Medische Hulpverlening voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wil je graag aan het werk in de operatiekamer, op de ambulance of op de afdeling spoedeisende hulp en zelfstandig medisch-technische ondersteuning bieden? Volg dan de opleiding Medische Hulpverlening!

Als medisch hulpverlener voer je zelf medische taken uit, onder supervisie van de medisch specialist. Je krijgt te maken met stressvolle situaties die vragen om een flexibele aanpak.

Na je studie ben je in staat om onder supervisie diagnostisch onderzoek te verrichten, zelf diagnoses te stellen en therapeutisch te handelen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen jouw specialisatie. Je werkt met de nieuwste medische technologieën en beschikt over de benodigde communicatieve vaardigheden.

Als afgestudeerd medisch hulpverlener oefen je een nieuwe functie uit die tot op heden alleen door verpleegkundigen of inservice opgeleiden werd gedaan. Dat brengt je in een unieke positie die vraagt om een pioniersaanpak.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure (numerus fixus). Aanmelden is mogelijk van 1 oktober tot uiterlijk 15 januari.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Medische Hulpverlening voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  De opleiding Medische Hulpverlening is 1 september 2012 gestart. Daardoor ontbreekt een aantal cijfers.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen en met de vakgebieden anesthesie, chirurgie en acute hulpverlening (ambulancezorg en spoedeisende hulp (SEH)). Er wordt een stevig fundament gelegd voor de kennis die je in de latere fase van je opleiding nodig hebt. Je leert daarnaast veel op het gebied van medisch technisch handelen en je krijgt inzicht in een groot aantal ziektebeelden. Ook leer je goed te communiceren en samen te werken, om als professional in de zorg te kunnen functioneren. Daarnaast staat tijdens de gehele opleiding de onderbouwing van je handelen vanuit de professionele literatuur centraal. Ook ontwikkel je de vaardigheden om praktijkonderzoek te kunnen doen.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar wordt je kennisbasis verder ontwikkeld en bereid je je voor op één van de afstudeerdifferentiaties: anesthesiologische, operatieve zorg of acute hulpverlening*. Je maakt kennis met één van deze velden, en mag -met een ervaren professional- een kijkje nemen in de praktijk. In het derde jaar ga je drie dagen per week zelf in de praktijk aan de slag en volg je twee dagen theorieonderwijs. In het vierde jaar kies je een zogeheten minor en rond je de studie af met je afstudeerproject. Ook in deze fase staat de onderbouwing van je handelen vanuit professionele vakliteratuur centraal. 

  * Er wordt bij acute hulpverlening gekeken naar de balans tussen het aantal stageplaatsen en de openstelling van het profiel. 

  Differentiaties

  In het tweede jaar van de opleiding maak je een keuze uit één van onderstaande differentiaties. Hiermee richt je je op een bepaalde sector. In het derde en vierde jaar volg je alle stages in de gekozen differentiatie.

  1. Operatieve zorg

  Als medisch hulpverlener operatieve zorg ben je de rechterhand van de chirurg. Je assisteert en instrumenteert tijdens operatieve ingrepen. Jouw inzicht en bekwaamheid zorgen mede dat een operatie voorspoedig en zo snel mogelijk kan verlopen.

  2. Anesthesiologische zorg

  Als medisch hulpverlener anesthesiologie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt pijnloos geopereerd kan worden. Om te voorkomen dat de patiënt schade oploopt, bewaak je tijdens de operatie zijn vitale functies, zoals ademhaling, bewustzijn en temperatuurregulatie, en grijp je in als het nodig is.

  3. Acute hulpverlening

  Acute hulpverlening richt zich op ambulancezorg en spoedeisende hulp (SEH). Als medisch hulpverlener ambulancezorg zorg je voor de eerste opvang en diagnostiek van de patiënt na een calamiteit en je zorgt voor een veilig transport van de patiënt naar het ziekenhuis. Als medisch hulpverlener SEH beoordeel je de situatie, bied je eerste hulp en regel je het vervolgtraject voor de patiënt.

  Bij de differentiatie 'Acute hulpverlening' wordt gekeken naar de balans tussen het aantal stageplaatsen en de openstelling van het profiel.

  Het onderwijsprogramma is in nauwe samenwerking met het werkveld en het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) ontwikkeld. In het Erasmus MC wordt veel patiëntgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar behandelingen en behandelmethoden, en worden patiënten met de meest uiteenlopende aandoeningen behandeld. Hierdoor doe je kennis op van de laatste methodes en technieken binnen de verschillende differentiaties.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In jaar 1 volg je een oriënterende stage van 2 weken. In jaar 3 ga je gedurende het hele studiejaar 3 dagen per week stage lopen, dit doe je binnen de door jou gekozen differentiatie. Je volgt daarnaast nog 2 dagen in de week theorieonderwijs. In jaar 4 ga je in het laatste semester 3 dagen per week stage lopen. Dit doe je naast je afstudeeronderzoek.

  Afstuderen

  In het laatste jaar studeer je af op een onderwerp uit de beroepspraktijk.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je het Honoursprogramma volgen.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Na het afronden van de opleiding kun je als medisch hulpverlener aan de slag in de operatieve zorg, waarbij je de rechterhand van de chirurg bent. Als medisch hulpverlener in de anesthesiologie zorg je samen met de anesthesioloog voor een pijnloze en veilige operatie.

  Medisch hulpverlener anesthesiologie

  Als medisch hulpverlener anesthesiologie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt pijnloos geopereerd kan worden. Om te voorkomen dat de patiënt schade oploopt, bewaak je tijdens de operatie zijn vitale functies, zoals  ademhaling, bewustzijn en  temperatuurregulatie, en grijp je in als het nodig is.

  Medisch hulpverlener operatieve zorg

  Als medisch hulpverlener operatieve zorg ben je de rechterhand van de chirurg. Je bent in je denken en handelen de chirurg steeds een stap voor. Je assisteert en instrumenteert tijdens operatieve ingrepen. Jouw inzicht en bekwaamheid zorgen mede dat een operatie voorspoedig en zo snel mogelijk kan verlopen.

  Medisch hulpverlener acute hulpverlening

  Als medisch hulpverlener ambulancezorg, zorg je voor de eerste opvang en diagnostiek van de patiënt na een calamiteit en je zorgt voor een veilig transport van de patiënt naar het ziekenhuis. Als medisch hulpverlener op de SEH beoordeel je de situatie, bied je eerste hulp en regel je het vervolgtraject voor de patiënt. 

  Doorstuderen

  Na de opleiding Medische Hulpverlening kun je een masteropleiding gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de masteropleiding Physician Assistant (PA), die Hogeschool Rotterdam aanbiedt. Deze master sluit goed aan op de bachelor Medische Hulpverlening. Voordat je met deze masteropleiding kun starten, moet je wel eerst twee jaar werkervaring opdoen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.