Menu
  English

  Toelatingsvoorwaarden pabo

  Wanneer ben je toelaatbaar?

  Wat zijn de toelatingseisen?

  1. een afgeronde bachelor- of masteropleiding
  2. een arbeidsovereenkomst met een schoolbestuur. 
  3. afgelopen 2 jaar niet ingeschreven gestaan hebben bij een lerarenopleiding op een hogeschool of universiteit
  4. een positief oordeel van het geschiktheidsonderzoek

  Arbeidsovereenkomst met een schoolbestuur

  Je krijgt een tripartiete overeenkomst die jij, het bestuur en Pabo Hogeschool Rotterdam ondertekent. In deze overeenkomst staan de verwachtingen van de drie partijen gedurende het tweejarige traject.

  Geschiktheidsonderzoek

  Als je voldoet aan de andere toelatingseisen, volgt er een geschiktheidsonderzoek. Het onderzoek  wordt uitgevoerd door het interne assessmentcentrum van de hogeschool. 

  Onderdelen geschiktheidsonderzoek

  • Het maken van een portfolio waarin je aantoont welke compententies je al hebt voor leerkracht basisonderwijs.
  • Het geven van een les van 30-45 minuten op een basisschool.
  • Een criterium gericht interview (CGI) met twee assessoren. Dat is een diepgaand gesprek over de kwaliteiten en vaardigheden die je meeneemt als leerkracht basisonderwijs.
  • Tenslotte maak je de Wiscat. De Wiscat is een verplicht onderdeel in het geschiktheidsonderzoek van het zij-instroomtraject geworden. Met de score uit deze rekentoets weet je hoe je startniveau is en wat je (mogelijk) moet doen om uiteindelijk de verplichte, landelijke Kennisbasistoets Rekenen-Wiskunde te kunnen halen. De uitslag van de Wiscat is doorslaggevend in ons geschiktheidsonderzoek. Het landelijke gemiddelde houden we hierin aan en dit is een score van minimaal 103 punten. De Wiscat moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om het geschiktheidsonderzoek zij-instroom te kunnen vervolgen. Behaal je een score tussen de 70 en 103, dan krijg je een herkansing. Met een score onder de 70 ben je niet toelaatbaar. Na de herkansing moet de score 103 punten of meer zijn, anders wordt het geschiktheidsonderzoek stopgezet en vindt het assessment en lesbezoek niet plaats.

  Aan het einde van het geschiktheidsonderzoek krijg je te horen of je geschikt bent voor het zij-instroomtraject. Krijg je een negatief oordeel? Dan ben je op grond van je afgeronde hbo- of wo-bachelor wel toelaatbaar voor de 2-jarige deeltijd van Pabo Hogeschool Rotterdam.