Menu English

  Start:
Donderdag 5 oktober
Bij minimaal 12 deelnemers

  Dag:
Donderdag, om de week van 16.00 uur tot 20.00 uur

  Investering:
€ 3.200,-

  Aantal deelnemers:
Minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers

Beschrijving

Dit opleidingstraject staat in het teken van pedagogiek en didactiek. Dit zijn onderdelen die jij als docent moet beheersen, zodat jij een goede relatie op kunt bouwen met de je doelgroep en tegelijkertijd onderwijsleerstof over kunt brengen binnen een veilige en uitdagende leeromgeving. Bij de start van dit traject heb je al een werkplek in een onderwijsinstelling, of heb je een stageplaats waarbij je lesgevende taken kunt uitvoeren. Het opleidingstraject is samengesteld uit modules van de Associate degree (Ad) opleiding Educatief Professional Beroepsonderwijs van Hogeschool Rotterdam.

Leeruitkomsten

Pedagogisch

  • Je onderhoudt een pedagogische relatie met de leerlingen in de klas en laat zien affiniteit te hebben met de doelgroep.

Vakdidactisch

  • Je voert (delen van) lessen of onderwijsactiviteiten uit in het technisch beroepsonderwijs op basis van een gangbaar voorbereidingsmodel of lesschema en evalueert deze.
  • Je kan jouw didactisch handelen toelichten vanuit een onderwijs referentie kader dat mede is gebaseerd op verschillende leer theorieën, onderwijsconcepten, leer- en motivatieprocessen, de werking van de hersenen, het begeleiden van leerprocessen en het ontwikkelen van doelen.
  • Je benoemt kerndoelen of eindtermen in de leerstof en herkent taxonomische niveaus in de bijbehorende toetsing.

Professioneel

  • Je beschrijft het beroep van onderwijsondersteuner of leraar in het technisch beroepsonderwijs.
  • Je doet verslag van je professionele ontwikkeling op basis van het persoonlijk ontwikkelingsplan waarin de ontvangen feedback en de reflectie op het eigen handelen zijn verwerkt.

Beoordelingsciteria

Met behulp van beoordelingscriteria wordt de leeruitkomst meetbaar gemaakt. Onderstaande beoordelingscriteria maken duidelijk wanneer je de leeruitkomst behaald hebt.

Toetsvorm

Deze onderwijseenheid wordt afgesloten middels een eindgesprek. De basis voor het eindgesprek wordt gevormd door een portfolio. Het portfolio bestaat uit gemaakte casussen en opdrachten. De casussen en opdrachten worden gedurende de onderwijsperiode uitgedeeld/toegelicht. Deze casussen en opdrachten kunnen verwijzen naar de studenthandleiding, de collegestof, maar ook naar literatuur. Voor het overgrote deel zal dit materiaal beschikbaar zijn op Natschool / CumLaude. In andere gevallen zal de docent aanwijzingen geven waar informatie te vinden is, of anders wordt dit per mail toegezonden. Voor een belangrijk deel zal van de student gevraagd worden om binnen de eigen (onderwijs)organisatie op zoek te gaan naar informatie. Dit kan door op zoek te gaan naar lesmethodes, maar ook door personen in de organisatie te bevragen.

Gedurende deze onderwijseenheid zal iedere student een lespresentatie verzorgen aan medestudenten waarbij een bepaalde techniek (bijv. gereedschapskennis) centraal staat. Enerzijds zodat de opgedane kennis gedeeld wordt en anderzijds kan de student vragen stellen om meer inzicht te krijgen betreffende de eigen onderwijswerkplek.

Het eindgesprek heeft onder andere als doel om inzicht te krijgen in het functioneren van de student in het algemeen; Wat vindt de leidinggevende van de student? Wat vinden zijn collega’s van hem/haar? En hoe gaat het op HR met zijn studiehouding? Verder is het van belang wat de student vindt van het werken als docent voor een (V)MBO-klas? Welke leerresultaten heeft hij/zij tijdens deze onderwijseenheid aangetoond en waar liggen ontwikkelpunten?
Ook wordt er al vooruitgekeken naar de toekomst; Hoe ziet het toekomstig studietraject eruit en hoe lang gaat dit duren?

Niet op zoek naar deze cursus?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen