Menu
  English

  Oriëntatie op onderwijs in de praktijk

  NLQF-niveau 6 (10 EC)

    Start:
  Bij minimaal 5 deelnemers

    Dag:
  ntb

    Investering:
  Prijs op aanvraag

    Aantal deelnemers:
  Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers

  Beschrijving

  Als aankomend leraar ben je voortdurend bezig om je pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en kunde te vergroten en uit te diepen in de context van jouw beroep. In de module Oriëntatie op onderwijs in de praktijk (stage) zet je een eerste stap hierin. De stage is opgebouwd vanuit de drie bekwaamheidseisen van de leraar (Onderwijscoöperatie, 2014).

  Leeruitkomsten

  Pedagogisch handelen:

  • Je onderhoudt een pedagogische relatie met de leerlingen in de klas en laat zien affiniteit te hebben met de doelgroep.

  (Vak)didactisch handelen:

  • Je laat in de voorbereiding en uitvoering van je lessen zien dat je de te doceren leerstof beheerst en dat je dit kunt overbrengen op de leerlingen.

  Professioneel handelen:

  • Je brengt de school als organisatie in kaart en benoemt de verantwoordelijkheden en de rollen van een docent in een team.
  • Je onderzoekt en motiveert of het beroep van docent in jouw schoolvak bij je past en je reflecteert op je eigen pedagogisch, (vak)didactisch en professioneel handelen.

   

  Beoordelingscriteria

  Pedagogisch handelen:

  • Je legt met elke leerling op een prettige manier contact, voor, tijdens en na de les.
  • Je oriënteert je op verschillen tussen leerlingen. 

  (Vak)didactisch handelen:

  • Je beschrijft in je lesvoorbereiding:
   • de relevante aspecten van beginsituatie van de klas;
   • de lesdoelen adequaat;
   • de aansluiting van het inhoudelijke niveau op de doelgroep;
   • de lesactiviteiten die de doelen dienen;
   • de tijdsplanning van de les.
  • Je zorgt in de uitvoering van je lessen dat:
   • je de voorbereiding volgt;
   • je de leerdoelen aan de leerlingen duidelijk maakt en de uitkomst controleert;
   • je de leerstof beheerst;
   • je het digitale schoolbord effectief inzet;
   • je enthousiasme toont voor het beroep en vak.
  • Je evalueert de uitgevoerde lessen en stelt lesactiviteiten waar nodig bij.

  Professioneel handelen:

  • Je benoemt taken van een docent naast lesgeven.
  • Je neemt deel aan niet-lesgebonden activiteiten en je benoemt de bijbehorende taken.
  • Je houdt je aan de afspraken die gelden op jouw school.
  • Je maakt contact met collega’s.
  • Je toont belangstelling voor de begeleiding van leerlingen in het algemeen.

  • Je werkt planmatig aan de ontwikkeling van je competenties, maakt dit inzichtelijk en kan dit verantwoorden.
  • Je hebt zicht op de invloed die jijzelf hebt op de onderwijssituatie, en op hoe je je eigen handelen kunt aanpassen.
  • Je verandert waar nodig je gedrag op basis van de feedback die vraagt of krijgt.
  • Je verwoordt welke kwaliteiten je hebt en hoe je deze kunt inzetten als docent en ook waar je nog in wilt groeien.

  Niet op zoek naar deze cursus?

  Kijk ook eens naar deze opties