Medische Hulpverlening voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wil je graag aan het werk in de operatiekamer, op de ambulance of op de afdeling spoedeisende hulp en zelfstandig medisch-technische ondersteuning bieden? Volg dan de opleiding Medische Hulpverlening!

Als medisch hulpverlener voer je medische ondersteunende taken uit. Je krijgt te maken met stressvolle situaties die vragen om een flexibele aanpak. Binnen deze (stressvolle) situaties spelen goede communicatie en samenwerking een belangrijke rol.

Na je studie ben je in staat om onder supervisie diagnostisch onderzoek te verrichten, diagnoses te stellen en therapeutisch te handelen. Je levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen jouw beroep en werkt met de nieuwste medische technologieën.

Als afgestudeerd medisch hulpverlener oefen je een nieuwe functie uit. Dat brengt je in een unieke positie die vraagt om een pioniersaanpak en om doorzettingsvermogen.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure (numerus fixus). Aanmelden is mogelijk van 1 oktober tot uiterlijk 15 januari.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Medische Hulpverlening voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  De opleiding Medische Hulpverlening is 1 september 2012 gestart. Daardoor ontbreekt een aantal cijfers.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen en met de vakgebieden anesthesie, chirurgie en acute hulpverlening. Er wordt een stevig fundament gelegd voor de kennis die je in de latere fase van je opleiding nodig hebt. Je leert daarnaast veel op het gebied van medisch technisch handelen en je krijgt inzicht in een groot aantal ziektebeelden. Ook leer je goed te communiceren en samen te werken, om als professional in de zorg te kunnen functioneren. Daarnaast staat tijdens de gehele opleiding de onderbouwing van je handelen vanuit de professionele literatuur centraal. Ook ontwikkel je de vaardigheden om praktijkonderzoek te kunnen doen.

  Verder loop je in het eerste jaar een zorgstage en ga je je oriënteren op je toekomstige werkplekken. Dit doe je door met ervaren professionals een kijkje te nemen in de praktijk.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar wordt je basiskennis verder ontwikkeld en bereid je je voor op één van de afstudeerdifferentiaties: anesthesiologische zorg, operatieve zorg of acute hulpverlening. Om je te ondersteunen bij je keuze voor een differentiatie wordt er een speeddate georganiseerd met professionals uit het werkveld. In het derde jaar ga je drie dagen per week zelf in de praktijk aan de slag en volg je twee dagen theorieonderwijs. In het vierde jaar kies je een minor en rond je de studie af met je afstudeerproject. Ook in deze fase staat de onderbouwing van je handelen vanuit professionele vakliteratuur centraal. Het onderwijsprogramma is in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld. In de praktijk wordt veel patiëntgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar behandelingen en behandelmethoden, en worden patiënten met de meest uiteenlopende aandoeningen behandeld. Hierdoor doe je kennis op van de laatste methodes en technieken binnen het beroep van medisch hulpverlener.

  Differentiaties

  In het tweede jaar van de opleiding maak je een keuze uit één van onderstaande differentiaties. Hiermee richt je je op een bepaalde sector. In het derde en vierde jaar volg je alle stages in de gekozen differentiatie.

  Als medisch hulpverlener operatieve zorg ben je de rechterhand van de chirurg. Je assisteert en instrumenteert tijdens operatieve ingrepen. Jouw inzicht en bekwaamheid zorgen mede dat een operatie voorspoedig en zo snel mogelijk kan verlopen.

  Als medisch hulpverlener anesthesiologie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt pijnloos geopereerd kan worden. Om te voorkomen dat de patiënt schade oploopt, bewaak je tijdens de operatie zijn vitale functies, zoals ademhaling, bewustzijn en temperatuurregulatie, en grijp je in als het nodig is.

  Acute hulpverlening richt zich op ambulancezorg en spoedeisende hulp (SEH). Als medisch hulpverlener ambulancezorg zorg je voor de eerste opvang en diagnostiek van de patiënt na een calamiteit en je zorgt voor een veilig transport van de patiënt naar het ziekenhuis. Als medisch hulpverlener SEH beoordeel je de situatie, bied je eerste hulp en regel je het vervolgtraject voor de patiënt.

  Bij de differentiatie 'Acute hulpverlening' wordt gekeken naar de balans tussen het aantal stageplaatsen en de openstelling van het profiel.

  Het onderwijsprogramma is in nauwe samenwerking met het werkveld en het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) ontwikkeld. In het Erasmus MC wordt veel patiëntgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar behandelingen en behandelmethoden, en worden patiënten met de meest uiteenlopende aandoeningen behandeld. Hierdoor doe je kennis op van de laatste methodes en technieken binnen de verschillende differentiaties.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

  Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

  De jeugd is de gezondste leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Maar tegelijkertijd is de jeugd ook kwetsbaar. De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op ziekte en gezondheid verschuiven naar gedrag en gezondheid. Dit vraagt nogal wat van kinderen en jongeren met een beperking. En van de zorgprofessionals die met deze kinderen en jongeren werken. In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk, op het terrein van de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. De onderwerpen zijn ziekte-overstijgend en gaan over thema’s waar je als hulpverlener kennis van moet hebben om zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften.

  Een meerderheid van de artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg krijgt regelmatig te maken met geweld. Het geweld leidt tot een verminderde kwaliteit van de gezondheidszorg en stress voor de werknemers. In Nederland krijgt ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg te maken met fysiek, verbaal of psychisch geweld. In deze minor verdiep je je in de achtergronden van geweld tegen hulpverleners en leer je deze ontwikkelingen in internationaal perspectief te plaatsen.

  Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

  Tijdens deze minor leer je meer over vitale functies en hoe te handelen bij acuut zieke patiënten. Simulatieonderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Naast kennisontwikkeling staat kennismaking centraal met vraagstukken vanuit het acute werkveld zoals de Intensive Care Unit (ICU), Coronary Care Unit (CCU), Spoedeisende Hulp (SEH). Deze vraagstukken richten zich voornamelijk op thema’s van kwaliteit en veiligheid. Je gaat met deze vraagstukken aan de slag om tot een onderbouwd advies richting de praktijk te komen.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het laatste jaar studeer je af op een onderwerp uit de beroepspraktijk.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je het Honoursprogramma volgen.

  In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Als medisch hulpverlener op bachelorniveau ben je werkzaam binnen een specifiek domein van medische hulp- en dienstverlening. Deze domeinen bevinden zich vooralsnog in de acute-, interventie- en diagnostische zorg. De kern van het beroep is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen volgens de (evidence based) richtlijnen. Concreet behoren het onderzoeken, monitoren, behandelen, begeleiden van en communiceren met patiënten tot de taken van de medisch hulpverlener. Het gaat hier om alle patiënten die aandoeningen hebben en die binnen het door jou gekozen domein vallen.

  Als medisch hulpverlener werk je onder supervisie van en op verwijzing door, óf in directe samenwerking met een medicus. De differentiatie Ambulancezorg is hierbij een uitzondering, want daar werk je zelfstandig volgens het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg. Je werkt als medisch hulpverlener in directe samenwerking met onder andere medisch specialisten, arts-assistenten, physician assistants, verpleegkundig specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en paramedici. Je gaat daarbij uit van de geldende protocollen en richtlijnen van de betreffende zorginstelling. Daarnaast handel je volgens landelijk geldende protocollen, zoals het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH).

  Kijk voor meer informatie op www.nvbmh.nl.

   

  Beroep

  Een uitleg van de beroepen:

  Als medisch hulpverlener anesthesiologie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt pijnloos geopereerd kan worden. Om te voorkomen dat de patiënt schade oploopt, bewaak je tijdens de operatie zijn vitale functies, zoals ademhaling, bewustzijn en temperatuurregulatie, en grijp je in als het nodig is.

  Als medisch hulpverlener operatieve zorg ben je de rechterhand van de chirurg. Je bent in je denken en handelen de chirurg steeds een stap voor. Je assisteert en instrumenteert tijdens operatieve ingrepen. Jouw inzicht en bekwaamheid zorgen mede dat een operatie voorspoedig en zo snel mogelijk kan verlopen.

  Als medisch hulpverlener ambulancezorg, zorg je voor de eerste opvang en diagnostiek van de patiënt na een calamiteit en je zorgt voor een veilig transport van de patiënt naar het ziekenhuis. Als medisch hulpverlener op de SEH beoordeel je de situatie, bied je eerste hulp en regel je het vervolgtraject voor de patiënt.

  Doorstuderen

  Na de opleiding Medische Hulpverlening kun je een masteropleiding gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de masteropleiding Physician Assistant (PA), die Hogeschool Rotterdam aanbiedt. Deze master sluit goed aan op de bachelor Medische Hulpverlening. Voordat je met deze masteropleiding kun starten, moet je wel eerst twee jaar werkervaring opdoen.

  Ook kun je verder gaan met een masteropleiding aan de universiteit, zoals Zorgmanagement of Gezondheidswetenschappen. Wel moet je hiervoor eerst een schakelprogramma (premaster) volgen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.