Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september en februari

Als leerkracht ben je degene die kinderen in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Niet alleen breng je kinderen kennis en vaardigheden bij, ook wil je hun nieuwsgierigheid prikkelen.

Wie op een basisschool werkt, moet een brede basis hebben. Je moet les kunnen geven in alle basisschoolvakken. Dit betekent dat je tijdens je opleiding ook van veel vakken de didactiek en de kennis leert. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke kennisbasis.

Iedere onderwijsperiode heeft een beroepsthema centraal staan, waaraan de vakken verbonden worden. Zo is in jaar één bij onderwijs aan kleuters 'spelen en leren' een thema en bij groep 5/6 'instructie en werkvormen'.

De vakken die je tijdens de opleiding volgt, zijn in drie richtingen verdeeld: onderwijskundige vorming, vakinhoudelijke vorming en culturele/maatschappelijke vorming.

Als voltijdstudent loop je al vanaf het eerste jaar wekelijks stage op een basisschool. De theorie op de opleiding gaat over dezelfde leeftijdsgroep als waarin je stage loopt. Zo zie je meteen hoe het er op een basisschool aan toegaat. Tijdens je stages ben je actief bezig: je geeft les, begeleidt kinderen individueel en observeert. Je studieloopbaancoach begeleidt je bij je studie en komt ook bij je op stagebezoek. Tijdens de opleiding heb je mogelijkheden om je eigen profiel neer te zetten en persoonlijke keuzes te maken.

Let op! Met sommige vooropleidingen gelden extra toelatingseisen. De voltijdopleiding start in september en februari.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  Naast contacttijd in de lessen is er extra contacttijd in de cultuurweken en de excursieweken.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  4%

  Werkloos

  94%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Fases van je opleiding

  Propedeuse: wil en kan ik leraar worden?

  In dit eerste jaar maak je kennis met de verschillende vakgebieden en met je toekomstig beroep van leraar basisonderwijs. Je kunt zien of de opleiding en het beroep je liggen. Ook de opleiding bekijkt of je geschikt bent voor het beroep.

  Basisfase: basisbekwaam worden

  In het tweede studiejaar staat je ontwikkeling tot een breed bekwame leraar basisonderwijs centraal. Je wordt basisbekwaam voor alle vakgebieden die je op de basisschool gaat geven. Daarnaast leer je omgaan met verschillen in de klas op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel niveau. Na dit jaar ben je klaar om je te gaan profileren.

  Profileringsfase: leeftijdsprofileren en vakbekwaam worden

  In het derde studiejaar kies je voor de leeftijdspecialisatie jongere kind of oudere kind. Er wordt vanuit probleemgestuurd onderwijs in kleine groepen aan uitdagingen gewerkt binnen thema's. Opbrengstgericht werken is hier een voorbeeld van. Daarnaast kies je ook twee vakspecialisaties: één vak uit de wereldvakken en één vak uit de kunstvakken. Je legt in deze fase van je studie ook de landelijke kennisbasistoets taal- en rekenen af. Na het afronden van dit jaar beheers je de competenties op profileringsniveau en ben je klaar om te gaan afstuderen.

  Afstudeerfase: startbekwaam worden

  Gedurende het vierde studiejaar ontwikkel je jezelf tot startbekwame leraar basisonderwijs die als innovatieve professional op hbo-niveau in de beroepspraktijk aan de slag kan. Je volgt in deze fase een minor, je doet een afstudeeronderzoek en je loopt een half jaar lang drie dagen per week een lio-stage (leraar in opleiding) waarin je laat zien dat je startbekwaam bent.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In jaar 1 en 2 loop je wekelijks een dag stage en ieder kwartaal een week. In jaar 3 loop je 2 dagen per week stage en elk kwartaal een week. In jaar 4 loop je een half jaar Lio-stage (3 dagen p/w).

  Bekijk hieronder hoe Jessey Verhoeven haar stage bij OBS de Piramide beleeft.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Specialisaties

  Op onze Pabo wordt iedereen specialist in lesgeven in de grote stad. Je kunt je ook verder specialiseren binnen de opleiding door je eigen richting te kiezen.

  Iedere student die afstudeert, krijgt naast zijn bachelordiploma, het diploma Openbaar Onderwijs, waarmee je als startend leerkracht een extra waarde mee krijgt. Door dit diploma is een nascholingstraject gericht op openbaar onderwijs niet meer nodig.

  De Pabo van Hogeschool Rotterdam biedt de volgende specialisaties aan:

  • Montessori
  • ICBO
  • Internationaal
  • Bewegingsonderwijs

  Bekijk meer info over de specialisaties

  Afstuderen

  In de afstudeerfase kies je voor een specialisatie: het jongere (4-8 jaar) of het oudere kind (8-12 jaar). In deze fase wordt uiteraard meer zelfstandigheid van je verwacht dan in de de eerdere jaren.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Tijdens de opleiding is het mogelijk om naar het buitenland te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een studiereis naar Turkije, de Verenigde Staten, Marokko en Duitsland. Daarnaast zijn er mogelijkheden om je minor in Indonesië, Groot-Brittannië of Namibië uit te voeren. Wil je liever in Nederland blijven, maar je toch oriënteren op het buitenland? Regelmatig komen er studenten uit het buitenland een half jaar aan onze opleiding studeren. Je kunt voor deze studenten een international buddy zijn.

  Anouk van der Wel over haar stage in het buitenland

  " Ik heb in 2012 de minor 'Early English' gevolgd. Van al mijn stages heb ik toch wel het meest geleerd tijdens mijn stage in Engeland. Niet alleen het lesgeven in het Engels maar ook de manier waarop er in Engeland lesgegeven op een basisschool sprak mij aan en veranderde mij als leerkracht Na Engeland heb ik tijdens mijn LIO ook gewerkt als 'English Teacher' op verschillende Haagse basisscholen en bij mensen thuis. Momenteel werk ik op een Earlybird-school als Engelse coördinator/taalspecialist en leerkracht van groep 6. Ik hoop later ooit te mogen werken op een internationale school in Nederland of in het buitenland."

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  Met het Honoursprogramma kijk je over de grenzen van het onderwijs heen. In het eerste en tweede studiejaar sluit je aan bij bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  Met het Honoursprogramma kijk je over de grenzen van het onderwijs heen. In het eerste en tweede studiejaar sluit je aan bij bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  17 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  17 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) diploma binnen. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  ICBO en Diploma Openbaar Onderwijs

  Met het ICBO-certificaat (Introductie Christendom voor het BasisOnderwijs) ben je officieel bevoegd om godsdienstonderwijs te geven. Het certificaat geeft je meer kans om op protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen les te geven. Voor islamitische scholen is geen extra diploma nodig.

  Al onze afstudeerders krijgen - naast hun bachelordiploma - het diploma Openbaar Onderwijs. Hiermee krijg je als startend leerkracht een extra waarde mee. Door dit diploma is een nascholingstraject gericht op openbaar onderwijs niet meer nodig.

  Beroepen

  Na je afstuderen ben je specialist in lesgeven in de grote stad. Voorop staat natuurlijk dat je graag met kinderen werkt. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en met andere begeleiders. Afhankelijk van je gekozen specialisatie kun je jezelf binnen je baan als leerkracht in het basisonderwijs richten op een specifieke doelgroep of op een bepaald soort onderwijs. Onder 'Opbouw' heb je hier alles over kunnen lezen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.