Menu Zoeken English

Toelatingsvoorwaarden

Ben je toelaatbaar?

Regels toelatingstoetsen gewijzigd

Als je in studiejaar 2022-2023 of later begint met de pabo gelden er andere regels voor de toelatingstoetsen dan voorheen. Je moet nog steeds voldoen aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je maakt voor de start van de pabo ten minste één keer de toelatingstoetsen voor de betreffende vakken. Als je deze toelatingstoetsen met een voldoende afrondt, dan voldoe je aan de extra toelatingseisen voor dat vak en mag je beginnen met de pabo. Als je de toelatingstoetsen vóór de start nog niet succesvol hebt afgerond, dan mag je toch beginnen met de pabo. Je moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voldoen aan de extra toelatingseisen. Als je de toetsen voor een of meerdere vakken in het eerste jaar niet hebt gehaald, dan moet je de opleiding alsnog verlaten. 

Actuele informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toelatingsvoorwaarden havo/vwo/mbo/Ad

havo

Om toegelaten te worden met een havo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een havo-diploma (alle profielen mogelijk) én
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

vwo

Met een vwo-diploma (alle profielen) ben je direct toelaatbaar. Er gelden geen extra eisen. Als vwo'er kun je ook deelnemen aan de Academische Pabo, een gecombineerde opleiding van Hogeschool Rotterdam (bachelor) en Erasmus Universiteit Rotterdam (master).

mbo

Om toegelaten te worden met een mbo-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je moet in het bezit zijn van een mbo-niveau 4-diploma (alle domeinen mogelijk) én
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

Associate degree

Om toegelaten te worden met een Associate degree-diploma, gelden de volgende eisen:

 • je bent in het bezit van een Associate degree-diploma. Check of je in aanmerking komt voor een versnelde route.
 • je moet over voldoende kennis beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Hoe je je kennis aantoont, lees je hieronder.

Kenniseisen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek

Heb je geen vwo-, bachelor- of masterdiploma of (succesvol) afgeronde propedeuse pabo? Dan moet je aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Als het je niet lukt dit vóór de start van de opleiding aan te tonen, dan krijg je hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nogmaals de kans voor. Deze regels gelden ook voor kandidaten die deelnemen aan het Toelatingsonderzoek 21+ en voor studenten met een Associate degree-diploma.

Hoe voldoe je aan de eisen?

Je kunt op de volgende manieren aantonen dat je voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek:

 1. Als je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde óf biologie óf NLT (Natuur, Leven en Technologie).
 2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of een mbo-opleiding volgt (of al eerder hebt afgerond), moet je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet.

Spelregels toelatingstoetsen per 2022-2023

 • Je bent verplicht om vóór de start van de opleiding de toelatingstoetsen te doen voor de vakgebieden waarvoor je nog niet aan de toelatingseisen voldoet.
 • Je hebt twee toetskansen per vak vóór de start van de opleiding. Je moet er hiervan ten minste één gebruiken.
 • Als je de toets(en) voor de start van de opleiding bij de eerste of tweede mogelijkheid haalt, dan ben je vrijgesteld van verdere toetsing van de toelatingseisen voor het betreffende vak.
 • Als je de toetsen voor een of meerdere vakken voor de start van de opleiding niet haalt, dan kun je toch aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog aan de toelatingseisen voldoen. Per vakgebied krijg je daar twee kansen voor. We bieden je daarvoor gerichte ondersteuning in je eerste jaar.
 • Als je de toetsen in het eerste jaar van inschrijving van de pabo voor een of meerdere vakken niet haalt, moet je de opleiding helaas alsnog verlaten. 

Inhoud toetsen

De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. De toetsen bestaan elk uit 60 vragen, waarvoor je anderhalf uur de tijd krijgt. Met een dyslexieverklaring krijg je een half uur extra voor het maken van je toets.

Voorbereiding op de toetsen

Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op de kennistoetsen:

Zelfstudie

Om je voor te bereiden door middel van zelfstudie kun je gebruik maken van leermaterialen, voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten en studieplannen. Alle informatie vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Voorbereidingscursussen

Naast zelfstudie bieden we je ook de mogelijkheid korte online voorbereidingscursussen (4 bijeenkomsten per cursus) te volgen. Je kunt zo gemakkelijk vragen stellen aan een docent en je komt in contact met anderen die zich op de toetsen voorbereiden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in vogelvlucht door de inhoudelijke stof heen die je moet kennen voor de toetsen. 

Er zijn op dit moment geen cursussen meer beschikbaar. Zodra er nieuwe data bekend zijn, vind je die hier.

Toetsmomenten

De eerstvolgende toetsen staan gepland op:

 • 11 oktober (10.30, 12.30 en 14.30 uur), locatie Museumpark
 • 29 november (10.30, 12.30 en 14.30 uur), locatie Museumpark
 • 24 januari (10.30, 12.30 en 14.30 uur), locatie Museumpark

Meer data volgen later.

Als je voor het eerst de toetsen maakt in januari (voor de februaristart) of augustus (voor de septemberstart) kun je vóór de start van de opleiding niet meer aan een tweede toetskans deelnemen. Als je dan (één van) de toetsen niet haalt, moet je deze alsnog in het eerste jaar van je inschrijving behalen.

Let op: De Pabo van Hogeschool Rotterdam (HR) is op Museumpark, maar de toetsafnames kunnen plaatsvinden op een andere locatie van Hogeschool Rotterdam.

 

Aanmelden toetsen

Je dient je minimaal 1 maand vóór deelname aan de toetsen aangemeld te hebben voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) via Studielink.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink kun je je aanmelden voor de toelatingstoets(en) via het digitale Aanmeldingsformulier Toelatingstoets pabo.

Voor elk vak waarvoor je een toets wilt doen, moet je je apart aanmelden. Je kunt zelf kiezen wanneer en waar je welke toets wilt doen. Als je deze boeking gemaakt hebt, dan ligt de keuze vast en is jouw toetsafname gereserveerd. Van elke aanmelding krijg je per e-mail een bevestiging. Print de bevestiging uit en bewaar deze goed, want die moet je laten zien als je de toets gaat maken.

Tijdens de afname van de toets moet je het volgende meenemen:

 • het legitimatiebewijs dat je ook hebt gebruikt voor je digitale aanmelding;
 • de bevestigingsmail van elke toetsaanmelding;
 • (indien van toepassing) een kopie van je dyslexieverklaring.

Afmelden of omboeken toetsen

Omboeken van datum/toetslocatie of annuleren van een inschrijving is mogelijk tot 2 werkdagen voor de start van de toetsweek.

Afmelden of omboeken kan via de links in je bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het aanmelden voor een toets.

Herkansing toetsen

Bij het niet behalen van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek kun je vóór de start van de opleiding aan een tweede toetsmoment deelnemen. Je ontvangt van Cito een link om je hiervoor in te schrijven. Haal je de toets(en) bij het tweede toetsmoment nogmaals niet, dan kun je wel aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog aan de extra toelatingseisen voldoen.

Meer informatie

Alle informatie en studiemateriaal vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl

Toelatingsvoorwaarden oude diploma's

 • Heb je examen gedaan in een oud doorstroomprofiel (havo eindexamen t/m 2008, vwo eindexamen t/m 2009), bekijk dan dit overzicht voor de juiste toelatingsvoorwaarden.
 • Heb je een oud havo-, vwo- of mbo-diploma (zonder doorstroomprofiel of niveau-aanduiding), neem dan contact op met Studievoorlichting voor de toelatingseisen.

Met een 'oud' diploma moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt.

Overige situaties

Je mist een vak (deficiëntie)

Heb je een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma waarmee je niet direct toelaatbaar bent omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken? Dan heb je (een) deficiëntie(s). Deze deficiëntie(s) moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale examens aan, die je met positief resultaat moet afronden.

Je bent 21 jaar of ouder - zonder toelaatbaar diploma

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Volg dan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Je wilt je kennis bijspijkeren

Als je wel toelaatbaar bent, is het soms toch slim om voor de start van de opleiding nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit op de opleiding die je gaat volgen. Bij Hogeschool Rotterdam kun je je kennis bijspijkeren.

Je hebt een buitenlands diploma

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingsonderzoek 'Nederlands als tweede taal'. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing.

Let op! Naast het succesvol afronden van het Toelatingsonderzoek 21+ moet je ook aan de kenniseisen voldoen waarover je bovenaan deze pagina meer informatie vindt. Ook met een buitenlands diploma moet je aan de kenniseisen voldoen.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Alleen het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen