Menu English

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

Toelatingsvoorwaarden havo/vwo/mbo/Ad

havo

Om toegelaten te worden met een havo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een havo-diploma (alle profielen mogelijk) én
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

vwo

Met een vwo-diploma (alle profielen) ben je direct toelaatbaar. Er gelden geen extra eisen. Als vwo'er kun je ook deelnemen aan de Academische Pabo, een gecombineerde opleiding van Hogeschool Rotterdam (bachelor) en Erasmus Universiteit Rotterdam (master).

mbo

Om toegelaten te worden met een mbo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een mbo-niveau 4-diploma (alle domeinen mogelijk) én
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.
 • volg je de mbo-opleiding tot onderwijsassistent, dan is het mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen voor de toelatingstoetsen door het keuzedeel pabo op het mbo met succes af te ronden. Vraag op je eigen mbo-instelling naar meer informatie en naar de voorwaarden.

Associate degree

Om toegelaten te worden met een Associate degree-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je bent in het bezit van een Associate degree-diploma. Check of je in aanmerking komt voor een versnelde route.
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

Kenniseisen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek

Heb je geen vwo-, bachelor- of masterdiploma of (succesvol) afgeronde propedeuse pabo? Dan moet je aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Deze regels gelden ook voor kandidaten die deelnemen aan het Toelatingsonderzoek 21+ en voor studenten met een Associate degree-diploma.

Alle actuele informatie over de toelatingseisen, toelatingstoetsen en studiemateriaal vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl

Hoe voldoe je aan de eisen?

Je kunt op de volgende manieren aantonen dat je voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek:

 1. Als je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde óf biologie óf NLT (Natuur, Leven en Technologie).
 2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of een mbo-opleiding volgt (of al eerder hebt afgerond), moet je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet.
 3. Studenten die tijdens de mbo-opleiding tot onderwijsassistent het keuzedeel pabo met succes hebben afgerond kunnen vrijstellingen krijgen voor de toelatingstoetsen. Voor vragen en meer informatie hierover verwijzen we je naar je mbo-instelling.

Spelregels toelatingstoetsen

 • Je bent verplicht om vóór de start van de opleiding éénmaal de toelatingstoetsen te doen voor de vakgebieden waarvoor je nog niet aan de toelatingseisen voldoet.
 • Als je de toets(en) voor de start van de opleiding haalt, dan ben je vrijgesteld van verdere toetsing van de toelatingseisen voor het betreffende vak.
 • Als je de toetsen voor een of meerdere vakken voor de start van de opleiding niet haalt, dan kun je toch aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog aan de toelatingseisen voldoen. Per vakgebied krijg je daar twee kansen voor. We bieden je daarvoor gerichte ondersteuning in je eerste jaar. Kijk voor meer informatie onder de kop 'Gezakt? Dan herkansing toetsen of portfolio in het eerste jaar'.
 • Als je na deze twee kansen niet toelaatbaar bent voor een vak, dan moet je alsnog de opleiding verlaten.

Inhoud toetsen

De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. De toetsen bestaan elk uit 60 vragen, waarvoor je anderhalf uur de tijd krijgt. Met een dyslexieverklaring krijg je een half uur extra voor het maken van je toets.

Voorbereiding op de toetsen

Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op de kennistoetsen:

Landelijke ondersteuning

 • Zelfstudie: om je voor te bereiden door middel van zelfstudie kun je gebruik maken van leermaterialen, voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten en studieplannen. Alle informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.
 • Online training: in bepaalde periodes worden landelijk online trainingen aangeboden. Het actuele aanbod vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Ondersteuning door Hogeschool Rotterdam

Voorbereidingscursussen: naast de landelijke ondersteuning slaan de drie Rotterdamse pabo’s de handen ineen en organiseren online voorbereidingscursussen voor elk vak dat getoetst wordt (4 bijeenkomsten per cursus). Tijdens deze bijeenkomsten gaat een vakdocent in vogelvlucht door de stof die je moet kennen voor de toets. Daarnaast kun je je vragen stellen en kom je in contact met anderen die zich op de toets(en) moeten voorbereiden.

De lessen sluiten aan op de toetsvensters waarin de toelatingstoetsen gepland zijn.

Er staan op dit moment geen nieuwe cursusdata gepland. Zodra er nieuwe data beschikbaar zijn, vind je die hier.

Toetsmomenten

Je kunt de toetsen bij Hogeschool Rotterdam maken, maar dat mag ook bij een andere pabo. De resultaten zijn landelijk geldig. Je kunt de toetsen op de volgende data bij Hogeschool Rotterdam doen:

 • Toetsvenster augustus: vrijdag 25 augustus
 • Toetsvenster oktober: woensdag 11 oktober
 • Toetsvenster november/december: vrijdag 1 december
 • Toetsvenster januari: woensdag 24 januari 

Bekijk alle toetsvensters op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Wil je de toetsen bij een andere pabo doen, informeer daar dan naar de exacte toetsdata.

Voordat je met de opleiding start moet je één keer de toelatingstoets(en) maken die voor jou van toepassing zijn.

We weten uit ervaring dat de kans op succesvol studeren enorm wordt vergroot, wanneer je je tijdens het eerste jaar van de studie niet meer hoeft te richten op deze toelatingstoetsen. Daarom moedigen we je aan om je goed voor te bereiden op je kans(en) ‘voor de poort’.

Aanmelden toetsen

Je dient je minimaal 1 maand vóór deelname aan de toetsen aangemeld te hebben voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) via Studielink.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink kun je je aanmelden voor de toelatingstoets(en) via het digitale Aanmeldingsformulier Toelatingstoets pabo

De toetsen worden op verschillende plekken in het land afgenomen, zo ook op pabo Hogeschool Rotterdam. Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van je toetsen en kiest hiervoor zelf het moment en de locatie die voor jou het meest geschikt is.

Voor elk vak waarvoor je een toets wilt doen, moet je je apart aanmelden. Je kunt zelf kiezen wanneer en waar je welke toets wilt doen. Als je deze boeking gemaakt hebt, dan ligt de keuze vast en is jouw toetsafname gereserveerd. Van elke aanmelding krijg je per e-mail een bevestiging. Print de bevestiging uit en bewaar deze goed, want die moet je laten zien als je de toets gaat maken.

Tijdens de afname van de toets moet je het volgende meenemen:

 • het legitimatiebewijs dat je ook hebt gebruikt voor je digitale aanmelding;
 • de bevestigingsmail van elke toetsaanmelding;
 • (indien van toepassing) een kopie van je dyslexieverklaring.

Afmelden of omboeken toetsen

Omboeken van datum/toetslocatie of annuleren van een inschrijving is mogelijk tot 2 werkdagen voor de start van de toetsweek.

Afmelden of omboeken kan via de links in je bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het aanmelden voor een toets.

Gezakt? Dan herkansing toetsen óf portfolio in eerste jaar

Lukt het je nog niet om voor de start van de studie de toelatingstoets(en) te halen voor het vak (of de vakken) die je nog moet doen? Dan mag je toch starten met de opleiding.

Toets óf portfolio

Tijdens het eerste jaar kun je (naast het maken van een cito-toets) ook ervoor kiezen om een portfolio te maken om voor een ontbrekend vak toelaatbaar te worden. Je kiest bij aanvang van de studie per vak zelf voor de vorm die voor jou het beste is: of een cito-toets of een portfolio.  Om je hierbij goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat je de toets(en) die voor jou van toepassing zijn voor de start van de opleiding al een keer hebt gemaakt.

Je hebt in het eerste jaar per ontbrekend vak nog twee kansen om toelaatbaar te worden. Als je na deze twee kansen niet toelaatbaar bent voor een vak, dan moet je alsnog de opleiding verlaten.

Meer informatie

Alle informatie en studiemateriaal vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl

Toelatingsvoorwaarden oude diploma's

 • Heb je examen gedaan in een oud doorstroomprofiel (havo eindexamen t/m 2008, vwo eindexamen t/m 2009), bekijk dan dit overzicht (pdf) voor de juiste toelatingsvoorwaarden. Let op: als in het overzicht (pdf) aangegeven staat dat je niet toelaatbaar bent, dan ben je alsnog toelaatbaar als je het Onderzoek deficiëntie succesvol afrondt.
 • Heb je een oud havo-, vwo- of mbo-diploma (zonder doorstroomprofiel of niveau-aanduiding), neem dan contact op met Studievoorlichting voor de toelatingseisen.

Met een 'oud' diploma moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt.

Overige situaties

Je mist een vak of bent niet (direct) toelaatbaar (deficiënties)

Heb je een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma waarmee je niet (direct) toelaatbaar bent omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken? Dan heb je (een) deficiëntie(s). Deze deficiëntie(s) moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale examens aan, die je met positief resultaat moet afronden.

Let op! Als in de tabel hierboven met een 'X' aangegeven staat dat je niet toelaatbaar bent, dan ben je alsnog toelaatbaar als je het Onderzoek deficiëntie succesvol afrondt.

Je bent 21 jaar of ouder - zonder toelaatbaar diploma

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Volg dan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Je wilt je kennis bijspijkeren

Als je wel toelaatbaar bent, is het soms toch slim om voor de start van de opleiding nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit op de opleiding die je gaat volgen. Bij Hogeschool Rotterdam kun je je kennis bijspijkeren.

Je hebt een buitenlands diploma

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingsonderzoek 'Nederlands als tweede taal'. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing.

Let op! Naast het succesvol afronden van het Toelatingsonderzoek 21+ moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt. Ook met een buitenlands diploma moet je aan de kenniseisen voldoen.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Alleen het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen