Menu English

Business IT & Management voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil jij waarde toevoegen aan organisaties en innovatie aanjagen? Bij de opleiding Business IT & Management leer je IT in te zetten om bedrijfsprocessen, diensten en producten te optimaliseren.

Bij de opleiding Business IT & Management leiden we ‘change agents’ op die werken aan de belangrijke vraagstukken van deze tijd. ImpaCT maken noemen we dat. Met thema’s vanuit het bedrijfsleven en de IT-wereld word je klaargestoomd om verandering te brengen. Tijdens deze opleiding leer je om IT maximaal bij te laten dragen aan de doelen van organisaties. Zo leer je nieuwe ontwikkelingen in de IT te herkennen en die te vertalen naar nieuwe diensten, producten en duurzame manieren om te werken.

Ook leer je informatiebehoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar de IT. Tot slot leer je ook hoe je die verbeteringen in een businessomgeving daadwerkelijk realiseert en leiding geeft aan die veranderingen. Business IT & Management bestaat uit een mix van IT, bedrijfskunde en veranderkunde. Je krijgt basistechnieken aangeboden. Zo ga je aan de slag met zaken als programmeren in Python, database- en systeemontwikkeling, maar ook met testen en DevOps. Verder duik je dieper in bedrijfsprocessen en leer je hoe organisaties inhoudelijk werken. Ook leer je als innovatieaanjager nieuwe ontwikkelingen in de IT te herkennen, maar ook hoe deze ingezet kunnen worden in bestaande bedrijven. Samen met collega’s uit andere vakgebieden leer je de kansen en mogelijkheden van digitale vernieuwingen te benutten om bedrijfsprocessen, producten en diensten te optimaliseren of compleet te vernieuwen.

Je ontwikkelt je gedurende de opleiding tot een change agent en weet hoe je IT maximaal van waarde laat zijn voor organisaties. Na je opleiding zul je vaak als diplomaat partijen op één lijn moeten brengen. Doordat jij in grote lijnen weet hoe de techniek werkt en omdat jij snapt hoe de organisatie en haar omgeving in elkaar steken, kun je overzicht houden over projecten, de voortgang bewaken en communiceren met alle betrokken partijen. Het is belangrijk dat je ervan houdt om sociaal en communicatief aan het werk te gaan. Ook dien je je ervan bewust te zijn dat je als change agent na je studie niet ‘klaar’ bent. De rest van jouw werkzame leven staat in het teken van ontwikkeling en je bent nooit uitgeleerd.

Deze opleiding is onderdeel van Hogeschool Rotterdam Business School.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Business IT & Management

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 24-08-2022 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddeld deze studie

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

0%

Werkloos

92%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je de gelegenheid om je te oriënteren op de rest van je studie. Je krijgt vakken als bedrijfskunde, gegevensanalyse, beheer, logistiek en algemene basisvaardigheden over (het maken van) websites en apps en programmeren. Vanaf het tweede semester ga je aan de slag met echte projecten uit het werkveld zoals gemeenten, provincie en bedrijfsleven. Zo word je meteen in contact gebracht met je toekomstige beroepenveld. Daarnaast werk je aan je professionele identiteit. Jouw bedrijfscoach, meestal een manager, helpt je het ‘echte’ bedrijfsleven te verkennen. Ook wijst deze je op de juiste beroepshouding. Ook op school werken we aan je professionele identiteit: onder meer met de vakken business skills, Nederlands, Engels, ondersteuning en loopbaancoaching. Business skills bestrijken een heel breed gebied; van de juiste kleding tot het opstellen van een goed adviesrapport.

Na het eerste jaar

In het tweede jaar begint de hoofdfase van je opleiding. Je gaat dieper in op de stof en meer in de praktijk werken. De eerste twee onderwijsperiode werk je aan cases waarin je de leerstof van alle thema’s in die periode gaat toepassen. In de tweede helft van jaar 2 loop je stage. In jaar 3 en 4 volg je het programma van één van de BIM-tracks, Managing Innovation & Change en Creating Value from Data. In het vierde en laatste jaar volg je een minor (een specialisatie of verbreding van je opleiding) en bereid je jezelf voor op het afstuderen. De afstudeeropdracht duurt ongeveer een half jaar.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Je stage in het derde jaar is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk en een stageopdracht uit te voeren.

Hoe ziet de beroepspraktijk eruit? Wat is een professionele beroepshouding? Samen met de begeleider van je stagebedrijf en je stagebegeleider van de opleiding formuleer je een opdracht die een bijdrage levert aan het bedrijf én waar jij je opgedane kennis kan inzetten. Meestal is hier een kleinschalig onderzoek voor nodig waarin je met meerdere medewerkers in het bedrijf gaat samen werken of in contact komt. Afhankelijk van je opdracht, lever je het stagebedrijf een professioneel adviesrapport, handleiding, verbetering van een proces, aanpassing van een dashboard etc.

 

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minor geeft een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

In the minor programme “Business Process Management” (BPM) you will learn to close the bridge between business and Information Technology (IT) in a new way, using new insights in business and IT. During a semester you will learn several new BPM ‘techniques and tools’ (BPModelling Notation, Quality Management techniques, workflow systems and the Enterprise Service Bus), then apply them at real companies. During the semester you will work alone but mostly in little groups on the given subjects.

Upon successful completion of this minor you can: analyze organizations and write management advice about the use of (parts of) BPM (/SOA). You can, partly, investigate problems from either a quality management perspective or an information technology perspective. You can give demonstrations or show pilot projects on the given subjects: e.g. how to make use of Lean/6Sigma, an ESB, a modelling tool with BPM Notation, a business rules engine, etc. You can partly choose in the minor between a more QM or a more technical perspective.

Gegevenslekken kunnen grote gevolgen hebben voor individuen, organisaties en samenlevingen. Hoe zorg je dat een organisatie hier mee om kan gaan? Hoe zorg je dat zij goed is ingericht en aantoonbaar voldoet aan de recente wet- en regelgeving op dit gebied?

In de minor Privacy, Security Risk (PSR) ontwikkel je je eigen tooling om deze vragen te beantwoorden. Hierbij gebruik je kennis over en principes ontleend aan Risk Management, Auditing, Information Security, Privacy Management, Wetgeving én ISO/NEN-normen. De minor PSR sluit je af met een privacy-audit bij een echte organisatie die jij, of één van je groepsleden, zelf aandraagt.

Houd je van uitdagingen, wil je in staat zijn om een brug te slaan tussen mensen, organisatie, wet- & regelgeving én ICT, dan is deze minor iets voor jou.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Tijdens het vierde jaar houd je je bezig met een afstudeerproject. Dit is tevens je tweede grote stage.

Internationale mogelijkheden

Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Dit geldt voor de stage in het derde jaar en je minor en het afstuderen in het vierde jaar. Ook neem je deel aan internationaal projectonderwijs. Om je voor te bereiden op deze internationale projecten krijg je in het eerste semester van je tweede jaar vakken waarbij je je international business skills oefent en uitbreidt.

 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Business IT & Management een honoursprogramma voor je aan.

Vanaf het tweede studiejaar start een intensief en aantrekkelijk programma. Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je een aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je  achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepsbeeld

Na het afronden van je opleiding kun je alle beroepen gaan uitoefenen waarbij IT centraal staat. Enkele voorbeelden zijn:

 • Functioneel Beheerder
 • Bedrijfs(proces)analist
 • Data analist
 • IT- of projectmanager
 • Verandermanager en (business) consultant
 • Scrum master / product Owner
 • Technology Innovation Manager

Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

Beroepen

Je kunt hier een aantal voorbeelden vinden van beroepen waar je in terecht kunt: 

Onder startfuncties vallen functies met namen als applicatie beheerder, functioneel beheerder, informatie manager, e.d. Je hebt een rol als assistent van het operationeel managementteam van een ICT service organisatie. Ervaring leidt tot leidinggevende functies bij applicatiebeheer. Doorgroei naar tactisch management ligt binnen het bereik, maar dat is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie die geserviced wordt en de service-organisatie zelf. Meer en meer wordt ICT servicemanagement uitbesteed (outsourcing).

Onder de term consultant of adviseur vallen nogal wat functies. Gelijkwaardige termen zijn onder andere: Informatie Analist, Functioneel ontwerper en ERP/CRM adviseur. Jij bent als (ICT) consultant in staat de behoeften en wensen van de klant om te zetten in functionele specificaties en passende oplossingen voor ICT-producten. Jij bent de aangewezen persoon om het ICT-product op de juiste wijze in gebruik te nemen en de klant te adviseren en begeleiden bij het gebruik ervan. Na enkele jaren werkervaring kan je doorgroeien tot senior consultant.

Een doorgroeifunctie: soms snel, binnen een jaar. Soms pas na 4-5 jaar ervaring. Je bent verantwoordelijk (ook budgettair) voor ICT-projecten die je van begin tot eind aanstuurt en begeleidt. Jij maakt de projectplannen met daarin de planning voor de inzet van personeel, middelen en producten die op tijd moeten worden geleverd. Met jouw inhoudelijke ICT-kennis en goede communicatieve vaardigheden zorg jij ervoor dat het eindproduct perfect aansluit bij de wensen van de klant.

Doorstuderen

Na het voltooien van de opleiding kun je doorstuderen aan de universiteit. Met de Erasmus Universiteit hebben wij een samenwerkingsverband afgesloten. Het is mogelijk om een doorstroomminor in het vierde jaar te volgen, zodat je gelijk kunt starten met je master na het behalen van je hbo-diploma.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2021 (publicatie april 2022)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen