Menu
  English

  Leerkrachtondersteuner Speciaal onderwijs-plus

  NLQF-niveau 6 (10 EC)

    Start:
  Bij minimaal 10 deelnemers

    Dag:
  Dinsdag 5 september, elke dinsdag van 16.00 - 20.00 uur

    Investering:
  Prijs op aanvraag

    Aantal deelnemers:
  Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers

  Beschrijving

  Dit opleidingstraject is exclusief ontwikkeld voor de leerkrachtondersteuners+ van stichting BOOR die wel een stapje meer kunnen, maar (nog) niet kiezen voor doorstroom naar de pabo. Het maatwerk opleidingstraject bevat professionele, vaktechnische (taal en rekenen), pedagogische en didactische modules (gericht op speciaal onderwijs) en on- /off the job coaching en begeleiding. De modules komen uit het programma van de pabo van Hogeschool Rotterdam en sluiten aan op de leerlijn Speciaal onderwijs aldaar.

  Leeruitkomsten

  Pedagogisch handelen:

  • Je onderhoudt een pedagogische relatie met de leerlingen in de klas en laat zien affiniteit te hebben met de doelgroep cluster 3 en 4.

  (Vak)didactisch handelen:

  • Je laat in de voorbereiding en uitvoering van je ondersteunende taken zien dat je de leerstof beheerst en dat je dit kunt overbrengen op de doelgroep.

  Professioneel handelen:

  • Je onderzoekt en motiveert of het beroep leerkrachtondersteuner in het speciaal onderwijs bij je past en je reflecteert op je eigen pedagogisch, (vak)didactisch en professioneel handelen

  Beoordelingscriteria

  Met behulp van beoordelingscriteria wordt de leeruitkomst meetbaar gemaakt. Onderstaande beoordelingscriteria maken duidelijk wanneer je de leeruitkomst behaald hebt.

  • Je beschrijft de kenmerken van de leerlijnen rekenen en lezen in het primair (speciaal) onderwijs.
  • Je volgt de persoonlijke ontwikkeling van een kind aan de hand van de leerlijnen.
  • Je geeft instructie op maat en begeleidt leerlingen in de praktijk bij het rekenen en lezen.
  • Je herkent de specifieke pedagogiek en didactiek van de doelgroep cluster 3 en 4 en stemt jouw pedagogisch en didactisch handelen hier op af.
  • Je interpreteert en leest de gegevens van een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
  • Je stelt didactische en/of pedagogische handelingsadviezen op voor de begeleiding van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Je beschrijft de aspecten van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en koppelt deze beschrijving aan de theorie / theoretische concepten

  Toetsvorm: beroepsproducten en eindpresentatie met CGI.

  Niet op zoek naar deze cursus?

  Kijk ook eens naar deze opties