Menu
  English

  Ondernemen voltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Associate degree

  • Taal

   Nederlands

  Altijd al gedroomd van het opzetten van een eigen bedrijf en wil je je kennis over ondernemerschap verdiepen?

  Heb jij een ondernemende mindset en een echte winnaarsmentaliteit? Ben je op zoek naar innovatieve manieren van ondernemen? Wil je voorop gaan in de strijd en heb je voldoende incasseringsvermogen om aan jouw verbeterpunten te werken? Dan zit je bij de Associate degree-opleiding Ondernemen goed.
   
  Deze tweejarige opleiding helpt je bij het starten en opschalen van een eigen bedrijf. De Ad Ondernemen is opgezet in samenwerking met ondernemers en vakexperts. Hierdoor krijg je de juiste tools aangereikt om met een ondernemende mindset in het leven te staan. Je sluit de opleiding af met het wettelijk erkend Associate degree-diploma. Daarnaast beloven wij onze studenten vooruitgang, passie, lef en een manier van werken en leren die jou helpt om te denken en te excelleren als ondernemer.
   
  "Durven, doen en doorzetten."

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Thema's

  In de twee jaar durende opleiding Ad Ondernemen staan vier thema's centraal. Dit zijn: oriëntatie op ondernemen, waardepropositie, valideren en lancering. Binnen deze thema's krijg je een ideale mix van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Zo verkrijg je de juiste ondernemersvaardigheden die je tijdens je studie direct in de praktijk kunt inzetten. 

  Programma

  Ondernemen is opgebouwd rond de drie hoofdcompetenties van het International Framework voor ondernemerschap (EntreComp):

  1. Ideeën en kansen: Je leert kansen in de markt te spotten en hier creatieve oplossingen op toe te passen. Je leert hoe je vanuit een visie strategisch kunt ondernemen, hoe je met je onderneming op meerdere vlakken toegevoegde waarde kunt leveren en hoe je ethisch en duurzaam verantwoord kunt ondernemen.

  2. Hulpbronnen: Je leert hoe je realistische en haalbare doelen kunt ontwikkelen en behalen, en hoe je als ondernemer gemotiveerd kunt blijven en kunt omgaan met tegenslagen. Je leert een plan te ontwikkelen hoe om te gaan met beschikbare (financiële) middelen die nodig zijn voor jouw ondernemende activiteiten en hoe je jouw boodschap en visie op andere belanghebbenden/betrokkenen kunt overbrengen, bijvoorbeeld door het gebruik van (sociale) media. 

  3. Actie: Je leert om waarde te creëren voor je onderneming op basis van nieuwe ideeën en kansen, een plan te ontwikkelen om (lange)termijndoelen te bereiken, beslissingen te nemen op basis van een risicoanalyse, individueel of in groepsverband met verschillende mensen samen te werken en te reflecteren op je eigen handelen om jouw waarde creërende ondernemersactiviteiten te verbeteren.

  De Ad Ondernemen biedt een mooie balans tussen theorie en praktijk. Tijdens het thema oriëntatie op ondernemen ga je in teamverband aan de slag met een ondernemersvraagstuk. Je doet hiermee praktijkervaring op en bouwt tegelijkertijd aan je netwerk. Vanaf het thema waardepropositie krijg je de kans om een start-up op te zetten of verder te bouwen aan jouw concept. Het afstuderen in jaar twee staat in het teken van het lanceren van jouw eigen onderneming.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Afstuderen

  Dit is de laatste fase van de opleiding, waarin je gaat afstuderen. Het afstudeerthema is Lancering. In deze fase is jouw businessconcept klaar om jouw onderneming of product te gaan lanceren.
   
  Je lanceert een product of dienst, bouwt verder aan een betere versie, gaat opschalen naar een volledige organisatie en blijft continu valideren en aanpassen op basis van (nieuwe) kennis over jouw klant. In dit thema staat het laten zien van competent ondernemersgedrag binnen jouw eigen onderneming centraal.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
  3 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Na de opleiding kun je verder met het opschalen van je eigen onderneming of het aanpakken van een nieuw probleem waar je mogelijkheden voor ziet. Ook kun je uitstekend aan de slag als ondernemende manager. Als 'ondernemende manager' kun je leidinggeven aan een afdeling, team of vestiging. Je hebt de ondernemende mindset, creëert kansen en herkent ideeën, weet welke hulpbronnen er nodig zijn en bent pro-actief.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Meet the alumni

  Interviews met oud-studenten Ondernemen

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties