt in aanmerking voor restitutie van het eventueel teveel betaalde collegegeld over de maanden juni, juli en augustus.

Latere uitschrijfdatum: Als je als afgestudeerde langer ingeschreven wilt blijven staan (enkele maanden of de rest van het studiejaar) is dat mogelijk door binnen 1 week, nadat je uitschrijving is verwerkt, je verzoek per e-mail via het contactformulier kenbaar te maken. Vermeld als onderwerp van de e-mail "wijziging datum van uitschrijving" en vermeld in de e-mail tenminste je studentnummer en per welke datum je uitgeschreven wilt worden. In de brief, waarin wij je uitschrijving bevestigen, staat aangegeven tot welke datum je dit verzoek uiterlijk kunt indienen. Door een latere datum van uitschrijving aan te vragen, kun je eventueel nog langer recht uitoefenen op een studiebeurs en OV-kaart. Wil je precies weten hoelang je nog recht hebt op studiefinanciering, neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Juni t/m augustus

De datum die op jouw diploma staat is leidend voor je uitschrijving. Als er op jouw diploma een datum van de maanden juni, juli of augustus komt te staan dan word je per het einde van het studiejaar (31 augustus) uitgeschreven. Je hebt hierdoor géén recht op restitutie. Over de maanden juni, juli en augustus wordt namelijk geen restitutie verleend, dit is vastgesteld door het College van Bestuur (CvB-besluit 6 april 2010).

Stopzetten studiefinanciering

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering. Tot wanneer je precies recht hebt op studiefinanciering en wanneer je deze stop moet zetten, kun je navragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Let op! Indien je niet bent ingeschreven, heb je geen recht op studiefinanciering. Ten onrechte ontvangen studiefinanciering zal door DUO inclusief rentevergoeding worden teruggevorderd en tevens kan een boete opgelegd worden.

1 februari regeling

De 1 februari regeling heeft alleen betrekking op je studiefinanciering en staat los van de betaling van het collegegeld. Als je vóór 1 februari je studiefinanciering stopzet en het is het eerste jaar dat je studiefinanciering ontvangt voor een opleiding in het hoger onderwijs, dan worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs omgezet in een gift.

Let op: als je vóór 1 februari uitgeschreven wilt worden, moet je uiterlijk 31 januari via Studielink een verzoek tot uitschrijving indienen. Wil je geen gebruik maken van de 1 februari regeling, dan kun je uiteraard te allen tijde een verzoek tot uitschrijving indienen.

Kijk voor meer informatie over de 1 februari-regeling op www.duo.nl.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen