Menu Zoeken English

Academische pabo voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar bachelor + 1 jaar master, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Wil je voor de klas staan én een pedagogische studie op universitair niveau volgen? Dan is de Academische pabo perfect voor jou.

De Academische pabo is een combinatie van de pabo-opleiding van Hogeschool Rotterdam en de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit.

Na deze unieke opleiding heb je een bachelordiploma pabo en een universitaire master Pedagogy and Education. Hiermee ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast beschik je over wetenschappelijke kennis en vaardigheden op het gebied van opvoeding en onderwijs. Daarmee is de Academische pabo ideaal voor jou als vwo’er die meer wil dan alleen voor de klas staan. Je kunt je verder verdiepen en jezelf betrekken bij onderzoek en innovatie in het onderwijs. De wetenschappelijke kennis en vaardigheden die je na je studie hebt, bieden je veel mogelijkheden. Zo kun je taken vervullen op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie op de school waar je werkt. Ook mag en kun je wetenschappelijk onderzoek doen.

Na vier jaar rond je de pabo-opleiding af en ontvang je een diploma Bachelor of Education. In het vijfde jaar werk je bij de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het behalen van je masterdiploma Pedagogy and Education en kun je aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs.

De gehele opleiding duurt 5 jaar. Omdat de bachelor- en de masteropleiding volledig op elkaar zijn afgestemd, heb je minimaal een vwo-diploma nodig om te kunnen starten.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Academische pabo voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Propedeuse

  Wil en kan ik leraar worden?

  Uiteraard wil je weten of de opleiding en het beroep van leraar basisonderwijs wel bij jou passen. Daarom maak je in het eerste jaar kennis met de diverse vakgebieden en met het leraarsvak. Ook wij bekijken of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je maakt direct kennis met de praktijk. Daarom loop je wekelijks twee dagen stage op een basisschool. Daarnaast studeer je twee keer een periode van vijf weken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier krijg je via probleemgestuurd onderwijs een inleiding in de onderwijswetenschappen en in de orthopedagogiek.

  Basisfase

  Basisbekwaam worden

  In het tweede studiejaar ontwikkel je je tot een breedbekwame leraar basisonderwijs. Dit betekent dat je voldoende basis hebt om alle vakgebieden te mogen geven. Omdat elk kind anders is, leer je ook omgaan met verschillen op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel niveau. Na dit jaar kun je je gaan profileren. Ook in dit jaar studeer je twee keer vijf weken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je maakt kennis met methoden en technieken van onderzoek en statistiek. Daarnaast krijg je via probleemgestuurd onderwijs kennis over het opvoeden en onderwijzen in de multiculturele samenleving.

  Profileringsfase

  Leeftijdspecialisatie en vakbekwaam worden

  In het derde studiejaar kies je een leeftijdsspecialisatie: jongere kind (groep 1-4) of oudere kind (groep 4-8). Vanuit probleemgestuurd onderwijs (PGO) werk je in kleine groepen aan uitdagingen binnen thema’s. Opbrengstgericht werken is hiervan een voorbeeld. In deze fase word je vakspecialist: je kiest voor een wereldvak of kunstvak. Je legt in deze fase van je studie ook de landelijke kennisbasistoets taal en rekenen af. Na afronding van dit jaar beheers je de competenties op profileringsniveau: klaar om af te studeren! Op de Erasmus Universiteit Rotterdam verdiep je je verder in methoden en technieken van onderzoek, maar ook in onderwijswetenschappen en orthopedagogiek.

  Afstudeerfase

  Startbekwaam worden

  Je bent er bijna. In het vierde studiejaar ontwikkel je jezelf tot startbekwame leraar basisonderwijs. Nu kun je aan de slag als innovatieve professional op hboniveau in de beroepspraktijk. In deze fase loop je een afstudeerstage. Verder volg je verdiepende vakken op de Erasmus Universiteit Rotterdam in de richting van de gekozen master Onderwijswetenschappen, Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving of Orthopedagogiek. Bovendien doe je een afstudeeronderzoek op een basisschool. Hierin laat je zien dat je startbekwaam bent en kunt instromen in de universitaire master, die je in het vijfde jaar volgt aan de Erasmus Universiteit.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Tijdens de opleiding loop je wekelijks twee dagen stage. Jaarlijks staan stages in twee verschillende groepen op het programma. In je vierde jaar loop je je LIO-stage (Leraar-In-Opleiding).

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Na vier jaar heb je je Bachelor of Education (B Ed) bij Hogeschool Rotterdam gehaald. Hierna stroom je automatisch in het vijfde jaar op de Erasmus Universiteit Rotterdam in om daar de masteropleiding Pedagogy and Education af te ronden. Je behaalt hiermee de titel Master of Science (MSc).

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroep

  De functie van academische leraar heeft een dynamisch karakter. Je staat voor de klas en bent bevoegd om in alle groepen les te geven. De Academische Pabo leidt je op tot leerkracht die in het interculturele basisonderwijs kan lesgeven. Je houdt je bezig met de rijkdom aan culturen die de grote stad biedt en (mogelijke) taalachterstand bij jonge kinderen. De opleiding leert je ook over grootstedelijke problematiek.

  Als academische leerkracht op een basisschool heb je een voortrekkersrol, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsontwikkeling en -innovatie en/of gedragsproblematiek bij kinderen.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Hogeschool Rotterdam biedt de Academische pabo aan in Rotterdam (locatie Museumpark). De onderwijseenheden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volg je daar.

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen