Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de decentrale selectie is nu niet meer mogelijk. Je kon je tot uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink.

Decentrale selectie: uiterlijk 15 januari 2017 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2017-2018 maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. Dat noemen we decentrale selectie.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2017 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2016.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de decentrale selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont. 

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 40 studenten toe te laten tot de opleiding Medische Hulpverlening. Voor dit aantal studenten is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot. Er is namelijk maar een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Dit komt door een tekort aan hbo-opgeleide medewerkers op de werkvloer die de studenten kunnen begeleiden. Daarnaast is er een beperkte arbeidsmarkt. Met de decentrale selectie willen we tevens voorkomen dat er meer medisch hulpverleners afstuderen dan er vraag naar is.

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Je motivatie voor de opleiding. Dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.
 2. Je rekenkundige vaardigheden. Dit is belangrijk omdat je medicijnen moet oplossen, verdunnen en toedienen. Hierbij mag je geen fouten maken.
 3. Je Engelse vaardigheden. De onderzoeksliteratuur is veelal in het Engels. Het is daarom belangrijk dat je begrijpend Engels kunt lezen.
 4. Je studievaardigheden. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.
 5. Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2017-2018 bestaat uit 2 onderdelen.

In ronde 1 kun je maximaal 40 punten behalen. De beste 75 scorende studenten worden geselecteerd voor de 2e ronde. Bij meer dan 75 gelijk scorende studenten zal de uitkomst van de startmeter meetellen. Hoe dichter je score bij het matchingsprofiel van de opleiding ligt, hoe groter de kans op selectie is.

In ronde 2 kun je maximaal 75 punten behalen. De uiteindelijke uitslag wordt bepaald door de scores van beide rondes bij elkaar op te tellen en deze door 2 te delen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel bestaat uit meerdere opdrachten en vindt plaats in februari 2017. Dit onderdeel doe je op Hogeschool Rotterdam.

Opdracht 1: Startmeter
Voorafgaand aan de dag dat je naar Hogeschool Rotterdam komt maak je thuis de Startmeter. De Startmeter is een digitale vragenlijst. Deze gaat over jouw persoonlijke situatie en motivatie en zegt daarmee iets over hoe goed de opleiding bij jou past. Je krijgt hiervoor een score toegekend tussen de 0 en 10 punten.

Opdracht 2: Rekentoets
Met de rekentoets worden je rekenkundige vaardigheden getoetst. Je krijgt 30 meerkeuzevragen. Een rekenmachine is toegestaan. Je kunt maximaal 10 punten behalen voor deze toets.

Opdracht 3: Toets Engels
Met de toets Engels worden je Engelse vaardigheden getoetst. Deze toets wordt afgenomen aan de hand van een Engels artikel. Je krijgt hierover 15 meerkeuzevragen. Je kunt voor deze toets maximaal 10 punten behalen.

Opdracht 4: Toets naar aanleiding van het hoorcollege
Op de dag dat je naar de hogeschool komt krijg je een hoorcollege. Later op de dag krijg je hierover een toets welke uit 30 meerkeuzevragen bestaat. Met deze toets worden je studievaardigheden getoetst en wordt gekeken of je hoofd en bijzaken kunt onderscheiden. Je kunt maximaal 10 punten behalen.

Je kunt voor dit onderdeel maximaal 40 punten behalen.

Onderdeel 2

De 75 best scorende studenten uit ronde 1 worden uitgenodigd voor deelname aan ronde 2. Dit onderdeel bestaat uit een motivatiegesprek en vindt plaats in maart 2017. Dit onderdeel bereid je thuis voor maar wordt op de hogeschool afgenomen.

 • Voorafgaand aan het motivatiegesprek maak je thuis een korte motivatiebrief (maximaal 10 zinnen). Deze motivatiebrief lever je in voor aanvang van het gesprek.
 • Op school geef je aan iemand van de opleiding een korte mondelinge presentatie van maximaal 5 minuten over jouw motivatie(brief).
 • Vervolgens word je maximaal 10 minuten bevraagd door iemand van de opleiding. Dit wordt gedaan naar aanleiding van jouw brief en presentatie.

Je kunt voor dit onderdeel maximaal 75 punten behalen.

Geselecteerd? Accepteer je plaats in Studielink!

Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Je kunt maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats toegewezen krijgt, bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen.

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2017.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari en maart 2017
 • Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Decentrale selectie studiejaar 2017-2018'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.