Menu English

  Start:
Januari 2024

  Dag:
dinsdagmiddag en/of avond

  Investering:
€ 3.800,-  ( 80% van deze cursus wordt gesubsidieerd )

  Aantal deelnemers:
24

Beschrijving

Voor docenten die binnen het profiel Dienstverlening & Producten les (willen) geven biedt Hogeschool Rotterdam de ‘bijscholing’ vmbo Dienstverlening & Producten aan.

In het vmbo wordt gewerkt met beroepsgerichte profielen. Eén van deze profielen is Dienstverlening en Producten (D&P). Voor docenten die binnen het profiel D&P les (willen) geven biedt Hogeschool Rotterdam de ‘bijscholing’ vmbo Dienstverlening & Producten aan. Wil jij jouw kennis verbreden en dit vak straks ook gaan geven? Kies dan voor deze nascholing en je ontwikkelt je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel D&P. 

De bijscholing bestaat uit verschillende modules die zich op specifieke onderwerpen van D&P richten. Gedurende het traject komen de vier profielmodulen van Dienstverlening en Producten aan bod. De beroepspraktijk, de beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en –begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma.

Hogeschool Rotterdam biedt hoogwaardig onderwijs met de beroepscomponent erin opgenomen. Onderdelen van de bijscholing zijn:

 • Product verbeteren en promoten in samenwerking met een opdrachtgever. (8 ECTS)
 • Het plannen en promoten van meerdere activiteiten en het maken van een multimediaal product. (7 ECTS)
 • Beroepspraktijk vergroten en het maken van een portfolio als onderdeel van de expertles op het gebied van Robotica (15 ECTS)

Leeruitkomst

De onderwijsprofessional:

 • ontwikkelt en past een diepgaand begrip toe over de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden binnen het VMBO-profiel van dienstverlening en producten, essentieel voor het effectief leveren van onderwijs aan leerlingen/studenten.
 • werkt samen met, communiceert effectief in en initieert samenwerking in een multidisciplinair team, zowel binnen als buiten de organisatie om het leerproces van leerlingen/studenten te bevorderen. En heeft zicht op zijn eigen bijdrage en evalueert de samenwerking voor de verbetering
 • onderhoudt, legt verbinding met en draagt actief bij aan de totstandkoming van samenwerking met professionals binnen relevante netwerken en de bredere beroepssector(en).
 • benoemt keuzes in het beroepsgerichte domein welke van toepassing zijn op de loopbaanoriëntatie (LOB) van leerlingen/ studenten en past hierop de begeleiding van het onderwijs aan leerlingen/studenten hierop aan.

Succescriteria module 1:

 • Student analyseert de bestaande situatie en gaat in gesprek met de klant.
 • De student vertaalt wensen en eisen van een opdrachtgever in een oplossingsgericht ontwerpvoorstel en communiceert dit op professionele wijze met de opdrachtgever.
 • De student kan een bepaalde ontwerpmethodiek toepassen om zelf of in teamverband een ontwerp te realiseren als oplossing voor een technisch/technologisch vraagstuk.
 • De student kan met een 2D of 3D softwarepakket een accurate technische tekening maken van een (eigen) ontwerp.
 • De student werkt in de praktijkruimte met diverse machines om het prototype te realiseren.
 • De student maakt een marketingplan om hun product te promoten en te presenteren aan de klant.
 • De student evalueert en beoordeelt prototypen en/of producten van zichtzelf en anderen.
 • De student kan de opdracht vertalen naar een nieuwe opdracht dat geschikt voor het niveau waar hij les aan geeft en maakt een lesopzet.

 

Succescriteria module 2:

 • De student organiseert op methodische wijze voor een (externe) opdrachtgever activiteiten/evenementen voor een bepaalde doelgroep en onderbouwt zijn handelen.
 • De student is vergelijkt de diverse media-uitingen op basis van doel, doelgroep, inhoud, functionaliteit en duurzaamheid.
 • De student ontwerpt en evalueert diverse media-uitingen m.b.v. digitale technologie.
 • De student doorloopt een digitaal ontwerpproces en maakt keuzes om te komen tot een ontwerpvoorstel.

 

Expertles:

 • De student evalueert hoe Computational Thinking wordt ingezet binnen verschillende branches. De student oriënteert zich op moderne technische toepassingen binnen de robotica geschikt voor het onderwijs.
 • De student analyseert een gegeven casus waarin Computational Thinking toegepast kan worden.
 • De student heeft inzicht in logica, automatisering en robotica. Kan grotere problemen oplossen door ze in stukjes te delen.
 • De student demonstreert aan medestudenten en/of collega’s een workshop/expertles op HBO-niveau op het gebied van Computational thinking, gebruikmakend van hardware/software welke passend is voor de eigen situatie.
 • De student ontwerpt een introductieles op voor eigen gebruik, gebruikmakend van hardware/software welke passend is voor de eigen situatie.

Beoordelingscriteria

Afsluiting van de cursus vindt plaats aan de hand van het inleveren van de eindproducten behorende bij de opdrachten.

Niet op zoek naar deze cursus?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen