Menu English

Vakdidactiek Nederlands

NLQF-niveau 6 (30 EC)

  Start:
Bij minimaal 10 deelnemers

  Dag:
ntb

  Investering:
€ 

  Aantal deelnemers:
Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers

Beschrijving

Voor het programma is gekozen voor de oriënterende en verdiepende fase van de vakdidactiekleerlijn zoals vormgegeven bij de lerarenopleiding Nederlands van Hogeschool Rotterdam.

De oriëntatiefase behelst alle vakdidactische elementen van het vak Nederlands, te weten: de doelen van het schoolvak Nederlands, de communicatieve vaardigheden, fictie en taalbeschouwing. Het doel van de oriëntatie is kennismaken met alle aspecten van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs en op het mbo. De achterliggende theoretische vakdidactische kennis staat niet centraal, maar deze kennis ondergaat de deelnemer in allerlei werkvormen.

In de verdiepende fase wordt de vakdidactische kennis en kunde vergroot binnen het vakgebied door deze uit te diepen en te verinnerlijken op weg naar vakinhoudelijke bekwaamheid. De deelnemer leert de inhoud van het onderwijs in het vak Nederlands meer en meer te beheersen. Leerstof wordt eigen gemaakt waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is (qua kennis en vaardigheden) en de theoretische en praktische achtergronden van het vak Nederlands worden verdiept, te weten: de doelen van het schoolvak Nederlands, de communicatieve vaardigheden, het didactiseren van historische letterkunde, Nederlands als tweede taal, dyslexie en taalgericht vakonderwijs. De deelnemer staat boven de leerstof en kan die grotendeels zelfstandig zo bewerken dat die past bij zijn/haar leerlingen. De groeiende vakinhoudelijke expertise stelt de deelnemer meer en meer in staat de leerling talig voor te bereiden op de maatschappelijke, educatieve en professionele toekomst.

Leeruitkomst

  • Je onderbouwt je vakdidactische aanpak voor vo en mbo met betrekking tot de communicatieve vaardigheden theoretisch. 
  • Je onderbouwt je vakdidactische aanpak voor vo en mbo met betrekking tot historische literatuur. 
  • Je onderbouwt je vakdidactisch handelen bij taalproblematiek in de les Nederlands. 

Beoordelingscriteria

Met behulp van beoordelingscriteria wordt de leeruitkomst meetbaar gemaakt. Onderstaande beoordelingscriteria maken duidelijk wanneer je de leeruitkomst behaald hebt.

  • 1: Vakdidactisch bewustzijn: zicht krijgen op specifieke vakdidactische kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die een belang spelen bij beroepssituaties.
  • 2: Vakdidactisch legitimeren: het belang van de vakdidactische aanpak voor leerlingen te ver(ant)woorden.
  • 3: Vakdidactisch handelen: aandacht voor de transfer tussen de overeenstemming brengen van vakdidactische intenties en handelen.
  • De eigen taalvaardigheid

 

Toetsvorm: De toetsing omvat zowel formatieve als summatieve toetsing. Tijdens de lessen werk je aan verschillende opdrachten die je ook in de praktijk uitvoert. Deze opdrachten worden geëvalueerd. Afhankelijk van het aantal summatieve toetsen kan er een keuze gemaakt worden uit: casustoets, mondeling of een schriftelijk verslag.

Niet op zoek naar deze cursus?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen