Menu Zoeken English

Academische Pabo voltijd

Vierjarige bachelor en éénjarige master in het Nederlands, start in september

Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit bieden samen de Academische Pabo aan. Wil je voor de klas staan, maar ook een studie op universitair niveau volgen? Volg dan de Academische Pabo.

De Academische Pabo is een gecombineerde opleiding van de Master Pedagogy and Education van de Erasmus Universiteit en de Pabo van Hogeschool Rotterdam.

Na de opleiding heb je een Pabo-bachelordiploma en een universitaire Master Pedagogy and Education. Je bent bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast heb je wetenschappelijke kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van opvoeding en onderwijs. Dat maakt de opleiding zeer geschikt voor vwo'ers die graag voor de klas willen staan, maar zich ook verder willen verdiepen en betrokken willen zijn bij onderzoek en innovatie in het onderwijs.

Door de wetenschappelijke kennis en vaardigheden waarover je na je studie beschikt, kun je bijvoorbeeld speciale aandacht geven aan kinderen met leer- en gedragsproblemen en beleidsmatige taken vervullen op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie op de school waar je werkt. Ook ben je in staat onderzoek te doen naar de methodieken die op een school worden gebruikt. Na vier jaar rond je de Pabo-opleiding af en ontvang je een diploma Bachelor of Education. In het vijfde jaar werk je bij de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het behalen van je masterdiploma Pedagogy and Education en kun je aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Academische Pabo voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Propedeuse

  Wil en kan ik leraar worden?

  In dit eerste jaar maak je kennis met de verschillende vakgebieden en met je toekomstige beroep van leraar basisonderwijs. Je kunt zien of de opleiding en het beroep je liggen. Ook de opleiding bekijkt of je geschikt bent voor het beroep. Wekelijks loop je twee dagen stage op een basisschool. Daarnaast studeer je tweemaal een periode van vijf weken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier krijg je via probleemgestuurd onderwijs een inleiding in de onderwijswetenschappen en in de orthopedagogiek.

  Basisfase

  Basisbekwaam worden

  In het tweede studiejaar staat je ontwikkeling tot een breed bekwame leraar basisonderwijs centraal. Je wordt basisbekwaam voor alle vakgebieden die je op de basisschool gaat geven. Daarnaast leer je omgaan met verschillen in de klas op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel niveau. Na dit jaar ben je klaar om je te gaan profileren. Ook in dit jaar studeer je tweemaal vijf weken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je maakt kennis met methoden en technieken van onderzoek en statistiek. Daarnaast krijg je via probleemgestuurd onderwijs kennis over het opvoeden en onderwijzen in de multiculturele samenleving.

  Profileringsfase

  Leeftijdsprofileren en vakbekwaam worden

  In het derde studiejaar kies je voor de leeftijdspecialisatie jongere kind of oudere kind. Er wordt vanuit probleemgestuurd onderwijs in kleine groepen aan uitdagingen gewerkt binnen thema's. Opbrengstgericht werken is hier een voorbeeld van. Je legt in deze fase van je studie ook de landelijke kennisbasistoets taal en rekenen af. Na het afronden van dit jaar beheers je de competenties op profileringsniveau en ben je klaar om te gaan afstuderen. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam ga je je verder verdiepen in methoden en technieken van onderzoek en in onderwijswetenschappen en orthopedagogiek.

  Afstudeerfase

  Startbekwaam worden

  Gedurende het vierde studiejaar ontwikkel je jezelf tot startbekwame leraar basisonderwijs die als innovatieve professional op hbo-niveau in de beroepspraktijk aan de slag kan. Je loopt in deze fase een afstudeerstage, je volgt verdiepende vakken op de Erasmus Universiteit Rotterdam en je doet een afstudeeronderzoek op een basisschool. Hierin laat je zien dat je startbekwaam bent en kunt instromen in de universitaire master, die je in het vijfde jaar volgt aan de Erasmus Universiteit.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Doorstroomprogramma

  Aanmelden voor het doorstroomprogramma kan via mail: e.m.van.den.bergh@hr.nl

  Stage lopen

  Tijdens de opleiding loop je wekelijks twee dagen stage. Jaarlijks staan stages in twee verschillende groepen op het programma. In je vierde jaar loop je je LIO-stage (Leraar-In-Opleiding).

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Na vier jaar heb je je Bachelor of Education (B Ed) bij Hogeschool Rotterdam gehaald. Hierna stroom je automatisch in het vijfde jaar op de Erasmus Universiteit Rotterdam in om daar de masteropleiding Pedagogy and Education af te ronden. Je behaalt hiermee de titel Master of Science (MSc).

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  De functie van academische leraar heeft een dynamisch karakter. Je staat voor de klas en bent bevoegd om in alle groepen les te geven. De Academische Pabo leidt je op tot leerkracht die in het interculturele basisonderwijs les kan geven. Je houdt je bezig met de rijkdom aan culturen die de grote stad biedt, (mogelijke) taalachterstand bij jonge kinderen en in de opleiding is aandacht voor grootstedelijke problematiek.

  De academische leerkracht wordt op een basisschool ingezet als een
  voortrekker op het gebied van onderwijsontwikkeling en -innovatie en/of gedragsproblematiek bij kinderen met een stevige wetenschappelijke basis.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.