Menu Zoeken English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Selectie: uiterlijk 15 januari 2021 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2021-2022 maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2021 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2020.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont. 

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 40 studenten toe te laten tot de opleiding Medische Hulpverlening. Voor dit aantal studenten is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot. Er is namelijk maar een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Dit komt door een tekort aan hbo-opgeleide medewerkers op de werkvloer die de studenten kunnen begeleiden. Daarnaast is er een beperkte arbeidsmarkt. Met de decentrale selectie willen we tevens voorkomen dat er meer medisch hulpverleners afstuderen dan er vraag naar is.

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Je motivatie voor de opleiding. Dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.
 2. Je rekenkundige vaardigheden. Dit is belangrijk omdat je medicijnen moet oplossen, verdunnen en toedienen. Hierbij mag je geen fouten maken.
 3. Je Engelse vaardigheden. De onderzoeksliteratuur is veelal in het Engels. Het is daarom belangrijk dat je begrijpend Engels kunt lezen.
 4. Je studievaardigheden. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.
 5. Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.

De selectieprocedure voor 2020-2021 bestond uit 2 onderdelen. De selectieprocedure voor 2021-2022 vind je hier binnenkort. Onderstaande informatie geeft alleen een indicatie van wat je kunt verwachten, maar is dus nog niet de definitieve procedure voor 2021-2022.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel bestaat uit meerdere opdrachten en vindt plaats op woensdag 5 februari 2020. Dit onderdeel doe je op Hogeschool Rotterdam.

Opdracht 1: Startmeter
Voorafgaand aan de dag dat je naar Hogeschool Rotterdam komt maak je thuis de Startmeter. De Startmeter is een digitale vragenlijst. Deze gaat over jouw persoonlijke situatie en motivatie en zegt daarmee iets over hoe goed de opleiding bij jou past. Je kunt voor de Startmeter maximaal 16 punten halen.

Opdracht 2: Toets (medisch) rekenen
Met de rekentoets worden je rekenkundige vaardigheden getoetst. Je krijgt meerkeuzevragen. Een rekenmachine is toegestaan. Je kunt maximaal 10 punten behalen voor deze toets.

Opdracht 3: Toets Engels
Met de toets Engels worden je Engelse vaardigheden getoetst. Deze toets wordt afgenomen aan de hand van een Engels artikel. Je krijgt hierover meerkeuzevragen. Het gebruik van een woordenboek is niet toegestaan. Je kunt voor deze toets maximaal 10 punten behalen.

De scores van deze 3 opdrachten bij elkaar opgeteld vormen de totaalscore over ronde 1.

Onderdeel 2

De 75 best scorende studenten uit ronde 1 worden uitgenodigd voor deelname aan ronde 2. Dit onderdeel bestaat uit twee opdrachten en vindt plaats op dinsdag 17 maart 2020 op Hogeschool Rotterdam.

Opdracht 1: Toets ‘Critical Thinking’
Voorafgaand aan de tweede ronde maak je thuis de digitale toets ‘Critical Thinking’. De informatie voor het kunnen maken van deze toets krijg je na ronde 1 toegestuurd. De uitkomst van deze toets wordt gebruikt als input voor het motivatiegesprek.

Opdracht 2: Motivatiegesprek
Je voert een gesprek van 15 minuten met een docent van de opleiding op basis van de uitkomsten van de toets Critical Thinking.

De scores van deze 2 opdrachten bij elkaar opgeteld vormen de totaalscore over ronde 2 en bepalen daarmee welke plaats je krijgt op de ranking.

Op 15 april 2021 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Deze opleiding had in studiejaar 2020-2021 een capaciteit van 40 plaatsen, hetzelfde aantal als voor 2021-2022. Voor 2020-2021 zijn er 250 kandidaten op de ranglijst geplaatst. Het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan naar rangnummer 58.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2021.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari en maart 2021.
 • Op 15 april 2021 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen