Menu English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Selectie: uiterlijk 15 januari 2024 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2024-2025 maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2024 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

  • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
   • ontvang je de uitnodiging om je Hogeschoolaccount te activeren. Hiermee kun je inloggen op alle systemen van de hogeschool. Start bij Mijn HR (via mijn.hr.nl of download de app voor iOS of Android), daarin zie je onder Mijn aanmelding precies aan welke voorwaarden je (nog) moet voldoen om ingeschreven te worden voor je opleiding. Met je Hogeschoolaccount kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst staat vlak voor de start van de studie op HINT. Je hebt tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont. 

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 40 studenten toe te laten tot de opleiding Medische Hulpverlening. Voor dit aantal studenten is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats groot. Er is namelijk maar een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Dit komt door een tekort aan hbo-opgeleide medewerkers op de werkvloer die de studenten kunnen begeleiden. Daarnaast is er een beperkte arbeidsmarkt. Met de decentrale selectie willen we tevens voorkomen dat er meer medisch hulpverleners afstuderen dan er vraag naar is.

In de selectieprocedure toetsen we je op de zogenaamde selectiecriteria die bestaan uit verplicht aan te tonen eisen/voorwaarden. Alleen als je aan de eis/voorwaarde voldoet die in ronde 1 van de selectieprocedure wordt getoetst, krijg je op basis van de resultaten van de selectieprocedure een plaats op de ranglijst toegewezen. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking kom en hoe meer kans je hebt op een plaats bij de opleiding. Als je niet aan de eis/voorwaarde voldoet (minimaal een voldoende voor de toets medisch rekenen en de toets Engels), dan kan je helaas niet door naar ronde 2.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Je motivatie voor de opleiding. Dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.
 2. Je rekenkundige vaardigheden. Dit is belangrijk omdat je medicijnen moet oplossen, verdunnen en toedienen. Hierbij mag je geen fouten maken.
 3. Je Engelse vaardigheden. De onderzoeksliteratuur is veelal in het Engels. Het is daarom belangrijk dat je begrijpend Engels kunt lezen.
 4. Je studievaardigheden. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.
 5. Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen. 

De selectieprocedure voor 2024-2025 bestaat uit 2 rondes.

Ronde 1

Ronde 1 bestaat uit 2 toetsen en wordt online afgenomen op vrijdag 9 februari 2024.

Toets 1: (medisch) rekenen, online thuis (eis/voorwaarde), vrijdag 9 februari 2024, 13.00 uur (duur 50 minuten)
Met de rekentoets worden je rekenkundige vaardigheden getoetst. Je krijgt meerkeuzevragen. De toets wordt digitaal afgenomen. Een rekenmachine is toegestaan. Er is voor deze toets géén lesstof beschikbaar die je moet bestuderen. De toets wordt op havo-niveau afgenomen. Je kunt eventueel een oefentoets medisch rekenen raadplegen op internet. Je kunt maximaal 15 punten behalen voor deze toets. 

Toets 2: Engels, online thuis (eis/voorwaarde), vrijdag 9 februari 2024, 14.30 uur (duur 50 minuten)
Met de toets Engels worden je Engelse vaardigheden getoetst. Deze toets wordt afgenomen aan de hand van een Engels artikel. Je krijgt hierover meerkeuzevragen. De toets wordt digitaal afgenomen. Er is voor deze toets géén lesstof beschikbaar die je moet bestuderen. De toets wordt op havo-niveau afgenomen. Het gebruik van een woordenboek is niet toegestaan. Je kunt voor deze toets maximaal 15 punten behalen. 

De scores van deze 2 toetsen bij elkaar opgeteld vormen de totaalscore over ronde 1.

Ronde 2

In de week van 29 februari 2024 krijg je via de mail te horen of je door bent naar de tweede ronde. De 85 best scorende studenten uit ronde 1 worden uitgenodigd voor deelname aan ronde 2 (eis is dat je minimaal een voldoende hebt behaald voor beide onderdelen in de eerste ronde). Dit onderdeel bestaat uit 2 opdrachten.

Opdracht 1: Startmeter
De Startmeter is een digitale vragenlijst. Deze gaat over jouw persoonlijke situatie en motivatie en zegt daarmee iets over hoe goed de opleiding bij jou past. Je kunt voor de startmeter géén punten behalen. De uitkomst van de startmeter zal worden gebruikt als input voor het motivatiegesprek.

De startmeter maak je via mijnaanmelding.hr.nl (‘Deelname aan decentrale selectie’ – ‘startmeter’ – ‘vul direct de vragenlijst in’).

Let op: Je kunt de startmeter enkel maken via een vaste computer of laptop met Google Chrome. Met een smartphone en/of tablet gaat dit niet lukken. De startmeter moet uiterlijk 3 maart 2024 23.59 uur gemaakt zijn.

Opdracht 2: Motivatiegesprek
Je voert een gesprek met een docent van de opleiding op basis van de uitkomsten van de startmeter. De gesprekken zullen online via MS-Teams plaatsvinden in de week van 18 en 25 maart 2024.

In de week van 4 maart 2024 zal je via je HR-mailadres een aanmeldlink ontvangen om je aan te melden voor een datum en tijdstip voor het gesprek. Je kunt hiervoor max. 70 punten behalen.

De totaalscores over ronde 1 en 2 worden bij elkaar opgeteld en daarmee wordt bepaald welke plaats je krijgt op de ranking.  

Op 15 april 2024 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Deze opleiding had in studiejaar 2023-2024 een capaciteit van 40 plaatsen, hetzelfde aantal als voor 2024-2025. Voor 2023-2024 waren er 430 deelnemers aan de selectie. Van hen zijn er 84 doorgegaan naar de tweede selectieronde. Het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan naar rangnummer 51, dus niet iedereen is geplaatst.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2024.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari en maart 2024.
 • Op 15 april 2024 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een bezwaar indienen. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen