Social Work voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Blijf je je verwonderen over mensen en hun gedrag? Ben je nieuwsgierig en wil je iets voor hen betekenen? Zie je kansen voor mensen om meer zelfstandig en meer samen te leven? Volg dan Social Work!

Voor wie?

De bacheloropleiding Social Work is speciaal voor studenten die iets willen betekenen voor mensen die niet meer mee kunnen doen in de samenleving of buiten de boot dreigen te vallen. Voor studenten die willen meewerken hun kansen te vergroten en hun talenten te benutten. Alleen, maar meestal samen met anderen.

Wat leer je?

Je leert hoe jij iemand professioneel kunt ondersteunen. Als jij stevig in je schoenen staat en het lef hebt om op dreigende problemen af te stappen, leren wij je hoe jij als social worker het verschil kunt maken. Je start met een brede basis van twee jaar en daarna kies je een profiel dat het best bij jou past. Je ontwikkelt kennis, vaardigheden en een professionele houding om breed inzetbaar te zijn en te blijven.

Wat maakt Social Work bijzonder?

Wat Social Work echt bijzonder maakt, is dat je vanaf de start zelf leert en oefent met concrete vraagstukken uit de praktijk en je rol daarin. Wat er om je heen gebeurt, is de springplank naar de theorie. Zo leer je reële uitdagingen in hun context begrijpen en analyseren. En die context is Rotterdam, een complexe draaikolk van meer dan 175 nationaliteiten en ontelbare verschillen. Hier vind je de fysieke en mentale ruimte voor het verschil dat jij wilt maken.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Social Work voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  Social Work is in 2016 gestart na samenvoeging van Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek. De cijfers 'doorstroom naar tweede jaar' en 'diploma binnen 5 jaar' behoren nog tot deze 4 opleidingen.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  5%

  Werkloos

  57%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Waarom Social Work?

  De opleiding Social Work bij Hogeschool Rotterdam is in september 2016 van start gegaan. Voor die tijd kon je kiezen uit vier aparte sociale hbo-opleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening, of de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij. Dat is nu anders.

  Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de sociale sector sterk aan het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het overhevelen van zorgtaken van provincie naar gemeente. Of aan de omvorming van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De problematiek verandert niet, doelgroepen veranderen niet, maar wel gaan professionals in de sociale sector anders werken. Ze krijgen steeds meer en complexere taken.

  In de toekomst komt er bovendien meer vraag naar breed inzetbare social workers. Daarom heeft Hogeschool Rotterdam gekozen voor een nieuwe opleiding waar je in de eerste twee jaar uitgebreid kennismaakt met alle facetten van het sociaal werk. Daarna kies je een profiel waarmee je je kunt specialiseren. Op deze manier ben je straks goed gekwalificeerd als de social worker van de toekomst.

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Praktijk centraal

  Social Work is een sociale opleiding waarin de praktijk centraal staat. Natuurlijk, je krijgt ook theorie, maar je gaat als student Social Work direct aan de slag met beroepssituaties in de praktijk. In de eerste twee studiejaren krijg je als student Social Work theorieën aangeboden die je helpen om die beroepssituaties te begrijpen en aan te pakken. Je ontwikkelt de nodige vaardigheden en brengt meteen het geleerde in de praktijk. Ook in de laatste twee studiejaren is het de praktijk die telt. Je bent veel aan de slag in het werkveld en volgt onderwijs dat is afgestemd op jouw profielkeuze. Ook nu staan beroepssituaties centraal, maar deze worden steeds complexer. Samen met professionals uit het werkveld, docenten en onderzoekers vorm je een leerwerkgemeenschap waarin je samen werkt, leert en onderzoek doet.

  Basisprogramma jaar 1 en 2

  In het eerste en tweede studiejaar werk je telkens gedurende vijf weken aan een thema, dat steeds vanuit een ander perspectief wordt belicht. Je verwerft kennis over het thema, je ontwikkelt vaardigheden en je doet ervaring op in de praktijk. De thema’s van jaar 1 en 2 zijn Superdiversiteit, Inclusie, Macht en onmacht en Kwaliteit van leven.

  Ieder half jaar wordt afgesloten met een assessment waarbij je wordt uitgedaagd om alle kennis en vaardigheden toe te passen die tot dan aan de orde zijn geweest. In beide jaren doe je praktijkervaring op. In het eerste jaar maak je bijvoorbeeld kennis met de manier waarop jongeren met eenvoudige problematiek worden begeleid in mentoringprojecten.

  In het tweede jaar loop je een verdiepende stage en krijg je te maken met complexere problematieken. In het basisprogramma van twee jaar maak je deel uit van een klas en krijg je een studieloopbaancoach. Deze begeleidt en coacht de klas en jou als student. De klas is de eerste ‘oefentuin’ en zal in deze eerste twee studiejaren een belangrijke functie vervullen in het samen werken en samen leren.

  Profielen en programma jaar 3 en 4

  Profielen 

  Na het brede basisprogramma breekt de tijd aan dat je je als social worker kunt profileren. De laatste twee studiejaren zijn hiervoor bedoeld. Je kunt kiezen uit vier profielen:

  • Profiel Welzijn en Samenleving
  • Profiel Zorg
  • Profiel GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)
  • Profiel Jeugd

  Bekijk de profielen

  Programma jaar 3 en 4

  In het derde jaar van je opleiding loop je een jaar, van maandag tot en met donderdag, stage binnen een leerwerkgemeenschap die past bij je profielkeuze. De leerwerkgemeenschap is een leeromgeving waarin je met andere studenten, maar ook professionals uit het werkveld, docenten en zelfs onderzoekers samenwerkt.

  Vrijdag is de terugkomdag op school. De thema’s op school maken plaats voor vraagstukken die aansluiten op de beroepssituaties die kenmerkend zijn voor je gekozen profiel en de leerwerkgemeenschap waar je stage loopt. Ook de theorie heeft met deze vraagstukken te maken. Omdat de leerwerkgemeenschap hoort bij je gekozen profiel, kom je op school nieuwe gezichten tegen: andere studenten en misschien ook andere docenten dan je gewend bent.

  Het laatste jaar volg je een minor van een half jaar en rond je je studie af met een afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht, ook wel de bachelorproef genoemd, staat eveneens in het teken van het gekozen profiel. Je verricht individueel een praktijkgericht onderzoek voor een organisatie uit het werkveld naar keuze en je ontwikkelt een beroepsproduct.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  In jaar 1 en 2 is een aantal studiepunten gereserveerd voor keuzevakken. Met keuzeonderwijs kun je invulling geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal. 

  Begeleiding

  Alle studenten zijn uniek en hebben hun eigen ideeën over wat zij in hun studie willen bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een studieloopbaancoach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Minors

  Met een minor maak je de studie persoonlijk en kun je je extra profileren op de arbeidsmarkt. Je verdiept je in je vakgebied of je verbreedt je kennis in de richting van je keuze. 

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Honoursprogramma

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je CV zetten, dan biedt de opleiding Social Work een honoursprogramma voor je aan.

  Ontwikkeling en uitvoering van het honoursprogramma gebeurt onder toezicht van lectoren en onderzoekers in het kenniscentrum Talentontwikkeling. Je kunt aanhaken bij één van de onderzoekthema's. Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Internationale mogelijkheden

  Tijdens je studie kijk je niet alleen over de grenzen van je beroep, maar ook over de grenzen van je land. Denk bijvoorbeeld aan de universele rechten van de mens. Alle thema’s binnen de opleiding Social Work kun je lokaal, regionaal, nationaal en internationaal benaderen. Ook is het mogelijk om zelf naar het buitenland te gaan voor je stage of om een minor te volgen.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Social Work (B SW) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Na het afstuderen ben je een breed opgeleide professional die binnen het sociale domein alle kanten op kan. Welk beroep je ook kiest, steeds werk je met mensen die het (even) niet meer alleen kunnen en die soms tijdelijk, soms langdurig, ondersteuning of hulp nodig hebben. Sommigen hebben opvoedingsvragen, anderen relatieproblemen, schulden- of huisvestingsproblemen, psychiatrische problemen, verslavingsproblemen. Meer dan we hier kunnen opnoemen. Als social worker probeer je samen met hen de situatie te verbeteren en netwerken te versterken. Bijvoorbeeld als gezinscoach in het wijkteam, als woonbegeleider met (verstandelijk) gehandicapten, als groepsleider in de (jeugd)detentie of als jongerenwerker.

  Bekijk de beroepsbeeldfilms

  Registratie GGZ-agoog

  Als je in jaar 3 en 4 het Profiel Zorg (GGZ) gevolgd hebt, kun je je registeren als GGZ-agoog bij het Registerplein

  In het beroepsregister worden alleen GGZ-agogen toegelaten die een anderhalf jaar durende afstudeerrichting GGZ-agoog hebben gevolgd die voldoet aan de landelijke eisen. De registratie is dus een kwaliteitskeurmerk voor de sociaal professional. Registratie als GGZ-agoog betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in de GGZ. Een pre voor werkgevers. 

   

  Doorstuderen

  Na het afronden van de opleiding kun je bijvoorbeeld verder studeren bij de Master Pedagogiek, de Master Management en Innovatie of de Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam. Je moet hiervoor wel relevant werk hebben. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.