Menu English

Sales & Accountmanagement voltijd

Associate degree

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Heb je een passie voor sales, wil je leren hoe je dit toepast in jouw (toekomstige) baan? Of wil je een volgende stap zetten in jouw carrière? Deze opleiding maakt van jou dé commerciële professional.

 
Het vakgebied sales verandert in rap tempo. Door digitalisering verandert het oriëntatie- en koopproces van de klant. De klant wordt steeds slimmer en veeleisender. Om hierop in te kunnen spelen, moeten bedrijven hun verkoopproces aanpassen en op geheel nieuwe wijze relaties opbouwen met potentiële klanten. Dit vraagt ook om een ander type verkoper. Meer dan ooit hebben bedrijven proactieve mensen met een brede kennis van salestoepassingen en een specialisme in het koop- en verkoopproces nodig, die kunnen inspelen op de flexibiliteitseisen van de consument.
 
De tweejarige Associate degree-opleiding Sales & Accountmanagement speelt in op deze ontwikkelingen. De opleiding is opgebouwd vanuit het principe dat een goede verkoper niet alleen beschikt over kennis, maar zich juist onderscheidt op vaardigheden en houding. Daarom staat bij de Ad Sales & Accountmanagement niet alleen de theorie, maar juist ook het ontwikkelen van salesvaardigheden en het creëren van een goede saleshouding centraal.
 
Tijdens de opleiding komen alle fases voor zowel het werven als het behouden van klanten aan bod: oriëntatie, marketing, sales, aftersales, klantbelevingsmanagement, accountmanagement en verkoopleiderschap.
 
In samenwerking met het bedrijfsleven, krijg jij tools om het beste uit jezelf te halen. Het ontwikkelen van je vaardigheden leer je vooral door te doen. Daarom is in het programma van de voltijdopleiding veel praktijkervaring in de vorm van stages opgenomen.
 

"Lef, commercieel en overtuigend."

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (2 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar start met een oriëntatie op het salesvak. In deze periode laten we je kennismaken met wat sales anno nu inhoudt, welke trends en ontwikkelingen er zijn. Daarnaast besteden we in deze periode veel aandacht aan jouw salesvaardigheden.

Het vinden van jouw klanten en hoe je deze bereikt staan centraal in periode 2. Het thema in deze periode is Marketing. Hoe profileer je jouw bedrijf zowel online als offline? Je gaat aan de slag met digitale salesvaardigheden en fysieke salesvaardigheden, zoals bijvoorbeeld 'cold calling'. Ook hier is aandacht voor de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Het thema van periode 3 is Sales. Je gaat in gesprek met jouw klant. In deze periode leer je hoe je het aanbod afstemt op de behoeften en wensen van de klant. Wat zijn nu eigenlijk de kenmerken van het aanbod en hoe kunnen we dit omzetten? Je verzamelt alle benodigde kennis van jouw klant en hoe je deze verbindt aan het aanbod van het bedrijf. Je analyseert de interne verkoopcyclus van de organisatie: wat gaat goed, wat kan beter? Je ontwikkelt je verder in jouw verkoopvaardigheden met meer complexe klantgesprekken.

In de laatste periode van jaar één staat Aftersales centraal. Welke afspraken maak je met je klant? Hoe leg je deze vast? Waar moet je op letten? Wat is de rol van algemene voorwaarden? Hoe houd je de klant die je binnen hebt gehaald tevreden? Hoe kun je de klanten uitbreiden? Hoe houd je goed contact met de klant ook als het even wat minder gaat? Hoe breng je klanttevredenheid in beeld en wat doe je om die te verhogen? Je leert vaardigheden om klachten om te zetten in kansen.

Het tweede jaar

In het tweede jaar verdiep je jouw kennis met Customer Experience Management, oftewel: klantbelevingsmanagement. Hoe ziet de customer journey eruit? Wat beleeft de klant in elk contact met het bedrijf? Hoe verbind je daarbij de online met de offline wereld? Hoe zorg je voor een onuitwisbare indruk, ook in je gesprek?

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor een aantal klanten van een bedrijf. Hoe beheer je deze? Hoe ga je om met grote klanten, jouw key-accounts? Hoe behartig je de belangen van jouw klanten binnen jouw organisatie? Welke invloed kun je uitoefenen op de organisatorische aspecten van het ordertraject? Je ontwikkelt jouw verkoopvaardigheden in complexe klantcontacten met meerdere belanghebbenden.

In periode 3 ga je aan de slag met Sales Leadership. Hoe is de salesorganisatie van een bedrijf ingericht? Hoe breng je deze in beeld? Hoe maak je de kwaliteit van de sales zichtbaar? Welke verbetermogelijkheden zijn er? Hoe kun je daar invulling aan geven? Hoe zorg je voor draagvlak en dat verbeteringen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden? Verkopen van jouw plannen doe je ook intern. Je leert vaardigheden om collega’s en eventueel klanten mee te nemen in jouw verbetervoorstellen.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stagelopen

Sales leer je door te doen. Daarom is er bij deze opleiding veel tijd ingeruimd om stage te lopen en ervaring bij bedrijven op te doen. In het tweede deel van het eerste jaar werk je twee dagen per week bij een bedrijf voor jouw sales experience. In de eerste drie periodes van jaar twee werk je drie dagen per week bij een bedrijf, jouw sales boost.

Afstuderen

Je sluit de opleiding af met het voeren van een complex verkoopgesprek en een presentatie. Je leert in deze periode je vaardigheden en saleshouding nog verder te verbeteren. In de presentatie verbind je jouw belangrijkste ontwikkeling met een thema uit de sales waarin je jouw expertise toont. Ter voorbereiding daarvan doe je onderzoek en verdiep je je in het onderwerp van jouw keuze.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
3 dagen les per week
22 uren zelfstudie per week

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Het profiel van de opleiding is breed en gericht op een verscheidenheid aan contexten, sectoren, bedrijfsprocessen en functieprofielen. Met een diploma Ad Sales & Accountmanagement op zak kun je daardoor vele kanten op binnen verschillende sectoren. Zo kun je bij een commercieel bedrijf aan de slag, maar ook bijvoorbeeld bij de overheid.
 

Voorbeelden van functies die je na de opleiding kunt vervullen:

 • Sales representatieve
 • Commercieel medewerker
 • Medewerker relatiebeheer
 • Junior salesmanager
 • Verkoopadviseur
 • Medewerker binnendienst/buitendiens
 • Accountmanager

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

 

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties