Menu
  English

    Start:
  Bij minimaal 8 deelnemers

    Dag:
  Woensdag, om de week, van 13.00 - 17.00 uur (dagen kunnen afwijken)

    Investering:
  Prijs op aanvraag

    Aantal deelnemers:
  Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

  Beschrijving

  Het leren op de werkplek heeft een centrale positie in deze onderwijseenheid

  Deze cursus is voor mbo-docenten die de basisvaardigheden van activerende didactiek al beheersen. Tijdens deze cursus pas je de methodes van ‘backwards design” toe. Je werkt aan een ontwerpopdracht uit je eigen praktijk en tijdens werkbijeenkomsten ga je actief aan de slag met je herontwerp, op basis van een op backwards design gebaseerd methodiek. De cursus is een module uit het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) van Hogeschool Rotterdam

  Leeruitkomst

  Je ontwerpt (mbo) onderwijs op methodische wijze.

  Beoordelingscriteria

  Met behulp van beoordelingscriteria wordt de leeruitkomst meetbaar gemaakt.  De deelnemer werkt aan een concreet beroepsproduct. De leeruitkomst is behaald wanneer het beroepsproduct en verantwoording van de deelnemer voldoet aan de volgende beoordelingscriteria:

  • Je legt een relatie tussen de leerstof van het vak en de eindtermen van het examenprogramma, ten behoeve van een doorlopende leerlijn in het onderwijs
  • Je bepaalt de leerstof aan de hand van het kwalificatiedossier van de branche en de plaats van het vak in het curriculum van de opleiding.
  • Je ontwerpt een leerarrangement waarin leerresultaten, onderwijsactiviteiten en examinering of ontwikkelingsgerichte toetsing onderling samenhangen.
  • Je verwerkt digitale leermiddelen op didactisch en pedagogisch verantwoorde wijze in je ontwerp.
  • Je ontwikkelt beoordelingsinstrumenten die passen bij het examenprogramma van je opleiding.
  • Je benut je inhoudelijke expertise en die van je collega´s en het beroepenveld, om bij te dragen aan een eigentijds curriculum.
  • Je verantwoordt je ontwerp en je ontwerpproces vanuit didactische en pedagogische invalshoek.

  Tevens wordt een relatie gelegd met de Generieke Kennisbasis (2019).

  Niet op zoek naar deze Microcredential?

  Kijk ook eens naar deze opties